Popis projektu

Predkladaný projekt bude realizovaný na zákalde efektívnej spolupráce medzi Žiadateľom TEKMAR SLOVENSKO a Partnerom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt zahŕňa priemyselný výskum v oblasti výživy ľudi a inovačné aktivity. Miestom realizácie je Nitra a Košice. Cieľom projektu je vytvoriť receptúry s optimálnym živinovým zložením, ktoré budú zodpovedať požiadavkám populácie vekovej kategórie 45 +. Cieľom projektu je vyvinúť výrobky s vybilancovaným optimálnym množstvom živín, pričom každý z výrobkov bude obsahovať svoju špecifickú funkčnú zložku, ktorá bude charakteristická svojím pozitívnym účinkomna fyziologické funkcie organizmu. V inovačnej časti bude realizovaný nákup novej linky a baliaceho zariadenia pre výrobu nových produktov. Vďaka realizácii projektu bude na trh uvedených 10 nových produktov, inovovaný 1 nový proces a registrovaných 10 predmetov duševného vlastníctva.

Viac
Subjekt
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Lužianky, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2020 - 01.11.2023
Celková suma
1,713,896 €
Vlastné zdroje
573,408 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
12.10.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 5 (Ing. Ivan Krčmár - 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pacorník - odborná činnosť 2 (Ing. Viktória Smith Vasiľková - 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 10/2020)

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pacorník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc. - 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 2/2021)

Mzdové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pacorník - odborná činnosť 2 (Ing. Viktória Smith Vasiľková - 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 5 (Ing. Ivan Krčmár - 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 11/2020)

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pacorník - odborná činnosť 2 (Ing. Viktória Smith Vasiľková - 12/2020)

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 12/2020)

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 12/2020)

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 12/2020)

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 5 (Ing. Ivan Krčmár - 12/2020)

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 12/2020)

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pacorník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc. - 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 1/2021)

Mzdové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc. - 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 3/2021)

Mzdové výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc. - 4/2021)

Mzdové výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Ing. Matej Brestenský - 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 16 (Martin Nitray – 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 8 (Ing. Martina Verešová - 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 3 (Ing. Ľubica Melicherová - 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc. - 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Riadenie aktivity – Projektový manažér (Martina Vidrová – 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť 4 (Ing. Jana Pažmová CSc. - 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (MVDr. Soňa Nitrayová 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť 17 (Janka Vrabcová – 5/2021)

Mzdové výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
11,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie projektu 10/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2020 - 04/2022

T288_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 10/2020 - 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 12/2020

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2020

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2020

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2020

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2020

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie projektu 04/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Riadenie projektu 06/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie projektu 08/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie projektu 12/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie projektu 02/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie projektu 04/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Riadenie projektu 02/2021

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Miešacie zariadenie homogenizáciu sypkých zmesí

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Automatická linka pre balenie doypack vreciek pre sypké zmesi

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Automatická linka pre balenie doypack vreciek pre sypké zmesi

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Miešacie zariadenie homogenizáciu sypkých zmesí

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 27-30

Faktúra č.2106935

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Analýza ostatných potravín 76-80

Faktúra č.2201763

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 103-111

Faktúra č.2203920

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 26

Faktúra č.2106591

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Analýza ostatných potravín 3-19

Faktúra č.2107032

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Analýza ostatných potravín 21-22

Faktúra č.2106981

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Analýza potravín rastlinného pôvodu 52-53

Faktúra č.2200835

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 54-62

Faktúra č.2201142

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 112-117

Faktúra č.2203638

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 23-25

Faktúra č.2106317

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Analýza potravín rastlinného pôvodu 44-51

Faktúra č.2200722

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 31-32

Faktúra č.2200528

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 40-43

Faktúra č.2200528

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 33-36

Faktúra č.2200836

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 37-39

Faktúra č.2200301

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 63-70

Faktúra č.2202778

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 81-96

Faktúra č.2201664

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 71-75

Faktúra č.2201664

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 97-102

Faktúra č.2201825

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
EL spol. s r.o.
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Miešacie zariadenie homogenizáciu sypkých zmesí

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Automatická linka pre balenie doypack vreciek pre sypké zmesi

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP(Brestenský, Matej, Ing.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP(Nitrayová, Soňa, MVDr.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8(Verešová, Martina, Ing.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing., PhD.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16(Nitray Martin)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4(Pažmová, Jana, ING.,CSc.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)6/21

Mzdové výdavky 6/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9(Verešová, Martina, Ing.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2(Ing. Jozef Nitray, CSc.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP(Brestenský, Matej, Ing.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP(Nitrayová, Soňa, MVDr.)7/21

Mzdové výdavky 7/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP(Nitrayová, Soňa, MVDr.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP(Brestenský, Matej, Ing.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9(Verešová, Martina, Ing.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2(Ing. Jozef Nitray, CSc.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)10/21

Mzdové výdavky 10/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP(Nitrayová, Soňa, MVDr.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP(Brestenský, Matej, Ing.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9(Verešová, Martina, Ing.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2(Ing. Jozef Nitray, CSc.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)9/21

Mzdové výdavky 9/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP(Nitrayová, Soňa, MVDr.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2(Ing. Jozef Nitray, CSc.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9(Verešová, Martina, Ing.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP(Brestenský, Matej, Ing.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)8/21

Mzdové výdavky 8/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP(Nitrayová, Soňa, MVDr.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP(Brestenský, Matej, Ing.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9(Verešová, Martina, Ing.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2(Ing. Jozef Nitray, CSc.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)11/21

Mzdové výdavky 11/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity(Vidrová, Martina)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3(Melicherová, Ľubica, Ing.)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17(Vrabcová Janka)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9(Verešová, Martina, Ing.)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1(Nitrayová, Soňa, MVDr.)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2(Ing. Jozef Nitray, CSc.)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)12/21

Mzdové výdavky 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 2106/2112

Paušálna sadzba 06/21 - 12/21 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
13,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 118-123

Faktúra č.2204920

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 146-148

Faktúra č.2301232

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 164

Faktúra č. č.2304836

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 124-125

Faktúra č. 2205002

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Analýza ostatných potravín 149-150

Faktúra č.2301419

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Analýza pracovného prostredia a stery 152-161

Faktúra č.2301907

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 131-132

Faktúra č. 2300012

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 133-134

Faktúra č. 2300360

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 127-130

Faktúra č.2300086

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 135-145

Faktura č.2300873

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Analýza vôd - pitné vody 126

Faktúra č. 2205144

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Analýza vôd - pitné vody 162-163

Faktúra č.2302875

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Analýza ostatných potravín 175-215

Faktúra č.2305750

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Analýza vôd - pitné vody 151

Faktúra č. 2301713

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 6/23

Mzdové výdavky 6/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 6/23

Mzdové výdavky 6/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 6/23

Mzdové výdavky 6/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 6/23

Mzdové výdavky 6/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 6/23

Mzdové výdavky 6/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 6/23

Mzdové výdavky 6/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 5/23

Mzdové výdavky 5/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 5/23

Mzdové výdavky 5/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 5/23

Mzdové výdavky 5/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 5/23

Mzdové výdavky 5/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 5/23

Mzdové výdavky 5/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 5/23

Mzdové výdavky 5/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 10/23

Mzdové výdavky 10/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 9/23

Mzdové výdavky 9/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 9/23

Mzdové výdavky 9/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 9/23

Mzdové výdavky 9/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 9/23

Mzdové výdavky 9/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 7/23

Mzdové výdavky 7/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 7/23

Mzdové výdavky 7/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 7/23

Mzdové výdavky 7/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 7/23

Mzdové výdavky 7/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 7/23

Mzdové výdavky 7/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 7/23

Mzdové výdavky 7/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 8/23

Mzdové výdavky 8/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 8/23

Mzdové výdavky 8/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 8/23

Mzdové výdavky 8/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 8/23

Mzdové výdavky 8/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 8/23

Mzdové výdavky 8/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 8/23

Mzdové výdavky 8/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Paušálna sadza 5/23-10/23 T288

Paušálna sadzba 5/23 - 10/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
7,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Stolový refraktometer

Faktúra 01321 - Ing.Lukoťka Róbert - REL

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Faktúra č.202200543

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Čistiace a dezinfekčné prostiredky

Faktúra č. 202200641

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Váhy

Faktúra č. 2001392

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
BRUTO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Faktúra č. 202200573

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Riadenie projektu 12/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie projektu 06/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Riadenie projektu 08/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Riadenie projektu 07/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie projektu 10/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie projektu 02/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu 04/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu 09/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Riadenie projektu 10/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05/2022 - 10/2023

T288_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 05/2022 - 10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2022

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie projektu 08/2023

T288_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)1/22

Mzdové výdavky 01/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra) 3/22

Mzdové výdavky 3/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 2/22

Mzdové výdavky 2/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)4/22

Mzdové výdavky 4/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko) 5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)5/22

Mzdové výdavky 5/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)6/22

Mzdové výdavky 6/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)7/22

Mzdové výdavky 7/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)8/22

Mzdové výdavky 8/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.)9/22

Mzdové výdavky 9/22

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 1-9/22 T288

Paušálna sadzba 1-9/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
28,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Zdravotnícky a laboratórny materiál

T288_Faktúra_LABO-SK_123240122

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotnícky a laboratórny materiál

T288_Faktúra_LABO-SK_123240122

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Macáneková, Anna) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Novák, Mário) 3/23

Mzdové výdavky 3/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)11/22

Mzdové výdavky 11/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 12/22

Mzdové výdavky 12/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Novák, Mário) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Macáneková, Anna) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 1/23

Mzdové výdavky 1/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7 - DOVP (Nitrayová, Soňa, MVDr.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Cok, Zdenko) 10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Čačaná Petra)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6 - DOVP (Brestenský, Matej, Ing.) 10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8 (Verešová, Martina, Ing.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3 (Melicherová, Ľubica, Ing.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 8 (Csámpayová, Eva)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela)10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť (Brestenský, Matej, Ing.) 10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 10/22

Mzdové výdavky 10/22 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie aktivity (Nitrayová Katarína) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 11 (Gavula, Martin, Ing.)2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 12 (Madová, Taťána) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 7 (Burianová, Marcela) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 16 (Nitray Martin) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2 (Ing. Jozef Nitray, CSc.) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1 (Nitrayová, Soňa, MVDr.) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 5 (Bernátová, Iveta) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 2 (Zatyko, Peter) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 1 (Miková, Júlia) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 4 (Lencsésová Andrea) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 17 (Vrabcová Janka) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 3(Novák, Mário) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4 (Pažmová, Jana, ING.,CSc.) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 9 (Macáneková, Anna) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť 13 (Šablatúrová, Michaela) 2/23

Mzdové výdavky 2/23 T288

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.