Popis projektu

Botanická záhrada UPJŠ je jednou z významných vzdelávacích, výskumných a komunitných inštitúcií mesta Košice.  Jej zbierky, podujatia a prírodný areál v 240 000-vom meste poskytuje domácim a zahraničným návštevníkom, študentom, žiakom a rodinám možnosti inšpirácie, relaxu ako aj  ostrov prírodného prostredia v čoraz viac sa zahusťujúcom sa meste. Záhrada aj vďaka inovatívnym podujatiam a prírodnému prostrediu zlepšuje kvalitu života obyvateľov regiónu a je hojne navštevovaná. Vedenie Botanickej záhrady a UPJŠ chce týmto projektom prispieť k adaptačným opatreniam na zmenu klímy, zachytávať  cennú dažďovú vodu a byť dobrým príkladom manažmentu vody.  Cieľom projektu je zlepšenie manažmentu vody - jej zachytávanie a uskladnenie pre následné optimálne využitie pre skleníky a vonkajšie záhony záhrady.  Čiastkovým cieľom je   rekonštrukcia jestvujúceho systému zachytávania dažďových vôd zo striech skleníkov a chodníkov medzi skleníkmi a ich následné odvedenie do existujúcej nádrže tak, aby boli tieto vody následne využívané na zavlažovanie v skleníkoch a vonkajších priestranstvách. Tento cieľ je v súlade s adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  Všetky navrhované úpravy budú riešené vnútri areálu botanickej záhrady na parcelách v jej správe a nijako nebudú zasiahnuté pozemky mimo areálu BZ.  Projekt predstavuje prvú etapu pri optimalizácii využívania zrážkových vôd a je nevyhnutý pre následnú inštaláciu čerpadiel a technológií a rozvodov.  

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2023
Celková suma
211,158 €
Vlastné zdroje
10,558 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova a rekonštrukcia jestvujúcich pot…
Typ
F. UMR_Zavedenie os…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
03.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
08.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
16.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach
Hodnota
76,0 (m3)
Cieľ
76,0 (m3)
Naposledy aktualizované
14.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH za stavebné práce 102023

UD_DPH 102023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

FA stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

FA stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

FA stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

FA za PD

FA projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Mzda 06/2023

Mzda 06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzda 12/2023

Mzda 12/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzda 11/2023

Mzda 11/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Mzda 05/2023

Mzda 05/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzda 03/2023

Mzda 03/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzda 10/2023

Mzda 10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzda 09/2023

Mzda 09/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Mzda 08/2023

Mzda 08/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzda07/2023

Mzda 07/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzda 04/2023

Mzda 04/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzda 01/2023

Mzda 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzda 02/2023

Mzda 02/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

FA stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

DPH za stavebné práce 10/2023

DPH za stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

DPH za stavebné práce 11/2023

DPH za stavebné práce 11/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Stavebné práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

FA stavebné práce

FA Stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

UD_DPH úhrada_DPH092023

UD_DPH úhrada_DPH092023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
14,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

UD_DPH úhrada_DPH082023

UD_DPH úhrada_DPH082023

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
AES Košice s.r.o.
IČO
48009181
Názov
AQUART, s. r. o.
IČO
47713801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.