Popis projektu

Predkladaný projekt tvorí  InoBat Energy notifikovaného Európskou komisiou.  je vykonávať činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti prietokových batériových systémov potrebné pre komerčné nasadenie pilotného energetického centra s plne funkčným a flexibilným systémom riadenia energie (EMS) s prvkami umelej inteligencie (AI), ktoré bude jedným z najmodernejších riešení systémov uskladnenia el. energie.  

Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom hlavnej aktivity . V rámci hlavnej aktivity bude v jednej podaktivite zameranej na výskum a vývoj prietokových batériových systémov pre dlhodobé veľkokapacitné skladovanie energie. bude posunutie technológie prietokových batérií smerom k stabilným elektrolytom, buď zlepšovaním vlastností súčasne používaných alebo vývojom ekologicky menej náročných materiálov. Obidve alternatívy musia viesť k zníženiu závislosti na externých dodávateľských reťazcoch, zníženiu ceny za kWh inštalovanej kapacity a dosiahnutiu škálovateľnosti riešenia. Spolu s vývojom elektrolytu bude prebiehať optimalizácia komponentov batériového článku, membrán, elektród a fluidného systému. Riadenie procesov batérie bude rozdelené na úroveň batériových modulov a samotného energetického centra nasadením komunikačného rozhrania EMS/AI.  bude súbor poznatkov definovaných vlastnosťami, materiálmi, komponentami a výrobnými postupmi potrebnými pre úspešnú realizáciu druhej fázy projektu. Spolu s EMS/AI vytvorí táto technológia predpoklad pre komerčnú prevádzku 5MW/50MWh energetického centra ako vzor pre ďalšie inštalácie.

Projekt bude realizovaný 

.

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 

Viac
Subjekt
INO-HUB Energy j.s.a.
Miesta realizácie
Kysucké Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.12.2023
Celková suma
11,540,426 €
Vlastné zdroje
3,045,518 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IP…
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
17.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prenájom priestorov

TOF-1084/2022_OMNIA_12.2022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Prenájom priestorov

TOF-894-2022_OMNIA_09.2022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Prenájom priestorov

TOF-300/2023_OMNIA_04.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-689/2023_OMNIA_08.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-976/2023_OMNIA_11.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-900/2022_OMNIA_10.2022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Prenájom priestorov

TOF-781/2023_OMNIA_09.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-990/2022_OMNIA_11.2022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Prenájom priestorov

TOF-198/2023_OMNIA_03.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-104/2023_OMNIA_02.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-2/2023_OMNIA_01.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-878/2023_OMNIA_10.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-586/2023_OMNIA_07.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-397/2023_OMNIA_05.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-1072/2023_OMNIA_12.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Prenájom priestorov

TOF-493/2023_OMNIA_06.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023011_112023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
13,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023011_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023012_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
89,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023012_122023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
13,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Služby - Konferenćný poplatok IFBF 2023

Clerens_3127771_faktura IFBF 2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Služby - Konferenčný poplatok ČSEF 2023

Faktúra_180-2023_Asociace energetickych manažeru

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Poistenie majetku

Faktúra_PZ MSIG

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Poistenie majetku

Faktúra_DOD1_MSIG

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Odborné štúdie, analýzy a posudky

Faktúra_20230368_PROMA

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Služby - neuropea

Faktúra_2023298

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Služby - Konferenčný poplatok NFA 2023

Vyúčtovacia_FA_23-0355_SCGS pri SAV

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

Invoice_2023V0000174_ATT

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

Invoice_2023V0000253_TTK

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

Invoice_2023V0000254_TTK

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

Invoice_2023V0000304_TTK

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Softvér a licencie

FA_SOFTIP_423000059_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Služby

FA_SOFTIP_323003907_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Služby

FA_SOFTIP_323005928_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Služby

FA_SOFTIP_323004854_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Služby

FA_SOFTIP_323002372_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
4,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Softvér a licencie

FA_2301111

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Softvér a licencie

HUMUSOFT_Faktúra_395_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Softvér a licencie

SAT_faktúra137006976

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Softvér a licencie

Asseco_223080458

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Softvér a licencie

Asseco_223080496

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Softvér a licencie

Asecco_223090351

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Softvér a licencie

Asseco_223100726

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Služby

Asseco_223100812_hotline

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Softvér a licencie

Asseco_223090496

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Nabíjačka

ID_804_2023081_zar.+odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Nabíjačka

ID_804_2023140_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Nabíjačka

ID_804_2023096_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Nabíjačka

ID_804_2023117_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Modul GDS

ID_804_2023098_zar.+odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Modul GDS

ID_804_2023119_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Modul GDS

ID_804_2023142_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Telekonferenčné zariadenie

ID_804_2023113_zar.+odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Telekonferenčné zariadenie

ID_804_2023136_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023026_odpis 0423

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023037_odpis 0523

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023050_odpis 0623

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023078_odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023137_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023011_zar.+odpis 0223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023017_odpis 0323

