Popis projektu

Projekt prispeje k zvýšeniu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 formou podpory s Aix-Marseille University, Francúzsko. Predmetom výskumu projektu je riešenie diagnosticko-terapeutických problémov ochorenia COVID-19 s využitím magnetických nanočastíc. Projekt sa zaoberá prípravou, vývojom a ladením vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky. Magnetické nanočastice budú povrchovo a štruktúrne modifikované tak, aby sa dosiahla ich lepšia účinnosť pri separácii. Kvalita pripravených nanočastíc bude overená izoláciou vírusovej RNA pre detekciu rôznych RNA vírusov metódou RT-qPCR. Súčasne bude vyvinutý aj postup na kontrolu kvality odoberaných sterov s využitím izolácie bunkovej DNA a jej detekcie vo vzorke s PCR dôkazom celulárneho génu. Druhou výskumnou aktivitou projektu NANOVIR je pohľad na pandémiu COVID-19 z terapeutického hľadiska, keď core-shell magnetické nanočastice obalené pórovitou SiO2 budú použité ako nosič antivirotík Remdesivir, Favipiravir alebo Pacritinib a bude sledovaný vplyv takýchto systémov s predlženým účinkom na viabilitu a metabolickú aktivitu buniek v prostredí ako aj v živom organizme v prostredí. Projekt je riešený v spolupráci partnerských výskumných inštitúcií žiadateľa, a partnerov, a  na území Košického samosprávneho kraja (KSK) a prispeje k tvorbe konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami a k rozvoju existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri UPJŠ, UVLF a ÚEF SAV vo väzbe na priority RIS3 SK. Projekt predpokladá rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnej vedy a príspevok k hospodárskemu rastu v RIS3 špecializácii Zdravie obyvateľstva  a zdravotnícke technológie.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partneri
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
1,916,005 €
Vlastné zdroje
79,173 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H2 - Preskúmať potenciál antivírusovej …
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H2 - Preskúmať potenciál antivírusovej …
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H1 - Skvalitniť laboratórnu diagnostiku…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H1 - Skvalitniť laboratórnu diagnostiku…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
250,837 €
Cieľ
840,361 €
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,92 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
3,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,63 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
3,21 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
6,15 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
4,03 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

NANOVIR_UPJŠ_pausalna_sadzba_042022

NANOVIR_UPJŠ_pausalna_sadzba_042022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_pausalna_sadzba_032022

NANOVIR_pausalna_sadzba_202203

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdové_výdavky_UPJŠ_032022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202203

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové_výdavky_UPJŠ_032022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202203

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové_výdavky_UPJŠ_042022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202204

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové_výdavky_UPJŠ_042022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202204

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

mzdy 4/2022

mzdové výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 4/2022

mzdové výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

mzdy 4/2022

mzdové výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2022-2

paušálne výdavky 2022-2

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Fa č. 121220097 dodávateľa LABO - SK, s.r.o., spotrebný materiál pre projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Fa č. 121220097 dodávateľa LABO - SK, s.r.o., spotrebný materiál pre projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Fa č. 121220097 dodávateľa LABO - SK, s.r.o., spotrebný materiál pre projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Spotrebný materiál - projekt NANOVIR r.p.č. 1H1P4

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2022-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_072022

NANOVIR_Pausalna sadzba_072022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_062022

NANOVIR_Pausalna sadzba_062022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_052022

NANOVIR_Pausalna sadzba_052022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_072022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_072022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2022-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2022-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

FA_222300832_NANOVIR_DYNEX

FA 222300832_NANOVIR_DYNEX

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

FA_222300832_NANOVIR_DYNEX

FA 222300832_NANOVIR_DYNEX

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

FA_222300832_NANOVIR_DYNEX

FA 222300832_NANOVIR_DYNEX

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_222300832_NANOVIR_DYNEX

FA 222300832_NANOVIR_DYNEX

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_214220385_Synlab_NANOVIR

FA_214220385_Synlab_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_214220385_Synlab_NANOVIR

FA_214220385_Synlab_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

FA_20220596_Pragolag_NANOVIR

FA_20220596_Pragolab_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

FA_20220596_Pragolag_NANOVIR

FA_20220596_Pragolab_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

FA_2223983_BIOHEM_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_20220085_NANOVIR_JEOL

FA_20220085_NANOVIR_JEOL

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

FA_20220085_NANOVIR_JEOL

FA_20220085_NANOVIR_JEOL

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

FA_2022200071_NANOVIR_0H2P28_KZ_305_2022

FA_2022200071_NANOVIR_0H2P28_KZ_305_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

FA_2022200071_NANOVIR_0H2P28_KZ_305_2022

FA_2022200071_NANOVIR_0H2P28_KZ_305_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_214220402_NANOVIR_RD_139/2022_0H1P25

FA_214220402_Synlab_NANOVIR_RD_139/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

FA_214220402_NANOVIR_RD_139/2022_0H1P25

FA_214220402_Synlab_NANOVIR_RD_139/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab_0H2P22

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab_0H2P23

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab_0H2P23

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab_0H2P22

FA_20220645_LLF_2020011142_NANOVIR_Pragolab

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_22306228_LLF_2020008379_NANOVIR_ECOTEST_0H2P20

FA_22306228_LLF_2020008379_NANOVIR_ECOTEST

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

FA_2022200071_DPH_0H2P28

FA_2022200071_DPH_0H2P28

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_082022_H2

Mzdové výdavky_UPJŠ_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_082022_H1

Mzdové výdavky_UPJŠ_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092022_H1

Mzdové výdavky_UPJŠ_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092022_H2

Mzdové výdavky_UPJŠ_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_082022

NANOVIR_Pausalna sadzba_082022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_092022

NANOVIR_Pausalna sadzba_092022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 01/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 02/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 03/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 04/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 05/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 06/2021

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 07/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 08/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 09/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 1/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 02/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 03/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 04/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 05/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 06/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 07/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 07/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 08/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 08/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 09/2022

Projekt NANOVIR - zaúčtovanie miezd zamestnancov - členov personálnej matice za 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

paušálne výdavky 2022-6

paušálne výdavky 2022-6

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_032021

NANOVIR_Pausalna sadzba_032021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

paušálne výdavky 2021-2

paušálne výdavky 2021-2

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 4/2021

mzdové výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

mzdy 4/2021

mzdové výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_042021

NANOVIR_Pausalna sadzba_042021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_052021

NANOVIR_Pausalna sadzba_052021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_052021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Notebooky s príslušenstvom

Notebooky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Laboratórne miešadlá - 2.časť

Laboratórne miešadlá - 2.časť

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Laboratórne miešadlá - 1.časť

Laboratórne miešadlá - 1.časť

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

2H2P19 - Termomixér s príslušenstvom - 2. časť

Termomixér s príslušenstvom - 2. časť

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H2P19 - Termomixér s príslušenstvom - 2. časť

Termomixér s príslušenstvom - 2. časť

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

2H2P19 - Termomixér s príslušenstvom - 1.časť

Termomixér s príslušenstvom - 1. časť

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H2P19 - Termomixér s príslušenstvom - 1.časť

Termomixér s príslušenstvom - 1. časť

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

paušálne výdavky 2021-4

paušálne výdavky 2021-4

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 7/2021

mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

mzdy 7/2021

mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

mzdy 7/2021

mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Koncentrátor s príslušenstvom

Koncentrátor s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koncentrátor s príslušenstvom

Koncentrátor s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

BiAFM mikroskop

BioAFM mikroskop

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BiAFM mikroskop

BioAFM mikroskop

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Spotrebný plastový a sklenený materiál

Spotrebný plastový a sklenený materiál

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

2H2P21 - BioAFM mikroskop - DPH 09/2021

DPH 09/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
35,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Laboratórna umývačka s príslušenstvom

Laboratórna umývačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Laboratórna umývačka s príslušenstvom

Laboratórna umývačka s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad č. 510010 - zaúčtovanie miezd za 06/2021 - projekt NANOVIR

Zaúčtovanie miezd za 06/2021-projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Fa č. 210201584 dodávateľa ZERO Košice spol. s r. o., dodávka notebookov r.p.č. : 1H1P3

Zero Košice spol. s r.o., projekt NANOVIR - dodávka notebookov

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 210201584 dodávateľa ZERO Košice spol. s r. o., dodávka notebookov r.p.č. : 1H1P3

Zero Košice spol. s r.o., projekt NANOVIR - dodávka notebookov

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Účtovný doklad č. 510004 - zaúčtovanie miezd za 03_2021_projekt NANOVIR

Zaúčtovanie miezd za 03/2021_projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Účtovný doklad č. 510006 - zaúčtovanie miezd za 04/2021-projekt NANOVIR

Zaúčtovanie miezd za 04/2021- projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Fa č. 210201585 dodávateľa ZERO Košice spol. s r.o. - projekt NANOVIR - dodávka notebookov r.p.č. : 1H1P2

Fa č. 210201585 dodávateľa ZERO Košice spol. s.r.o. - projekt NANOVIR - dodávka notebookov

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 210201585 dodávateľa ZERO Košice spol. s r.o. - projekt NANOVIR - dodávka notebookov r.p.č. : 1H1P2

Fa č. 210201585 dodávateľa ZERO Košice spol. s.r.o. - projekt NANOVIR - dodávka notebookov

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Účtovný doklad č. 510008 - zaúčtovanie miezd za 05/2021 - projekt NANOVIR

Zaúčtovanie miezd za 05/2021 - projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_062021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_072021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_072021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_062021

NANOVIR_Pausalna sadzba_062021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_072021

NANOVIR_Pausalna sadzba_072021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_082021

NANOVIR_Pausalna sadzba_082021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_052025

NANOVIR_Pausalna sadzba_092021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_082021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_082021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_092021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
10,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
10,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

r.p.č. 1H1P13, Zariadenie a vybavenie - Chladená centrifúga - projekt NANOVIR

Zariadenie a vybavenie - Chladená centrifúga r. p. č. 1H1P13 - NANOVIR, dodávateľ LABO - SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

r.p.č. 1H1P13, Zariadenie a vybavenie - Chladená centrifúga - projekt NANOVIR

Zariadenie a vybavenie - Chladená centrifúga r. p. č. 1H1P13 - NANOVIR, dodávateľ LABO - SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

r. p. č. 1H1P14 - Zariadenia a vybavenia - Termocyklér, projekt NANOVIR

r.p.č. 1H1P14 - Zariadenia a vybavenia - Termocyklér, projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

r. p. č. 1H1P14 - Zariadenia a vybavenia - Termocyklér, projekt NANOVIR

r.p.č. 1H1P14 - Zariadenia a vybavenia - Termocyklér, projekt NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

r. p. č. 1H1P4 - Spotrebný materiál - Chemikálie - dodávateľ DYNEX Servis s.r.o.

r.p.č. 1H1P4 - Spotrebný materiál - chemikálie - dodávateľ DYNEX Servis s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

r. p. č. 1H1P4 - Spotrebný materiál - Chemikálie - dodávateľ DYNEX Servis s.r.o.

r.p.č. 1H1P4 - Spotrebný materiál - chemikálie - dodávateľ DYNEX Servis s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

r.p.č. 1H1P1 Zariadenia a vybavenia - Real Time PCR cyklér

r.p.č. 1H1P1 - Zariadenia a vybavenia - Real Time PCR cyklér - dodávateľa DYNEX Servis s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

r.p.č. 1H1P1 Zariadenia a vybavenia - Real Time PCR cyklér

r.p.č. 1H1P1 - Zariadenia a vybavenia - Real Time PCR cyklér - dodávateľa DYNEX Servis s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

r. p. č. 1H1P12 Zariadenie a vybavenie - Hlobokomraziaci box

r. p. č. 1H1P12 Zariadenie a vybavenie - Hlobokomraziaci box

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

r. p. č. 1H1P12 Zariadenie a vybavenie - Hlobokomraziaci box

r. p. č. 1H1P12 Zariadenie a vybavenie - Hlobokomraziaci box

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

paušálne výdavky 2021-8

paušálne výdavky 2021-8

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_122021

NANOVIR_Pausalna sadzba_122021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_102021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_102021

NANOVIR_Pausalna sadzba_102021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_112021

NANOVIR_Pausalna sadzba_112021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_2021-12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 12/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 03/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 03/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 11/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 04/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 04/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 05/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 05/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 06/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 06/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 10/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd - štipendií za 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 07/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 07/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 08/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 09/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 10/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 11/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 12/2021

Projekt Nanovir - zaúčtovanie miezd za 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_022022

NANOVIR_Pausalna sadzba_20222

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_012022

NANOVIR_Pausalna sadzba_20221

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Mzdové_výdavky_UPJŠ_012022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20221

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové_výdavky_UPJŠ_012022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20221

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20222

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022022

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20222

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

mzdy 10/2022 - W856

mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

mzdy 10/2022 - AUW7

mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2022

mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_20220085_DPH_0H1P19

FA_20220085_DPH_0H1P19

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
29,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_122022

NANOVIR_Pausalna sadzba_122022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_112022

NANOVIR_Pausalna sadzba_112022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_102022

NANOVIR_Pausalna sadzba_102022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122022_H2

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202212

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_122022_H1

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202212

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112022_H2

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202211

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_112022_H1

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202211

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202210_H2

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202210_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202210_H1

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_202210_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

paušálne výdavky 2022-9

paušálne výdavky 2022-9

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

510019 zaúčtovanie miezd zamestnancov za 10/2022 - NANOVIR

510019 zaúčtovanie miezd zamestnancov za 10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

510021 - zaúčtovanie miezd zamestnancov za 11/2022 - NANOVIR

510021 - zaúčtovanie miezd zamestnancov za 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

510023 - zaúčtovanie miezd zamestnancov za 12/2022 - NANOVIR

510023 - zaúčtovanie miezd zamestnancov za 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

520816 - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 11/2022 - NANOVIR

520816 - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

520758 - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 10/2022

520758 - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

520954 - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 12/2022 - NANOVIR

520954 - zaúčtovanie štipendií doktorandov za 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

0H1P23_FA_2309245_NANOVIR_Datacomp

FA_2309245_Datacomp_NANOVIR_0H1P23_0H2P32

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

0H2P32_FA_2309245_NANOVIR_Datacomp

FA_2309245_Datacomp_NANOVIR_0H1P23_0H2P32

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

0H2P32_FA_2309245_NANOVIR_Datacomp

FA_2309245_Datacomp_NANOVIR_0H1P23_0H2P32

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P23_FA_2309245_NANOVIR_Datacomp

FA_2309245_Datacomp_NANOVIR_0H1P23_0H2P32

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_Pausalna sadzba_20217_doziadanie

NANOVIR_Pausalna sadzba_20217

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_072021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20217

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_072021

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20217

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012023

510001/02_012023_NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20231

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_012023

510001/02_012023_NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20231

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

NANOVIR_PS_01_2023

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_012023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_NANOVIR_022023

Paušál_NANOVIR_022023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022023_H1

510004/05_022023_NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20232

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_022023_H2

510004/05_022023_NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20232

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032023_H1

510007/08_032023_NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20233

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_032023_H2

510007/08_032023_NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20233

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
10,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

NANOVIR_Pausalna sadzba_32023

NANOVIR_Pausalna sadzba_32023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2023-2-AUW7

paušálne výdavky 2023-2

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 2/2023 - AVG3

mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 2/2023 - W856

mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 2/2023 - AUW7

mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 1/2023 - AVG3

mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

mzdy 1/2023 - W856

mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

mzdy 1/2023 - AUW7

mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

mzdy 3/2023 - AVG3

mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

mzdy 3/2023 - W856

mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

mzdy 3/2023 - AUW7

mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

0H1P17_NANOVIR_20%DPH

0H1P17_NANOVIR_LLF2020004447_spotrebak

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

0H1P17_NANOVIR_10%_DPH

0H1P17_NANOVIR_LLF2020004447_spotrebak

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

0H1P17_NANOVIR_20%DPH

0H1P17_NANOVIR_LLF2020004447_spotrebak

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2023
Názov

0H1P17_NANOVIR_10%_DPH

0H1P17_NANOVIR_LLF2020004447_spotrebak

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2023
Názov

0H1P29_NANOVIR_LLF_2020004553

NANOVIR_0H1P29_LLF_2020004553

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P29_NANOVIR_LLF_2020004553

NANOVIR_0H1P29_LLF_2020004553

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

NANOVIR_0H1P21_LLF2020004523

0H1P21_LLF2020004523_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
2,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

NANOVIR_0H1P21_LLF2020004523

0H1P21_LLF2020004523_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
2,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P29_LLF2020004525

0H2P29_LLF2020004525_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

0H2P29_LLF2020004525

0H2P29_LLF2020004525_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P20_LLF2020004524

0H1P20_LLF2020004524_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

0H1P20_LLF2020004524

0H1P20_LLF2020004524_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P25_VELAZ_exper_zvierata_NANOVIR

0H2P25_VELAZ_LLF_2020004323_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P25_VELAZ_exper_zvierata_NANOVIR

0H2P25_VELAZ_LLF_2020004323_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

NANOVIR_0H1P30

0H1P30_NANOVIR_LLF2020003749

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_0H1P30

0H1P30_NANOVIR_LLF2020003749

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

0H2P27_LLF2020004655_NANOVIR

0H2P27_LLF2020004655_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P27_LLF2020004655_NANOVIR

0H2P27_LLF2020004655_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

20%DPH_0H2P24_LLF2020004624

0H2P24_LLF2020004624_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%DPH_0H2P24_LLF2020004624

0H2P24_LLF2020004624_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%DPH_0H2P24_LLF2020004624

0H2P24_LLF2020004624_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

20%DPH_0H2P24_LLF2020004624

0H2P24_LLF2020004624_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

20%DPH_0H2P24_LLF2020004625

0H2P24_LLF2020004625_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%DPH_0H2P24_LLF2020004625

0H2P24_LLF2020004625_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

510001 zaúčtovanie miezd zamestnancov za 01/2023

Zaúčtovanie miezd zamestnancov za 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

510003 zaúčtovanie miezd zamestnancov za 02/2023

zaúčtovanie miezd zamestnancov za 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

510005 zaúčtovanie miezd zamestnancov za 03/2023

Zaúčtovanie miezd zamestnancov za 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

520025 zaúčtovanie štipendií doktorandov za 01_2023

zaúčtovanie štipendií doktorandov za 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

520084 zaúčtovanie štipendií doktorandov za 02/2023

zaúčtovanie štipendií doktorandov za 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

520119 zaúčtovanie štipendií doktorandov za 03/2023

zaúčtovanie štipendií doktorandov za 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nepriame výdavky - paušálne výdavky

Nepriame výdavky - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

DPH_LLF_2020003749_NANOVIR_0H1P30

DPH_LLF_2020003749_NANOVIR_0H1P30

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
12,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

NANOVIR_0H1P18_LLF2020005950

0H1P18_NANOVIR_LLF_2020005950

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_mzdy_05_2023_H1

NANOVIR_mzdy_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

NANOVIR_mzdy_052023_H2

NANOVIR_mzdy_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušál_NANOVIR_052023

Paušál_NANOVIR_052023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042023_H

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20234

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdové výdavky_UPJŠ_042023_H1

NANOVIR_predpis_uhrada_miezd_20234

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_042023

NANOVIR_UPJŠ_Pausalna sadzba_042023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_0H2P24_2020004936

NANOVIR_0H2P24_LLF2020004936_FA23230158

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

NANOVIR_0H1P17_2020004935

NANOVIR_0H1P17_LLF2020004935_FA23230163

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

0H1P26_NANOVIR_LLF2020005365

0H1P26_NANOVIR_LLF2020005365

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P27_NANOVIR_LLF2020005364

0H1P27_NANOVIR_LLF2020005364

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P18_NANOVIR_LLF2020005840

0H1P18_NANOVIR_LLF2020005840

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P22_NANOVIR_LLF2020005522

0H1P22_NANOVIR_LLF2020005552

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P18_NANOVIR_LLF2020005424

0H1P18_NANOVIR_LLF2020005424

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0H1P18_NANOVIR_LLF2020005427

0H1P18_NANOVIR_LLF2020005427

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

NANOVIR_0H2P24_2020005030_10%DPH

0H2P24_NANOVIR_LLF2020005030

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

NANOVIR_0H2P24_2020005030_20%DPH

0H2P24_NANOVIR_LLF2020005030

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

2020004860_0H1P22_NANOVIR

LLF_2020004860_0H1P22_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

LLF2020004323_NANOVIR_0H2P25

LLF2020004323_0H2P25_DPH_NANOVIR

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H1P24_NANOVIR_LLF2020005486

0H1P24_NANOVIR_LLF2020005486

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0h1P24_NANOVIR_LLF2020005486_DPH

0H1P24_NANOVIR_LLF2020005486_DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

mzdy 4/2023 - AUW7

mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

mzdy 4/2023 - W856

mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

mzdy 4/2023 - AVG3

mzdové výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

paušálne výdavky 2023-4-AUW7

paušálne výdavky 2023-4

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 5/2023 - AUW7

mzdové výdavky 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

mzdy 5/2023 - W856

mzdové výdavky 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

mzdy 5/2023 - AVG3

mzdové výdavky 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

2H2P25 - Publikačný poplatok - Surfaces and Interfaces - DPH

DPH 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

2H4P35 - Publikačný poplatok - Int. Journal of Molecular Sciences - DPH

DPH 05/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

2H2P25 - Publikačný poplatok - Nanomaterials

Publikačný poplatok - Nanomaterials

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

2H2P25 - Publikačný poplatok - Surfaces and Interfaces

Publikačný poplatok - Surfaces and Interfaces

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

0H2P26_NANOVIR_LLF2020005839

0H2P26_NANOVIR_LLF

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚD č. 510007_zaúčtovanie miezd zamestnancov za 04_2023

ÚD č. 510007 zaúčtovanie miezd zamestnancov za 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

ÚD č. 510009_zaúčtovanie miezd zamestnancov za 05/2023

ÚD č. 510009_zaúčtovanie miezd zamestnancov za 05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Nepriame výdavky - paušálne výdavky

Nepriame výdavky - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

NANOVIR_mzdy_052023_H1

NANOVIR_06_2023_mzdy

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_mzdy_052023_H2

NANOVIR_06_2023_mzdy

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NANOVIR_062023_paušál

NANOVIR_062023_paušál

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO
00397474
Názov
ITES Vranov, s.r.o.
IČO
31680259
Názov
Lambda Life a.s.
IČO
35848189
Názov
BIOHEM spol. s r.o.
IČO
31442617
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol.s.r.o.
IČO
31436820
Názov
PRAGOLAB
IČO
31352839
Názov
JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
IČO
41691415
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
ECOTEST spol. s.r.o.
IČO
30998263
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
Zero Košice spol. s r.o.
IČO
36186902
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
DYNEX Servis, spol. s r.o.
IČO
36030848
Názov
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
IČO
35948655
Názov
synlab slovakia s. r. o.
IČO
35878151
Názov
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
IČO
35696532
Názov
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
IČO
00166812
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.