Popis projektu

Projekt   sa zameriava na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy s materskou školou Horelica v Čadci. 

1.1) Mimoškolská činnosť

2.1) Vzdelávanie pedagógov

1. Žiaci základnej školy na ISCED 1 a ISCED 2 v šk. rokoch 2019/2020 a 2020/2021

2. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy

Viac
Subjekt
Základná škola s Materskou školou
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.07.2022
Celková suma
112,350 €
Vlastné zdroje
5,617 €
Vyčerpané z projektu
49,000 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora rozvoja kľúčových kompetencií p…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
05.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Zvýšenie matematickej, čitateľskej a pr…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
05.08.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
85,0 (počet)
Cieľ
91,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
85,0 (počet)
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č.8 - Silvia Krkošková, Mgr. 01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.03/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č.8 - Silvia Krkošková, Mgr. 09/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č. 10 - Miriam Ziváková, Ing.11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 03/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 09/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 09/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 02/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.12/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č.8 - Silvia Krkošková, Mgr. 11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č.8 - Silvia Krkošková, Mgr. 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 12/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 03/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 02/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 02/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 03/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.02/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 12/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 12/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 09/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 03/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 02/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 09/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č.8 - Silvia Krkošková, Mgr. 12/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 09/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 11/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č.8 - Silvia Krkošková, Mgr. 02/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 01/2022

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č. 10 - Miriam Ziváková, Ing.10/2021

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 04/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 04/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 05/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 04/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 04/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.04/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.05/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 05/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 05/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 04/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 05/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.6 Odvody zamestnávateľa k príplatkom

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 05/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.6 Odvody zamestnávateľa k príplatkom

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.5 Odborný pracovník č. 2 - príplatky

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.12 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.11

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.14 Odvody zamestnávateľa k príplatkom

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.8 Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.7

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.7 Odborný pracovník č. 3 PaedDr. Drahomíra Hrušková, 06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.15 Odborný pracovník č.5 - Bc Iveta Kubušová, 06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.18 Odvody zamestnávateľa k príplatkom

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.9 Odborný pracovník č. 3 - príplatky

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.16 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.15

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.11 Odborný pracovník č. 4 - Sojková Alica, Mgr 06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č.10 - Miriam Ziváková, Ing.06/2022

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.13 Odborný pracovník č.4 - príplatky

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.5 Odborný pracovník č. 2 - príplatky

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

4.1.10 Odvody zamestnávateľa k príplatkom

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.1.17 Odborný pracovník č. 5 - príplatky

Sumárny prehľad č. 11b/9

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

4.5.7 Vstupné pre žiakov

Faktúra č. 20220115

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

4.5.7 Vstupné pre žiakov

Faktúra č. 012022

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

4.4.5. Výlet do Košíc

Faktúra č. 2022005

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

4.5.8 Vstupné pre žiakov 2

Faktúra č. 1220608

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Zoologická záhrada Košice
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

4.5.8 Vstupné pre žiakov 2

Faktúra č. 3220000976

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

4.4.6 Doprava

Faktúra č. 047/2022

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

3.1.1.1 Projektový manažér - odvody 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Alica Sojková, Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č. 8 - Elena Plzáková, Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.3Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody 08/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 08/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

4.1.20 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.19 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č. 10 - Táňa Škutová, Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Alica Sojková, Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.23 Odborný pracovník č. 8 - Elena Plzáková, Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21 9/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.19 Odborný pracovník č. 6 - Jana Belešová, Mgr. 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.20 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.19 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.19 Odborný pracovník č. 6 - Jana Belešová, Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č. 10 - Táňa Škutová, Mgr. 09/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.24 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27 10/19

Sumárny prehľad č. 1

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

5.6.1 štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I

22b_Report_ŠSJN

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5.7 Vstupné pre žiakov

Faktúra č. 20190305

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

4.4.6 Doprava

Faktúra číslo: 1020190094

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

4.5.7 Vstupné pre žiakov

Faktúra č, 20201008 Divadlo Žilina

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

4.5.5 Literatúra

Faktúra 22/2020P Enixa s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

4.5.2 Školiaci materiál

Faktúra Tibor Varga TVS PAPIER

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

2.1.19 Základné fyzikálne laboratorium

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.23 Vzdelávacia sada - Dom budúcnosti verzia 25

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

4.5.6 Odmeny žiakom 2

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.24 Motory a generátory

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.22 Technická stavebnica Kozmos - Energia vody a vzduchu

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.20 Fyzikálne laboratórium pre poklročilých

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.21 Objavovanie Fyziky

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

2.1.25 Robotická dielňa

Faktúra Enixa ,s.r.o.