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023064_odpis 0723

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_202393_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023114_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023115_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023138_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023038_odpis 0523

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023051_odpis 0623

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023065_odpis 0723

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023079_odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023094_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023052_zar.+odpis 0623

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023066_odpis 0723

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Zariadenie 1 stack

ID_804_2023097_zar.+odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Zariadenie 1 stack

ID_804_2023118_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Zariadenie 1 stack

ID_804_2023141_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023080_odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023095_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023116_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023139_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023027_zar.+odpis 0423

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - GloveBox

ID_804_2023175_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Termostat

ID_804_2023160_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Telefonferenčné zariadenie

ID_804_2023159_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023158_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Testovacia súprava

ID_804_2023161_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Zariadenie 1 stack

ID_804_2023163_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Nabíjačka

ID_804_2023162_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Modul GDS

ID_804_2023164_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023156_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - FUMATECH

Invoice_902023000728_FUMATECH

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - DATRON

Faktúra_231011233_DATRON

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - Thinkru

Commercial invoice_SA38110002_Thinkru

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.1 - Elektrosped

Faktúra_6633307736_Datart

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - SGL

Vyúčtovacia faktúra_62260644_SGL

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - Institut

Invoice_4142028_Institut KIH

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - Institut

Invoice_4141894_Institut KIH

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Materiál pre výskum a výoj - Úloha 1.2 - AvCarb

Commercial Invoice_8467_AvCarb

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023157_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023008_odpis 0223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023014_odpis 0323

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023034_odpis 0523

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023133_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023035_odpis 0523

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023003_odpis 0123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023061_odpis 0723

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023076_odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023091_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023134_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023090_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_OU 202210-10_odpis 1022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_OU 202210-10_odpis 1022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023015_odpis 0323

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_OU 202211-11_odpis 1122

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_OU 202211-11_odpis 1122

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_OU 202211-11_odpis 1122

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_OU 202212-12_odpis 1222

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_OU 202212-12_odpis 1222

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_OU 202212-12_odpis 1222

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023023_odpis 0423

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023110_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023005_odpis 0123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023010_odpis 0223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023047_odpis 0623

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury PVV

ID_804_2023075_odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023004_odpis 0123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023009_odpis 0223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023024_odpis 0423

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023048_odpis 0623

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023062_odpis 0723

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - HP Fury 4XR

ID_804_2023111_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023112_odpis 1023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023016_odpis 0323

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023049_odpis 0623

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023063_odpis 0723

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023025_odpis 0423

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023036_odpis 0523

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023077_odpis 0823

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023092_odpis 0923

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Ploter

ID_804_2023135_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Kontainerizovaná infraštruktúra

ID_804_2023177_odpis 1123

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
6,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Odpisy výskumno-vývojovej infraštruktúry - Kontainerizovaná infraštruktúra

ID_804_2023178_odpis 1223

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
6,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Služby - NetworkPlus

NetworkPLus_20230146_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Služby - LPS

112023_LPS_2023139_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2 - TUKE

TUKE_3230003696_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
23,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Služby - NetworkPlus

NetworkPlus_20230128_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2 - UPJŠ

UPJŠ_3230002384_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Služby - LPS

092023_LPS_2023113

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2 - TUKE

TUKE_3230003834_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
19,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Služby - NetworkPlus

NetworkPLus_20230152_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Služby - LPS

122023_LPS_2023147_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Služby - LPS

102023_LPS_2023128

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Služby - NetworkPlus

NetworkPlus_20230115_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2 - TUKE

TUKE_3230002998_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
12,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2 - TUKE

TUKE_3230003197_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
29,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Služby - inventa

Faktúra_20231226_inventa

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3 - DIGNIT

DIGNIT_20230030_IPCEI_11.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3 - DIGNIT

DIGNIT_20230033_Míľnik 4

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3 - DIGNIT

DIGNIT_20230032_Míľnik 3

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3 - DIGNIT

DIGNIT_20230028_IPCEI_10.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3 - DIGNIT

DIGNIT_20230025_IPCEI_9.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

12_ID_855_2023039_Košický_26._29.06.Praha

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023093_Derr_20._23.11.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023075_Derr_18._19.10.Aachen

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023074_Asenjo_15._18.10.Š.Pleso

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023057_Košický_11._13.09.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023072_Romadina_17._20.10.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023020_Asenjo_15._17.05.V.Gasteiz

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023035_Urban_26.-27.06.Praha

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023001_Asenjo_16._20.01.BA,KE,BUD

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023049_Derr_24._26.07.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023037_Horváth_26.-27.06.Praha

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023073_Košický_15._16.10.Š.Pleso

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023058_Derr_11._14.09.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023050_Romadina_24._26.07.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023040_Derr_26._29.06.Praha

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023036_Sihlovec_26.27.06.Praha

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023026_Košický_31.05._01.06.Berlín

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023025_Kytošová_31.05._01.06.Berlín

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023005_Derr_15._21.01.KE,BUD

