Popis projektu

Cieľom projektu je selekcia a výskum probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok a ich kombinácií zameraný na štúdium ich prospešných účinkov pri podpore zdravia a v prevencii chronických chorôb, predovšetkým nádorových a srdcovo-cievnych chorôb, metabolického syndrómu a obezity na základe preukázania ich modulačného účinku na črevnú mikrobiotu, ich antikarcinogénneho, antiaterosklerotického a imunomodulačného účinku v experimentálnych podmienkach a Na základe dosiahnutých výsledkov budú vyselektované probiotické mikroorganizmy a naturálne biomodulačné látky, ktoré by sa mohli, ako súčasť funkčných potravín, využiť pri podpore zdravia a v prevencii chorôb prostredníctvom úpravy črevnej mikrobioty. Aktivity realizované v rámci projektu umožnia selekciu najúčinnejších substancií biotechnologického a naturálneho pôvodu pôsobiace samostatne, ako aj vo vzájomných kombináciách, podporujúc koncepciu potencovaných probiotík. Vytvoria sa predpoklady pre vývoj účinnejších funkčných potravín v prevencii vzniku nových ochorení, ako aj tvorbu nových postupov na celospoločenskej úrovni. Získané nové poznatky budú aplikované do praxe, čím sa budú minimalizovať negatívne účinky syntetických látok na organizmus a prispeje sa k zníženiu miery zdravotných rizík v dôsledku chronických chorôb. Miestom realizácie projektu bude Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Realizáciou projektu sa vytvoria sa nové pracovné miesta pre projekt, bude podaná 1 patentová prihláška, vydaných 6 publikácií a zavedú sa opatrenia na zintenzívnenie spolupráce medzi univerzitou a podnikmi. Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu bude 3,5. Na aktivitách projektu sa zúčastní 1 zahraničný expert, ktorý bude pracovať na projektových úlohách žiadateľa. Podporená bude 1 výskumná inštitúcia.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
469,851 €
Vlastné zdroje
23,493 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H1 Výskum probiotických mikroorganizmov…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
3,3621 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu- Fenčáková- 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

paušálna_sadzba_22019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_22019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2020
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 32019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

3. Kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

paušálna_sadzba_52019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_52019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

paušálna_sadzba_72019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_72019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 062019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_062019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

paušálna_sadzba_82019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_82019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2019
Názov

paušálna_sadzba_112019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2020
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 22019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2020
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

8. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Vaňková - 072019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_072019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu- Vaňková - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Novotný - 082019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_082019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

10. vedecko-výskumný pracovník - Kvaková - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Guľášová - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Francová - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Fenčáková - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strojný - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Štofilová - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

13. vedecko-výskumný pracovník - Kamlárová - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu- Vaňková- 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

7. vedecko-výskumný pracovník - Hertelyová - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Jarčuška - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - Cisková - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Ambro - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

15. vedecko-výskumný pracovník - Hockicková - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Hijová- 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Bomba - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Mojžišová - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Bertková - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

14. vedecko-výskumný pracovník - Kristian - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

paušálna_sadzba_12019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_12019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

paušálna_sadzba_32019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_32019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2019
Názov

paušálna_sadzba_42019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

paušálna_sadzba_62019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_62019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2019
Názov

paušálna_sadzba_92019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_92019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

paušálna_sadzba_102019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP1_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

paušálna_sadzba_112019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

paušálna_sadzba_102019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

paušálna_sadzba_92019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_92019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

paušálna_sadzba_52019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_52019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

paušálna_sadzba_42019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_42019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

paušálna_sadzba_32019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_32019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2019
Názov

paušálna_sadzba_22019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_22019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

paušálna_sadzba_12019

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_12019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

paušálna_sadzba_122018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2018
Názov

paušálna_sadzba_112018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

paušálna_sadzba_102018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2018
Názov

paušálna_sadzba_92018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2018
Názov

paušálna_sadzba_82018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2018
Názov