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

5.6.1 štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I 02/20

22b_Report_ŠSJN č.2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

5.6.1 štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I 01/20

22b_Report_ŠSJN č.2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Jana Belešová,4.1.20 odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.19, 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Marcela Jedináková,3.1.5 administratívny pracovník, 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová , 3.1.1 Projektový manažér - odvody , 7/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová,3.1.1.Projektový manažér, 6/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová, 3.1.1. projektový manažér - odvody , 5/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Marcela Jedináková, 3.1.5 Administratívny pracovník , 4/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová,3.1.1 Projektový manažér , 4/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová, 3.1.1 projektový manažér , 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová , 3.1.1 projektový manažér ,odvody , 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová, 3.1.1 Projektový manažér- odvody , 4/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová , 3.1.1 Projektový manažér, 5/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Marcela Jedináková , 3.1.5 Administratívny pracovník , 5/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová , 3.1.1. Projektový manažér -odvody , 6/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová, 3.1.1 Projektový manažér, 7/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Marcela Jedináková, 3.1.5 Administratívny pracovník , 7/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Marcela Jedináková,3.1.5. Administratívny pracovník , 6/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Mgr. Kamila Jurištová,4.1.22 odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.21, 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Slivková Monika , 4.1.1 odborný pracovník č.1 , 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Pavol Poláček ,4.1.3 Odborný pracovník č.2, 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Pavol Poláček , 4.1.4 odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3, 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Monika Slivková,4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.1 , 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr.Škutová Táňa,4.1.27 Odborný pracovník č.10, 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Kamila Jurištová, 4.1.21 Odborný pracovník č.7 ,3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Belešová Jana,4.1.19 Odborný pracovník č.6 , 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Mgr. Táňa Škutová,4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.27 , 3/2020

Sumárny prehlad 11/b/3

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Odvody zamestnáateľa k položke č.4.1.21, 4.1.22,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Jurištová Kamila , 4.1.21 Odborný pracovník č.7,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.27,4.1.28 ,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3,4.1.4 ,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.1, 4.1.2.,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Škutová Táňa , 4.1.27 Odborný pracovník č.10,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Odvody zamestnávateĺa k položke č.4.1.21,4.1.22,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.19,4.1.20,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr. Plzáková Elena , 4.1.23 Odborný pracovník č.8, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.21, 4.1.22, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odborný pracovník č. 2 - príplatky , 4.1.5,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k príplatkom ,4.1.6,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k príplatkom ,4.1.6,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.1,4.1.2, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3, 4.1.4,12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k oložke č.4.1.27,4.1.27, 11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.25,4.1.26,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4 411,4,1.2,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3, 4.1.4, 1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.19 , 4.1.20, 1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Plzáková Elena ,4.1.23 Odborný pracovník č.8, 1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Sojková Alica ,4.1.25 Odborný pracovník č.9,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Monika Slivková, 4.1.1.Odborný pracovník č.1, 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Poláček Pavol , 4.1.3.odborný pracovník č.2 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.1, 4.1.2 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Belešová Jana ,4.1.19 Odborný pracovník č. 6, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.23, 4.1.24, 1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Belešová Jana , 4.1.19 Odborný pracovník č.6,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Poláček Pavol,4.1.3 Odborný pracovník č.2,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr.Slivková Monika ,4.1.1 Odborný pracovník č.1,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Mgr. Slivková Monika,4.1.1.Odborný pracovník č.1,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr. Polaček Pavol,4.1.3 Odborný pracovník č.2,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr.Belešová Jana ,4.1.19 Odborný pracovník č.6,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr. Jurištová Kamila ,4.1.21 Odborný pracovník č.7,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr. Plzákova Elena,4.1.23 Odborný pracovník č.8,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr.Sojková Alica ,4.1.25 Odborný pracovník č.9,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr. Táňa Škutová ,4.1.27 Odborný pracovník č.10, 11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mgr. Poláček Pavol,4.1.3 Odborný pracovník č.2,12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mgr.Slivková Monika ,4.1.1 Odborný pracovník č.1,12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.19, 4.1.20, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mgr. Jurištová Kamila , 4.1.21 Odborný pracovník č.7, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mgr . Jana Belešová ,4.1.19 Odborný pracovník č.6, 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Jurištová Kamila, 4.1.21.Odborný pracovník č.7, 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Plzáková Elena , 4.1.23 Odborný pracovník č.8, 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.23,4.1.24 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21, 4.1.22 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.19,4.1.20 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Sojková Alica , 4.1.25 Odborný pracovník č. 9 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Škutová Táňa , 4.1.27 Odborný pracovník č.10, 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Mgr. Sojková Alica ,4.1.25 Odborný pracovník č.9, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27 , 4.1.28 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.25, 4.1.26, 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3., 4.1.4 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.23,4.1.24, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.25, 4.1.26, 12/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.23,4.1.24 ,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Odvody zamestnávateĺa k položke č.4.1.25, 4.1.26,1/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Jedináková Marcela , 3.1.5. Administratívny pracovník , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Odborný pracovník č.2-príplatky ,4.1.5,11/2019

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Projektový manažer - odvody, 3.1.1 , 2/2020

Sumárny prehľad č. 11b/2

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

2.1.5 Elektronická poukážka na eknihy (okamžité stiahnutie)

Faktúra č. 1165194991

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

2.1.15 Výučbový software : Didakta – Slovenčina 1

Faktúra č. 202022548

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

2.1.16 Výučbový software : Didakta – Slovenčina 2

Faktúra č. 202022548

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

2.1.17 Výučbový software: Didakta – Matematika- 1

Faktúra č. 202022548

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

2.1.18 Výučbový software: Didakta – Matematika- 2

Faktúra č. 202022548

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

5.6.1štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh

Príloha_22b_Report_ŠSJN_č._3 doplnené

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

5.6.1štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I. Digitalizácia učebných materiálov

Príloha_22b_Report_ŠSJN_č._3 doplnené

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Mgr. Slivková Monika, 4.1.1.Odborný pracovník č.1, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4 4.1.1,4,1.2, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.27,4.1.28, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Mgr. Táňa Škutová , 4.1.27 Odborný pracovník č.10, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25,4.1.26, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Marcela Jedináková, 3.1.5 Administratívny pracovník, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová, 3.1.1. Projektový manažér 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody ,Projektový manažér ,3.1.1.1, 08/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Mgr. Alexandra Mihaldová, 3.1.1. Projektový manažér, 08/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Marcela Jedináková, 3.1.5 Administratívny pracovník, 08/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Odvody ,Projektový manažér ,3.1.1.1, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21,4.1.22, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Mgr. Jurištová Kamila , 4.1.21 Odborný pracovník č.7, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke 4.1.3,4.1.4 , 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Mgr. Polaček Pavol, 4.1.3 Odborný pracovník č.2, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Mgr.Sojková Alica , 4.1.25 Odborný pracovník č.9, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Odvody zamestnávateľa k položke č.4.1.23,4.1.24 , 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Mgr. Plzákova Elena, 4.1.23 Odborný pracovník č.8, 09/2020

Sumárny prehľad č. 11b/4

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

2.1.12 Puzdro 2

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.10 Apple Pencil

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.3 Myš +klávesnica

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.9 iPad Pro

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.11 Puzdro 1

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.8 iPad

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.4 Elektronická čítačka kníh

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.2 Monitor

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.1 Počítač

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.6 Kalkulačka

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

2.1.13 Tlačiareň farebná

faktúra 200429

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

4.1.25 Odborný pracovník č. 9 - Sojková Alica, Mgr 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 03/2021

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 01/2021

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 12/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 01/2021

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 11/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 11/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 12/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 03/2021

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 02/2021

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 02/2021

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

4.1.22 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.21

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.3 Odborný pracovník č. 2 - Pavol Polaček Mgr. 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.27 Odborný pracovník č. 10 - Miriam Ziváková, Ing. 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.26 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.25

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.21 Odborný pracovník č. 7 - Kamila Jurištová, Mgr. 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.4 Odvody zamestnávateľa k položke4.1.3

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.1 Odborný pracovník č. 1 - Monika Slivková, Mgr. 10/2020

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.2 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.1

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

4.1.28 Odvody zamestnávateľa k položke č. 4.1.27

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

"5.6.1štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I. Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa "

Príloha_22b_Report_ŠSJN_č._7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

5.6.1štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I. Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Príloha_22b_Report_ŠSJN_č._7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

"5.6.1štadrná stupnica jednotkových nákladov - typ I. Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa "

Príloha_22b_Report_ŠSJN_č._7

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 01/20

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 12/19

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1.1 Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 11/19

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 12/19

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 01/20

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1.1Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér / Mgr. Alexandra Mihaldová 02/19

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

3.1.5.Administratívny pracovník / Marcela Jedináková 11/19

Sumárny prehľad č. 11b/8

Vlastník dokladu
Základná škola s Materskou školou
Dodávateľ
Základná škola s Materskou školou
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Zoologická záhrada Košice
IČO
00083089
Názov
Základná škola s Materskou školou
IČO
37812319
Názov
Dušan Slamka
IČO
34505849
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
Enixa, s. r. o.
IČO
45710252
Názov
Divadlo Nová scéna
IČO
00164861
Názov
Sk - technik, s.r.o.
IČO
36408972
Názov
Mestské divadlo
IČO
30229839
Názov
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
IČO
36665134
Názov
Katarína Golková Umelecká agentúra ŽILINA
IČO
41078756
Názov
A-TOURS, s.r.o.
IČO
47052023
Názov
Ján Chmúrčiak
IČO
44378327
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.