Digitálna inklúzia vo vzdelávaní - platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím

Technická univerzita v Košiciach

Popis projektu

projektu je zvýšiť dostupnosť digitálneho obsahu pre zrakovo znevýhodnených občanov a  vzdelávacích materiálov a digitálneho obsahu vo vhodnom formáte pre žiakov a študentov so zrakovým postihnutím na všetkých stupňoch vzdelávania (základné, strené a vysokoškolské vzdelanie).

Projekt sa skladá z troch modulov. Pre každý z modulov sú stanovené ciele, ktorých zámerom je naplnenie hlavného cieľa projektu. 

:

Nadviazať spoluprácu s dvoma univerzitami, dvoma SŠ a dvoma ZŠ.

Prostredníctvom špeciálneho pedagogického pracoviska na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami na TUKE osloviť a propagovať službu na všetkých ZŠ, SŠ a VŠ v SR.

Sú zamerané na vytvorenie a poskytovanie nových služieb pre zvýšenie dostupnosti digitálneho obsahu vo vhodnej forme pre zrakovo postihnutých žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ v SR. Pre úspešné nasadenie projektu bude nadviazaná spolupráca s dvoma ďalšími univerzitami, dvoma ZŠ a dvoma SŠ s cieľom testovať a podporiť využívanie novej služby. Zároveň prostredníctvom špeciálneho pedagogického pracoviska na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami na Technickej univerzite v Košiciach oslovíme a budeme propagovať službu na všetkých základných a stredných školách a univerzitách v SR.

Aktivity projektu logicky sledujú štruktúru a podmienky samotnej výzvy a sú stanovené nasledovne:

1. Analýza a dizajn

2. Nákup HW a krabicového softvéru

3. Implementácia

4. Testovanie

5. Nasadenie

Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci a študenti so zrakovým postihnutím  na všetkých stupňoch vzdelávania v SR. Zároveň sú cieľovou skupinou aj pedagógovia na týchto inštitúciách. Sekundárnymi príjemcami benefitov projektu sú všetci obyvatelia so zrakovým postihnutím.

Nová služba bude vyvinutá, testovaná a prevádzkovaná na TUKE, odkiaľ bude prostredníctvom Internetu ako služba poskytovaná pre celú SR.

Sú stanovené realisticky a z technického pohľadu nie je dôvod obávať, sa že by neboli dosiahnuté. Riziko dopytu je v projekte riešené prostredníctvom aktivít zameraných na spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a masívnej diseminačnej činnosti prostredníctvom Špeciálneho pedagogického pracoviska na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami na TUKE. Žiadateľ sa rozhodol sledovať nasledovné MU: P0710 „Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami“ v počte 130 a P0213 „Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených  skupín“ v počte 1.

Viac
Subjekt
Technická univerzita v Košiciach
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.09.2023
Celková suma
2,573,264 €
Vlastné zdroje
113,970 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Testovanie
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Implementácia
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania.
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
130,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

10 - Profesionálny skener kníh, skrípt, dokumentov (viazaných)

Faktúra 5220679

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

10 - Profesionálny skener kníh, skrípt, dokumentov (viazaných)

Faktúra 5220679

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12 - Pomôcka pre slabozrakých s technológiou „Augmented Reality“

Faktúra 5220412

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

12 - Pomôcka pre slabozrakých s technológiou „Augmented Reality“

Faktúra 5220412

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

13 - Bezdrôtové inteligentné okuliare

Faktúra 5220445

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

13 - Bezdrôtové inteligentné okuliare

Faktúra 5220445

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

19 - Špecializovaný hardvér pre zrakovo postihnutých

Faktúra 5220688

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

19 - Špecializovaný hardvér pre zrakovo postihnutých

Faktúra 5220688

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21 - Hardvér pre konverziu PDF/UA - vypočtový a akceleračný systém

Faktúra 5220680

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

21 - Hardvér pre konverziu PDF/UA - vypočtový a akceleračný systém

Faktúra 5220680

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

64 - Označenie projektu - Veľkoplošná reklamná tabuľa (pútač)

Faktúra 3220043

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

64 - Označenie projektu - Veľkoplošná reklamná tabuľa (pútač)

Faktúra 3220043

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

65 - Označenie projektu - Trvalá vysvetľujúca tabuľa (stála tabuľa)

Faktúra 3220047

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

65 - Označenie projektu - Trvalá vysvetľujúca tabuľa (stála tabuľa)

