Popis projektu

Základná škola s matersou školou Skalité - Kudlov č. 781 bude realizovať projekt s názvom  Cesta k úspechu cez rozvoj kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov., zameraný na rozvoj čitateľskej , matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom hlavných aktivít projektu: 

a. Extra hodiny

b. Mimoškolská činnosť

a. Pedagogické kluby

b. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

1. Žiaci základnej školy ISCED 1 a ISCED 2

2. Pedagogickí zamestnanci školy a škôl z regiónu.

Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,  ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu

Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií

Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie 

Viac
Subjekt
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Miesta realizácie
Skalité
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.07.2022
Celková suma
166,496 €
Vlastné zdroje
8,325 €
Vyčerpané z projektu
70,000 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora rozvoja kľúčových kompotencií p…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Zvýšenie prírodovednej, matematickej a …
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
313,0 (počet)
Cieľ
250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
105,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
313,0 (počet)
Cieľ
260,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
36,0 (počet)
Cieľ
26,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
36,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mgr. Janka Budošová / 4.1.11. Odborný pracovník č. 6 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Mária Revayová / 4.1.9. Odborný pracovník č. 5 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Eva Révayová / 4.1.17. Odborný pracovník č. 9 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.14 Odvody zamestnávateľa 7

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Martina Chovaňáková / 4.1.7. Odborný pracovník č. 4 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.6 Odvody zamestnávateľa 3

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Iveta Šimaliaková / 4.1.19. Odborný pracovník č. 10 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.16 Odvody zamestnávateľa 8

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Kristína Golisová / 4.1.23. Odborný pracovník č. 12 04/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Gabriela Tomicová / 4.1.13. Odborný pracovník č. 7 04/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.14 Odvody zamestnávateľa 7

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.8 Odvody zamestnávateľa 4

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Kristína Golisová / 4.1.23. Odborný pracovník č. 12 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Iveta Šimaliaková / 4.1.19. Odborný pracovník č. 10 04/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Mgr. Dušan Kotyra / 4.1.15. Odborný pracovník č. 8 04/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.10 Odvody zamestnávateľa 5

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.20 Odvody zamestnávateľa 10

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa 12

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa 11

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Jana Prašilová / 4.1.21. Odborný pracovník č. 11 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.20 Odvody zamestnávateľa 10

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.18 Odvody zamestnávateľa 9

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Dušan Kotyra / 4.1.15. Odborný pracovník č. 8 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.10 Odvody zamestnávateľa 5

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Marta Lajčáková / 4.1.1. Odborný pracovník č. 1 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.15 Odvody zamestnávateľa 8

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Gabriela Tomicová / 4.1.13. Odborný pracovník č. 7 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.12 Odvody zamestnávateľa 6

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Alojzia Čarnecká / 4.1.3. Odborný pracovník č. 2 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa 1

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa 12

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa 2

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

PaedDr. Renáta Koperová / 4.1.5. Odborný pracovník č. 3 05/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mgr. Mária Revayová / 4.1.9. Odborný pracovník č. 5 04/2022

Sumárny prehľad č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 222000234

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 3220000535

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 202200144

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 232022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 2022420041

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 3220000677

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 22200042

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 006/22

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 272022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 282022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

4.4.7 Ubytovanie

Faktúra č. 2022/04/09RZ

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

4.4.7 Ubytovanie

Faktúra č. 2022/05/11RZ

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 922046

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 293220216

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

4.4.8 Strava pre žiakov

Faktúra č. 20220009

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 512210126

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 512210108

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Vzdelávanie

22b_Report_ŠSJN_č. 11

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

4.1.30 Odvody zamestnávateľa 15

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa 14

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr.Martina Chovaňáková / 4.1.7. Odborný pracovník č. 4 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.6 Odvody zamestnávateľa 3

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.8 Odvody zamestnávateľa 4

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Marta Lajčáková / 4.1.1. Odborný pracovník č. 1 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa 11

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa 1

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Alojzia Čarnecká / 4.1.3. Odborný pracovník č. 2 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa 2

