Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Nám. slobody č. 14, Krompachy formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Krompachy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.10.2018
Celková suma
194,266 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
178,679 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
57,2185 (t ekviv. CO2)
Cieľ
32,47 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,3674 (Kg/rok)
Cieľ
0,1328 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,044 (Kg/rok)
Cieľ
0,0158 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
7,1687 (Kg/rok)
Cieľ
2,5966 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
760,05 (m2)
Cieľ
768,0 (m2)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
77,0 (MWh/rok)
Cieľ
71,9187 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
168,688 (MWh/rok)
Cieľ
168,688 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
91688,0 (kWh/rok)
Cieľ
96769,2545 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
60743,03 (kWh/rok)
Cieľ
61878,29 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
99174,021 (kWh/rok)
Cieľ
120348,9257 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Krompachy Námestie slobody 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,938 €
Schválené na preplatenie
114,938 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

Stavebné práce

Krompachy Námestie slobody 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,938 €
Schválené na preplatenie
114,938 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Krompachy Námestie slobody 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
1,325 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

stavebný dozor

Krompachy Námestie slobody 14

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
1,325 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,177 €
Schválené na preplatenie
41,177 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,914 €
Schválené na preplatenie
19,914 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,914 €
Schválené na preplatenie
19,914 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
22.11.2018
Názov IČO
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.