Popis projektu

Projekt zahŕňa realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie stavu biotopov a ich druhov, obnovu poškodených ekosystémov a služieb s cieľom dosiahnuť obnovu a zachovanie biodiverzity a posilnenie ekosystémových služieb. Aktivity projektu budú zamerané na realizáciou prírode blízkych opatrení, ktorými sa zvýšia retenčné schopnosti ekosystémov, posilnia sa ich biologické i chemické procesy a podporí rôznorodosť fauny a flóry. Opatrenia akými sú budovanie jednoduchých hrádzok, infiltračných priekop, narušenie zhutnenej pôdy a priľahlých súvisiacich plôch v lesoch, obnova mokradí, biodiverzitných jám, retenčných plôch, malých vodných útvarov budú realizované na prenajatých pozemkoch v Košickom kraji, vo vlastníctve Mesta Gelnica a Mesta Dobšiná  s celkovou rozlohou 25 289 198 m2 nachádzajúcich sa v okresoch Gelnica a Rožňava, v katastrálnom území: Gelnica a Dobšiná.

Viac
Subjekt
Košický samosprávny kraj
Miesta realizácie
Dobšiná, Gelnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
4,524,174 €
Vlastné zdroje
226,209 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
24.11.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Zachovanie a obnova biodiverzity a ekos…
Typ
B.Zachovanie a obno…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
2528,92 (ha)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
81,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
81,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

súhrnný účtovný doklad č. 1

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

súhrnný účtovný doklad č. 1

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projekt geologickej úlohy

projekt geologickej úlohy

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
238,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projekt geologickej úlohy

projekt geologickej úlohy

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
ENVIGEO, a.s.
Žiadaná suma
238,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

faktúra

zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

faktúra

zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Technická univerzita v Košiciach
IČO
00397610
Názov
Košický samosprávny kraj
IČO
35541016
Názov
ENVIGEO, a.s.
IČO
31600891
Názov
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO
36199451
Názov
LO-BE Slovakia, s.r.o.
IČO
48008923
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.