Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energerickej náročnosti budovy UPJŠ Košice, ktorá sa nachádza v areáli Botanickej záhrady na Mánesovej ul. v Košiciach.

Jedná sa o , v rámci ktorých  Nakoľko budova je v zlom technickom stave, vyvoláva vysoké náklady na jej prevádzku a tým neúnosne zaťažuje rozpočet univerzity.Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie aktivít, ktoré sú vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

administratívnej budovy UPJŠ Košice, budovy a prispejú k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy.

Projekt rieši zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmenu otvorových výplní, výmenu vonkajšieho osvetlenia a vyregulovanie vykurovacieho systému ústredného kúrenia.  

Významným prvkom projektu je do budovy a výrazné

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.04.2022
Celková suma
690,349 €
Vlastné zdroje
34,517 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
12.05.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
05.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
12.05.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
10.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
354,3227 (MWh/rok)
Cieľ
354,3227 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
40,11 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,86 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,91 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
41,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3813,6978 (m2)
Cieľ
3732,7 (m2)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
108,4075 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
245915,2153 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
624360,7857 (kWh/rok)
Cieľ
643521,328 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
449952,7787 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
8,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Predpis hlásenia DPH_k FA 3321062

Hlásenie DPH 06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
363,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
363,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

DPH k FA_33211011

UD_DPH k FA_33211011

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
72,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

DPH k FA_33210844

UD_DPH k FA_33210844

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
22,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
111,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Stavebné príce

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
70,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Stavebné príce

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
67,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

DPH k FA_33220102

UD_DPH k FA_33220102

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

DPH k FA_33220102

UD_DPH k FA_33220102

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Stavebný dozor 05-08/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Stavebný dozor 05-08/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Stavebný dozor 09/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Stavebný dozor 09/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Stavebný dozor 11-12/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Stavebný dozor 11-12/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Stavebný dozor 10/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Stavebný dozor 10/2021

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra_W051

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
ARTCOMP,s.r.o.
IČO
31721281
Názov
ING - Projekt s.r.o.
IČO
52051790
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.