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr.Miroslava Čimborová/ 4.1.27. Odborný pracovník č. 14 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Janka Budošová / 4.1.11. Odborný pracovník č. 6 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.12 Odvody zamestnávateľa 6

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Jana Prašilová / 4.1.21. Odborný pracovník č. 11 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa 12

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Kristína Golisová / 4.1.23. Odborný pracovník č. 12 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

PaedDr. Renáta Koperová / 4.1.5. Odborný pracovník č. 3 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Ľubica Serafinová/ 4.1.29. Odborný pracovník č. 15 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa 13

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Mgr. Marta Vojčiňáková / 4.1.25. Odborný pracovník č. 13 06/2022

Sumárny prehľad RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 312022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 342022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 392022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - RE č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 322022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 332022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 402022

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov. (A1)

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

6.1 Riziková prirážka

Oznam o použití rizikovej prirážky č.1

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky-1

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov. (A1)

Sumárny prehľad č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Pedagogické kluby

22b_Report_ŠSJN č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
4,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.1 Riziková prirážka

Oznam o použití rizikovej prirážky č.4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky-2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.1 Riziková prirážka

Oznam o použití rizikovej prirážky č.2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6.1 Riziková prirážka

Oznam o použití rizikovej prirážky č.3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Pedagogické kluby

22b_Report_ŠSJN

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky-3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov. (A1)

Sumárny prehľad č. 3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad č. 3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
3,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

2.1.18 Učebné pomôcky 12

Faktúra č. 20VF00055

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

2.1.5 slúchadlá

Faktúra č. 20VF00055

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

2.1.4 elektronická čítačka kníh

Faktúra č. 20VF00055

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

2.1.3 Farebná tlačiareň

Faktúra č. 20VF00055

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

2.1.2 Notebook

Faktúra č. 20VF00055

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

2.1.1 vizualizér

Faktúra č. 20VF00055

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

2.1.6 E-knihy

Faktúra č. 200100338

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

2.1.18 Učebné pomôcky 12

Faktúra č. 200100338

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

5.4.5 Odborná literatúra

Faktúra č. 200100338

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.5.4 Literatúra pre rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti u žiakov.

Faktúra č. 200100338

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

4.4.9 Spotrebný materiál pre prírodovednú gramotnosť

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.14 Učebné pomôcky 8

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.21 Učebné pomôcky 15

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.18 Učebné pomôcky 12

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.22 Výučbové softvéry

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.21 Učebné pomôcky 15

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.18 Učebné pomôcky 12

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.17 Učebné pomôcky 11

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.15 Učebné pomôcky 9

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.13 Učebné pomôcky 7

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.12 Učebné pomôcky 6

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.9 Učebné pomôcky 3

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.8 Učebné pomôcky 2

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.1.7 Učebné pomôcky 1

Faktúra č.200451978

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra č.20VF00034

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

2.1.19 Učebné pomôcky 13

Faktúra č.20VF00034

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

2.1.16 Učebné pomôcky 10

Faktúra č.200420

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

2.1.11 Učebné pomôcky 5

Faktúra č.120134

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.10 Učebné pomôcky 4

Faktúra č.120134

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.20 Učebné pomôcky 14

Faktúra č.120134

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.16 Učebné pomôcky 10

Faktúra č.120134

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.19 Učebné pomôcky 13

Faktúra č.20050418

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

2.1.21 Učebné pomôcky č.15

Faktúra č.20050418

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

4.4.6 Vstupné

Faktúra č. 120044

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN_č.4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky- 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Sumárny prehľad č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad č. 4

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

2.1.22 Výučbové softvéry

Faktúra číslo 2014247

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

2.1.11 Učebné pomôcky 5

Faktúra číslo 2014247

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

2.1.12 Učebné pomôcky 6

Faktúra číslo 2014247

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Pedagogické kluby

22b_Report_ŠSJN_č.6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN_č.6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

4.1.12 Odvody zamestnávateľa 6

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mgr. Janka Budošová / 4.1.11. Odborný pracovník č. 6 10/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

