Popis projektu

je za účelom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy a praktických zručností žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach pre potreby trhu práce prostredníctvom a obstarania a modernizácie  technického vybavenia a stavebných prác v odborných  učebniach školy vratane jazykových učební.

 

  • zvýšiť počet žiakov strednej odbornej školy na praktickom vyučovaní
  • zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce /zlepšiť podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania/
  • zlepšiť materiálno technické vybavenie priestorov odborných učební
  • zvýšiť kvalitu praktických cvičení modernou technikou v rámci prípravy na budúce povolanie
  • vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania
  • posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania

Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:

  • Hlavná aktivita č. 1: Stavebné práce
  • Hlavná aktivita č. 2: Materiálno-technické vybavenie
  • Podporná aktivita projektu: Informovanie a komunikácia.

Merateľné ukazovatele:

Počet renovovaných verejných budov  1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov 284,20 m2

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl 240 žiakov

Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)  1.

Miesto realizácie projektu:

Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Vrbovec

List vlastníctva č. 3073
Parcelné číslo pozemku: 424
Súpisné číslo stavby: 529

Viac
Subjekt
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Miesta realizácie
Michalovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.09.2023
Celková suma
197,891 €
Vlastné zdroje
9,895 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita č. 1 Stavebné práce
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
02.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
22.08.2023
Názov
Hlavná aktivita č. 2 Materiálno-technic…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
27.05.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
31.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
240,0 (osoby)
Cieľ
240,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
284,2 (m2)
Cieľ
284,2 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce 05/2023

Faktúra - stavebné práce za 05/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

stavebné práce 08/2023

Faktúra stavebné párce 08/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

stavebné práce 06/2023

Faktúra - stavebné práce 06/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

stavebné práce 07/2023

Faktúra - stavebné práce 07/2023

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

IKT vybavenie

Faktúra - IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

IKT vybavenie

Faktúra - IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

IKT vybavenie

Faktúra - IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Interierové vybavenie odborných učební - nábytok

Faktúra (Interierové vybavenie odborných učební - nábytok)

Vlastník dokladu
Obchodná akadémia , Kapušianska 2 , Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov IČO
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO
37212931
Názov
ZED - stav, s. r. o.
IČO
52953874
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.