Popis projektu

Projekt podporí rozvoj IT sektoru zmenami v systéme vzdelávania na ZŠ, SŠ a VŠ a to hlavne zvýšením kvality informatického vzdelávania, matematického, prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na IKT, motiváciou žiakov a študentov k štúdiu informatiky a IKT a rozvojom vedeckých kompetencií žiakov a študentov. Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Vzdelávací systém bude nastavený tak, aby ročne na Slovensku generoval minimálne 1000 nových špecialistov podľa požiadaviek IT sektoru. Založený bude na vytvorení tzv. pyramídy  žiakov a študentov (min. 24 000 ZŠ, 9 000 SŠ, 3 000 VŠ) orientovaných a motivovaných pre štúdium prírodných a technických vied so zameraním na informatiku a IKT už od druhého stupňa základnej školy. Do projektu budú zapojené ZŠ (min. 300), SŠ (min. 200) a VŠ (min.5) zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja. Súčasťou aktivít projektu budú: inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT, inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore, vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a  technických predmetov ZŠ, SŠ, motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodovedných a technických vied, rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií podľa medzinárodných štandardov ECDL a  ECo-C®, vytvorenie partnerstiev a sieti škôl a IT firiem. Výstupmi projektu budú inovované študijné programy na VŠ , ŠkVP na ZŠ a SŠ, obsah a metodika vyučovania v triedach zameraných na informatiku, popularizačné a mimoškolské vzdelávacie aktivity, partnerstvá škôl a IT firiem, žiaci ZŠ a SŠ, študenti VŠ – orientovaní na štúdium informatiky a IKT, preškolení učitelia hlavne ZŠ a SŠ (min. 2100), vybudované technologické učebne IT ScienceLab.

Viac
Subjekt
Centrum vedecko-technických informácií SR
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Miesta realizácie
Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.08.2022
Celková suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
417,895 €
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Nezrovnalosti
20,186 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú s…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 1
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú s…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 1
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú s…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 1
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú s…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 1
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú s…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 1
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú s…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 1
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoloč…
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 2
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoloč…
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 2
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoloč…
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 2
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoloč…
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 2
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoloč…
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 2
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoloč…
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Koordinácia projektu 2
Typ
Tvorba a inovácia š…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
01.09.2016
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
3783,0 (počet)
Cieľ
650,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
15938,0 (počet)
Cieľ
15000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
56104,0 (počet)
Cieľ
30000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
4575,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
58737,0 (počet)
Cieľ
33000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
4341,0 (počet)
Cieľ
840,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_10_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_10_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_10_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_10_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
1,814 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,511 €
Schválené na preplatenie
5,511 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_02_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
2,208 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_12_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

5.1.20. Gestor IT Akadémie 2.B

ITA_mzdy_dohody_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

5.1.26. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

5.1.19. Expert IT 2

ITA_mzdy_dohody_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.29. Gestor IT Akadémie 1.B

ITA_mzdy_dohody_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.28. Gestor aktivity 1.

ITA_mzdy_dohody_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.12. Expert 1.F

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,225 €
Schválené na preplatenie
5,225 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
3,476 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.27. Pracovník pre verejné obstarávanie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,184 €
Schválené na preplatenie
1,184 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,456 €
Schválené na preplatenie
5,456 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_paušálna sadzba_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
3,476 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
1,553 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_paušálna sadzba_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.24. Administratívny zamestnanec - UKF 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
1,649 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,658 €
Schválené na preplatenie
3,658 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

3.1.28. Pracovník pre verejné obstarávanie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

1.1.Paušálna sadzba 1

ITA_paušálna sadzba_09/2016-07/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,317 €
Schválené na preplatenie
10,303 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_paušálna sadzba_09/2016-07/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.23. Administratívny zamestnanec - UKF 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

5.1.23. Gestor IT Akadémie 2.E

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

4.1.32. Gestor IT Akadémie 1.E

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.20 Administratívny zamestnanec - UNIZA 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.19 Administratívny zamestnanec - UNIZA 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
987 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.19. Administrtívny zamestnanec - UNIZA 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.24. Administratívny zamestnanec - UKF 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.23. Administratívny zamestnanec - UKF 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.20. Administratívny zamestnanec - UNIZA 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_11_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.22. Gestor IT akadémie 2.D

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.31. Gestor IT akadémie 1.D

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_11_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_11_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
2,429 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_11_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
1,814 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,179 €
Schválené na preplatenie
6,179 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_04_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
2,208 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,983 €
Schválené na preplatenie
4,983 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_01_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_01_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_01_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_01_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_01_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_01_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
1,727 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
1,008 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

4.1.12. Expert 1.F

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
3,476 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.28. Gestor aktivity 1.

