Popis projektu

Zámerom projektu je zvýšiť pripravenosť mesta Košice za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu Slovensko v programovom období 2021-2022. V rámci projektu plánujeme spracovať projektové dokumentácie pre 2 plánované prioritné investície v území udržateľného mestského rozvoja ako súčasť integrovaných územných investícií. 

 

K naplnenia hlavného cieľa prispejú aj špecifické ciele:

- v dostatočnom predstihu pripraviť  dokumentáciu potrebnú pre realizáciu prioritných investičných projektov definovaných v stratégii UMR pre činnosti v oblastiach verejného záujmu,

- prekonať problémy s prípravou dokumentov územného rozvoja,  byť pripravený na realizáciu zelených opatrení, zvýšiť zelenú infraštruktúru, zabezpečiť energetickú účinnosť verejných budov, 

- zvýšiť mieru adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý je taktiež poznačený pandémiou COVID 19.

Hlavné aktivity projektu: 

Merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných dokumentácií v zmysle zákonných noriem upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok vypracovaných autorizovanými osobami - 2 projektové dokumentácie.

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne mesta Košice, Mestská časť Košice - Západ a Mestská časť Košice Juh. 

Cieľové skupiny: obyvatelia mesta, návštevníci, turisti, obyvatelia priľahlých obcí, kultúrna  obec.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.10.2023
Celková suma
180,134 €
Vlastné zdroje
9,007 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová dokumentácia pre stavebné po…
Typ
A. Obstaranie proje…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Projektová dokumentácia pre stavebné po…
Typ
A. Obstaranie proje…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obstaraných dokumentácií
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.