Popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“) za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.


Oblasť KP je vymedzená nasledovnými odvetviami:

 • reklama a marketing;
 • architektúra;
 • oblasť IKT;
 • dizajn a módny dizajn.
V rámci projektu budú na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) realizované aktivity zamerané na podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP a aktivity zamerané na stimuláciu inovačného procesu s využitím výstupov KP, kde kľúčovou aktivitou bude poskytovanie kreatívnych voucherov.
Cieľovou skupinou pre podaktivity týkajúce sa podpory tvorby nových obchodných modelov a sieťovania budú MSP - subjekty v určených odvetviach KP a MSP - všeobecne.
Cieľovou skupinou pre podaktivity týkajúce sa stimulácie inovačného procesu s využitím výstupov KP budú MSP - všeobecne.
V rámci projektu budú sledované najmä tieto merateľné ukazovatele (MU):
 • P0287 - Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov KP;
 • P0284 - Počet podnikov, ktoré dostávajú granty;
 • P0285 - Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu;
 • P0442 - Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov;
 • P0865 - Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu;
 • P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít;
 • P0302 - Počet podporených nových podnikov;
 • P0301 - Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2017 - 01.10.2023
Celková suma
12,272,673 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,167,051 €
Nezrovnalosti
15,588 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora kreatívneho priemyslu v regióno…
Typ
Tvorba nových obcho…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
Typ
Podpora kreatívneho…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov
Hodnota
2921,0 (počet)
Cieľ
3258,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
2524,0 (podniky)
Cieľ
2852,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
681,0 (podniky)
Cieľ
681,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu
Hodnota
1957,0 (počet)
Cieľ
1955,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
565,0 (počet)
Cieľ
563,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1580,0 (podniky)
Cieľ
1580,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
159,0 (počet)
Cieľ
159,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017 PO3

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017 PO3-610

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017 PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017 PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,333 €
Schválené na preplatenie
8,095 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Mzdové výdavky 08/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201708

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,033 €
Schválené na preplatenie
3,873 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
5,092 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,514 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017-PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017-PO3-620

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017-PO3-610

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017-PO3-610

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,165 €
Schválené na preplatenie
4,165 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
1,455 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,549 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 06/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201706

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,429 €
Schválené na preplatenie
3,393 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201707

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,243 €
Schválené na preplatenie
7,243 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,814 €
Schválené na preplatenie
4,813 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,798 €
Schválené na preplatenie
15,217 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 09/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201709

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,743 €
Schválené na preplatenie
7,583 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Mzdové výdavky 10/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201710

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,539 €
Schválené na preplatenie
9,535 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 10/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 09/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 10/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 09/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 09/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
-
Názov

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 08/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 08/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 4.Q

Prenájom priestorov - 6. NP - 4.Q

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 3.Q

Prenájom priestorov - 6. NP - 3.Q

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,530 €
Schválené na preplatenie
3,530 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 4.Q

Prenájom priestorov - 6. NP - 4.Q

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 3.Q

Prenájom priestorov - 6. NP - 3.Q

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
2,388 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
2,068 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,660 €
Schválené na preplatenie
3,660 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
2,037 €
Schválené na preplatenie
2,037 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 11/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 11/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,967 €
Schválené na preplatenie
15,967 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 11/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,202 €
Schválené na preplatenie
9,202 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
2,395 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
3,982 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,098 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

IKT zariadenia

IKT zariadenia

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 12/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 12/2017

Prenájom priestorov - parkovanie - 12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
1,219 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,842 €
Schválené na preplatenie
3,842 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201712

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
25,616 €
Schválené na preplatenie
25,616 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Mzdové výdavky 12/2017

Kontrolný opis denníka MZD 1 201712

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,117 €
Schválené na preplatenie
14,117 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 1.Q.2018

Prenájom priestorov - 6. NP - 1.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 1.Q.2018

Prenájom priestorov - 6. NP - 1.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 01/2018

Prenájom priestorov - parkovanie - 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 01/2018

Prenájom priestorov - parkovanie - 01/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
02.02.2018
Názov

Tablety

Tablety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_05/2022

Prenájom priestorov_park_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Tablety

Tablety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Mzdové výdavky 01/2018

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201801

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,130 €
Schválené na preplatenie
8,130 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Prenájom priestorov_park_05/2022

Prenájom priestorov_park_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2018

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201801

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,397 €
Schválené na preplatenie
14,397 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_05/2022