ITA_mzdy_dohody_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

5.1.26. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

5.1.20. Gestor IT Akadémie 2.B

ITA_mzdy_dohody_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

5.1.19. Expert IT 2

ITA_mzdy_dohody_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.29. Gestor IT Akadémie 1.B

ITA_mzdy_dohody_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.10. Expert 1.D

ITA_mzdy_dohody_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

5.1.26. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

5.1.20. Gestor IT Akadémie 2.B

ITA_mzdy_dohody_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.29. Gestor IT Akadémie 1.B

ITA_mzdy_dohody_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

4.1.28. Gestor aktivity 1.

ITA_mzdy_dohody_06_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

5.1.6 Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
1,310 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.5 Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
1,036 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.5.Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
1,359 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.28. Gestor aktivity 1.

ITA_mzdy_dohody_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

5.1.26. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

5.1.20. Gestor IT Akadémie 2.B

ITA_mzdy_dohody_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

4.1.29. Gestor IT Akadémie 1.B

ITA_mzdy_dohody_07_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_09_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
1,792 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_09_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_09_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
1,970 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_09_2016

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
11.10.2016
Názov

3.1.20 Administratívny zamestnanec - UNIZA 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

3.1.19 Administratívny zamestnanec - UNIZA 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.5 Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.5 Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
1,541 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.8 Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

5.1.5 Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
1,036 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

3.1.19. Administratívny zamestnanec - UNIZA 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.20. Administratívny zamestnanec - UNIZA 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_03_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
1,638 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
4,048 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,239 €
Schválené na preplatenie
6,239 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
1,645 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_03_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
1,304 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,783 €
Schválené na preplatenie
6,783 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,476 €
Schválené na preplatenie
3,476 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

4.1.8.Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
1,071 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
1,292 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

3.1.24. Administratívny zamestnanec - UKF 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.23. Administratívny zamestnanec - UKF 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.24. Administratívny zamestnanec - UKF 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

3.1.23. Administratívny zamestnanec - UKF 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

4.1.32. Gestor IT Akadémie 1.E

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

3.1.24. Administratívny zamestnanec - UKF 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
1,577 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
3,864 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_mzdy_05_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

4.1.29. Gestor IT Akadémie 1.B

ITA_mzdy_dohody_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

4.1.28. Gestor aktivity 1.

ITA_mzdy_dohody_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

5.1.26. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_mzdy_dohody_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

5.1.20. Gestor IT Akadémie 2.B

ITA_mzdy_dohody_08_2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1.19. Administratívny pracovník - UNIZA 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
828 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

3.1.23. Administratívny zamestnanec - UKF 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_07_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

4.5.3. Komplexné zabezpečenie konferencie, mimoškolských a popularizačných podujatí

ITA_vnutroorganizacna_faktura_Denny_IT_tabor_stravovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1..5 Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
1,096 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.6.Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
369 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

3.1.20. Administratívny pracovník - UNIZA 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

5.1.5 Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_05_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

3.1.24. Administratívny zamestnanec - UKF 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

4.5.3. Komplexné zabezpečenie konferencie, mimoškolských a popularizažných aktivít

ITA_vnutroorganizacna_faktura_Denny_IT_tabor_stravovanie

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

3.1.19. Administratívny zamestnanec - UNIZA 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

3.1.20. Administratívny zamestnanec - UNIZA 2

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UNIZA

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

3.1.23. Administratívny zamestnanec - UKF 1

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_09_2017_UKF

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

4.1.28. Gestor aktivity 1.

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_dohody_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,173 €
Schválené na preplatenie
5,173 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.28. Pracovník pre verejné obstarávanie - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

4.1.29. Gestor IT Akadémie 1.B

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_dohody_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_dohody_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

5.1.20. Gestor IT Akadémie 2.B

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_dohody_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

5.1.26. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného poemru

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_dohody_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.1.Paušálna sadzba 1

ITA_Pausalna_sadzba_09_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
1,135 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,686 €
Schválené na preplatenie
2,686 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
1,756 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

5.1.15. Odborný zamestnanec IT Akadémie 2.A

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
1,443 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.27. Pracovník pre verejné obstarávanie - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.1. Projektový manažér - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.2. Projektový manažér - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
2,410 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.2.Paušálna sadzba 2

