Popis projektu

Predmetom projektu pre realizáciu stavby DRS je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla v objekte OcÚ v obci Malý Šariš. Ako nový zdroj tepla je navrhovaná integrovaná zostava plynového tepelného čerpadla vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie: 1x integrovaná zostava plynového tepelného čerpadla (vzduch/voda), menovitý tepelný výkon 41,3+34,4 = 75,7 kW, pri A7/W35.
Navrhovanou výstavbou sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.
Oprávnená aktivita B4: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla.
Ciele projektu:
- výstavba nového zdroja tepla na báze OZE
- inštalácia TČ pre vykurovanie priestorov OcÚ a KD a prípravu TUV
- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne
- odstránenie negatívneho dopadu na ŽP a zníženie nákladov na vykurovanie
- zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Projekt je v súlade so špecifickým cieľom výzvy: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR .

Predkladaný projekt nadväzuje na doteraz zrealizované projekty napr. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš a pripravované projekty zamerané na rekonštrukciou budovy OcÚ, ktoré riešia zabezpečenie energetickej hospodárnosti budov, bezbariérovosť. Novým zdrojom vykurovania na báze OZE zabezpečíme komplexnosť tohto projektu.

Viac
Subjekt
Obec Malý Šariš
Miesta realizácie
Malý Šariš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.09.2022
Celková suma
77,575 €
Vlastné zdroje
3,879 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A1: Výstavba zdroja vykurovania na báze…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
17.03.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
13.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
10.09.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,08 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0096 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,56 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0413 (MW)
Cieľ
0,0413 (MW)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0413 (MWt)
Cieľ
0,0413 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13,623 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
1,9 (t ekviv. CO2)
Cieľ
1,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce Kramont

Faktúra - stavebné práce Kramont

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce Kramont

Faktúra - stavebné práce Kramont

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Faktúra - riadenie Enviroprojekt

Faktúra - riadenie Enviroprojekt

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra - riadenie Enviroprojekt

Faktúra - riadenie Enviroprojekt

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce Kramont

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce Kramont

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malý Šariš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
Andrej Kravec - KRAMONT
IČO
14316811
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.