Popis projektu

Súčasná pandémia koronovírusu vo svete poukázala na naliehavú potrebu rýchlej a ekonomicky efektívnej detekcie vírusov. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach v spolupráci so spoločnosťami SAFTRA Photonics s.r.o. a AUSYS s.r.o, navrhuje vyvinúť metodiku na rýchlu, selektívnu a vysoko citlivú detekciu vírusov SARS-CoV-2, ktoré budú zachytené špecificky na povrch fotonických nanoštruktúrnych čipov. V rámci projektu bude povrch čipu funkcionalizovaný nanovrstvou molekúl špecifických proteínov vyvinutých metódou riadenej evolúcie vybraných proteínových platforiem. Tvorba nanovrstiev proteínov na detekčnom čipe bude prebiehať pomocou kontrolovanej špecifickej chemickej konjugácie, čim dosiahneme optimálnu efektivitu viazania a reprodukovateľnosť detekčných vlastností. Po nanesení vzorky inaktivovaného vírusu na funkcionalizovaný čip bude prítomnosť vírusu detegovaná na základe zosilneného ramanovského spektra povrchovými plazmónmi. Na detekciu signálu z funkcionalizovaných čipov bude vyvinutý detekčný systém bioRAMASCOPE. bioRAMASCOPE bude spĺňať špecifické požiadavky týkajúce sa požadovaných detekčných limitov a spoľahlivosti prevádzky vyžadovaných pre detekciu vírusu SARS-CoV-2. V paralelnej línií budeme pomocou moderných selekčných metód proteínového inžinierstva vyvíjať artificiálne proteíny ako nové biologické entity s novou väzobnou funkciou, ktorá sa špecializuje na špecifické viazanie inaktivovaných vírusov. Na základe kombinácie viazania rôznych epitopov plánujeme, že táto molekulová platforma dosiahne vysokú citlivosť a špecificitu voči rôznym typom vírusov, vrátane SARS-CoV-2. Tento projekt, ktorý bude realizovaný v Košiciach, povedie k vedeckým publikáciám, “proof of concept” a patentu, konkrétne: i) „proof of concept“ metodiky selektívnej, rýchlej, lacnej a in situ vykonateľnej detekcie SARS-CoV-2 s okamžitým zaslaním výsledku do príslušnej databázy, ii) funkčný laboratórny prototyp detekčného systému rôznych typov vírusov, vrátane vírusu SARS-CoV-2.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partneri
AUSYS s.r.o., SAFTRA photonics, s.r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
3,060,200 €
Vlastné zdroje
270,459 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H3 - Konštrukcia detekčného systému bio…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H2 - Vývoj metodiky citlivej, selektívn…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
H1 - Vývoj proteinových molekulových pl…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
10,652 €
Cieľ
8,813 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
2,42 (FTE)
Cieľ
2,42 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
1,392,934 €
Cieľ
1,079,460 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
5,03 (FTE)
Cieľ
5,03 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
3,0 (subjekty)
Cieľ
3,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
6,1 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
10,5 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

BioPickmol_predpis_miezd_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

BioPickmol_predpis_miezd_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

BioPickmol_predpis_miezd_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

BioPickmol_predpis_miezd_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

BioPickmol_predpis_miezd_01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

0P1N1 - Nepriame výdavky UPJŠ 11/2021-04/2022

BioPickmol_paušálna_sadzba_11/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

BioPickmol_predpis_miezd_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 01/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o 02/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 03/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 04/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 05/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
11,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01-05/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
7,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02.2022

Rekapitulácia miezd 02.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
9,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Mzdy 03.2022

Rekapitulácia miezd 03.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
8,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 04.2022

Rekapitulácia miezd 04.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy 05.2022

Rekapitulácia miezd 05.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 06.2022

Rekapitulácia miezd 06.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Nepriame náklady 01.2022 - 06.2022

Nepriame náklady 01.2022 - 06.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01.2022

Rekapitulácia miezd 01.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
10,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

2H2P13 priemyselné materiály pre detekčné zariadenia

Faktúra 22049

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

2H2P13 priemyselné materiály pre detekčné zariadenia

Faktúra 22049

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

BioPickmol_predpis_miezd_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

BioPickmol_predpis_miezd_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

BioPickmol_predpis_miezd_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

0P1N1 - Nepriame výdavky UPJŠ 01-06/2021

BioPickmol_paušálna_sadzba_01-06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

BioPickmol_predpis_miezd_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

BioPickmol_predpis_miezd_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

BioPickmol_predpis_miezd_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 01.2021

Rekapitulácia miezd 01.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Mzdy 02.2021

Rekapitulácia miezd 02.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
3,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Mzdy 03.2021

Rekapitulácia miezd 03.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
3,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdy 04.2021

Rekapitulácia miezd 04.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
3,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 05.2021

Rekapitulácia miezd 05.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdy 06.2021

Rekapitulácia miezd 06.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 07.2021

Rekapitulácia miezd 07.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
5,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Nepriame náklady 01.2021 - 07.2021