ITA_Pausalna_sadzba_09_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
1,651 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

4.1.12. Expert 1.F

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_Paušálna sadzba_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_Paušálna sadzba_09_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
1,323 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_Pausalna_sadzba_11_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
473 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Alfonz Gajdoš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Alfonz Gajdoš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Jarmila Kmeťová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_Pausalna_sadzba_11_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
2,542 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

3.1.21. Administratívny zamestnanec - UMB 1 / Janka Lichá

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

3.1.22. Administratívny zamestnanec - UMB 2 / Janka Lichá

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A / Vladimír Siládi

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Marek Skoršepa

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

4.1.31. Gestor IT Akadémie 1.D / Marek Skoršepa

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

5.1.22. Gestor IT Akadémie 2.D / Marek Skoršepa

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_04_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_Pausalna_sadzba_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Mikuláš Szabari

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Peter Pisarčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Karolína Mayerová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Ondrej Krídlo

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_Pausalna_sadzba_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
1,322 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Mário Kačina

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_Pausalna_sadzba_01_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
3,083 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_Pausalna_sadzba_01_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Matúš Harminc

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.17. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 2.A / Veronika Kopčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Peter Kovács

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Andrea Lešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
735 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Alena Gessert

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Stanislav Lukáč

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
1,036 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.14. Expert pre inovácie 1.B / Zuzana Tkáčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.1. Garant pre inovácie prírodovedného a technického vzdelávania, matematiky a informatiky na ZŠ a SŠ so zameraním na IT / Jozef Sekerák

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
1,954 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.21. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 1 / Ivana Rigasová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
1,003 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.8. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.A / Rastislav Krivoš-Belluš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.16. Expert pre inovácie 1.D / Ľubomír Antoni

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Marián Kireš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.3. Garant pre popularizačné a mimoškolské aktivity / Róbert Hajduk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / František Galčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
1,136 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.13. Administratívny zamestnanec A - UPJŠ 1 / Eva Kováčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
1,287 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.5. Garant pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií 1 / Slávka Blichová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.18. Expert pre inovácie 1.F / Gabriela Andrejková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.8. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.A / Gabriela Andrejková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.16. Expert pre inovácie 1.D / Ľubomír Antoni

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.4. Gestor kompetenčného centra / Ľubomír Antoni

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
1,798 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Monika Antušová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
1,524 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.2. Garant pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií 2 / Slávka Blichová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.8. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.A / Erik Bruoth

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
2,056 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Stela Csachová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Dorota Černíková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.2. Garant pre vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.23. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.B / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
1,183 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Jozef Doboš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Zuzana Džadžovská

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
1,063 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.16. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 2 / Zuzana Džadžovská

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Beáta Fecková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
1,063 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.16. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 2 / Beáta Fecková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Peter Fedoročko

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Peter Fedoročko

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Mária Ganajová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
731 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Alena Gessert

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ján Guniš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Peter Gurský

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.23. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.B / Róbert Hajduk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Peter Kravec

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Iveta Kohanová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.11. Vedúci projektovej kancelárie - UPJŠ 1 / Vladimíra Tomášiková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
2,190 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Róbert Kolcún

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Terézia Kisková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Zuzana Ješková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Stanislav Havrila

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.16. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 2 / Beáta Fecková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.16. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 2 / Zuzana Džadžovská

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.2. Garant pre vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Jana Bátoryová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.19. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.A / Rastislav Adamek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
1,740 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.13. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 2.A / Rastislav Adamek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Diana Almašiová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.18. Expert pre inovácie 1.F / Gabriela Andrejková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.8. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.A / Gabriela Andrejková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.4. Gestor kompetenčného centra / Ľubomír Antoni

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Katarína Cechlárová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Katarína Cechlárová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Stela Csachová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Dorota Černíková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Elena Čipková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Eduard Čuba

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.23. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.B / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
1,289 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.16. Odborný zamestnanec IT Akadémie 2.B / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Monika Dillingerová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Jozef Doboš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Zuzana Džadžovská

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Florián Hatala

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Beáta Fecková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Peter Fedoročko

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Peter Fedoročko

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / David Fusan

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / František Galčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Mária Ganajová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
664 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Matej Genči

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ján Guniš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Peter Gurský

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.3. Garant pre popularizačné a mimoškolské aktivity / Róbert Hajduk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.23. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.B / Róbert Hajduk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.16. Odborný zamestnanec IT Akadémie 2.B / Róbert Hajduk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Zoltán Hanesz

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.14. Expert pre inovácie 1.B / Angelika Haneszová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Matúš Hlaváčik

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Gabriela Hrešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.16. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 2 / Gabriela Hrešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Samuel Hrivňák

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Andrea Hrušecká

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Roman Hrušecký

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.15. Expert pre inovácie 1.C / Veronika Hubeňáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ľudmila Jašková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.1. Garant pre inovácie prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore / Jozef Jirásek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Matej Jurčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ivan Kalaš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ján Kaňuk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
942 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Štefan Karolčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Marián Kireš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Marián Kireš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.25. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 1.A / Veronika Kopčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
1,367 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Katarína Kozáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Stanislav Krajči

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
1,081 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Veronika Krešňáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Jakub Krcho

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.8. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.A / Rastislav Krivoš-Belluš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,796 €
Schválené na preplatenie
1,796 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.25. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 1.A / Denisa Krivoš-Bellušová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.17. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 2.A / Denisa Krivoš-Bellušová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Vlasta Kupčíková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Ondrej Kurák

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Miron Kuzma

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
1,327 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Andrea Lešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Stanislav Lukáč

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
942 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Pavol Mártonfi

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Henrieta Mázorová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.10. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.C / Silvia Medová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Henrieta Micheľová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.15. Expert pre inovácie 1.C / Anna Mišianiková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Kristína Mišlanová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Daniel Onduš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Zuzana Ontkovičová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.12. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.E / Miroslav Opiela

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.21. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 1 / Ivana Rigasová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
983 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.14. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 2 / Ivana Rigasová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.1. Garant pre inovácie prírodovedného a technického vzdelávania, matematiky a informatiky na ZŠ a SŠ so zameraním na IT / Jozef Sekerák

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
2,150 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.6. Garant IT Akadémie 1 / Gabriel Semanišin

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.3. Garant IT Akadémie 2 / Gabriel Semanišin

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ingrid Semanišinová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Žaneta Semanišinová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Mária Slavíčková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Pavol Sokol

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ivana Sotáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.21. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 1 / Karol Takáč

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
684 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.14. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 2 / Karol Takáč

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.14. Expert pre inovácie 1.B / Zuzana Tkáčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.12. Vedúci projektovej kancelárie - UPJŠ 2 / Vladimíra Tomášiková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Peter Tomcsányi

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Monika Tomcsányiová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.11. Expert 1.E / Roman Staňo

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.11. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.D / Juraj Šebej

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
1,313 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.14. Expert pre inovácie 1.B / Martin Šechný

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ľubomír Šnajder

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Dušan Šveda

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Klára Velmovská

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.37. Odvody k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

5.1.10. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.C / Slávka Šimková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
767 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.14. Administratívny zamestnanec A - UPJŠ 2 / Eva Kováčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_06_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

4.1.14. Expert pre inovácie 1.B / Angelika Haneszová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Gabriela Hrešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
1,063 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.16. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 2 / Gabriela Hrešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.15. Expert pre inovácie 1.C / Veronika Hubeňáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Zuzana Ješková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.1. Garant pre inovácie prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore / Jozef Jirásek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
1,341 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ivan Kalaš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ján Kaňuk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Katarína Kimáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Marián Kireš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
1,003 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.13. Administratívny zamestnanec A - UPJŠ 1 / Eva Kováčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.14. Administratívny zamestnanec A - UPJŠ 2 / Eva Kováčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Katarína Kozáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Mária Kožurková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
917 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Stanislav Krajči

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Ondrej Krídlo

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.25. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 1.A / Denisa Krivoš-Bellušová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Vlasta Kupčíková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Miron Kuzma

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
1,460 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Pavol Mártonfi

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Pavol Mártonfi

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.10. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.C / Silvia Medová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.15. Expert pre inovácie 1.C / Anna Mišianiková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Peter Pisarčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.14. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 2 / Ivana Rigasová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.6. Garant IT Akadémie 1 / Gabriel Semanišin

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.3. Garant IT Akadémie 2 / Gabriel Semanišin

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ingrid Semanišinová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Pavol Sokol

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Ivana Sotáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.11. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.D / Juraj Šebej

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.14. Expert pre inovácie 1.B / Martin Šechný

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ľubomír Šnajder

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
1,087 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Dušan Šveda