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023032_Asenjo_15._16.06.BUD

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023096_Košický_30.11._01.12.KNM

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023038_Asenjo_26._29.06.Praha

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023092_Romadina_19._25.11.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

IPCEI Pracovné cesty

ID_855_2023098_Romadina_10._19.12.KE

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Služby - Konferenčný poplatok ENERGOFÓRUM 2023

Vyúčtovacia FA_Sféra_2340690

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
SFÉRA, a.s.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Služby

Faktúra FVEV-0932022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Služby

Faktúra FVEV-1042022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Služby

Faktúra FVEV-1032022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Služby

Faktúra FVEV-1442022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Služby

Faktúra FVEV-1292022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Služby

Faktúra FVEV-1752022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Služby

Faktúra FVEV-1702022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Služby

Faktúra FVEV-0272023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Služby

Faktúra FVEV-0152023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_042022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
14,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_032022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_052022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
14,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_062022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
14,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_072022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
14,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_082022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
15,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_092022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
14,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_102022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
22,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_112022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
31,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Služby

Faktura_ŠTOR CAD-GRAITEC_230270

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Softvér a licencie

Faktúra 2023-0061

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Softvér a licencie

Faktúra 200 HUMUSOFT

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Softvér a licencie

Faktura_HUMUSOFT_216_Matlab

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Softvér a licencie

Faktura_Technodat Elektro_22390249_vyuct.

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023008_082023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023005_052023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023008_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
75,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023005_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
66,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023007_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
67,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023007_072023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023006_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
60,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023006_062023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Služby

NetworkPlus_20230103_IPCEI_8.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

TUKE_3230002264_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

TUKE_3230001971_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

TUKE_3230002396_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

TUKE_3230002626_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
10,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230018_IPCEI_7.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Služby

082023_LPS_2023098_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230006_IPCEI_4.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230011_Milnik1_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230009_IPCEI_5.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230014_IPCEI_6.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230019_Milník2_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Služby

NetworkPlus_20230037_IPCEI_3.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Služby

NetworkPlus_20230076_IPCEI_6.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Služby

NetworkPlus_20230062_IPCEI_5.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Služby

Network Plus_20230088_IPCEI_7.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Služby

NetworkPlus_20230050_IPCEI_4.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

UPJŠ_3230001809_IPCEI_zákazkovy výskum

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Služby

072023_LPS_2023091_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Služby

022023_LPS_2023024_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Služby

042023_LPS_2023042_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Služby

032023_LPS_2023036_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Služby

052023_LPS_2023070_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Služby

062023_LPS_2023081_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

UPJŠ_3230000971_IPCEI_zákazový výskum

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.2

UPJŠ_3230001467_IPCEI_zákazkový výskum

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Zmluvný výskum a vývoj - Úloha 1.3

DIGNIT_20230022_IPCEI_8.23

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_2.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
60,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

ID20230013_mzdy DE_1.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
7,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_1.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
49,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_4.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
65,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

ID20230015_mzdy_DE_3.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_3.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
64,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

Interny doklad_mzdy_IPCEI_122022

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
48,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

ID20230014_mzdy DE_2.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

ID20230017_mzdy_DE_4.2023

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023009_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
76,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023009_Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
16,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci DE

802_ID č.2023010_102023 Paychex

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
13,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Personálne výdavky - zamestnanci

801_ID č.2023010_SK mzdy

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
73,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

Faktura a dodaci list_312777_Datart

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

Faktúra_dodaci list_AXDATA_F230712

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.3

Faktura za tovar a DL_20230309

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

Faktura_dodaci list_FA-2317062

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

AUTOCONT_3722202052_FA_vyuct

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

FA2308120_Datacomp_vyučt.

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

WESTech_3202307576_IPCEI

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

Faktúra_AXDATA_F232291

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.3

AV Integra_FA2302173

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Materiál pre výskum a vývoj - Úloha 1.1

AV Integra_FA2302173

Vlastník dokladu
INO-HUB Energy j.s.a.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Technická univerzita v Košiciach
IČO
00397610
Názov
SFÉRA, a.s.
IČO
35757736
Názov
InoBat Energy j.s.a.
IČO
52722449
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
OMNIA 2000 a.s.
IČO
36389757
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
PROMA, s.r.o.
IČO
31621252
Názov
ELEKTROSPED, a. s.
IČO
35765038
Názov
HUMUSOFT s.r.o.
IČO
40525872
Názov
NetworkPlus s. r. o.
IČO
50101668
Názov
WESTech, spol. s r.o.
IČO
35796111
Názov
E-VO, s. r. o.
IČO
47197331
Názov
Computer Controls SK s.r.o.
IČO
51132605
Názov
ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o.
IČO
35805781
Názov
AXDATA, s.r.o.
IČO
36508411
Názov
Asseco Solutions, a.s.
IČO
00602311
Názov
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
IČO
46948473
Názov
Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
IČO
00178900
Názov
SOFTIP, a.s.
IČO
36785512
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.