Prenájom priestorov_park_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_05/2022

Prenájom priestorov_park_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Prenájom priestorov_KC BA_Omnia_2Q2022

Prenájom priestorov_KC BA_Omnia_2Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_KC BA_Omnia_2Q2022

Prenájom priestorov_KC BA_Omnia_2Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
1,897 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
46,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
113,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 03/2018

Prenájom priestorov - parkovanie - 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 03/2018

Prenájom priestorov - parkovanie - 03/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 02/2018

Prenájom priestorov - parkovanie - 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie - 02/2018

Prenájom priestorov - parkovanie - 02/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201802

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201802

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,657 €
Schválené na preplatenie
12,646 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201802

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201802

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,493 €
Schválené na preplatenie
6,485 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,816 €
Schválené na preplatenie
2,816 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Kontrolný opis denníka MZD 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 04/2022

Nepriame náklady NP PRKP 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 04/2022

Nepriame náklady NP PRKP 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_04/2022

Prenájom priestorov_park_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_04/2022

Prenájom priestorov_park_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_04/2022

Prenájom priestorov_park_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_04/2022

Prenájom priestorov_park_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
1,226 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_1Q 2022

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Prenájom priestorov_6NP_Omnia_2Q 2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 2.Q.2018

Prenájom priestorov - 6. NP - 2.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
4,080 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov - 6. NP - 2.Q.2018

Prenájom priestorov - 6. NP - 2.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03/2018

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,771 €
Schválené na preplatenie
18,771 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03/2018

Kontrolný opis denníka - MZD 1 201803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,172 €
Schválené na preplatenie
8,172 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 04/2018

Prenájom parkovacích miest 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201804

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,468 €
Schválené na preplatenie
13,468 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 04/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201804

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,414 €
Schválené na preplatenie
6,414 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Prenájom parkovacích miest 04/2018

Prenájom parkovacích miest 4/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 05/2018

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP

Nepriame výdavky KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
1,779 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nájom parkovacích miest

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Prenájom priestorov - parkovanie 06/2018

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 06/2018

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 6/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Nepriame výdavky KP 05/2018

Nepriame výdavky KP 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,657 €
Schválené na preplatenie
2,657 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP 05/2018

Nepriame výdavky KP 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
1,255 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,710 €
Schválené na preplatenie
17,710 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky 05/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
8,367 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
116,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Kontrolný opis denníka MZD 202205

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba 05/2022

Nepriame výdavky NP KP 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Paušálna sadzba 05/2022

Nepriame výdavky NP KP 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Prenájom priestorov KC KE 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Prenájom priestorov KC KE 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Prenájom priestorov KC KE 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,526 €
Schválené na preplatenie
14,509 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Prenájom priestorov KC KE 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Prenájom priestorov KC KE 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Prenájom priestorov KC KE 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,033 €
Schválené na preplatenie
17,033 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nepriame výdavky KP 08/2018

Nepriame výdavky KP 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
3,258 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
61,140 €
Schválené na preplatenie
46,628 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,039 €
Schválené na preplatenie
6,131 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 06/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201806

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,573 €
Schválené na preplatenie
34,573 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Nepriame výdavky KP 08/2018

Nepriame výdavky KP 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
-
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Prenájom priestorov 3.Q 2018

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
9,306 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Prenájom priestorov 3.Q 2018

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
4,718 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 09/2018

Nájom parkovacích miest 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,720 €
Schválené na preplatenie
21,720 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,665 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
33,914 €
Schválené na preplatenie
33,723 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

prenájom priestorov

Prenájom priestorov - 3.Q.2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

prenájom priestorov

Nájom parkovacích miest 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Nepriame výdavky KP 06,07/2018

Nepriame výdavky KP 06,07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,858 €
Schválené na preplatenie
3,858 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP 06,07/2018

Nepriame výdavky KP 06,07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,796 €
Schválené na preplatenie
7,796 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,684 €
Schválené na preplatenie
8,684 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,398 €
Schválené na preplatenie
17,398 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdové výdavky 08/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201808

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
4,434 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzdové výdavky 07/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
4,024 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Prezentačné systémy

Prezentačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
5,958 €
Schválené na preplatenie
5,958 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
2,411 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Prezentačné systémy

Prezentačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Motorové vozidlo

Motorové vozidlo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,224 €
Schválené na preplatenie
8,224 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Motorové vozidlo

Motorové vozidlo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,563 €
Schválené na preplatenie
5,563 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,063 €
Schválené na preplatenie
10,063 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Nepriame výdavky 09/2018

Nepriame výdavky KP 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,234 €
Schválené na preplatenie
7,234 €
Realizácia
-
Názov

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,807 €
Schválené na preplatenie
6,807 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48,225 €
Schválené na preplatenie
48,225 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63,062 €
Schválené na preplatenie
62,851 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,291 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky 09/2018

Kontrolný opis denníka MZD 201809

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23,702 €
Schválené na preplatenie
23,702 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Nepriame výdavky 09/2018

Nepriame výdavky KP 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
-
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
51,650 €
Schválené na preplatenie
51,405 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,791 €
Schválené na preplatenie
6,759 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 10/2018

Nájom parkovacích miest 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42,827 €
Schválené na preplatenie
42,765 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Kontrolný opis denníka 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
41,781 €
Schválené na preplatenie
41,781 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,692 €
Schválené na preplatenie
19,692 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Nepriame výdavky 10/2018

Nepriame výdavky KP 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,267 €
Schválené na preplatenie
6,267 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 10/2018

Nepriame výdavky KP 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
2,954 €
Realizácia
-
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,314 €
Schválené na preplatenie
22,314 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,209 €
Schválené na preplatenie
21,167 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,155 €
Schválené na preplatenie
6,155 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,256 €
Schválené na preplatenie
7,206 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,484 €
Schválené na preplatenie
4,484 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201811

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,189 €
Schválené na preplatenie
54,807 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
1,237 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,411 €
Schválené na preplatenie
25,411 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,009 €
Schválené na preplatenie
7,009 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,323 €
Schválené na preplatenie
7,323 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
2,020 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,458 €
Schválené na preplatenie
7,458 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
3,081 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
1,391 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,421 €
Schválené na preplatenie
22,421 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,185 €
Schválené na preplatenie
6,185 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nepriame výdavky 11/2018

Nepriame výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,424 €
Schválené na preplatenie
6,415 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 11/2018

Nepriame výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,181 €
Schválené na preplatenie
3,175 €
Realizácia
-
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
1,661 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,421 €
Schválené na preplatenie
22,421 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,185 €
Schválené na preplatenie
6,185 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,571 €
Schválené na preplatenie
13,571 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,743 €
Schválené na preplatenie
3,743 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
5,238 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,975 €
Schválené na preplatenie
4,975 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

nájom nebytových priestorov 6.NP 4Q/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,422 €
Schválené na preplatenie
12,422 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,472 €
Schválené na preplatenie
3,472 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,587 €
Schválené na preplatenie
12,587 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
2,360 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,636 €
Schválené na preplatenie
8,636 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mediálne služby

Odvysielanie publicity

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,382 €
Schválené na preplatenie
2,382 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,175 €
Schválené na preplatenie
3,175 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
4,100 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
4,995 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
2,666 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,845 €
Schválené na preplatenie
5,845 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času - Rádio Express

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,800 €
Schválené na preplatenie
22,800 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
1,990 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
4,900 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
4,998 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času - Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,200 €
Schválené na preplatenie
34,200 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,850 €
Schválené na preplatenie
4,850 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,339 €
Schválené na preplatenie
34,213 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,724 €
Schválené na preplatenie
16,138 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Prenájom priestorov Košice

Prenájom KC Košice

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,865 €
Schválené na preplatenie
55,621 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 12/2018

Nájom parkovacích miest 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času - Fun Media Group

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
11,400 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,972 €
Schválené na preplatenie
4,972 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
2,367 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
1,601 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Kontrolný opis denníka MZD 1 201812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
7,313 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,960 €
Schválené na preplatenie
4,960 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,070 €
Schválené na preplatenie
4,070 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,950 €
Schválené na preplatenie
9,950 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,645 €
Schválené na preplatenie
4,645 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
4,980 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
4,950 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
4,900 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
3,800 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
4,950 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
1,900 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Nepriame výdavky KP 12/2018

Nepriame výdavky KP 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,451 €
Schválené na preplatenie
5,132 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Nepriame výdavky KP 12/2018

Nepriame výdavky KP 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
2,421 €
Realizácia
-
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Nájom parkovacích miest 11/2018

Nájom parkovacích miest 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
4,998 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Paušálna sadzba 06/2022

Nepriame výdavky NP KP 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,150 €
Schválené na preplatenie
9,150 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,495 €
Schválené na preplatenie
4,495 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Paušálna sadzba 06/2022

Nepriame výdavky NP KP 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov_6pos_OMNIA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov_6pos_OMNIA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,985 €
Schválené na preplatenie
4,985 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,975 €
Schválené na preplatenie
4,975 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,938 €
Schválené na preplatenie
4,938 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,150 €
Schválené na preplatenie
8,150 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Kontrolný opis denníka 1 201901

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov_6pos_OMNIA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov_6pos_OMNIA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC BA

Prenájom priestorov KC BA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC BA

Prenájom priestorov KC BA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC BA

Prenájom priestorov KC BA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov KC BA

Prenájom priestorov KC BA_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_06/2022

Prenájom priestorov_park_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_06/2022

Prenájom priestorov_park_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_06/2022

Prenájom priestorov_park_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_06/2022

Prenájom priestorov_park_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_07/2022

Prenájom priestorov_park_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_07/2022

Prenájom priestorov_park_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_07/2022

Prenájom priestorov_park_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prenájom priestorov_park_07/2022

Prenájom priestorov_park_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Kontrolný opis denníka 1 201901

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,764 €
Schválené na preplatenie
7,764 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2019

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,059 €
Schválené na preplatenie
34,059 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2019

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,486 €
Schválené na preplatenie
16,486 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Kontrolný opis denníka 1 201901

Kontrolný opis denníka 1 201901

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59,049 €
Schválené na preplatenie
59,049 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom 1/19 KE

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2019
Názov

nájom 1/19 KE

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

Nájom KC Košice 01/2019

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

nájom 1/19 KE

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,422 €
Schválené na preplatenie
12,422 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Nájom KC Košice 01/2019

nájom 1/19 KE

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
18.01.2019
Názov

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom KE 02/19

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
5,239 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom KE 02/19

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom KC Košice 02/2019

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom KC Košice 022019

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom nebytových priestorov 1Q 2019

nájom nebytových priestorov 1Q 2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom KE 02/19

nájom KE 02/19

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie

On line podujatia_Soitron

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
6,800 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času_FUN MEDIA GROUP a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
2,640 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Mediálne služby

Nákup vysielacieho času_FUN MEDIA GROUP a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
728 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Organizačno-technické zabezpečenie

On line podujatia_Soitron

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
57,708 €
Schválené na preplatenie
57,708 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,587 €
Schválené na preplatenie
7,587 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
29,818 €
Schválené na preplatenie
29,818 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Nepriame výdavky KP 012019

Nepriame výdavky KP 012019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,713 €
Schválené na preplatenie
2,713 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky KP 012019

Nepriame výdavky KP 012019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,464 €
Schválené na preplatenie
5,464 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,383 €
Schválené na preplatenie
15,383 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2019

Nepriame výdavky KP 02/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,473 €
Schválené na preplatenie
4,473 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Nepriame výdavky KP 02/2019

Nepriame výdavky KP 02/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
2,307 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Technická podpora webstránky

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
27.04.2019
Názov

Technická podpora webstránky

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
27.04.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Technická podpora webstránky

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201902

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,723 €
Schválené na preplatenie
7,723 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 03/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201903

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
32,311 €
Schválené na preplatenie
32,311 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 03/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201903

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,052 €
Schválené na preplatenie
17,052 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 03/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201903

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,703 €
Schválené na preplatenie
9,703 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 03/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201903

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
73,803 €
Schválené na preplatenie
73,799 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mediálne služby - Fun Media Group a.s.

Vyúčtovacia faktúra - Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03/2019

Nepriame výdavky 03/2019 KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2019

Prenájom priestorov KC Košice 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03/2019

Nepriame výdavky 03/2019 KP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,847 €
Schválené na preplatenie
4,847 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2019

Prenájom priestorov KC Košice 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2019

Prenájom priestorov KC Košice 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2019

Prenájom priestorov KC Košice 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2019

Prenájom priestorov KC Košice 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2019

Prenájom priestorov KC Košice 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 03/2019

Prenájom priestorov KC Košice 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 05/2019

Prenájom priestorov KC Košice 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Mediálne služby - Radio Services a.s.

Vyúčtovacia faktúra - Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Mediálne služby - Expres Media k.s.

Vyúčtovacia faktúra - Expres Media k.s.

