Popis projektu

Predkladaný projekt „Materská škola v obci Chmiňay – 1.etapa“ vychádza z potreby obce riešiť jeden z vážnych a dlhodobých problémov, ktorý sa vzhľadom k nárastu a (predovšekým v marginalizovanej rómskej komunite) ešte prehlbuje, a síce na v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Kapacita existujúcej budovy MŠ v obci Chmiňany je 23 miest a každoročne pribúdajú oficiálne i neoficiálne nevybavené žiadosti o prijatie ďalších detí, pričom akútne je potrebné zabezpečiť predškolskú prípravu pre deti pochádzajúce z MRK.

Zámerom obce Chmiňany je preto vytvoriť predovšetkým podmienky pre zlepšenie školskej pripravenosti a kompetencií detí predškolského veku z obce, avšak zvlášť detí pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia miestnej marginalizovanej rómskej komunity.

Sekundárnym problémom, na ktorý je predkladaný projekt zameraný je fyzická dostupnosť školského zariadenia materskej školy pre deti z rómskeho osídlenia nachádzajúceho sa na okraji obce. Dôsledkom vzdialenosti existujúcej MŠ je vysoká absencia detí z tejto časti obce, ktoré okrem vzdialenosti musia prekonať pešo cestu popri ceste III.triedy.

Výstavba materskej školy v obci Chmiňany z uvedených dôvodov bude realizovaná ako , ktorý bude elokovaným pracoviskom priexistujúcej MŠ s kapacitou 66 detí, čím sa zabezpečí dostupný a bezpečný prístup detí predškolského veku k predprimárnemu vzdelávaniu.

Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK,

:  Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska,

a) Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia MŠ/elokovaného pracoviska.

: Zabezpečiť prístup detí predškolského veku v obci Chmiňany k predprimárnemu vzdelávaniu prostredníctvom výstavby nového objektu materskej školy -elokovaného pracoviska s kapacitou 66 detí.

ŠC1) Vytvoriť kapacitu 66 nových miest elokovaného pracoviska MŠ v obci Chmiňany prostredníctvom výstavby nového objektu.

ŠC2) Zabezpečiť energetickú efektivitu novovybudovaného objektu MŠ

ŠC3) Zlepšiť dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti marginalizovanej rómskej komunity v obci Chmiňany minimálne pre 20 detí (t.j.minimálne pre 20% zcelkovej novovytvorenej kapacity).

Výstavba materskej školy v Chmiňanoch bude realizovaná na parcelách č. 17/21-25 a novovybudovaný objekt bude elokovaným pracoviskom pri existujúcej ZŠ s MŠ.

Viac
Subjekt
Obec Chmiňany
Miesta realizácie
Chmiňany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.09.2022
Celková suma
647,080 €
Vlastné zdroje
32,354 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pr…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
28.05.2016
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
66,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
0,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
20,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo 1522036 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo 1522036 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra číslo 17/2022 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra číslo 17/2022 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210025 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210025 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210021 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210021 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210016 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210016 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210014 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra č. 6210014 - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra 21/2021 - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra 21/2021 - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. F/1521034 - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. F/1521034 - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1521056 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1521056 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra 40/2021 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra 40/2021 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra 6210036 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra 6210036 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra 6210039 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra 6210039 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra číslo: 20211110 - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra číslo: 20211110 - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra 6210033 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Externý manažment

Faktúra 6210050- Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra 6220013 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra 6220006 - Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Chmiňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
M.A.Company s.r.o.
IČO
44220316
Názov
BDV Trade s.r.o.
IČO
46056262
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.