Popis projektu

Obec Brezovička sa nachádza v okrese Sabinov, počet obyvateľov obce je 424. Predmetom projektu/hlavný cieľ je "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ a KD".
Súčasný stav - budova je morálnu opotrebovaná, nevyhovujúce sú stavebno-technické vlastnosti jednotlivých obalových konštrukcií, strechy, okná a dvere majú nedostatočný tepelný odpor, vyznačuje sa množstvom tepených mostov, nevyhovujúce sú parametre v zmysle platných noriem a zákonov. Existujúci stav nespĺňa energetické kritériá. Vykurovanie objektu je nerovnomerné a ekonomicky náročné (piecka na tuhé palivo, elektrická akumulačná pec).
Nevyhnutná je rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia. Budova bola postavená v roku 1976. Budova je využívaná ako administratívna budova OcÚ, vykonáva sa agenda obce v zmysle zákona, registratúrne stredisko, zároveň sa v budove nachádza sála KD, kde sa organzujú kultúrno-spoločenské podujatia s možnou prípravou jedla a knižnicou.
Hlavná aktivita projektu: A1: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ
Špecifické ciele:
- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie strechy, obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií)
- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne
- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove - tepelné čerpadlo (inštalácia nového zdroja a rozvodov) a príprava TUV
- modernizácia osvetlenia
- odstránenie negatívneho dopadu na životné prostredie a zníženie nákladov na vykurovanie,
- vybudovanie bezbariérového prístupu (skvalitnenie poskytovaných služieb pre imobilných)
 

Viac
Subjekt
Obec Brezovička
Miesta realizácie
Brezovička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2016 - 01.11.2019
Celková suma
281,059 €
Vlastné zdroje
14,053 €
Vyčerpané z projektu
262,213 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
24.08.2016
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
19.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
07.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0432 (MW)
Cieľ
0,0432 (MW)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0432 (MWt)
Cieľ
0,0432 (MWt)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
55,728 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0011 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,0011 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
540,564 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,8204 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
111,099 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
719,17 (m2)
Cieľ
719,17 (m2)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,0426 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
146,169 (MWh/rok)
Cieľ
145,5827 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
110540,0411 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
166990,7333 (kWh/rok)
Cieľ
148637,5149 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
117811,1081 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,580 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Faktúra - Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,052 €
Schválené na preplatenie
190,052 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,052 €
Schválené na preplatenie
190,052 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
2,082 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
2,082 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,590 €
Schválené na preplatenie
66,590 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,590 €
Schválené na preplatenie
66,590 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - PD záloha

Faktúra PD_záloha

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
NUMERAL, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Faktúra - EC

Faktúra - EC

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Faktúra - PD

Faktúra - PD

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
NUMERAL, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Faktúra -ERP

Faktúra - ERP

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Faktúra - EA

Faktúra - EA

Vlastník dokladu
Obec Brezovička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2016
Názov IČO
Názov
NUMERAL, spol. s r.o.
IČO
36489671
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.