Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj spolupráce excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21. storočia, čo predstavuje vysoko aktuálnu problematiku z dôvodu rastúceho celosvetového dopytu smerujúceho k produkcii komplikovaných tvarovo zložitých komponentov a produktov vyrábaných na mieru so zaručenými požiadavkami na mechanické vlastnosti. Stanovené čiastkové ciele projektu sú vysoko aktuálne v domácom aj v medzinárodnom kontexte, nakoľko riešia unikátny výskum aditívnych technológií, zváranie produktov aditívnej výroby a inovatívne metódy nedeštruktívneho testovania materiálov. V rámci riešenia projektu bude navrhnutý a testovaný systém riadenia kvality aditívnej výroby využívajúci robustné monitorovanie v reálnom čase pokročilou technológiou využívajúcou techniky umelej inteligencie, zber údajov a ich ukladanie do cloudov pre potreby digitálneho dvojčaťa výrobného procesu. Vysoká miera originality projektu spočíva vo vytvorení asociatívnej transformácie medzi vedou a praxou na základe progresívnych metód real-time monitorovania a hodnotenia kvality výrobných procesov, ktorá integruje vysoko efektívne prepojenie simulačných metód modelovania pokročilých technológií, počítačovej podpory, parametrizácie výrobných systémov a použitých materiálov s pokročilými metódami ich nedeštruktívneho testovania.

Viac
Subjekt
Technická univerzita v Košiciach
Partneri
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Miesta realizácie
Prešov, Ľubotice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.09.2023
Celková suma
978,044 €
Vlastné zdroje
128,547 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2H3 - Priemyselný výskum technológií zv…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
1H2 - Priemyselný výskum technologickýc…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
0H1 - Výskum inovatívnych technológií a…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
10,93 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
5,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
11.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Osobné výdavky 09/2022

ÚD MUZ_9/2022

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
12,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Paušálne výdavky 09/2022

Paušálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
4,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

11/2022

ÚD 510027 - 510033

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
30,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

12/2022

ÚD 510027 - 510033

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
23,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

10/2022

ÚD 510027 - 510033

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
40,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
37,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

UD MUZ_12/2022

ÚD MUZ_10 - 12/2022

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
9,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

UD MUZ_11/2022

ÚD MUZ_10 - 12/2022

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
15,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

UD MUZ_10/2022

ÚD MUZ_10 - 12/2022

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
13,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 10 - 12/2022

Paušálne výdavky 10 - 12/2022

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
15,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

ÚD 510024

ÚD 510018 - 510024

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
37,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ÚD 510021

ÚD 510018 - 510024

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ÚD 510018

ÚD 510018 - 510024

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
19,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

ÚD_MUZ_01_2023

ÚD MUZ_01 - 03/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
14,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

ÚD_MUZ_02_2023

ÚD MUZ_01 - 03/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
12,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

ÚD_MUZ_03_2023

ÚD MUZ_01 - 03/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
13,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Paušálne výdavky 01 - 03/2023

Paušálne výdavky 01 - 03/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
16,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

ÚD 202303

ÚD 202301, 202302, 202303

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
13,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

ÚD 202301

ÚD 202301, 202302, 202303

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
11,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

ÚD 202302

ÚD 202301, 202302, 202303

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
12,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5_PZ

ÚD Paušálne výdavky_BWN5_PZ

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
14,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
45,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

ÚD 510003_02_2023

ÚD 510001 - 510006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
27,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

ÚD 510006_03_2023

ÚD 510001 - 510006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
28,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

ÚD 510001_01_2023

ÚD 510001 - 510006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
58,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

ÚD510009

ÚD 510009 - 510016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
30,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

ÚD510012

ÚD 510009 - 510016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
56,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

ÚD510016

ÚD 510009 - 510016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
37,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5_PZ_04_06_2023

ÚD Paušálne výdavky_BWN5_PZ_04_05_06_2023

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
15,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

ÚD 202306

ÚD 202304, 202305, 202306

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
13,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

ÚD 202304

ÚD 202304, 202305, 202306

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
11,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

ÚD 202305

ÚD 202304, 202305, 202306

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
13,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

ÚD_MUZ_04_2023

ÚD MUZ_04, 06/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
25,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

ÚD_MUZ_06_2023

ÚD MUZ_04, 06/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
32,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Paušálne výdavky 04, 06/2023

Paušálne výdavky 04, 06/2023

Vlastník dokladu
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Dodávateľ
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
Žiadaná suma
23,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

ÚD 510019

ÚD 510019, 22, 25

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
20,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

ÚD 510022

ÚD 510019, 22, 25

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
25,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

ÚD 510025

ÚD 510019, 22, 25

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
11,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

ÚD 202309

ÚD 202307, 202308, 202309

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
3,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

ÚD 202307

ÚD 202307, 202308, 202309

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
14,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

ÚD 202308

ÚD 202307, 202308, 202309

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
8,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

ÚD Paušálne výdavky_BWN5

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
22,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

ÚD Paušálné výdavky_BWN5

ÚD Paušálne výdavky_BWN5_PZ_07_08_09_2023

Vlastník dokladu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Žiadaná suma
10,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov IČO
Názov
Technická univerzita v Košiciach
IČO
00397610
Názov
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
IČO
35805609
Názov
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
IČO
36460869
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.