Popis projektu

Projekt je zameraný na dobudovanie kapacít a medernizáciu zdravotníckej infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Vychádza zo schválenéhotransformačného plánu nemocnice, ako aj jej strtategických priorít na nasledujúcich 5 rokov. Strategické priority pre dané obdobie sú dekomponované donasledujúcich cieľov projektu:

a) dobudovanie urgentného príjmu,

b) komplexná rekonštrukcia a modernizácia operačných sál s prepojením na urgentný príjem

c) rozšírenie kapacít akútnych oddelení ĽN, n.o. ( Chirurgia, Detské odd. a Gynekologicko-pôrodníckeho odd., RDG)

d) zvýšenie obložnosti akútnych lôžok na úroveň 78%

e) skrátenie doby hospitalizácie na 5,2 dňa

f) zvýšenie počtu akútnych výkonov

Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

a) stavebné práce zamerané na dobudovanie kapacít (v oblasti akútnej ZS) Ľubovnianskej nemocnice, n.o.,

b) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, - aktivita realizovaná z vlastných zdrojov

c) budovanie bezbariérových prístupov,

d) znižovanie energetickej náročnosti.

Projekt bude realizovaný v Prešovskom kraji, okrese Stará Ľubovňa a meste Stará Ľubovňa.Cieľovú skupinu projektu predstasvujú súčasní, ako aj potenciálniklienti Ľubovnianskej nemocnice.

Merateľné ukazovatele projektu:

a) počet renovovaných verejných budov - 1

b) počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc - 1

c) podlahová ploch renovovaných verejných budov - 2778,84 m2

d) zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách - 128693,49 kWh/rok

Viac
Subjekt
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Miesta realizácie
Stará Ľubovňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2021
Celková suma
4,557,447 €
Vlastné zdroje
227,872 €
Vyčerpané z projektu
2,523,445 €
Nezrovnalosti
86,544 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
20.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
15.01.2021
Názov
Stavebné práce realizovanénadobudovanie…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
20.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
20.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
2778,84 (m2)
Cieľ
2778,84 (m2)
Naposledy aktualizované
17.05.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
179176,6 (kWh/rok)
Cieľ
175198,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
-
Názov

Stavebnomontážne práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
131,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebnomontážne práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
131,479 €
Schválené na preplatenie
131,479 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 09/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 09/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce 10/2018

Faktúra za stavebné práce 10/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
96,928 €
Schválené na preplatenie
96,928 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce 10/2018

Faktúra za stavebné práce 10/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
96,928 €
Schválené na preplatenie
96,928 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra stavebné práce 09/2018

Faktúra stavebné práce 09/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
73,743 €
Schválené na preplatenie
73,743 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce 09/2018

Faktúra stavebné práce 09/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
14,749 €
Schválené na preplatenie
14,749 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce 09/2018

Faktúra stavebné práce 09/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
73,743 €
Schválené na preplatenie
73,743 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce 11/2018

Fakúra za stavebné práce_112018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
42,706 €
Schválené na preplatenie
42,706 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce 11/2018

Fakúra za stavebné práce_112018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
42,706 €
Schválené na preplatenie
42,706 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 10/2018

Faktúra za stavebný dozor 10/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
845 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Stavebný dozor 10/2018

Faktúra za stavebný dozor 10/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
845 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor 11_12_2018

Faktúra za stavebný dozor za 11_12/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor 11_12_2018

Faktúra za stavebný dozor za 11_12/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Stavebné práce za obdobie 11_12/2018

Faktúra za stavebné práce za obdobie 11-12/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
63,641 €
Schválené na preplatenie
63,641 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za obdobie 11_12/2018

Faktúra za stavebné práce za obdobie 11-12/2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
63,641 €
Schválené na preplatenie
63,641 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_výstuž stropov

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Výkon stavebného dozoru od 01.11.2018-22.11.2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru za obdobie 01/2019

Faktúra za stavebný dozor 01/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru za obdobie 01/2019

Faktúra za stavebný dozor 01/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru za obdobie 01/2019

Faktúra za stavebný dozor 01/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Stavebné práce-rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami

