Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove ul. M.R.Štefánika č. 180, Trebišov formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trebišov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.08.2021
Celková suma
1,165,842 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
08.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
04.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
3,6603 (Kg/rok)
Cieľ
3,385 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,4392 (Kg/rok)
Cieľ
0,4065 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
71,373 (Kg/rok)
Cieľ
66,004 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0098 (MW)
Cieľ
0,0098 (MW)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
151,0651 (t ekviv. CO2)
Cieľ
122,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
11,2125 (MWh/rok)
Cieľ
9,75 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0098 (MWe)
Cieľ
0,0098 (MWe)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
1007167,8268 (kWh/rok)
Cieľ
813441,0432 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
566233,2 (kWh/rok)
Cieľ
568855,2285 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
622834,98 (kWh/rok)
Cieľ
516166,62 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
824,5917 (MWh/rok)
Cieľ
824,5917 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6343,15 (m2)
Cieľ
6961,05 (m2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
201,7567 (MWh/rok)
Cieľ
308,425 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov IČO
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.