Popis projektu

Komplikácie v oblasti dýchania patria v rámci pandémie ochorenia COVID 19 k najzávažnejším v prípade ťažkého priebehu ochorenia. Cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie liečebných postupov v oblasti respirológie s priaznivým dopadom na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva počas pandémie ochorenia COVID 19 a skrátiť dobu nevyhnutnej hospitalizácie, ako aj uľahčiť liečbu pacientov, o ktorých je priebeh ochorenia závažný a zmierniť tieto závažné príznaky. Výsledky nezávislého výskumu a vývoja, ktoré budú priebežne publikované, budú mať potenciál umožniť podnikateľským subjektom zaviesť do výroby inovatívne produkty, schopné konkurencie na svetových trhoch a tým vytvoriť na Slovensku nové pracovné príležitosti. Z pohľadu nosných výsledkov projektu v prípade jeho realizácie vzniknú:

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.06.2023
Celková suma
4,520,328 €
Vlastné zdroje
226,016 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Návrh a implementácia pokročilých metód…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
04.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
2,936 €
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
2,049,757 €
Cieľ
2,260,714 €
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,34 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
6,28 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
1,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
26,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_03 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_03 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_04 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_04 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

IPMVDCov_Messer Medical_KZ 335/2022-prístroje

IPMVDCov_Messer Medical - KZ 335/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

IPMVDCov_Messer Medical_KZ 335/2022-prístroje

IPMVDCov_Messer Medical - KZ 335/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Biotech_RD 276/2022_zásoby_0H1P39

IPMVDCov_Biotech - RD 276/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Biotech_RD 276/2022_zásoby_0H1P39

IPMVDCov_Biotech - RD 276/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_zásoby_0H1P40

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
99,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_zásoby_0H1P40

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
99,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

IPMVDCov_Biotech_RD 276/2022_prístroje_0H1P36

IPMVDCov_Biotech - RD 276/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

IPMVDCov_Biotech_RD 276/2022_prístroje_0H1P36

IPMVDCov_Biotech - RD 276/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
276,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
276,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_05 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_05 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
37,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_06 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_06 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_07 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_07 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_08 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_08 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Messer Medical Home Care Slovakia - KZ 335/2022_zásoby_0H1P40

IPMVDCov_Messer Medical Home Care Slovakia - KZ 335/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

IPMVDCov_Messer Medical Home Care Slovakia - KZ 335/2022_zásoby_0H1P40

IPMVDCov_Messer Medical Home Care Slovakia - KZ 335/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
620,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
620,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_zásoby_0H1P40

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
235,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_zásoby_0H1P40

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_zásoby

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
235,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
14,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
14,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

IPMVDCov_Mepis Healthcare_KZ 334/2022_prístroje_0H1P33

IPMVDCov_Mepis Healthcare - KZ 334/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_RADIX MEDICAL - KZ 336/2022_prístroje_0H1P35

IPMVDCov_RADIX MEDICAL - KZ 336/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_RADIX MEDICAL - KZ 336/2022_prístroje_0H1P35

IPMVDCov_RADIX MEDICAL - KZ 336/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447,180 €
Schválené na preplatenie
447,180 €
Realizácia
14.12.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_02 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_032021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_03 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_022021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_022021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_02 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

OPENMED_Pausalna sadzba_012021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_012021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_01 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_122020

IPMVDCov_Pausalna sadzba_122020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_12 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_112020

IPMVDCov_Pausalna sadzba_112020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_11 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

IPMVDCov_UPJŠ_Pausalna sadzba_102020

IPMVDCov_Pausalna sadzba_102020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_10 2020

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2020-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_04 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
29,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_05 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
29,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_062021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_052021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_042021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_06 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_07 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_072021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_08 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_082021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_092021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_09 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
34,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_102021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_102021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_12 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_11 2021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_11 2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_11 2021

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2021-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_12 2021

IPMVDCov_Pausalna sadzba_12 2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_UPJŠ_Pausalna sadzba_01-2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_01 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_01 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
34,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_02 2022

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

IPMVDCov_Pausalna sadzba_02 2022

IPMVDCov_Pausalna sadzba_02 2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCOV_pausalna_sadzba_092022

IPMVDCOV_pausalna_sadzba_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCOV_mzdove_vydavky_092022

IPMVDCOV_Predpis_uhrada_miezd_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
32,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

IPMVDCOV_mzdove_vydavky_102022

IPMVDCOV_predpis_uhrada_miezd_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

IPMVDCOV_pausalna_sadzba_102022

IPMVDCOV_pausalna_sadzba_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PP 50058-2022_spravny_poplatok_IPMVDCOV_slovenska_patentova_prihlaska

Správne_poplatky_IPMVDCOV_slovenská_patentová_prihláška

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

PS_IPMVDCOV_202212

PS_IPMVDCOV_202212

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-12

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

PS_IPMVDCOV_202211

PS_IPMVDCOV_202211

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-11

IPMVDCov_predpis_uhrada_miezd_2022-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

IPMVDCov_Biotech_RD 276/2022_prístroje_0H1P39

IPMVDCov_Biotech - RD 276/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IPMVDCov_Biotech_RD 276/2022_prístroje_0H1P39

IPMVDCov_Biotech - RD 276/2022_prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Paušál 202301 IPMVDCOV

Paušál_202301_IPMVDCOV

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 202301 IPMVDCOV

510001/2_predpis_uhrada_miezd_202301_IPMVDCOV

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
42,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

510017/18_mzdové_výdavky_072022_doziadanie

510017/18_predpis_uhrada_miezd_202207_Dožiadanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

PS_IPMVDCOV_202207_doziadanie

PS_IPMVDCOV_202207_doziadanie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové_výdavky_202302_IPMVDCOV

510004/5_IPMVDCOV_predpis_uhrada_miezd_202302

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Paušál_IPMVDCOV_022023

Paušál_IPMVDCOV_202302

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 2023

Paušálna sadzba IPMVDCOV 032023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky IPMVDCOV 032023

510007/08_predpis_uhrada_miezd_IPMVDCOV_202303

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
42,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

PCT/IB2023/055088_spravne_poplatky_IPMVDCOV

PCT/IB2023/055088_spravne_poplatky_IPMVDCOV

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

0H1P39_IPMVDCOV_23230137

IPMVDCOV_0H1P39_23230137

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P39_IPMVDCOV_23230137

IPMVDCOV_0H1P39_23230137

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

IPMVDCOV_personálne_výdavky_042023

IPMVDCOV_personálne_výdavky_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
37,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

04_2023_IPMVDCOV_paušál

04_2023_IPMVDCOV_paušál

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05_2023_mzdy_IPMVDCOV

510013/14_predpis_uhrada_miezd_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
37,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

PS_IPMVDCOV_052023

PS_IPMVDCOV_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisné_sluzby_IPMVDCov_0H1P37_RD191/2023

servisné_sluzby_IPMVDCov_0H1P37_RD191/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisné_sluzby_IPMVDCov_0H1P37_RD190/2023

servisné_sluzby_IPMVDCov_0H1P37_RD190/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

servisné_sluzby_IPMVDCov_0H1P37_RD192/2023

servisné_sluzby_IPMVDCov_0H1P37_RD192/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové_výdavky_062023

Mzdové_výdavky_06_2023_IPMVDCOV

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spravny_poplatok_FA_20232277

Spravny_poplatok_FA_20232277

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_sadzba_06_2023

Paušálna_sadzba_06_2023_IPMVDCOV

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
2,410 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
IČO
36605751
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
RADIX MEDICAL spol. s r. o.
IČO
53718879
Názov
PROTON, s.r.o.
IČO
36301868
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.