4.1.18 Odvody zamestnávateľa 9

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Júlia Baroniaková / 3.1.5 Administratívny pracovník 10/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mgr. Ľubica Serafinová / 3.1.1 Projektový manažér 11/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mgr. Zuzana Čanecká / 3.1.4 Finančný manažér 11/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Júlia Baroniaková / 3.1.5 Administratívny pracovník 11/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mgr. Eva Révayová / 4.1.17. Odborný pracovník č. 9 10/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mgr. Ľubica Serafinová / 3.1.1 Projektový manažér 10/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mgr. Zuzana Čanecká / 3.1.4 Finančný manažér 10/20

Sumárny prehľad č. 6

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

2.1.22 Výučbové softvéry

Faktúra č. 20VF00151

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

4.4.5 Doprava

Faktúra č. 162020

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Pedagogické kluby

22b_Report_ŠSJN_č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN_č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér / Mgr. Ľubica Serafinová 12/20

Sumárny prehľad č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér / Mgr. Ľubica Serafinová 01/21

Sumárny prehľad č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.5 Administratívny pracovník / Júlia Baroniaková 12/20

Sumárny prehľad č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.4 Finančný manažér / Mgr. Zuzana Čanecká 12/20

Sumárny prehľad č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.5 Administratívny pracovník / Júlia Baroniaková 01/21

Sumárny prehľad č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

3.1.4 Finančný manažér / Mgr. Zuzana Čanecká 01/21

Sumárny prehľad č. 7

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN_RE č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - RE č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad RE č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Sumárny prehľad RE č. 2

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad RE č. 3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Sumárny prehľad RE č. 3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - RE č. 3

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. Štadrná stupnica jednotkových nákladov - Extra hodiny

22b_Report_ŠSJN_č.8

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
2,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Pedagogické kluby

22b_Report_ŠSJN_č.8

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
5,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Personálne výdavky - Koordinácia projektu

Sumárny prehľad č. 8

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Personálne výdavky - Zvýšenie prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov

Sumárny prehľad č. 8

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - 8

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

4.1.18 Odvody zamestnávateľa 9

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Mgr. Eva Révayová / 4.1.17. Odborný pracovník č. 9 10/2021

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.12 Odvody zamestnávateľa 6

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mgr. Janka Budošová / 4.1.11. Odborný pracovník č. 6 10/2021

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mgr. Eva Révayová / 4.1.17. Odborný pracovník č. 9 11/2021

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

4.1.18 Odvody zamestnávateľa 9

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.12 Odvody zamestnávateľa 6

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Júlia Baroniaková / 3.1.5 Administratívny pracovník 07/2021

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Mgr. Zuzana Čanecká / 3.1.4 Finančný manažér 07/2021

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Mgr. Janka Budošová / 4.1.11. Odborný pracovník č. 6 11/2021

Sumárny prehľad č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

1.1 paušálna sadzba

22a_Report - ostatné výdavky - 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

5.5.1 Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania

Faktúra č. 22100017

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

5.5.1 Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania

Faktúra č. 2021039

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - Vzdelávanie

22b_Report_ŠSJN_č. 9

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
Žiadaná suma
19,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Slovenské národné múzeum
IČO
00164721
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
IČO
00679071
Názov
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781
IČO
37812386
Názov
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
IČO
37781235
Názov
3via, s.r.o.
IČO
44399901
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Zdenko Martaus
IČO
37589547
Názov
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO
45258767
Názov
CHEMAKO, spol. s r.o.
IČO
36173720
Názov
Slovenské technické múzeum
IČO
31297111
Názov
TA BB Slovakia, s.r.o.
IČO
51888921
Názov
Elementa s.r.o.
IČO
50352857
Názov
Miroslav Pálka
IČO
30977312
Názov
Slovenská národná knižnica
IČO
36138517
Názov
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO
30844789
Názov
SUDOPARK s.r.o.
IČO
36672157
Názov
SPS TATRA, a.s.
IČO
36373362
Názov
CECHOSPOL, s.r.o.
IČO
36676675
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.