Faktúra za stavebné práce 012019_čerpané z rezervy

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
16,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce-rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami

Faktúra za stavebné práce 012019_čerpané z rezervy

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
20,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 012019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
13,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 012019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
13,147 €
Schválené na preplatenie
13,147 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 012019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
2,629 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 012019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
13,147 €
Schválené na preplatenie
13,147 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 11-12 2018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
12,728 €
Schválené na preplatenie
12,728 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 102018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
19,386 €
Schválené na preplatenie
19,386 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 112018

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
8,541 €
Schválené na preplatenie
8,541 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce za 02/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
26,639 €
Schválené na preplatenie
26,639 €
Realizácia
03.04.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce za 02/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
26,639 €
Schválené na preplatenie
26,639 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce za 02/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
5,328 €
Schválené na preplatenie
5,328 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru za obdobie 02/2019

Faktúra za stavebný dozor 02/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
03.04.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru za obdobie 02/2019

Faktúra za stavebný dozor 02/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 032019

Faktúra za stavebný dozor 032019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 032019

Faktúra za stavebný dozor 032019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_032019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
97,435 €
Schválené na preplatenie
97,435 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_032019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
19,487 €
Schválené na preplatenie
19,487 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_032019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
97,435 €
Schválené na preplatenie
97,435 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor 04/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor 04/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 04/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
7,781 €
Schválené na preplatenie
7,781 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 04/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
38,904 €
Schválené na preplatenie
38,904 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 04/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
38,904 €
Schválené na preplatenie
38,904 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 05/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 05/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 052019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
44,958 €
Schválené na preplatenie
44,958 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 052019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
8,992 €
Schválené na preplatenie
8,992 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 052019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
44,958 €
Schválené na preplatenie
44,958 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 062019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
91,901 €
Schválené na preplatenie
91,901 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 062019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
18,380 €
Schválené na preplatenie
18,380 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 062019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
91,901 €
Schválené na preplatenie
91,901 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za stavebný dozor 06/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za stavebný dozor 06/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Stavebné práce 072019

Stavebné práce 072019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
275,900 €
Schválené na preplatenie
275,900 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 072019

Stavebné práce 072019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
275,900 €
Schválené na preplatenie
275,900 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Stavebné práce 072019

Stavebné práce 072019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
55,180 €
Schválené na preplatenie
55,180 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor 072019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,331 €
Schválené na preplatenie
2,331 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor 072019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,331 €
Schválené na preplatenie
2,331 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru za 08/2019

Stavebný dozor 08/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru za 08/2019

Stavebný dozor 08/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Stavebné práce 08/2019

Stavebné práce 082019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
139,895 €
Schválené na preplatenie
139,895 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 08/2019

Stavebné práce 082019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
139,895 €
Schválené na preplatenie
139,895 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Stavebné práce 08/2019

Stavebné práce 082019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
27,979 €
Schválené na preplatenie
27,979 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebné práce 09/2019

Stavebné práce 09/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
219,627 €
Schválené na preplatenie
219,627 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce 09/2019

Stavebné práce 09/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
219,627 €
Schválené na preplatenie
219,627 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 09/2019

Stavebné práce 09/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
43,925 €
Schválené na preplatenie
43,925 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebný dozor 09/2019

Stavebný dozor 09/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
1,830 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebný dozor 09/2019

Stavebný dozor 09/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
1,830 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 102019

Stavebné práce 102019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
403,831 €
Schválené na preplatenie
403,831 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 102019

Stavebné práce 102019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
403,831 €
Schválené na preplatenie
403,831 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Stavebné práce 102019

Stavebné práce 102019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
80,766 €
Schválené na preplatenie
80,766 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 102019

Stavebný dozor 102019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
3,944 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 102019

Stavebný dozor 102019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
3,944 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
63,151 €
Schválené na preplatenie
63,151 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
63,151 €
Schválené na preplatenie
63,151 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
12,630 €
Schválené na preplatenie
12,630 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_13122019_31012020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_13122019_31012020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_13122019_31012020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
27,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_13122019_31012020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
137,920 €
Schválené na preplatenie
137,920 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_13122019_31012020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
137,920 €
Schválené na preplatenie
137,920 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebé práce 022020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
40,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebé práce 022020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
203,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebé práce 022020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
203,783 €
Schválené na preplatenie
203,783 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 02/2020