Nepriame náklady 01.2021 - 07.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 03/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 01/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
3,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 02/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
3,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 04/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 06/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 05/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
5,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 07/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0P1N1 - Nepriame výdavky UPJŠ 07-10/2021

BioPickmol_paušálna_sadzba_07-10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

BioPickmol_predpis_miezd_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

BioPickmol_predpis_miezd_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

BioPickmol_predpis_miezd_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

BioPickmol_predpis_miezd_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

1H3P9 Konštrukčné vybavenie na výrobu prototypu

Faktúra za konštrukčné vybavenie na výrobu prototypu

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
ANTEC, s. r. o.
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P9 Konštrukčné vybavenie na výrobu prototypu

Faktúra za konštrukčné vybavenie na výrobu prototypu

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
ANTEC, s. r. o.
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

1H3P8 Spotrebný materiál (hardware IKT)

Faktúra za spotrebný materiál (hardware IKT)

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P8 Spotrebný materiál (hardware IKT)

Faktúra za spotrebný materiál (hardware IKT)

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

1H3P10 - IT služba

Faktúra za IT službu

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

1H3P10 - IT služba

Faktúra za IT službu

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P39 Deaktivovaný vírus SARS-CoV-2

BioPickmol_UPJŠ_Faktúra_Deaktivovaný vírus SarsCov2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
35,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0H1P39 Deaktivovaný vírus SARS-CoV-2

BioPickmol_UPJŠ_Faktúra_Deaktivovaný vírus SarsCov2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
35,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P39 Deaktivovaný vírus SARS-CoV-2

BioPickmol_UPJŠ_Faktúra_Deaktivovaný vírus SarsCov2

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
2,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

2H2P12 Spotrebný materiál a chemikálie

Faktúra č.2

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
3,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H2P12 Spotrebný materiál a chemikálie

Faktúra č.2

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
3,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

2H2P12 Spotrebný materiál a chemikálie

Faktúra č.1

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H2P12 Spotrebný materiál a chemikálie

Faktúra č.1

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 08/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 09/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 10/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 07/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 11/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
8,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 12/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
8,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 07-12/2021

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
7,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08.2021

Rekapitulácia miezd 08.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdy 09.2021

Rekapitulácia miezd 09.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
7,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Mzdy 10.2021

Rekapitulácia miezd 10.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
7,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdy 11.2021

Rekapitulácia miezd 11.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
6,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy 12.2021

Rekapitulácia miezd 12.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nepriame náklady 08.2021 - 12.2021

Nepriame náklady 08.2021 - 12.2021

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 09/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 10/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
11,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Účtovný doklad 902 - Paušálna sadzba 06-10/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
7,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 06/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 07/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
9,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 08/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
7,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

BioPickmol_predpis_miezd_05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
15,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

BioPickmol_predpis_miezd_06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

BioPickmol_predpis_miezd_07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

BioPickmol_predpis_miezd_08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
16,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022

BioPickmol_predpis_miezd_09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

BioPickmol_predpis_miezd_10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

BioPickmol_predpis_miezd_11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2022

BioPickmol_predpis_miezd_12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

0P1N1 - Nepriame výdavky UPJŠ 05-12-2022

BioPickmol_paušálna_sadzba_05-12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11.2022

Rekapitulácia miezd 11.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Mzdy 07.2022

Rekapitulácia miezd 07.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
5,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 08.2022

Rekapitulácia miezd 08.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdy 09.2022

Rekapitulácia miezd 09.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Mzdy 10.2022

Rekapitulácia miezd 10.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Mzdy 12.2022

Rekapitulácia miezd 12.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
3,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Nepriame náklady 07.2022 - 12.2022

Nepriame náklady 07.2022 - 12.2022

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P37 Pipetovacia stanica

BioPickmol_Faktúra Lambda Life a.s. - pipetovacia stanica

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
29,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P37 Pipetovacia stanica

BioPickmol_Faktúra Lambda Life a.s. - pipetovacia stanica

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
29,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

2H2P19 Diseminacia, publikácie, inštruktážne videá

Faktura 2023005

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

2H2P19 Diseminacia, publikácie, inštruktážne videá

Faktura 2023005

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 11/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
8,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2022

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 12/2022

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
8,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 01/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 02/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Účtovný doklad 902 - Paušálna sadzba 11;12/2022 - 01;02/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
5,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P43 DNA izolačný kit

BioPickmol_Faktúra_BIOTECH s.r.o. - DNA izolačný kit

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0H1P43 DNA izolačný kit

BioPickmol_Faktúra_BIOTECH s.r.o. - DNA izolačný kit

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P40 HF DNA polymeráza

BioPickmol_Faktúra_LABO-SK s.r.o. - chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

0H1P42 dNTPs

BioPickmol_Faktúra_LABO-SK s.r.o. - chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

0H1P40 HF DNA polymeráza

BioPickmol_Faktúra_LABO-SK s.r.o. - chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P42 dNTPs

