Výskum a vývoj technológií strojového učenia a počítačového videnia pre fotorealistickú rekonštrukciu ľudí v 3D virtuálnom prostredí

MATSUKO s.r.o.

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu predkladaného spoločnosťou MATSUKO s.r.o. je . Žiadateľ v spolupráci s partnerom, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prostredníctvom výskumno-vývojovej časti projektu vyvinie softvérové riešenie, ktoré dokáže automaticky vytvárať realistické postavy ľudí v 3D vo vysokej vizuálnej kvalite a zároveň prepájať ľudí v reálnom čase.

V rámci inovačnej časti projektu bude softvérové riešenie zavedené do produkčnej praxe v rôznych odvetviach, vďaka čomu prinesie žiadateľ na európsky trh vysoko inovatívny produkt s bezkonkurenčnými parametrami.

:

  1. Priemyselný výskum
  2. Experimentálny vývoj
  3. Ochrana práv duševného vlastníctva
  4. Realizácia inovačných opatrení

Projekt a bude realizovaný v Košiciach.

Dosiahnutie cieľov predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 1

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 1

Počet prihlášok práv duševného vlastníctva: 3

Počet podaných patentových prihlášok: 3

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 0

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín: 0

Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch: 0

Počet podporených výskumných inštitúcií: 2

Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 1

Viac
Subjekt
MATSUKO s.r.o.
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.08.2023
Celková suma
808,829 €
Vlastné zdroje
196,423 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
21.07.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 01/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 01/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 02/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 02/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 9/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 9/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 11/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 11/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 12/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 12/21 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumno-vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd 03_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd 03_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd 03_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd 03_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumno-vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd 03_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd 03_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd_04_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd_04_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd_04_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd_04_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd_04_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd_04_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 03/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 03/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 04/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 04/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 05/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 05/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 06/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 06/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd_05_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd_05_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd_05_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd_05_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd_05_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd_05_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd_06_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd_06_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd_06_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zuctovanie miezd_06_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zuctovanie miezd_06_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd_06_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_07_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_07_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_07_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_07_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_07_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_07_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_08 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_08 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_08 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_08 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_08 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_08 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 08/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 08/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 07/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 07/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Oktober 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Oktober 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Oktober 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Október 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_September 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_September 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_September 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_September 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 09,10/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 09,10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Riadenie projektu 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_December 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_December 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Garant / Vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_December 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_November 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_November 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant / Vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_November 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_December 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_November 2020

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 11,12/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 11,12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie projektu 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2020

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Riadenie projektu 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Riadenie projektu 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01,02/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01,02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01,02/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01,02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Riadenie projektu 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Január_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garamt/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garamt/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
16,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
15,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Apríl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
13,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
13,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Jún_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Máj_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03-05/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 03-05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03-05/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 03-05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Riadenie projektu 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Riadenie projektu 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie projektu 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie projektu 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie projektu 03/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_Júl_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_August_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 09

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd 09

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 09

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 09

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd 09

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 09

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 10

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd 10

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 10

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd 10

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 10

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd 10

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 11_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 11_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad zauctovanie miezd 11_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 11_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 11_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad zauctovanie miezd 11_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 12_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 12_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad zauctovanie miezd 12_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 12_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad zauctovanie miezd 12_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad zauctovanie miezd 12_2021

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity 06/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Riadenie aktivity 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Riadenie aktivity 07/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Riadenie aktivity 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Riadenie aktivity 08/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie aktivity 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie aktivity 10/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity 09/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Riadenie aktivity 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Riadenie aktivity 11/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity 12/2021

Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06-12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06-12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06-12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06-12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd 2_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 2_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 2_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd 2_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 2_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 2_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 1_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 1_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd 1_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 1_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_zuctovanie miezd 1_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zuctovanie miezd 1_2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie aktivity 01/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie aktivity 01/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Riadenie aktivity 02/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Riadenie aktivity 02/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity 03/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity 03/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Riadenie aktivity 05/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Riadenie aktivity 05/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 08/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 08/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Riadenie aktivity 08/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Riadenie aktivity 08/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 09/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 09/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie aktivity 09/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie aktivity 09/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01-09/2022

T520_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01-09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01-09/2022

T520_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 01-09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Riadenie aktivity 04/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Riadenie aktivity 04/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Riadenie aktivity 07/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Riadenie aktivity 07/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity 06/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity 06/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_11 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_11 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_11 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_11 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_11 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 11/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 11/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_12 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_12 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_12 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_12 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_12 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 12/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 12/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_09 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_09 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_09 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_09 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_09 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_09 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_10 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_10 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad_zauctovanie miezd_10 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_10 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad_zauctovanie miezd_10 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_zauctovanie miezd_10 2022

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 09/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 09/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/22 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_01_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zuctovanie miezd_01_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zuctovanie miezd_01_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_01_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zuctovanie miezd_01_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Osobné výdavky

Zuctovanie miezd_01_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
54,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 01/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 01/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zuctovanie miezd_02_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
3,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zuctovanie miezd_02_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_02_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
8,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_02_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zuctovanie miezd_02_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Osobné výdavky

Zuctovanie miezd_02_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
50,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 02/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 02/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 03/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 03/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 04/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Patenty US

Gowling_FA_20050094

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zuctovanie miezd_06_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_06_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zuctovanie miezd_06_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_07_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zuctovanie miezd_07_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 05/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 06/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Patenty US

Gowling_FA_19987750

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Patenty US

Gowling_FA_20031292

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Patenty US

Gowling_FA_20083343

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Patenty US

Gowling_FA_20104127

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Patenty US

Gowling_FA_20104128

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 07/23 T520

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Zuctovanie miezd_05_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zuctovanie miezd_05_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zuctovanie miezd_05_2023_interny doklad

Vlastník dokladu
MATSUKO s.r.o.
Dodávateľ
MATSUKO s.r.o.
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Riadenie aktivity 10/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie aktivity 10/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 10/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie aktivity 03/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity 03/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity 11/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Riadenie aktivity 11/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 11/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Riadenie aktivity 12/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Riadenie aktivity 12/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 12/2022

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Riadenie aktivity 02/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Riadenie aktivity 02/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 02/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 02/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Riadenie aktivity 01/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie aktivity 01/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 01/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 01/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2021-07/2023

T520_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06/2021-07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2021 - 07/2023

T520_Paušálna sadzba na nepriame výdavky za obdobie 06/2021-07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 04/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 04/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie aktivity 04/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 05/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Riadenie aktivity 05/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 05/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 06/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 06/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie aktivity 07/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 07/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 07/2023

T520_Sumarizačný hárok mzdových výdavkov na zamestnancov za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
MATSUKO s.r.o.
IČO
35886498
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.