Stavebný dozor 02/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Stavebný dozor 02/2020

Stavebný dozor 02/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
1,643 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 03/2020

Stavebné práce 03/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
25,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 03/2020

Stavebné práce 03/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
126,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce 03/2020

Stavebné práce 03/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
126,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru 03/2020

Stavebný dozor 03/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru 03/2020

Stavebný dozor 03/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 04/2020

Stavebné práce 04/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
283,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 04/2020

Stavebné práce 04/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
283,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Stavebné práce 04/2020

Stavebné práce 04/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
56,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 04/2020

Stavebný dozor 04/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 04/2020

Stavebný dozor 04/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Stavebné práce 05/2020

Stavebné práce 05/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
91,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Stavebné práce 05/2020

Stavebné práce 05/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
91,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 05/2020

Stavebné práce 05/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
18,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebný dozor 05/2020

Stavebný dozor 05/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Stavebný dozor 05/2020

Stavebný dozor 05/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 062020

Stavebný dozor 06/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Stavebný dozor 062020

Stavebný dozor 06/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 062020

Stavebné práce 06/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
37,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Stavebné práce 062020

Stavebné práce 06/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
37,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 062020

Stavebné práce 06/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
7,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_čerpané z REZERVY

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
59,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_čerpané z REZERVY

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
11,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_čerpané z REZERVY

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
59,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 07/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
55,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 07/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
9,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 07/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
55,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 07/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 07/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 082020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 082020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
67,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
67,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
13,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 092020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
118,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 092020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
23,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 09/2020

Stavebný dozor 092020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebný dozor 09/2020

Stavebný dozor 092020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor 092020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10/2020

Stavebné práce 10/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
177,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10/2020

Stavebné práce 10/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
177,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce 10/2020

Stavebné práce 10/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
35,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 10/2020

Stavebý dozor 10/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 10/2020

Stavebý dozor 10/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce 09/2020

Stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
118,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce 09/2020

Stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
118,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce od 01.11.2020_27.11.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
189,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce od 01.11.2020_27.11.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
189,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce od 01.11.2020_27.11.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
37,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor od 01.11.2020_27.11.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor od 01.11.2020_27.11.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický ceritifikát

Služba_energetický certifikát

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický ceritifikát

Služba_energetický certifikát

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebná dozor do 22.12.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebná dozor do 22.12.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Stavebné práce do 21.12.2020

Stavebné práce do 21.12.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
26,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce do 21.12.2020

Stavebné práce do 21.12.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
130,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce do 21.12.2020

Stavebné práce do 21.12.2020

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
130,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 23.12.2020-18.01.2021

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
93,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 23.12.2020-18.01.2021

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
93,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 23.12.2020-18.01.2021

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
TRANSTECH, a.s.
Žiadaná suma
18,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor od 23.12.2020-18.01.2021

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor od 23.12.2020-18.01.2021

Vlastník dokladu
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Suma celkom
33,711 €
Vrátená suma
33,711 €
Suma na vymáhanie
33,711 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Suma celkom
1,382 €
Vrátená suma
1,382 €
Suma na vymáhanie
1,382 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Suma celkom
1,906 €
Vrátená suma
1,906 €
Suma na vymáhanie
1,906 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
940,527 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
940,527 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Suma celkom
6,273 €
Vrátená suma
6,273 €
Suma na vymáhanie
6,273 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
1,382 €
Vrátená suma
1,382 €
Suma na vymáhanie
1,382 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
1,906 €
Vrátená suma
1,906 €
Suma na vymáhanie
1,906 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
33,711 €
Vrátená suma
33,711 €
Suma na vymáhanie
33,711 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,273 €
Vrátená suma
6,273 €
Suma na vymáhanie
6,273 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
212 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
15,756 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
TRANSTECH, a.s.
IČO
36481459
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
NUNAVUT, s. r. o.
IČO
44631375
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.