Popis projektu

Navrhovaný projekt rieši vysoko aktuálnu spoločenskú tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov. Principiálne ide o modernizáciu alternatívnych pohonných systémov z hľadiska vlastného riešenia hybridizácie a elektrifikácie pohonu ako aj akumulácie energie pre tieto systémy. V súvislosti s týmto globálnym cieľom sa pristúpi k riešeniu parciálnych úloh, pričom sa jedná o VaV nových akumulačných modulov, nových spôsobov normovaného nabíjania, zavádzania nových postupov na tepelný a bezpečnostný manažment a v konečnom dôsledku pôjde o identifikáciu praktického využívania v širokom aplikačnom spektre.

Hlavné aktivity združujú nasledovné témy pre výskum a vývoj:

  • Inovatívna hybridizácia pohonných systémov pre dopravné prostriedky a systémy
  • Perspektívne systémy na akumuláciu a distribúciu elektrickej energie dopravných prostriedkov

  • Bezpečnostný a tepelný manažment systémov pohonných a energetických súčastí dopravných prostriedkov

  • Posúdenie ekonomických a spoločenských aspektov moderných materiálov a technológií v priemyselnej výrobe, štatistické prognózovanie

Očakávaný prínos z hľadiska medzinárodného uplatnenia je možné konkretizovať v podobe:

  • výskumu nových materiálov a komponentov použiteľných vo výrobe dynamických častí automobilu

  • výskumu energetického manažment automobilov s ohľadom na predĺženie životnosti a zvýšenie spoľahlivosti jednotlivých dynamických častí, s cieľom celkového zníženia hmotnosti, zvýšenia účinnosti a zníženia emisií.

  • výskumu nových batériových boxov pre elektrický a hybridný pohon vozidiel, zvyšujúcich výkon a predlžujúcich životnosť autobatérií ako aj ich účinnosť

  • výskumu nových inovatívnych postupov riešenia kolíznych situácií dopravných z pohľadu ochrany posádky a činnosti zásahových zložiek s uvažovaním negatívneho dopadu alternatívnych riešení pohonného systému

  • komplexný model kvantifikácie ekonomických vplyvov alternatívnych pohonných systémov v podmienkach Slovenska,
  • výskum  kľúčových vzťahov, identít, tautológií a kauzalít, ktoré sa týkajú problematiky elektromobility

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Asseco CEIT, a.s., EVPÚ a.s., ZF Slovakia, a.s.
Miesta realizácie
Trnava, Nová Dubnica, Košice - mestská časť Staré Mesto, Žilina, Dolný Hričov, Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.06.2023
Celková suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,813 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
IMPACT industrial
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
SAFETY industrial
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
SAFETY test
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
STORAGE/CHARGING industrial
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
DRIVELINE industrial
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
DRIVELINE industrial
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
DRIVELINE test
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
STORAGE/CHARGING experimental
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
STORAGE/CHARGING experimental
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
IMPACT experimental
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
SAFETY experimental
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
DRIVELINE experimental
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
22.08.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
22.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
56,65 (počet)
Cieľ
62,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
42,94 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
13,71 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
12,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
9,500 €
Cieľ
21,730 €
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nepriame vydavky 01-06/2021

Nepriame vydavky 01-06/2021

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
28,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 032021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
13,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Mzdy 032021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
24,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Mzdy 052021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
19,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mzdy 052021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mzdy 052021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mzdy 022021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzdy 022021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
19,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzdy 022021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
14,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzdy 012021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
10,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Mzdy 012021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
24,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Mzdy 042021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
8,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 042021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
18,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 042021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 062021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
19,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Mzdy 062021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Mzdy052022

Zúčtovanie miezd 052022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy042022

zúčtovanie miezd 042022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
20,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy062022

Zúčtovanie miezd 062022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
20,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pausalne vydavky 04_06_2022

pausalne vydavky 04_06_2022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
8,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

0H9P137 Technológia pre zber a integráciu špecifických audio-vizuálnych dát

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
21,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P137 Technológia pre zber a integráciu špecifických audio-vizuálnych dát

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
21,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

0H9P141 Technologické platformy CAD/CAE pre modelovanie a numerické výpočty

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

0H9P141 Technologické platformy CAD/CAE pre modelovanie a numerické výpočty

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P138 Technológia pre inovatívny koncept digitálneho podniku

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

0H9P138 Technológia pre inovatívny koncept digitálneho podniku

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P140 Technologické platformy pre analytické spracovanie a migráciu 3D dát

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

0H9P140 Technologické platformy pre analytické spracovanie a migráciu 3D dát

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P136 Technológia pre analytické spracovanie a vizualizáciu rozsiahlych dátových množín

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

0H9P136 Technológia pre analytické spracovanie a vizualizáciu rozsiahlych dátových množín

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P139 Technologické platformy pre implementáciu progresívnych informačných systémov

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

0H9P139 Technologické platformy pre implementáciu progresívnych informačných systémov

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy a odvody 6/22

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
12,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

0H1P15 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Frivaldský

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Zábovský

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0H9P130 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta Hodoň

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Bučko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Bučko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Tomková

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Kudela

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Zábovská

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Zábovský

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H6P90 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta Bučko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Zábovská

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Cingel

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0H9P131 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta Zábovský

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0H9P144 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

0H1P18 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

0H6P97 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

0H4P36 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

0H4P37 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

0H6P98 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

0H6P98 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

0H6P98 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

0H4P34 Spotrebný materiál pre výskum

Spotrebný materiál pre výskum

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

0H9P147 Kancelárske potreby a tonery

optické valce pre tlačiarne

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 04-06/2022_V334

Nepriame výdavky 04-06/2022_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 4/2022

podklad pre UD_Paušálna sadzba_April_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 5/2022

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Maj_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 6/2022

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Jún_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 072022

zúčtovanie miezd 072022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
22,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 082022

Zúčtovanie miezd 082022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
24,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 092022

Zúčtovanie miezd 092022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
21,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 07_09_2022

Paušálne výdavky 07_09_2022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
10,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
14,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy a odvody 08/22

Interný doklad_mzdy_082022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Nepriame výdavky 7/2022

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Júl_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 8/2022

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_August_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
19,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy a odvody 09/22

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Nepriame výdavky 9/2022

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_September_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_08_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

MZDY_08_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_8_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy_8_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

MZDY_08_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 07-09/2022_V334

Nepriame výdavky 07-09/2022_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

0H9P130 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H9P130 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H6P98 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

0H9P145 Vložné (Publikovanie)

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

0H6P98 Vložné (Publikovanie)

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

0H1P19 Kancelárske potreby a tonery

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

0H4P38 Kancelárske potreby a tonery

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

0H6P99 Kancelárske potreby a tonery

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

0H1P17 IKT

IKT

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H6P96 IKT

IKT

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H4P35 IKT

IKT

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H9P142 IKT

IKT

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H9P143 IKT

IKT

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

0H4P37 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

0H9P144 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
České vysoké učení technické v Praze
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

0H9P144 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
České vysoké učení technické v Praze
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

0H6P98 Vložné (Publikovanie)

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

0H9P145 Vložné (Publikovanie)

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

0H9P145 Vložné (Publikovanie)

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

iCoTS_predpis_miezd_02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

iCoTS_predpis_miezd_03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

iCoTS_predpis_miezd_04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

iCoTS_predpis_miezd_05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022

iCoTS_predpis_miezd_06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

iCoTS_predpis_miezd_07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

iCoTS_predpis_miezd_08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

2P1N1 Nepriame výdavky 02-08/2022

iCoTS_paušálna_sadzba_02-8/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P10 Vložné - konferencia Sydney_doc. Straková

iCoTS_vložné - konferencia_Sydney_doc. Straková

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - letenka Viedeň - Sydney- Košice

iCoTS_letenka - Viedeň - Sydney - Košice_doc.Straková

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - konferencia_Sydney_doc.Straková

iCoTS_vyúčtovanie ZPC_1020220145_doc. Straková_Sydney

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2019

Interný doklad

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
9,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2019

Interný doklad

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019

Interný doklad

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019

Interný doklad

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
29,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Garant - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Garant / vedúci výskumnej / vývojovej činnosti

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020

Účtovný doklad miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
13,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 122019

Zúčtovanie miezd 122019

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
20,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 112019

Zúčtovanie miezd 112019

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
17,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 102019

Zúčtovanie miezd 102019

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
15,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy092019

Zúčtovanie miezd 92019

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
13,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 11 2020

Podklad pre paušálnu sadzbu 11 2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Garant / Vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
19,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
35,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Garant / Vedúci vedeckej / vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Mzdy a odvody 11/2020 - Technický pracovník

Účtovný doklad miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
7,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Nepriame výdavky 10 2020

Podklad pre paušálnu sadzbu 10 2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 09 2020

Podklad pre paušálnu sadzbu 09 2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_10_2019_313V33400011 - SjF

Mzdy 2019/10 SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdy_10_2019 313V33400007 - SjF

Mzdy 2019/10 SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdy_09_2019 313V33400007 - SjF

Mzdy 2019/09 SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Mzdy_09_2019 313V33400011 - SjF

Mzdy 2019/09 SjF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

2H4P10 Vložné

iCoTS_vyuctovanie_ZPC_1020200653

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty

iCoTS_vyuctovanie_ZPC_1020200653

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

2H4P10 Vložné

iCoTS_vyuctovanie_ZPC_1020200652

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty

iCoTS_vyuctovanie_ZPC_1020200652

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

iCoTS_predpis_miezd_10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

iCoTS_predpis_miezd_08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

2P1N1 Nepriame výdavky 09-12/2020

iCoTS_paušálna_sadzba_09-12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

iCoTS_predpis_miezd_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

iCoTS_predpis_miezd_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

iCoTS_predpis_miezd_09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

iCoTS_predpis_miezd_07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

iCoTS_predpis_miezd_06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

iCoTS_predpis_miezd_05/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020

iCoTS_predpis_miezd_04/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020

iCoTS_predpis_miezd_03/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020

iCoTS_predpis_miezd_02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020

iCoTS_predpis_miezd_01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2019

iCoTS_predpis_miezd_12/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2019

iCoTS_predpis_miezd_11/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019

iCoTS_predpis_miezd_10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019

iCoTS_predpis_miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdy 062020

Zúčtovanie miezd 062020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
13,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 052020

Zúčtovanie miezd 052020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 042020

Zúčtovanie miezd 042020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
13,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 032020

Zaúčtovanie miezd 032020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
13,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 022020

Zúčtovanie miezd 022020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
15,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy012020

Zaúčtovanie miezd 012020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 07-12/2020_V334

Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P145 Vložné Dedík, 12.10.2020

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta, Zábovský, 30.09.2020

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H4P27 Tuzemská pracovná cesta, Čendula, 29.09.2020

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

2P1N1 Nepriame výdavky 01 - 04/2021

iCoTS_paušálna_sadzba_01-04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

iCoTS_predpis_miezd_04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

iCoTS_predpis_miezd_03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

iCoTS_predpis_miezd_02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

iCoTS_predpis_miezd_01/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 01-03/2021_V334

nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P145 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

0H9P145 Vložné - registračný poplatok

registračný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

0H9P145 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

0H9P145 Vložné - registračný poplatok

registračný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

0H9P145 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre 357

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

0H9P145 Vložné - registračný poplatok

registračný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

0H9P145 Vložné

vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

0H9P145 Vložné

vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

0H9P145 Vložné

vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie článku

publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

0H6P98 Vložné

vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

0H6P97 Vložné

vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

0H6P97 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre 1052311

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

0H6P97 Vložné - poplatok za článok

poplatok za článok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

0H4P36 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre 1161472

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

0H4P36 Vložné - publikovanie článku

publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

0H4P36 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre 1850468

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

0H4P36 Vložné - konferenčný poplatok

konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

0H1P18 Vložné - DPH k faktúre

DPH k faktúre 1169123

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

0H1P18 Vložné - publikovanie článku

publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

0H1P18 Vložné - DPH na výstupe

DPH k faktúre INV-021207

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

0H1P18 vložné - poplatok za článok

Poplatok za článok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálne výdavky 122020

Paušálne výdavky 122020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
3,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 112020

Paušálne výdavky 112020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
2,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 102020

Paušálne výdavky 102020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 092020

Paušálne výdavky 092020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
2,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Mzdy122020

Zúčtovanie miezd 122020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
24,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy112020

Zúčtovanie miezd 112020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
19,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy102020

Zúčtovanie miezd 102020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy092020

Zúčtovanie miezd 092020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
14,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy082020

Zúčtovanie miezd 082020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy072020

Zúčtovanie miezd 072020

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
12,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 3/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec_2021_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 2/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február_2021_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 1/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Január_2021_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 12/2020

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_December_2020_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P134 Rozšírenie SW nástroja CADna

Faktúra č. 202102016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

0H9P134 Rozšírenie SW nástroja CADna

Faktúra č. 202102016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty -letenka Aalborg

iCoTS_faktúra_spiatočná_letenka_Aalborg

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

iCoTS_predpis_miezd_07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty -Capková Dominika - Aalborg, Dánsko

iCoTS_vyúčtovanie ZPC_1020210080_RNDr. Capková

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

iCoTS_predpis_miezd_05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

iCoTS_predpis_miezd_06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2P1N1 Nepriame výdavky 05-07/2021

iCoTS_paušálna_sadzba_05-07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H6P89 - Tuzemská pracovná cesta Jánošíková

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P128 - Tuzemská pracovná cesta Jagelčák

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H6P89 - Tuzemská pracovná cesta Kudela

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H6P89 - Tuzemská pracovná cesta Kudela

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

0H4P36 - Vložné - DPH k faktúre 143

DPH k faktúre 143

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

0H4P36 - Vložné

konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

0H4P36 - Vložné

konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

0H9P145 - Vložné

konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

0H9P145 - Vložné - publikovanie článku

publikovanie článku

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

0H4P36 - Vložné - DPH k faktúre 116

DPH k faktúre 116

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

0H9P145 - Vložné - DPH k faktúre 37-1537-2021

DPH k faktúre 37-1537-2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

0H9P145 - Vložné - DPH k faktúre 37-1820-2021

DPH k faktúre 37-1820-2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

0H9P145 - Vložné

konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

0H9P145 - Vložné - DPH k faktúre 37-1360-01361-2021

DPH k faktúre 37-1360-01361-2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

0P1N1 - Nepriame výdavky 04-06/2021_V334

nepriame výdavky 04-06/2021_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy032021

Zúčtovanie miezd 032021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
15,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy022021

Zúčtovanie miezd 022021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy012021

Zúčtovanie miezd 012021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy042021

Zúčtovanie miezd 042021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy052021

Zúčtovanie miezd 052021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01_06 2021

Paušálne výdavky za 01_06 2021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
15,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy062021

Zúčtovanie miezd 062021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Michálek

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

0H9P145 Vložné

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Zábovská

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Zábovská

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Zábovská

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Zábovský

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

0H9P147 Tonery

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

0H9P147 Kancelárske potreby

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

0H6P98 Publikovanie na konferencii

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 07-09/2021

Nepriame výdavky 07-09/2021_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 5/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba 05 2021 V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 4/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba 04 2021 V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 6/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba 06 2021 V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 7/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba 07 2021 V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 8/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba 08 2021 V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 9/2021

Podklad pre UD_Paušálna sadzba 09 2021 V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 082021

Zúčtovanie miezd 082021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
21,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 092021

Zúčtovanie miezd 92021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
20,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 072021

Zúčtovanie miezd 072021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
24,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
24,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdy a odvody 8/2021

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Mzdy 122021

Zúčtovanie miezd 122021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
28,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 102021

Zúčtovanie miezd 102021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
14,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 112021

Zúčtovanie miezd 112021

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
19,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H4P28 Zahraničná pracovná cesta - Frivaldský

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H4P27 Tuzemská pracovná cesta - Frivaldský

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H9P128 Tuzemská pracovná cesta - Jagelčák

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Michálek

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Zábovská

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Cingel

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta - Zábovský

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H6P97 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

0H4P36 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

0H6P98 Vložné - publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

0H6P98 Vložné - publikovanie DPH

DPH k faktúre 374

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

0H6P98 Vložné - Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

0H6P98 Vložné - Publikovanie DPH

DPH k faktúre 1424510

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie DPH

DPH k faktúre 371

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie DPH

DPH k faktúre 375

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie DPH

DPH k faktúre 1375835

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

0H9P145 Vložné - publikovanie DPH

DPH k faktúre 1460668

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

0P1N1 nepriame výdavky 10-12/2021_V334

nepriame výdavky 10-12/2021_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 07_09 2021 Oprava

Paušálne výdavky 07_09 2021_Oprava

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
9,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

0H9P135 Meracie prístroje - Meteostanica pre monitorovanie klimatických podmienok ako súčasť systému v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
20,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

0H9P135 Meracie prístroje - Meteostanica pre monitorovanie klimatických podmienok ako súčasť systému v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
20,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P135 Meracie prístroje - Pyranometer pre účel merania solárnej energie emitovanej na povrch zeme, vrátane merania spektra IRR

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
4,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

0H9P135 Meracie prístroje - Pyranometer pre účel merania solárnej energie emitovanej na povrch zeme, vrátane merania spektra IRR

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
4,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 10/2021

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Október_2021_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 11/2021

podklad pre UD_Paušálna sadzba_November_2021_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 12/2021

podklad pre UD_Paušálna sadzba_December_2021_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 10_12_2021_oprava

Paušálne výdavky 10_12_2021_oprava

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
9,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

0H6P93 - AC motor s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H6P93 - AC motor s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

iCoTS_predpis_miezd_09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

iCoTS_predpis_miezd_08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

iCoTS_predpis_miezd_11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

iCoTS_predpis_miezd_10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

iCoTS_predpis_miezd_01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

iCoTS_predpis_miezd_12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

2H4P10 Vložné - konferencia Brno_Straková_Capková

iCoTS_vložné_konferencia_Brno

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

2P1N1 Nepriame výdavky 08/2021-01/2022

iCoTS_paušálna_sadzba_08/2021-01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - konferencia_Brno_doc.Straková

iCoTS_vyúčtovanie ZPC_1020210447_doc. Straková_konferencia_Brno

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - konferencia_Brno_RNDr. Capková

iCoTS_vyúčtovanie ZPC_1020210445_RNDr. Capková_konferencia_Brno

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

iCoTS_faktúra_spiatočná_letenka_Dubaj

iCoTS_faktúra_spiatočná_letenka_Dubaj

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

2H4P10 Vložné - konferencia Dubaj_RNDr. Capková

iCoTS_vložné_konferencia_Dubaj_RNDr. Capková

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - konferencia_Dubaj_RNDr. Capková

iCoTS_faktúra_letenka_Praha

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - konferencia_Dubaj_RNDr. Capková

iCoTS_vyúčtovanie ZPC_1020210428_RNDr. Capková_konferencia_Dubaj

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

2H4P9 Zahraničné pracovné cesty - stáž_Brno_RNDr. Capková

iCoTS_vyúčtovanie ZPC_1020210443_RNDr. Capková_stáž_Brno

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

0H4P33 Protipožiarna skriňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
TECHNISERV, s.r.o.
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H4P33 Protipožiarna skriňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
TECHNISERV, s.r.o.
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Nepriame výdavky 1/2022

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Januar_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 3/2022

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
19,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
23,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
20,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_032022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
6,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
23,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

mzdy 2/2022

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
14,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_022022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Nepriame výdavky 2/2022

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Februar_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 3/2022

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec_2022_V334

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 012020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Mzdy 012020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Mzdy 022020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzdy 022020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzdy 042020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Mzdy 042020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Mzdy 052020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
5,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdy 052020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdy 062020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
6,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 072020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdy 072020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
7,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdy 082020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 082020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame vydavky 08-12/2020

Nepriame vydavky 08-12/2020

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
27,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 112020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
26,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdy 112020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
17,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdy 122020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
14,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Mzdy 122020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
35,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Mzdy 092020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
7,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Mzdy 092020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
35,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Mzdy 102020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
25,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzdy 102020

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
17,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
56,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
70,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
31,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022_AUX5

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022_ATR9

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_dohodári 03/2022_N714

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_projektový manažér 03/2022_N714

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.58 Riešiteľ č. 58_Malchová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.49 Riešiteľ č. 49_Segeč 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník_Chlebíková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.2 Riešiteľ č. 2_Rafajdus 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.1 Riešiteľ č. 1_Konečný 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér_Krupková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.62 Riešiteľ č. 62_Dvořáková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.46 Riešiteľ č. 46_Kršák 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.45 Riešiteľ č. 45_Hrnčiar 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.8 Riešiteľ č. 8_Šimúnová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.7 Riešiteľ č. 7_Staníková 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.6 Riešiteľ č. 6_Švarcová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.3 Riešiteľ č. 3_Vičan 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.1 Projektový manažér_Švarcová 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.4 Lacková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 Vanáková AP2 mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.10 Záborský mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.5 Augustínová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.4 Ondrúšková AP 1 mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.14 Murgašová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.12 Pitoňáková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.15 Vanáková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.1 Metruk mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.7 Filip mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.3 Hundarenko mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.1 Metruk mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.11 Augustínová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.6Dzuriaková mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.13 Formanek mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

4.1.8 Hampl mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3.1.3 Gabrielová mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0H9P12 mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy 03/2022

Zúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy012022

Zúčtovanie miezd 012022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy022022

Zúčtovanie miezd 022022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy032022

Zúčtovanie miezd 032022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01_03_2022

Paušálne výdavky 01_03_2022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
8,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

mzdy 092019

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Mzdy 112019

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
2,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzdy 102019

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Mzdy 122019

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
6,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

0H6P97 Vložné - Publikovanie článku

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

0H6P97 Vložné - Publikovanie článku

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

0H4P39 Výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva - Poplatky za podanie EP

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

0H4P39 Výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva - Poplatky za podanie EP (správne poplatky)

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

0H4P39 Výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva - Poplatky za podanie EP (správne poplatky)

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0H4P39 Výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva - Poplatky za podanie EP

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0H9P144 Vložné - Registračný poplatok

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0H9P145 Vložné - Publikačný poplatok

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

0H9P145 Vložné - Registračný poplatok

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Bučko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Zábovská

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Michálek

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta Zábovský

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 01-03/2022_V334

Nepriame výdavky 01-03/2022_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame vydavky 07-12/2021

Nepriame vydavky 07-12/2021

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
17,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 072021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
8,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdy 072021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
13,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdy 092021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Mzdy 092021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Mzdy 092021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
7,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Mzdy 082021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
6,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Mzdy 082021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Mzdy 082021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Mzdy 102021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdy 102021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdy 102021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
6,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdy 112021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
8,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdy 112021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdy 112021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
9,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdy 122021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
2,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Mzdy 122021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Mzdy 122021

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
10,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

0H1P21 IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H9P148 IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H4P40 IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0H6P100 IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/22

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
12,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Nepriame výdavky 10/2022

mzdy102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 11/22

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
9,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
11,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Nepriame výdavky 11/2022

mzdy112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy a odvody 12/22

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
14,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
9,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
10,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nepriame výdavky 12/2022

mzdy122022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy102022

zúčtovanie miezd 102022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
17,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy112022

zúčtovanie miezd 112022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
19,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy122022

zúčtovanie miezd122022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 10_12_2022

paušálne výdavky 10_12_2022

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
8,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Mzdy 022022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Mzdy 022022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
10,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Mzdy 022022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Mzdy 012022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Mzdy 012022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Mzdy 012022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
13,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Mzdy 032022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Mzdy 032022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
11,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Mzdy 032022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
11,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Mzdy 042022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdy 042022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
5,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdy 042022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
19,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdy 052022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
4,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Mzdy 052022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
17,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Mzdy 052022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Mzdy 062022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Mzdy 062022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
2,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Mzdy 062022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Mzdy 072022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
5,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Mzdy 072022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
16,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Mzdy 072022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Mzdy 082022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Mzdy 082022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Mzdy 082022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
17,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Mzdy 092022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
10,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdy 092022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
4,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdy 092022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
4,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdy 102022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
3,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Mzdy 102022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Mzdy 102022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Mzdy 112022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzdy 112022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
6,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzdy 112022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzdy 122022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
12,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Mzdy 122022

Mzdy Zúčtovanie miezd

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Nepriame vydavky r.2022

Nepriame vydavky r.2022

Vlastník dokladu
EVPÚ a.s.
Dodávateľ
EVPÚ a.s.
Žiadaná suma
39,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P130 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

0H9P130 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

0H4P29 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

0H4P36 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

0H1P18 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

0H9P145 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H9P145 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

0H9P145 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0H6P98 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0H9P145 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

0H4P36 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

0H4P36 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0H4P36 Vložné

Vložné

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0H6P99 Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

0H9P146 Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

0P1N1 Nepriame výdavky 10-12/2022_V334

Nepriame výdavky 10-12/2022_V334

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
72,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy012023

zúčtovanie miezd 012023

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
18,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 01_03_2023

paušálne výdavky 01_03_2023

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
7,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

mzdy022023

zúčtovanie miezd 022023

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
15,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy032023

zúčtovanie miezd 032023

Vlastník dokladu
ZF Slovakia, a.s.
Dodávateľ
ZF Slovakia, a.s.
Žiadaná suma
16,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

0H4P29 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

0H9P131 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

0H9P129 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

0H6P89 Tuzemská pracovná cesta

Tuzemská pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

0H6P88 Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

0H6P97 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

0H6P99 Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

0H9P147 Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

0H9P146 Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

0H9P146 Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

0H6P97 Publikovanie

Publikovanie

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma