Popis projektu

Cieľom projektu s názvom Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie je podpora zlepšenia podmienok excelentného výskumu v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie, a to najmä podporou existujúcich výskumno-vývojových tímov pozostávajúcich zo skúsených mladých vedeckých pracovníkov pod vedením špičkových slovenských vedcov s priamym zapojením zahraničního vedeckého potenciálu na účely zvyšovania inovatívnosti a  budúceho rozvoja v oblasti dopravných prostriedkov.  Práve zlúšením špičkových vedecko výskumných tímov sa zabezpečí transfer poznatkov do aplikačnej praxe ako aj posun v oblasti nezávislého výskumu.

Viac
Subjekt
Technická univerzita v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
1,523,346 €
Vlastné zdroje
76,167 €
Vyčerpané z projektu
704,230 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výskum a vývoj v oblasti moderných tech…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
14,55 (FTE)
Cieľ
14,18 (FTE)
Naposledy aktualizované
23.03.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,33 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
58,69 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,33 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
763 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
06.05.2017
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P17 Vedecko- výskumný pracovník 12 Hovanec 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
999 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
1,472 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
1,497 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
1,516 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P16 Vedecko- výskumný pracovník 11 Džunda 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P14 Vedecko- výskumný pracovník 9 Kurdel 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 042016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P13 Vedecko- výskumný pracovník 8 Češkovič 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
1,002 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
819 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 9/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 8/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 7/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 6/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
1,258 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 5/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
1,046 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 4/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 3/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 2/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P8 Vedecko výskumný pracovník 3 Draganová 1/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 9/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 8/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 7/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 6/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 5/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 1/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 5/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 9/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 5/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 1/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
728 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
622 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 4/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 3/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 3/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
639 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 1/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
09.10.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 7/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 6/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 9/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 7/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
602 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 7/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P9 Vedecko- výskumný pracovník 4 Komová 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P55 Vedecko-výskumný pracovník 35 Kováč 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P48 Vedecko-výskumný pracovník 29 Gamec 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
1,710 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
07.10.2017
Názov

H1P56 Vedecko-výskumný pracovník 36 Livovský 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P55 Vedecko-výskumný pracovník 35 Kováč 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P61 Technický a pomocný pracovník 4 Janitor 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 4/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 9/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 2/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 6/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 4/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P61 Technický a pomocný pracovník 4 Janitor 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P48 Vedecko-výskumný pracovník 29 Gamec 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 3/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 1/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
449 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 011/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,245 €
Schválené na preplatenie
1,245 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
1,007 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P12 Vedecko- výskumný pracovník 7 Bréda 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
705 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
833 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P11 Vedecko- výskumný pracovník 6 Hudák 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P10 Vedecko- výskumný pracovník 5 Moucha 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
797 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 8/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 8/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 5/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P6 Vedecko výskumný pracovník 1 Šmelko 2/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P56 Vedecko-výskumný pracovník 36 Livovský 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P56 Vedecko-výskumný pracovník 36 Livovský 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P62 Technický a pomocný pracovník 5 Vehec 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P62 Technický a pomocný pracovník 5 Vehec 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P48 Vedecko-výskumný pracovník 29 Gamec 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
1,283 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P42 Vedecko-výskumný pracovník 24 Kecer 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
728 €
Realizácia
08.07.2017
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P52 Vedecko-výskumný pracovník 32 Ďurišin 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P52 Vedecko-výskumný pracovník 32 Ďurišin 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,047 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P7 Vedecko výskumný pracovník 2 Lipovský 2/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 6/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
563 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P55 Vedecko-výskumný pracovník 35 Kováč 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P35 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 12 Tóthová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P40 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 13 Hronský 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P62 Technický a pomocný pracovník 5 Vehec 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P54 Vedecko-výskumný pracovník 34 Kardoš 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P61 Technický a pomocný pracovník 4 Janitor 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P48 Vedecko-výskumný pracovník 29 Gamec 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
1,283 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P51 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 15 Pietriková 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P33 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 10 Novák 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P32 Vedecko-výskumný pracovník 18 Kravčák 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P59 Vedecko-výskumný pracovník 39 Vehec 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P18 Vedecko- výskumný pracovník 13 Semrád 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 4/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
653 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 2/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 4 Labun 3/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P3 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 Főző 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P2 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 Andoga 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P27 Technický a pomocný pracovník 2 Kizeková 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 5 Korba 11/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

H1P19 Vedecko- výskumný pracovník 14 Gašparovič 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P20 Vedecko- výskumný pracovník 15 Hocko 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 12/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 02/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Duranka 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P56 Vedecko-výskumný pracovník 36 Livovský 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 09/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 08/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

H1P52 Vedecko-výskumný pracovník 32 Ďurišin 03/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

H1P52 Vedecko-výskumný pracovník 32 Ďurišin 05/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
07.06.2016
Názov

H1P53 Vedecko-výskumný pracovník 33 Cabúk 01/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

H1P56 Vedecko-výskumný pracovník 36 Livovský 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P56 Vedecko-výskumný pracovník 36 Livovský 06/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8 Kladivová 07/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
369 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

H1P31 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9 Kovaľaková 10/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

H1P55 Vedecko-výskumný pracovník 35 Kováč 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 Tomčo 04/2016

Zaúčtovanie miezd 2016 (ZDV/1-243 A, ZDV/244-524 A )

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 02/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

H1P50 Vedecko-výskumný pracovník 31 Gladišová 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 10/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 06/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 02/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

H1P49 Vedecko-výskumný pracovník 30 Gamcová 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P48 Vedecko-výskumný pracovník 29 Gamec 07/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

H1P48 Vedecko-výskumný pracovník 29 Gamec 06/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,612 €
Schválené na preplatenie
1,612 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 10/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 08/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 07/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 06/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 05/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 03/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 02/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

H1P47 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 14 Turán 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 07/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 05/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 03/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

H1P46 Vedecko-výskumný pracovník 28 Michaeli 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 10/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 08/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 07/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 05/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 04/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 03/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 02/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

H1P45 Vedecko-výskumný pracovník 27 Vrábel 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 12/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 10/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 7/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 05/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
07.06.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 02/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

H1P44 Vedecko-výskumný pracovník 26 Šmídová 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 12/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 10/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 08/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

H1P43 Vedecko-výskumný pracovník 25 Onufer 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P41 Vedecko-výskumný pracovník 23 Hutníková 04/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

H1P39 Vedecko-výskumný pracovník 22 Gibová 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 07/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

H1P38 Vedecko-výskumný pracovník 21 Fričová 06/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

H1P37 Vedecko-výskumný pracovník 20 Durank12/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

H1P36 Vedecko-výskumný pracovník 19 Baran 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 10/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

H1P34 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 11 Olčák 02/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8Kladivova 06/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

H1P30 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 8Kladivova 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P29 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 7 Ziman 01/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
764 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

H1P28 Technický a pomocný pracovník 3 Kováčová 12/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

H1P28 Technický a pomocný pracovník 3 Kováčová 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P26 Technický a pomocný pracovník 1 Jozeková 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P20 Vedecko-výskumný pracovník 15 Hocko 09/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
1,273 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

H1P19 Vedecko-výskumný pracovník 14 Gašparovič 11/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

H1P19 Vedecko-výskumný pracovník 14 Gašparovič 05/2017

mzdy 01/2017-12/2017

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €