Popis projektu

Hlavným cieľom projektu Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie je stabilizovať kvalitný výskumný tím pre oblasť výskumu Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie. Projekt umožňuje realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja na UPJŠ v Košiciach v horizonte do 31.12.2019 s dvoma navrátivšími slovenskými výskumníkmi a jedným zahraničným výskumníkom a s publikovaním výsledkov v 15 prácach. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych magnetických materiálov, ktorého nosná téma je v súlade súčasných trendov znižovania spotreby energie v elektrických zariadeniach a vývoji nových technológií pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V oblasti kvantových technológií sa budeme venovať teoretickému štúdiu robustnosti kvantového previazania nízkorozmerných spinových systémov voči teplotným fluktuáciám a vlastností rozhrania v heteroštruktúre polovodič InAs a magnetický polovodič EuS. Experimentálne štúdium bude zamerané na pochopenie relaxačných procesov v molekulových nanomagnetoch, ich depozície na vhodný substrát a posúdenie vhodnosti pre vytvorenie základných stavebných jednotiek pre kvantové výpočtové technológie. V oblasti využitia magnetického chladenia budeme vyvíjať vhodné metodiky na prípravu  magnetických nanosystémov na báze magnetických nanočastíc s laditeľnými hodnotami zmeny magnetickej entropie s využitím elektrónovej litografie a rôznych chemických techník a následne ich magneticky charakterizovať. V oblasti elektroocelí je nevyhnutné vyvinúť materiály, ktoré budú poskytovať čo najnižšie energetické straty pri ich premagnetovaní vo vysokofrekvenčných aplikáciách vrátane zdokonalenia nových experimentálnych metodík štúdia pomocou troch rôznych geometrických usporiadaní vzoriek. Ovplyvňovanie rastu zŕn a ďalšie pokročilé metódy manipulácie s magnetickou doménovou štruktúrou v elektrotechnických oceliach umožnia formulovať závery pre výrobu nových materiálov pre prax s požadovanými vlastnosťami.

Viac
Subjekt
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
265,259 €
Vlastné zdroje
13,263 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H1 Teoretický a experimentálny vývoj ne…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
1,534 (FTE)
Cieľ
1,53 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
22,371 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.04.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2016_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2016_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2016
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2016_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2016
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2016_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2016
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2016_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2016_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2016_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2016_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2016_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2016_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2016_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2017_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2017_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2017_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2017_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2017_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2017_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2017_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2017_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2017_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2017_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2017_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2017_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2017_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2017_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2017_10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2017_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2017_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2018_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2018_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2018_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2018_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2018_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2018_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2018_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2018_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2018_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2018_10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2018_10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2018_10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2018_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2018_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2018_12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2018_12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Gmitra

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Gmitra

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

1. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Gmitra

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Tkáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

19. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňák

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

14. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Kollár

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Tkáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

10. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Komanický

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

12. vedecko-výskumný pracovník - Tkáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

8. vedecko-výskumný pracovník - Zeleňáková

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

4. vedecko-výskumný pracovník - Tarasenko

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

2. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Strečka

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

5. vedecko-výskumný pracovník - Tkáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

15. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Sovák

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

6. vedecko-výskumný pracovník - Samuely

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

7. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Feher

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

11. vedecko-výskumný pracovník - Orendáčová

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

16. vedecko-výskumný pracovník - Girman

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

3. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Čižmár

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

17. vedecko-výskumný pracovník - Dobák

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

13. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Füzer

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

9. kľúčový vedecko-výskumný pracovník - Orendáč

NEMMA_predpis_miezd_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2016_01

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2016_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2016
Názov

paušálna_sadzba_40%_2016_02

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2016_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2016
Názov

paušálna_sadzba_40%_2016_03

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2016_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2016
Názov

paušálna_sadzba_40%_2016_05

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2016_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2016
Názov

paušálna_sadzba_40%_2016_06

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2016_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov

paušálna_sadzba_40%_2016_11

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2016_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2016
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_01

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_02

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_03

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_05

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_06

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_10

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2017_11

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2017_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_01

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_02

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_03

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_05

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_06

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_09

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_10

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_10

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_11

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_11

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2018_12

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2018_12

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2018
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_01

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_01

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_02

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_02

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_03

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_03

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_04

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_04

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_05

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_05

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_06

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_06

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_07

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_07

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_08

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_08

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2019
Názov

paušálna_sadzba_40%_2019_09

NEMMA_paušálna_sadzba_40%_2019_09

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

Komanický_201807

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201807

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Kollár_201807

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201807

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Sovák_201807

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201807

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Paušálna_sadzba_2018_03

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201803

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2018
Názov

Paušálna_sadzba_2018_11

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201811

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

Samuely_201803

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201803

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Strečka_201803

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201803

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Fuzer_201803

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201803

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Čižmár_201803

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201803

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Orendáčová_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Feher_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Zeleňáková_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Kollár_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Zeleňák_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Tkáč_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Komanický_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Dobák_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Tarasenko_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Orendáč_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Gmitra_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Strečka_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Bednarčík_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Fuzer_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Čižmár_201910

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Paušálna_sadzba_2018_01

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2018
Názov

Paušálna_sadzba_2018_08

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201808

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2018
Názov

Paušálna_sadzba_2019_11

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

Samuely_201802

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201802

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Kollár_201802

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201802

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Strečka_201802

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201802

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Čižmár_201802

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201802

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Fuzer_201802

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201802

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Girman_201811

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201811

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Paušálna_sadzba_2018_02

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201802

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

Zeleňák_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Komanický_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Girman_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Samuely_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Kollár_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Strečka_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Fuzer_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Zeleňáková_201801

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201801

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Zeleňák_201808

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201808

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Komanický_201808

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201808

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

Bednarčík_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Fuzer_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Čižmár_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Orendáčová_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Strečka_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Gmitra_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Orendáč_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Sovák_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Kollár_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Tarasenko_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Dobák_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Medová_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Samuely_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Girman_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Tkáč_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Horváthová_201911

NEMMA_predpis_miezd_ZoP2_201911

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Paušálna_sadzba_2018_07

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201807

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2018
Názov

Paušálna_sadzba_2019_10

NEMMA_paušálna_sadzba_ZoP2_201910

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.