Popis projektu

Obec Okrúhle sa nachádza v okrese Svidník, počet obyvateľov 632. Hlavný cieľ projektu je "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ a KD". V budove sa nachádza aj materská škola. Budova je morálne opotrebované, nevyhovujúce sú stavebno-technické vlastnosti jednotlivých obalových konštrukcií, strecha, okná a dvere majú nedostatočný tepelný odpor, vyznačujú sa množstvom tepených mostov. Existujúci stav nespĺňa energetické kritériá. Vykurovanie budovy je zabezpečené novovybudovanou kotolňou na biomasu.
Hlavné aktivity projektu: A1: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD
ŠC:
- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií: obnovená podlahová plocha budovy 1306,21m2

- zníženie energetickej náročnosti budovy a zníženie finančnej náročnosti pri jej prevádzke ( plánovaná úspora energie na vykurovanie viac ako 73%, zníženie konečnej spotreby energie, zníženie ročnej spotreby primárnej energie)
- modernizácia osvetlenia
- ochrana životného prostredia a ovzdušia (zníženie emisií)

- vybudovanie bezbariérového prístupu

Viac
Subjekt
Obec Okrúhle
Miesta realizácie
Okrúhle
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.09.2019
Celková suma
328,570 €
Vlastné zdroje
16,428 €
Vyčerpané z projektu
321,850 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
28.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
22.08.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,6294 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,6294 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
166,793 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,4666 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
34,912 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1306,32 (m2)
Cieľ
1306,32 (m2)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
38,7191 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
112,359 (MWh/rok)
Cieľ
112,359 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
73639,8397 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
160239,948 (kWh/rok)
Cieľ
149541,1874 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
17064,7587 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,117 €
Schválené na preplatenie
54,117 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,117 €
Schválené na preplatenie
54,117 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra - Stavebný dozor

Faktúra - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra - Stavebný dozor

Faktúra - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Projektová dokumentácia

Faktúra - Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,276 €
Schválené na preplatenie
9,276 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra - Projektová dokumentácia

Faktúra - Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,276 €
Schválené na preplatenie
9,276 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Externé riadenie

Faktúra - Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra - Externé riadenie

Faktúra - Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,451 €
Schválené na preplatenie
139,451 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,451 €
Schválené na preplatenie
139,451 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
2,900 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
2,900 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
1,619 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
1,619 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,903 €
Schválené na preplatenie
55,903 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,903 €
Schválené na preplatenie
55,903 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,190 €
Schválené na preplatenie
25,190 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,190 €
Schválené na preplatenie
25,190 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Faktúra - energetický certifikát

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
1,164 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - energetický certifikát

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
1,164 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra - energetický audit

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
2,150 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra - projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
22.02.2017
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,970 €
Schválené na preplatenie
18,970 €
Realizácia
18.10.2019
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
Katuščák Ján Ing. arch.
IČO
14277051
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.