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2019

Prenájom priestorov KC Košice 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2019

Prenájom priestorov KC Košice 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2019

Prenájom priestorov KC Košice 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Prenájom priestorov KC KE 04/2019

Prenájom priestorov KC Košice 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201904

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Nájomné OMNIA - 6.posch.-IIQ2019

Nájomné OMNIA - 6.posch.- II.Q2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,422 €
Schválené na preplatenie
12,422 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nájomné OMNIA - 6.posch.-IIQ2019

Nájomné OMNIA - 6.posch.- II.Q2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Nájomné OMNIA - 6.posch.-IIQ2019

Nájomné OMNIA - 6.posch.- II.Q2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
5,239 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201904

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Nájomné OMNIA - 6.posch.-IIQ2019

Nájomné OMNIA - 6.posch.- II.Q2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Paušálna sadzba KP 04/2019

Nepriame výdavky KP 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
5,176 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Paušálne výdavky KP 04/2019

Nepriame výdavky KP 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
2,384 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201904

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,966 €
Schválené na preplatenie
10,528 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201904

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,505 €
Schválené na preplatenie
34,505 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201904

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
83,407 €
Schválené na preplatenie
80,076 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Kontrolný opis denníka MZD 201904

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,895 €
Schválené na preplatenie
15,895 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Prenájom priestorov KC Košice 06/2019

Prenájom priestorov KC Košice 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 05/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201905

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,014 €
Schválené na preplatenie
17,014 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Prenájom priestorov KC Košice 06/2019

Prenájom priestorov KC Košice 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 05/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201905

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
35,939 €
Schválené na preplatenie
35,939 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Aplikačná a systémová podpora

Technická podpora webstránky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 201906

Kontrolný opis denníka MZD 1 201906

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 201906

Kontrolný opis denníka MZD 1 201906

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 201906

Kontrolný opis denníka MZD 1 201906

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
84,900 €
Schválené na preplatenie
80,151 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 201906

Kontrolný opis denníka MZD 1 201906

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,162 €
Schválené na preplatenie
10,538 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 06/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201906

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,716 €
Schválené na preplatenie
36,716 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 06/2019

Kontrolný opis denníka MZD 1 201906

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,908 €
Schválené na preplatenie
17,908 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Nepriame výdavky KP 05/2019

Nepriame výdavky KP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,391 €
Schválené na preplatenie
5,391 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Nepriame výdavky KP 05/2019

Nepriame výdavky KP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,552 €
Schválené na preplatenie
2,552 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Nepriame výdavky KP 05/2019

Nepriame výdavky KP 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,507 €
Schválené na preplatenie
5,507 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Nepriame výdavky KP 05/2019

Nepriame výdavky KP 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,686 €
Schválené na preplatenie
2,686 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,675 €
Schválené na preplatenie
9,675 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
3,050 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
3,204 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
4,962 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
4,890 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,945 €
Schválené na preplatenie
4,945 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
4,788 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
4,998 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,975 €
Schválené na preplatenie
4,975 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,990 €
Schválené na preplatenie
4,990 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,145 €
Schválené na preplatenie
4,145 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,935 €
Schválené na preplatenie
4,935 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,540 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
4,995 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
4,998 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,998 €
Schválené na preplatenie
4,998 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
4,995 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,785 €
Schválené na preplatenie
3,785 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
4,104 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
2,465 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,925 €
Schválené na preplatenie
9,925 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
4,995 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
9,750 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,877 €
Schválené na preplatenie
3,877 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,745 €
Schválené na preplatenie
9,745 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,700 €
Schválené na preplatenie
4,700 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,618 €
Schválené na preplatenie
4,618 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
4,845 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
4,950 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,850 €
Schválené na preplatenie
9,850 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,763 €
Schválené na preplatenie
3,763 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
9,900 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,850 €
Schválené na preplatenie
4,850 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
4,000 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,800 €
Schválené na preplatenie
9,800 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
3,171 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
4,950 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,990 €
Schválené na preplatenie
4,990 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,490 €
Schválené na preplatenie
4,490 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
3,760 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
4,000 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,640 €
Schválené na preplatenie
4,640 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,875 €
Schválené na preplatenie
4,875 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
7,000 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,975 €
Schválené na preplatenie
4,975 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
3,730 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
3,760 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,945 €
Schválené na preplatenie
4,945 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Poskytnutie kreatívneho vouchera

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,166 €
Schválené na preplatenie
4,166 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Kontrolný opis denníka MZD 07/2022

Kontrolný opis denníka MZD 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
52,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022