Popis projektu

- Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby, spoločnosti SOVA Digital a.s. a jeho partnera Technická univerzita v Košiciach,
- zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti inováciou produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

3 inovačné koncepty, ktoré budú integrované do softvérovej platformy, pre plnú podporu a rozvoj oblasti riadenia výrobných a logistických procesov. V inovačnej časti žiadateľ zavedie výstup projektu do svojho portfólia ako nové produkty s jedinečnými vlastnosťami, aké nemá žiadny konkurenčný produkt.

:
Poč. podnikov, kt. dostávajú granty:1,

Poč. produktov, kt. sú pre firmu nové:3,

Poč. podnikov, kt. dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, kt. sú pre firmu nové:1,

Poč. produktov, kt. sú pre trh nové:3,

Poč. podnikov, kt. dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, kt. sú pre trh nové:1,

Poč. podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami:1,

Poč. prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva:3,

Poč. podaných patentových prihlášok:3,

Poč. podpor.výskumných inštitúcií:2,

Poč. podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi:1.

Projekt je v súlade s produkt. líniou domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a bude sa realizovať v meste Poprad.

Viac
Subjekt
SOVA Digital a.s.
Partneri
Technická univerzita v Košiciach
Miesta realizácie
Poprad, Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.09.2022
Celková suma
901,100 €
Vlastné zdroje
170,026 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01/2022

ÚD Paušálne výdavky za 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 02/2022

ÚD Paušálne výdavky za 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 03/2022

ÚD Paušálne výdavky za 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 04/2022

ÚD Paušálne výdavky za 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 05/2022

ÚD Paušálne výdavky za 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04/2022_PV

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 4/2022_PV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 3/2022_PV

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 3/2022_PV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Riadenie aktivity/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
12,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_4/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Riadenie aktivity/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
13,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_5/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 4/2022_EV

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 4/2022_EV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 5/2022_EV

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 5/2022_EV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 5/2022_PV

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 5/2022_PV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 3/2022_EV

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 3/2022_EV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_2/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_2/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_2/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_2/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Riadenie aktivity_EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
13,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_3/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 2/2022

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 2/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Peter Pavol Monka

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Lucia Knapčíková

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Ľubica Siváková

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Katarína Monková

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Paušálna sadzba za 11/2019

ÚD Paušálne výdavky za 11/2019

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Paušálna sadzba 11/2019

UD Paušálne výdavky za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
4,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD Marek Mičunda

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Vladimír Šváč

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Radovan Benkovský

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Oskár Bomba

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Ing. Martin Morháč

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MDZ Ľubomír Ondo

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Igor Fingerland

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Diana Hrušková

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Andrej Halmo

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MDZ Daniel Bartovič

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Dušan Šútora

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Ľubomír Calko

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Milan Lokšík

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Pavol Lisý

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Richard Janáč

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

MZD Zoltán Bohuš

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07/2022

ÚD Paušálne výdavky za 07/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 06_2022

ÚD Paušálne výdavky za 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 07/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 07/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2022

ÚD Paušálne výdavky za 08/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ÚD Paušálne výdavky za 12/2019

ÚD Paušálne výdavky za 12/2019

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.01.2020
Názov

Lucia Knapčíková (VVP2)

ÚD 510036

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Peter Monka

ÚD 510036

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Katarína Monková (VVP1)

ÚD 510036

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Ľubica Siváková

ÚD 510036

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

UD Paušálne výdavky za 12/2019

UD Paušálne výdavky za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
4,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD Richard Janáč

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Oskár Bomba

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Pavol Lisý

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Igor Fingerland

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Andrej Halmo

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Vladimír Švač

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Martin Morháč

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Milan Lokšík

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Zoltán Bohuš

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Dušan Šútora

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Marek Mičunda

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Diana Hrušková

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Daniel Bartovič

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Radovan Benkovský

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Ľubomír Ondo

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

MZD Ľubomír Calko

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2019

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

UD Paušálne výdavky za 1/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 1/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 1/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 1/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
13,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 1/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky za 01/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

UD Paušálne výdavky za 2/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 02/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 02/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 02/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 02/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Riadenie aktivity 03/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 3/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 03/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 3/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 03/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 3/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Riadenie aktivity 2/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 2/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť 022020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 2/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 2/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 2/2020

ÚD Paušálne výdavky za 2/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 3/2020

ÚD Paušálne výdavky za 3/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 8/2022_PV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 8/2022_EV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_8/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_8/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_8/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_8/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_8/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 04/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 04/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 04/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
12,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 04/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04/2020

UD Paušálne výdavky za 04/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 05/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 05/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 05/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 04/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 04/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 04/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbouza 04/2020

ÚD Paušálne výdavky za 04/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 05/2020

ÚD Paušálne výdavky za 05/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 05/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 05/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 05/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 05/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Paušálna sadzba

UD Paušálne výdavky za 05/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 1/2022

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 1/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_1/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_1/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_1/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_1/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

UD Paušálne výdavky za 06/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 06/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 06/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 06/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 06/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky za 06/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 06/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 06/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Garant/vedúcivýskumnej/vývojovejčinnosti - odbornáčinnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 06/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 072020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 07/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 07/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 07/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 07/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 03/2020

UD Paušálne výdavky za 03/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 03/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 03/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 03/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov za 03/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
11,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 08/2020

ÚD Paušálne výdavky za 08/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - 08/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 08/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 08/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 07/2020

ÚD Paušálne výdavky za 07/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 07/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 07/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - 07/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2020

ÚD Paušálne výdavky za 09/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
13,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 08/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 082020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky za 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2020

Paušálna sadzba 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 09/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť za 11/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť za 11/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Riadenie aktivity za 11/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2020

ÚD Paušálne výdavky za 11/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Riadenie aktivity za 12/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť za 12/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť za 12/2020

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2020

ÚD Paušálne výdavky za 12/2020

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

PS Paušálna sadzba 12/2020

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky za 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 01/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 1/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 02/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky za 02/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 3/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05/2021

ÚD Paušálne výdavky za 05/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04/2021

ÚD Paušálne výdavky za 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 03/2021

ÚD Paušálne výdavky za 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 4/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_04/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_04/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_04/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_04/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_05/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_05/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_05/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_05/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 5/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_06/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_06/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_06/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_06/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 6/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 6/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 7/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_07/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_07/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_07/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_07/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

ÚD Paušálne výdavky za 06/2021

ÚD Paušálne výdavky za 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

ÚD Paušálne výdavky za 08/2021

ÚD Paušálne výdavky za 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

ÚD Paušálne výdavky za 07/2021

ÚD Paušálne výdavky za 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2021

ÚD Paušálne výdavky za 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov za zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2021

ÚD Paušálne výdavky za 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 8/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_08/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_08/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
12,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_08/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_08/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 9/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_09/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_09/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_09/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_09/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_10/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_10/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
15,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_10/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_10/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 10/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 11/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_11/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_11/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_11/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_11/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 12/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_12/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_12/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_12/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_12/2021

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021

ÚD Paušálne výdavky za 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2021

ÚD Paušálne výdavky za 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_6/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_6/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_6/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_6/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
13,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie aktivity/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_6/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_6/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie aktivity/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_7/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_7/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť/EV

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_7/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_7/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
14,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_7/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_7/2022

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 6/2022_PV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 6/2022_EV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 7/2022_EV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Spôsob výpočtu paušálnej sadzby 7/2022_PV

Vlastník dokladu
SOVA Digital a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov IČO
Názov
Technická univerzita v Košiciach
IČO
00397610
Názov
SOVA Digital a.s.
IČO
35770911
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.