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

4.1.21. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 1 / Karol Takáč

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.14. Odborný zamestnanec pre ECDL a ECo-C 2 / Karol Takáč

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.11. Vedúci projektovej kancelárie - UPJŠ 1 / Vladimíra Tomášiková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,991 €
Schválené na preplatenie
1,991 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.12. Vedúci projektovej kancelárie - UPJŠ 2 / Vladimíra Tomášiková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

5.1.10. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.C / Slávka Šimková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_02_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
10.03.2017
Názov

3.1.27. Pracovník pre verejné obstarávanie - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,198 €
Schválené na preplatenie
2,198 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_pausalna_sadzba_06_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_pausalna_sadzba_06_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

3.1.22. Administratívny zamestnanec - UMB 2 / Janka Lichá

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

5.1.5. Expert 2.A / Vladimír Siládi

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Marek Skoršepa

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.31. Gestor IT Akadémie 1.D / Marek Skoršepa

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

5.1.22. Gestor IT Akadémie 2.D / Marek Skoršepa

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Alfonz Gajdoš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

5.1.6. Expert 2.B / Alfonz Gajdoš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Jarmila Kmeťová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
544 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.21. Administratívny zamestnanec - UMB 1 / Janka Lichá

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_08_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.4. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.28. Pracovník pre verejné obstarávanie - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.9. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,540 €
Schválené na preplatenie
6,540 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_pausalna_sadzba_10_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_pausalna_sadzba_10_2017_UMB

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

3.1.10. Administratívny zamestnanec - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.25. Manažér monitoringu - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
1,822 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.26. Manažér monitoringu - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.3. Vedúci projektovej kancelárie - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,169 €
Schválené na preplatenie
2,117 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.7. Finančný manažér - CVTI SR 1

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,488 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.8. Finančný manažér - CVTI SR 2

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.12. Expert 1.F

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.20. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.B

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.22. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.A

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,589 €
Schválené na preplatenie
3,589 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.24. Odborný zamestnanec IT Akadémie 1.C

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.4. Garant pre implementáciu moderných trendov v IT

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.15. Odborný zamestnanec IT Akadémie 2.A

ITA_Sumarizačný hárok_mzdy_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_Paušálna sadzba_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
1,367 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Daniel Klein

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
934 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.25. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 1.A / Veronika Kopčová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_Paušálna sadzba_10_2017_CVTI SR

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.1. Paušálna sadzba 1

ITA_Pausalna_sadzba_10_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
2,078 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Roman Hrušecký

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ľudmila Jašková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Ivan Kalaš

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Štefan Karolčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.2. Paušálna sadzba 2

ITA_Pausalna_sadzba_10_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

5.1.13. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 2.A / Radoslav Kalakay

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.8. Expert 1.B / Monika Tomcsányiová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.1. Garant pre inovácie prírodovedného a technického vzdelávania, matematiky a informatiky na ZŠ a SŠ so zameraním na IT / Jozef Sekerák

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
2,150 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Peter Pisarčík

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.25. Odborný zamestnanec pre analýzu výstupov a dopadu NP IT Akadémia 1.A / Denisa Krivoš-Bellušová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
1,638 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.9. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.B / Jozef Kiseľák

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
959 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.1. Garant pre inovácie prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore / Jozef Jirásek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.13. Expert pre inovácie 1.A / Katarína Kozáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

5.1.10. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.C / Slávka Šimková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.19. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.A / Radoslav Kalakay

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Gabriela Hrešková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.15. Expert pre inovácie 1.C / Veronika Hubeňáková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.3. Garant pre popularizačné a mimoškolské aktivity / Róbert Hajduk

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.1.15. Administratívny zamestnanec B - UPJŠ 1 / Zuzana Džadžovská

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
1,063 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.2. Garant pre vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

5.1.4. Gestor kompetenčného centra / Ľubomír Antoni

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_12_2016_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

4.1.2. Garant pre vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ / Lenka Derjaninová

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.7. Expert 1.A / Jozef Balina

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.19. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 1.A / Rastislav Adamek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
1,743 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.13. Odborný zamestnanec pre rozvíjanie štandardov digitálnej gramotnosti 2.A / Rastislav Adamek

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.11. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.D / Marián Andrejko

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

4.1.18. Expert pre inovácie 1.F / Gabriela Andrejková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

5.1.8. Odborný zamestnanec kompetenčného centra 2.A / Gabriela Andrejková

ITA_Sumarizacny_harok_mzdy_10_2017_UPJS

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie