Popis projektu

Vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum, vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny.

Účelom zriadenia UVP je zabezpečenie efektívnej a dlhodobej spolupráce medzi žiadateľom a akademickými partnermi na jednej strane a priemyselnými partnermi na strane druhej. Pri založení UVP budú zohľadňované skúsenosti z budovania a vedeckého manažmentu obdobných vedeckých infraštruktúr v rámci ostatných štátov Európskej únie, ktoré majú 15-20 ročné skúsenosti s týmto typom manažmentu vedeckých aktívít s dôrazom na praktické výstupe pre prax.V rámci predkladaného projektu bude prebiehať za pomoci externých konzultačných služieb aj proces technologického prognózovania (technology foresight), ktorý umožní v procese implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a vývoja na úrovni jednotlivých CORE programov. To znamená, že samotné definované CORE programy na úrovni MediParku v ich základných názvoch zostanú nezmenené, ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých parciálnych výskumných úloh v rámci nich podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a vonkajších faktorov. 

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partneri
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický ústav SAV, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.06.2018
Celková suma
9,504,125 €
Vlastné zdroje
475,206 €
Vyčerpané z projektu
9,430,149 €
Nezrovnalosti
439,328 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevá…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.1 Zavedenie zásad kvalitného…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevá…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.1 Zavedenie zásad kvalitného…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevá…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevá…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochran…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.1 Zavedenie zásad kvalitného…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného vý…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.12.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora podujatí na popularizáciu ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet UVP/VC zapojených do budovania a prevádzky centier transferu technológií a inkubátorov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
12,65 (FTE)
Cieľ
10,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Riešenie pre podporu procesov diseminácie výsledkov výskumu a vývoja

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Dlhodobý strategický plán riadenia a rozvoja, technologické prognózovanie

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
44,457 €
Schválené na preplatenie
44,457 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie - Riešenie pre podporu procesov diseminácie výsledkov výskumu a vývoja

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
148,050 €
Schválené na preplatenie
148,050 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Riešenie pre podporu procesov diseminácie výsledkov výskumu a vývoja

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
45,000 €
Realizácia
-
Názov

2.3.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie - Riešenie pre podporu procesov diseminácie výsledkov výskumu a vývoja

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
148,050 €
Schválené na preplatenie
148,050 €
Realizácia
-
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Dlhodobý strategický plán riadenia a rozvoja, technologické prognózovanie

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
44,457 €
Schválené na preplatenie
44,457 €
Realizácia
-
Názov

2.3.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie - Dlhodobý strategický plán riadenia a rozvoja, technologické prognózovanie

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
183,303 €
Schválené na preplatenie
183,303 €
Realizácia
-
Názov

2.3.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie - Dlhodobý strategický plán riadenia a rozvoja, technologické prognózovanie

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
183,303 €
Schválené na preplatenie
183,303 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

1.3.2. Stavebný dozor - Priestory špecializovaných pracovísk

ER-STAVING

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,218 €
Schválené na preplatenie
2,218 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,846 €
Schválené na preplatenie
220,846 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.10. 777-Podklahy zo syntetických hmôt

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,588 €
Schválené na preplatenie
88,588 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.28.1. M33-162-Inovácia a rekonštrukcia výťahov

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,011 €
Schválené na preplatenie
44,011 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,425 €
Schválené na preplatenie
123,425 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,931 €
Schválené na preplatenie
168,931 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.11. 781-Obklady z obkladačiek a dosiek

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,248 €
Schválené na preplatenie
6,248 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,662 €
Schválené na preplatenie
73,662 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.23.1. 721-ZTI - vnútorná kanalizácia

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,240 €
Schválené na preplatenie
54,240 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.3. 714-Akustické a protiotrasové opatrenia

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.26.4. ELI - EPS

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,392 €
Schválené na preplatenie
42,392 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.26.3. ELI - štruktúrovaná kabeláž

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,893 €
Schválené na preplatenie
50,893 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,056 €
Schválené na preplatenie
141,056 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,780 €
Schválené na preplatenie
46,780 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.25.1. 731-Vykurovanie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,930 €
Schválené na preplatenie
35,930 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.23.3. 723-ZTI - vnútorný plynovod

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.8. 771-Podlahy z dlaždíc

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,730 €
Schválené na preplatenie
5,730 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,234 €
Schválené na preplatenie
118,234 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,284 €
Schválené na preplatenie
25,284 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.13. 783-Dokončovacie práce - nátery

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,264 €
Schválené na preplatenie
20,264 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.9. 776-Podlahy povlakové

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,903 €
Schválené na preplatenie
79,903 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,117 €
Schválené na preplatenie
22,117 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.21.4. 4-Vodorovné konštrukcie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,315 €
Schválené na preplatenie
27,315 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

1.2.26.2. ELI - slaboprúd, požiarny rozhlas

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,056 €
Schválené na preplatenie
24,056 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

2.3.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie - Procesná analýza

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
109,267 €
Schválené na preplatenie
109,267 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - WCM pre externý portál

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
74,155 €
Schválené na preplatenie
74,155 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Externý portál

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
38,160 €
Schválené na preplatenie
38,160 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Modul pre podporu procesnej analýzy

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,960 €
Schválené na preplatenie
33,960 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Modul pre organizačné riadeniee

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
242,268 €
Schválené na preplatenie
242,268 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - WCM pre externý portál

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
74,155 €
Schválené na preplatenie
74,155 €
Realizácia
-
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Modul pre organizačné riadeniee

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
242,268 €
Schválené na preplatenie
242,268 €
Realizácia
-
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Modul pre podporu procesnej analýzy

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,960 €
Schválené na preplatenie
33,960 €
Realizácia
-
Názov

2.3.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie - Procesná analýza

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
109,267 €
Schválené na preplatenie
109,267 €
Realizácia
-
Názov

2.3.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie - Externý portál

Dodávateľská faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
38,160 €
Schválené na preplatenie
38,160 €
Realizácia
-
Názov

2.1.5. Systém pre pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

Interway

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
451,193 €
Schválené na preplatenie
451,193 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

2.A.4.6. Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu.

Interway

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
79,568 €
Schválené na preplatenie
79,568 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie komplexného riešenia ochrany IPR

Interway

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
384,830 €
Schválené na preplatenie
384,830 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

2.A.4.6. Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu.

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
550,798 €
Schválené na preplatenie
550,798 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie komplexného riešenia ochrany IPR

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
410,549 €
Schválené na preplatenie
410,549 €
Realizácia
-
Názov

2.A.4.6. Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu.

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
65,880 €
Schválené na preplatenie
65,880 €
Realizácia
-
Názov

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie komplexného riešenia ochrany IPR

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
527,253 €
Schválené na preplatenie
527,253 €
Realizácia
-
Názov

2.1.5. Systém pre pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,052,784 €
Schválené na preplatenie
1,052,784 €
Realizácia
-
Názov

2.A.4.6. Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu.

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
65,880 €
Schválené na preplatenie
65,880 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie komplexného riešenia ochrany IPR

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
410,549 €
Schválené na preplatenie
410,549 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie komplexného riešenia ochrany IPR

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
527,253 €
Schválené na preplatenie
527,253 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

2.1.5. Systém pre pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,052,784 €
Schválené na preplatenie
1,052,784 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

2.1.21. Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,842 €
Schválené na preplatenie
294,842 €
Realizácia
03.03.2016
Názov

2.1.21. Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,374 €
Schválené na preplatenie
71,374 €
Realizácia
03.03.2016
Názov

2.1.11. Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre vedecký výskum UVP

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,705 €
Schválené na preplatenie
54,705 €
Realizácia
03.03.2016
Názov

2.1.10. Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre vedecký výskum UVP

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,036 €
Schválené na preplatenie
21,036 €
Realizácia
03.03.2016
Názov

2.1.21. Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,650 €
Schválené na preplatenie
10,650 €
Realizácia
03.03.2016
Názov

2.6.7. Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre vedecký výskum UVP

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,796 €
Schválené na preplatenie
92,796 €
Realizácia
23.02.2017
Názov

2.6.8. Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre vedecký výskum UVP

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,187 €
Schválené na preplatenie
16,187 €
Realizácia
23.02.2017
Názov

2.6.12. Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom

Unique Medical

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255,919 €
Schválené na preplatenie
255,919 €
Realizácia
23.02.2017
Názov

2.2.4.1. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre II. nadzemné podlažie

DREVEX EU, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

2.2.4.2. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre II. nadzemné podlažie

DREVEX EU, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
8,388 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

2.2.2. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre I. nadzemné podlažie

DREVEX EU, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,512 €
Schválené na preplatenie
7,512 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

2.2.4.2. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre II. nadzemné podlažie

DELTA COMMERCE, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

2.2.2. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre I. nadzemné podlažie

DELTA COMMERCE, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

2.2.4.2. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre II. nadzemné podlažie

Ladislav Vasiľ - PILOSPAN, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,573 €
Schválené na preplatenie
27,573 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

2.2.2. Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre I. nadzemné podlažie

Ladislav Vasiľ - PILOSPAN, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,906 €
Schválené na preplatenie
29,906 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

2.1.16.1. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
78,855 €
Schválené na preplatenie
78,855 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.16.2. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
178,219 €
Schválené na preplatenie
178,219 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.13.2. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
277,771 €
Schválené na preplatenie
277,771 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.15.1. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
116,602 €
Schválené na preplatenie
116,602 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.12.2. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
176,139 €
Schválené na preplatenie
176,139 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.12.1. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
66,399 €
Schválené na preplatenie
66,399 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.13.1. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
154,396 €
Schválené na preplatenie
154,396 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.14.1. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
172,689 €
Schválené na preplatenie
172,689 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.14.2. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
245,896 €
Schválené na preplatenie
245,896 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

2.1.15.2. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP

ITES vranov, s.r.o,

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
124,135 €
Schválené na preplatenie
124,135 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby - DPH

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné - DPH

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd - DPH

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
1,665 €
Realizácia
24.11.2017
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,325 €
Schválené na preplatenie
8,325 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,038 €
Schválené na preplatenie
7,038 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
933 €
Realizácia
-
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,325 €
Schválené na preplatenie
8,325 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
933 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,038 €
Schválené na preplatenie
7,038 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
-
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,720 €
Schválené na preplatenie
5,720 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,094 €
Schválené na preplatenie
10,094 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,163 €
Schválené na preplatenie
13,163 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
1,234 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.9. 776-Podlahy povlakové

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,484 €
Schválené na preplatenie
10,484 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.10. 777-Podklahy zo syntetických hmôt

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,571 €
Schválené na preplatenie
30,571 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,817 €
Schválené na preplatenie
3,817 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.4. 4-Vodorovné konštrukcie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,069 €
Schválené na preplatenie
10,069 €
Realizácia
-
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,720 €
Schválené na preplatenie
5,720 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.10. 777-Podklahy zo syntetických hmôt

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,571 €
Schválené na preplatenie
30,571 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.9. 776-Podlahy povlakové

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,484 €
Schválené na preplatenie
10,484 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,817 €
Schválené na preplatenie
3,817 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
1,234 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,163 €
Schválené na preplatenie
13,163 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,094 €
Schválené na preplatenie
10,094 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.4. 4-Vodorovné konštrukcie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,069 €
Schválené na preplatenie
10,069 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
1,144 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.10. 777-Podklahy zo syntetických hmôt - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,114 €
Schválené na preplatenie
6,114 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske) - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
763 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny ) - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
2,633 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.21.4. 4-Vodorovné konštrukcie - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
2,014 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.9. 776-Podlahy povlakové - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
2,097 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

1.2.26.4. ELI - EPS

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,020 €
Schválené na preplatenie
6,020 €
Realizácia
-
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,368 €
Schválené na preplatenie
25,368 €
Realizácia
-
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,530 €
Schválené na preplatenie
11,530 €
Realizácia
-
Názov

1.2.23.1. 721-ZTI - vnútorná kanalizácia

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,208 €
Schválené na preplatenie
4,208 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,615 €
Schválené na preplatenie
26,615 €
Realizácia
-
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
-
Názov

1.2.26.2. ELI - slaboprúd, požiarny rozhlas

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
2,830 €
Realizácia
-
Názov

1.2.26.3. ELI - štruktúrovaná kabeláž

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,736 €
Schválené na preplatenie
69,736 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,615 €
Schválené na preplatenie
26,615 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.23.1. 721-ZTI - vnútorná kanalizácia

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,530 €
Schválené na preplatenie
11,530 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,368 €
Schválené na preplatenie
25,368 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.26.4. ELI - EPS

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,020 €
Schválené na preplatenie
6,020 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.26.3. ELI - štruktúrovaná kabeláž

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,736 €
Schválené na preplatenie
69,736 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.26.2. ELI - slaboprúd, požiarny rozhlas

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
2,830 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,208 €
Schválené na preplatenie
4,208 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
5,074 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.26.4. ELI - EPS - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
1,204 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,323 €
Schválené na preplatenie
5,323 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.23.1. 721-ZTI - vnútorná kanalizácia - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže) - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,306 €
Schválené na preplatenie
2,306 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske) - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.26.2. ELI - slaboprúd, požiarny rozhlas - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.26.3. ELI - štruktúrovaná kabeláž - dph

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,947 €
Schválené na preplatenie
13,947 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

1.2.21.8. Presun hmôt

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
1,314 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
3,204 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.23.3. 723-ZTI - vnútorný plynovod

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.23.2. ZTI - vnútorný vodovod

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.21.8. Presun hmôt

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
-
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.23.3. 723-ZTI - vnútorný plynovod

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.23.2. ZTI - vnútorný vodovod

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.21.8. Presun hmôt

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,022 €
Schválené na preplatenie
198,022 €
Realizácia
-
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,924 €
Schválené na preplatenie
39,924 €
Realizácia
-
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,346 €
Schválené na preplatenie
28,346 €
Realizácia
-
Názov

1.2.23.3. 723-ZTI - vnútorný plynovod

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,013 €
Schválené na preplatenie
9,013 €
Realizácia
-
Názov

1.2.23.2. ZTI - vnútorný vodovod

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
3,250 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

Strabag, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
-
Názov

2.1.1 Úprava centrálneho systému nepretržitého napájania

Albat, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.1 Úprava centrálneho systému nepretržitého napájania

Albat, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,000 €
Schválené na preplatenie
71,000 €
Realizácia
-
Názov

2.1.1 Úprava centrálneho systému nepretržitého napájania

Albat, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.1.3. Softvérové riešenie pre centrálnu experimentálnu infraštruktúru

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
-
Názov

2.1.6. Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
57,460 €
Schválené na preplatenie
57,460 €
Realizácia
-
Názov

2.1.2. Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
238,763 €
Schválené na preplatenie
238,763 €
Realizácia
-
Názov

2.1.6. Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
57,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.5. Systém pre pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
123,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.3. Softvérové riešenie pre centrálnu experimentálnu infraštruktúru

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.2. Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
238,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1.5. Systém pre pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
123,305 €
Schválené na preplatenie
123,305 €
Realizácia
-
Názov

2.1.6. Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
57,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.1.5. Systém pre pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
123,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.1.3. Softvérové riešenie pre centrálnu experimentálnu infraštruktúru

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.1.2. Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP

InterWay

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
238,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Slávka Blichová 3/2017

ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd 3/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 4/2017

ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd 4/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 5/2017

ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd 5/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 5/2017

ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd 5/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 6/2017

ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd 6/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 6/2017

ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd 6/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 7/2017

ÚD 5 - Zaúčtovanie miezd 7/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2017
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 8/2017

ÚD 6 - Zaúčtovanie miezd 8/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 11/2017

ÚD 7 - Zaúčtovanie miezd 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 11/2017

ÚD 7 - Zaúčtovanie miezd 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 11/2017

ÚD 7 - Zaúčtovanie miezd 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 11/2017

ÚD 7 - Zaúčtovanie miezd 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 11/2017

ÚD 7 - Zaúčtovanie miezd 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 12/2017

ÚD 8 - Zaúčtovanie miezd 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 12/2017

ÚD 8 - Zaúčtovanie miezd 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 12/2017

ÚD 8 - Zaúčtovanie miezd 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 12/2017

ÚD 8 - Zaúčtovanie miezd 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 1/2018

ÚD 9 - Zaúčtovanie miezd 1/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 1/2018

ÚD 9 - Zaúčtovanie miezd 1/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 1/2018

ÚD 9 - Zaúčtovanie miezd 1/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 1/2018

ÚD 9 - Zaúčtovanie miezd 1/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 1/2018

ÚD 9 - Zaúčtovanie miezd 1/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 1/2018

ÚD 9 - Zaúčtovanie miezd 1/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 2/2018

ÚD 10 - Zaúčtovanie miezd 2/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 2/2018

ÚD 10 - Zaúčtovanie miezd 2/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 2/2018

ÚD 10 - Zaúčtovanie miezd 2/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 2/2018

ÚD 10 - Zaúčtovanie miezd 2/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 2/2018

ÚD 10 - Zaúčtovanie miezd 2/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 3/2018

ÚD 11 - Zaúčtovanie miezd 3/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 3/2018

ÚD 11 - Zaúčtovanie miezd 3/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 3/2018

ÚD 11 - Zaúčtovanie miezd 3/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 3/2018

ÚD 11 - Zaúčtovanie miezd 3/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 3/2018

ÚD 11 - Zaúčtovanie miezd 3/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 3/2018

ÚD 11 - Zaúčtovanie miezd 3/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.1. Manažér publicity- Linda Babušík Adamčíková 4/2018

ÚD 12 - Zaúčtovanie miezd 4/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.11. Technik IKT- Jozef Jantošovič 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.1. Manažér publicity- Linda Babušík Adamčíková 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 5/2018

ÚD 13 - Zaúčtovanie miezd 5/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra- Eva Kováčová 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.10. Asistent finančného manažéra- Katarína Pezlarová 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.11. Technik IKT- Jozef Jantošovič 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.1. Manažér publicity- Linda Babušík Adamčíková 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.4. Manažér monitoringu- Katarína Pezlarová 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér- Silvia Medová 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.6. Účtovník- Renáta Lučanská 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér- Diana Juhászová 6/2018

ÚD 14 - Zaúčtovanie miezd 6/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske)

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.26.1 ELI - silnoprúd

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže)

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.23.3. 723-ZTI - vnútorný plynovod

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.23.2. ZTI - vnútorný vodovod

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.22.1. 711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové krytiny )

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.21.8. Presun hmôt

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

1.2.21.2. 2-Zakladanie

DPH

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
650 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
9,468,252 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
7,953,393 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
91,226 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
91,226 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
1,479 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
452,608 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
452,608 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
15,524 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
15,524 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
149,116 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
149,116 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Suma celkom
7,613 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
7,613 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
439,328 €
Vrátená suma
439,328 €
Suma na vymáhanie
439,328 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
InterWay, a. s.
IČO
35728531
Názov
ITES Vranov, s.r.o.
IČO
31680259
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
IČO
31355161
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Názov
Ladislav Vasiľ PILOSPAN
IČO
37016750
Názov
DREVEX EU, s.r.o.
IČO
36835463
Názov
DELTA COMMERCE, s.r.o.
IČO
44787677
Názov
ALBAT, spol. s r.o.
IČO
31675239
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.