Popis projektu

: Zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody.  na úroveň nízkoenergetickej budovy. Realizovanými opatreniami bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, výmena svetelných zdrojov, inštalácia fotovoltaického systému.

 Objekt Materskej školy a detských jaslí sa nachádza v zastavanej časti mesta Svidník na ul. Generála Svobodu.

 Množstvo e. energie vyrobenej v zariadení OZE (2,20 MWh/rok), odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (55,0687 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy (2410,44 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (88,36 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou (228,38 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (140027,26 kWh/rok), Zníženie potreby energie (220841,05 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (0,0146 t/rok), PM10 (0,0036 t/rok), SO2 0,0045 t/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (372702,23 kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (0,0046 MWe), Zvýšená kapacita výroby energie z OZE (0,0046MW). 

Viac
Subjekt
Mesto Svidník
Miesta realizácie
Svidník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.02.2019
Celková suma
505,080 €
Vlastné zdroje
25,254 €
Vyčerpané z projektu
486,126 €
Nezrovnalosti
936 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
17.04.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
26.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
17.04.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
26.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0065 (MW)
Cieľ
0,0061 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0065 (MWe)
Cieľ
0,0061 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2483,54 (m2)
Cieľ
2483,54 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
125,1038 (MWh/rok)
Cieľ
99,3972 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
228,3837 (MWh/rok)
Cieľ
228,3837 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
103279,8501 (kWh/rok)
Cieľ
128986,4336 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
40,6182 (t ekviv. CO2)
Cieľ
55,0687 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
2,849 (Kg/rok)
Cieľ
3,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
3,7082 (Kg/rok)
Cieľ
4,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
141266,9044 (kWh/rok)
Cieľ
175102,2662 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
26,5906 (Kg/rok)
Cieľ
35,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
246006,5732 (kWh/rok)
Cieľ
230111,9172 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
6,12 (MWh/rok)
Cieľ
6,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,656 €
Schválené na preplatenie
122,656 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,092 €
Schválené na preplatenie
4,092 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,656 €
Schválené na preplatenie
122,656 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,130 €
Schválené na preplatenie
142,130 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,130 €
Schválené na preplatenie
142,130 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,562 €
Schválené na preplatenie
75,562 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,562 €
Schválené na preplatenie
75,562 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,820 €
Schválené na preplatenie
79,820 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,820 €
Schválené na preplatenie
79,820 €
Realizácia
-
Názov

stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
1,975 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,544 €
Schválené na preplatenie
49,485 €
Realizácia
26.02.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Svidník

Suma celkom
468 €
Vrátená suma
468 €
Suma na vymáhanie
468 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
468 €
Vrátená suma
468 €
Suma na vymáhanie
468 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ing. Renáta Gulová
IČO
45448230
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
CREATIV PLUS, spol. s r.o.
IČO
36485799
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.