paušálna_sadzba_72018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2018
Názov

paušálna_sadzba_62018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2018
Názov

paušálna_sadzba_52018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

paušálna_sadzba_42018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2018
Názov

paušálna_sadzba_32018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_32018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2018
Názov

paušálna_sadzba_22018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_22018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

paušálna_sadzba_12018

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_12018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2018
Názov

paušálna_sadzba_122017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_122017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2017
Názov

paušálna_sadzba_112017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_112017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

paušálna_sadzba_102017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_102017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

paušálna_sadzba_92017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_92017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2017
Názov

paušálna_sadzba_82017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_82017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2017
Názov

paušálna_sadzba_72017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_72017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2017
Názov

paušálna_sadzba_62017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_62017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov

paušálna_sadzba_52017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_52017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

paušálna_sadzba_42017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_42017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2017
Názov

paušálna_sadzba_32017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_32017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

paušálna_sadzba_22017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_22017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2017
Názov

paušálna_sadzba_12017

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_12017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2017
Názov

paušálna_sadzba_62016

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_62016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov

paušálna_sadzba_52016

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_52016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2016
Názov

paušálna_sadzba_42016

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_42016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2016
Názov

paušálna_sadzba_32016

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_32016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2016
Názov

paušálna_sadzba_22016

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_22016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2016
Názov

paušálna_sadzba_12016

PROBIO3_paušálna_sadzba_ZoP2_12016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2016
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 112019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 102019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko -výskumný pracovník - 092019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_092019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 052019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_052019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 042019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_042019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 032019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_032019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 022019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_022019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 012019

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_012019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Hockicková - 15. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Štofilová - 12. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kamlárová - 13. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Jarčuška - 3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Francová - 24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu- 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Fenčáková - 23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Cisková - 25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Bertková - 5. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ambro - 4. vedecko-výskumný pracovník - 122018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Štofilová - 12. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Jarčuška - 3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Hockicková - 15. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Francová - 24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Fenčáková - 23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Cisková - 25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Bertková - 5. vedecko-výskumný pracovník - 112018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Jarčuška - 3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Hockicková - 15. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník- 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Francová - 24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Fenčáková - 23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Cisková - 25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Bertková - 5. vedecko-výskumný pracovník - 102018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Štefanič - 17. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Jarčuška - 3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Hockicková - 15. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Francová - 24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Fenčáková - 23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Cisková - 25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Bertková - 5. vedecko-výskumný pracovník - 92018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Francová - 24. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Fenčáková - 23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Cisková - 25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektuk - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 82018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Fenčáková - 23. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Cisková - 25. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 72018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 62018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Kristian - 14. vedecko-výskumný pracovník - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 52018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 42018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 42018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 42018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Chmelárová- 9. vedecko-výskumný pracovník - 42018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 42018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Bomba - 1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - 42018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 32018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 32018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 32018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 32018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 32018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 22018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 22018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 22018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 22018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 22018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 12018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 12018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 12018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 12018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 12018

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Novotný - 16. vedecko-výskumný pracovník - 122017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 122017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 122017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 122017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 122017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_122017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 112017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 112017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 112017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník -- 112017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 112017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_112017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Vaňková - 30. technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výskumných aktivít projektu - 102017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník -102017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 102017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 102017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_102017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

Kvaková - 10. vedecko-výskumný pracovník - 92017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 92017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 92017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_92017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 82017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 82017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_82017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 72017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_72017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 62017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 62017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 52017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 52017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

Chmelárová - 9. vedecko-výskumný pracovník - 42017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 42017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 42017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 32017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 32017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 22017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

Guľášová - 6. vedecko-výskumný pracovník - 22017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 12017

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 62016

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_62016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 52016

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_52016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 42016

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_42016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2016
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 32016

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_32016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 22016

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_22016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2016
Názov

Hertelyová - 7. vedecko-výskumný pracovník - 12016

PROBIO3_predpis_miezd_ZoP2_12016

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.