BioPickmol_Faktúra_LABO-SK s.r.o. - chemikálie

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P41 Ni-NTA Agarose

BioPickmol_Faktúra_LABO-SK s.r.o. - Ni-NTA Agarose

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

0H1P41 Ni-NTA Agarose

BioPickmol_Faktúra_LABO-SK s.r.o. - Ni-NTA Agarose

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P30 Kruhový dichroizmus s automatickým dávkovaním

BioPickmol_Faktúra_TECHNOMONT s.r.o. - Kruhový dichroizmus

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

0H1P30 Kruhový dichroizmus s automatickým dávkovaním

BioPickmol_Faktúra_TECHNOMONT s.r.o. - Kruhový dichroizmus

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P33 FACS sortér

BioPickmol_Faktúra_ProScience Tech s.r.o. - FACS sortér

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
823,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P33 FACS sortér

BioPickmol_Faktúra_ProScience Tech s.r.o. - FACS sortér

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
823,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

0H1P26 HPLC set

BioPickmol_Faktúra_SHIMADZU SLOVAKIA o.z. - HPLC set

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Žiadaná suma
35,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P26 HPLC set

BioPickmol_Faktúra_SHIMADZU SLOVAKIA o.z. - HPLC set

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Žiadaná suma
35,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0H1P34 UV/VIS spektrometer

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P38 Centrifúga

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P27 Bakteriálny inkubátor

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P29 Chladnička dvojdverová na HPLC

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P28 Hlbokomraziaci box (-80°C a nižšie)

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P38 Centrifúga

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0H1P27 Bakteriálny inkubátor

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0H1P29 Chladnička dvojdverová na HPLC

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0H1P28 Hlbokomraziaci box (-80°C a nižšie)

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0H1P34 UV/VIS spektrometer

BioPickmol_Faktúra_KVANT s.r.o. - prístroje

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

2H2P16 - Patentové služby, registrácia duševného vlastníctva

Faktura 2023042

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01.2023

Rekapitulácia miezd 01.2023

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
2,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

Nepriame náklady 01.2023 - 04.2023

Nepriame náklady 01.2023 - 04.2023

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02.2023

Rekapitulácia miezd 02.2023

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Mzdy 03.2023

Rekapitulácia miezd 03.2023

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdy 04.2023

Rekapitulácia miezd 04.2023

Vlastník dokladu
AUSYS s.r.o.
Dodávateľ
AUSYS s.r.o.
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Saftra Mzdy 03/2023

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 03/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
10,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023

BioPickmol_predpis_miezd_01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
30,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023

BioPickmol_predpis_miezd_02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023

BioPickmol_predpis_miezd_03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023

BioPickmol_predpis_miezd_04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023

BioPickmol_predpis_miezd_05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

0H1P46 Právne zastupovanie vo veci DV - prihláška SR

BioPickmol_Faktúra_Majlingová&partners s.r.o. - služby_prihláška SR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H1P45 Registrácia práv DV - prihláška SR

BioPickmol_Faktúra_Majlingová&partners s.r.o. - poplatky_prihláška SR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H1P46 Právne zastupovanie vo veci DV - medzinárodná prihláška

BioPickmol_Faktúra_Majlingová&partners s.r.o. - služby_prihláška PCT

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H1P45 Registrácia práv DV - medzinárodná prihláška

BioPickmol_Faktúra_Majlingová&partners s.r.o. - poplatky_prihláška PCT

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0P1N1 - Nepriame výdavky UPJŠ 01-05-2023

BioPickmol_UD_pausalna_sadzba_01-05_2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2023

BioPickmol_predpis_miezd_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálna sadzba 06/2023

BioPickmol_paušálna_sadzba_06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

902 Pausalna sadzba 06_2023

UD 902 Pausalna sadzba 06_2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

2H2P16 Patentove sluzby, registrácia duševného vlastníctva

Faktura - Patentové služby

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

2H2P15 - Naprašovačka

Účtovný doklad zDF 70200022 - Odpisy/Naprašovačka

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
8,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

2H2P14 - Prenájom kancelárie

Uctovny doklad DF 30210159 - Prenájom kancelárie

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

2H2P17 - Správne poplatky - duševné vlastníctvo, patenty

Faktúra - Správne poplatky k patentovým službám

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Saftra Mzdy 06/2023

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. - Mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

902 Paušálna sadzba 03-05/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 03-05/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Saftra Mzdy 04/2033

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 04/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
8,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Saftra Mzdy 05/2023

Interný doklad firmy SAFTRA photonics, s.r.o. 05/2023

Vlastník dokladu
SAFTRA photonics, s.r.o.
Dodávateľ
SAFTRA photonics, s.r.o.
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
AUSYS s.r.o.
IČO
47882476
Názov
Lambda Life a.s.
IČO
35848189
Názov
ProScience Tech s. r. o.
IČO
45868212
Názov
ANTEC, s. r. o.
IČO
17053781
Názov
SAFTRA photonics, s.r.o.
IČO
47871130
Názov
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
IČO
31363237
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
ASBIS SK spol. s r.o.
IČO
31382541
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
Maloeran s. r. o.
IČO
54037948
Názov
Capresi s.r.o.
IČO
52322866
Názov
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
IČO
35696532
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.