Faktúra 3220047

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

69 - Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - kancelárske potreby

Faktúra 3220041

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

69 - Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - kancelárske potreby

Faktúra 3220041

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

68 - Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - tonery

Faktúra 5220690

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

68 - Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - tonery

Faktúra 5220690

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

66 - Označenie projektu - Dočasná vysvetľujúca tabuľa

Faktúra 3220042

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

66 - Označenie projektu - Dočasná vysvetľujúca tabuľa

Faktúra 3220042

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

2 - Externý zamestnanec 1 - garant, IT architekt

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2 - Externý zamestnanec 1 - garant, IT architekt

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

2 - Externý zamestnanec 1 - garant, IT architekt

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2 - Externý zamestnanec 1 - garant, IT architekt

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

39 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 4 - IT Tester

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

39 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 4 - IT Tester

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220004

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11 - Elektronické okuliare

Faktúra 5220934

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

11 - Elektronické okuliare

Faktúra 5220934

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

38 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 3 - IT Tester

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

24 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 2 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

38 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 3 - IT Tester

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220005

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

16 - Komplexný aplikačný softvér -konverzia pdf/UA - softvér

Faktúra 5221222

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
664,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

17 - WCAG konsolidátor - aplikačný softvérový modul

Faktúra 5221222

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

18 - Licencie - systémové a OCR softvéry - softvér

Faktúra 5221222

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

16 - Komplexný aplikačný softvér -konverzia pdf/UA - softvér

Faktúra 5221222

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
664,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

17 - WCAG konsolidátor - aplikačný softvérový modul

Faktúra 5221222

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

18 - Licencie - systémové a OCR softvéry - softvér

Faktúra 5221222

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021_PA

Zaúčtovanie miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021_PA

Zaúčtovanie miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021_PA

Zaúčtovanie miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021_PA

Zaúčtovanie miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021_PA

Zaúčtovanie miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021_PA

Zaúčtovanie miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Prenosná pomôcka pre zvýšenie zorného poľa, zlepšenie ostrosti a podpory OCR

Faktúra 5220335

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronické okuliare pre uľahčenie čítania

Faktúra 5220335

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenosná pomôcka pre zvýšenie zorného poľa, zlepšenie ostrosti a podpory OCR

Faktúra 5220335

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Elektronické okuliare pre uľahčenie čítania

Faktúra 5220335

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Špecializované pracovisko pre IT testera

Faktúra 5220308

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Profesionálny skener kníh, skrípt, dokumentov (viazaných)

Faktúra 5220308

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Profesionálny skener kníh, skrípt, dokumentov (viazaných)

Faktúra 5220308

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Špecializované pracovisko pre IT testera

Faktúra 5220308

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

39 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 4 - IT Tester

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

39 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 4 - IT Tester

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220006

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7220007

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

67 - Propagácia - brožúra, návod

Faktúra 3220196

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

63 - Web stránka projektu

Faktúra 3220196

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

67 - Propagácia - brožúra, návod

Faktúra 3220196

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

63 - Web stránka projektu

Faktúra 3220196

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2022_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022_ Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Nasadenie

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
8,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
4,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022_Testovanie

Zaúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
7,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022_Analýza a dizajn

Zaúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
5,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022_Implementácia

Zaúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
6,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022_Podporné aktivity

Zaúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

28 - Implementácia hardvérových technológií - servery, diskové polia, sieťová infraštruktúra - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Externý zamestnanec 6

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7230001

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

51 - Školiteľ pre IT systémy - Externý zamestnanec 5

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

51 - Školiteľ pre IT systémy - Externý zamestnanec 5

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 - Externý zamestnanec 8 - IT analytik

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

7 - Externý zamestnanec 7 - IT analytik

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

9 - Externý zamestnanec 9 - IT analytik

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230002

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

51 - Školiteľ pre IT systémy - Externý zamestnanec 5

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 11 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

37 - IT projektový manažér - Externý zamestnanec 15

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

29 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 10 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

34 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 14 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

32 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 13 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

31 - Implementácia služieb - Externý zamestnanec 12 - IT programátor/vývojár

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

47 - Testovanie služieb - Externý zamestnanec 16 - IT Tester

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

51 - Školiteľ pre IT systémy - Externý zamestnanec 5

Faktúra 7230003

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

22 - Nákup systémovej podpory - systému počas trvania projektu - hardvér a systémový softvér

Faktúra 5230331

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23 - Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám - počas projektu

Faktúra 5230331

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23 - Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám - počas projektu

Faktúra 5230331

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

22 - Nákup systémovej podpory - systému počas trvania projektu - hardvér a systémový softvér

Faktúra 5230331

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov IČO
Názov
Technická univerzita v Košiciach
IČO
00397610
Názov
elfa s.r.o.
IČO
31648410
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.