Popis projektu

Vybudovanie modulu je koncipované v súlade s vykonávacím  rozhodnutím komisie zo 16. októbra 2014, ktorým sa  stanovujú pravidlá vykonávania  rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany č. 2014/762/EÚ. Jeho hlavnou úlohou je schopnosť Slovenskej republiky poskytnúť v krízovej situácii niektorej z členských krajín EÚ dočasné núdzové ubytovanie vrátane personálu. Stanový tábor pre minimálne 250 ľudí bude slúžiť najmä v počiatočných fázach katastrofy, pri ktorej je veľký počet ľudí v núdzi z dôvodu poškodenia alebo zničenia obydlí. Modul bude schopný odcestovať do 12 hodín od prijatia ponuky a pracovať 24 hodín po dobu štyroch až šiestich týždňov. Registrovaný bude v databáze Spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS). Technické požiadavky na modul sú v súlade s medzinárodnými odporúčaniami.

Projekt bude realizovaný Hasičským a záchranným zborom v partnerstve s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky, ktorá bude zabezpečovať predovšetkým registráciu osôb a poskytovanie základnej lekárskej a sociálnej starostlivosti.

Aktivitami projektu sú vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory modulu, vybudovanie haly na uskladnenie technickej podpory modulu, postavenie a výcvik zásahového tímu, vzdelávanie, príprava operačného manuálu, simulačné cvičenie, registrácia a certifikácia modulu do systému CECIS a evaluácia projektu.

Merateľnými ukazovateľmi sú vybudovanie jedného špecializovaného záchranného modulu slúžiaceho pre potreby poskytnutia dočasného núdzového ubytovania a obstaranie 132 zariadení slúžiacich na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.12.2023
Celková suma
7,903,492 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Vyčerpané z projektu
4,423,183 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie modulu Dočasný núdzový tábor
Typ
B. Vybudovanie tech…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
10.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
11.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
22.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Budovanie modulu Dočasný núdzový tábor
Typ
B. Vybudovanie tech…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
09.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
113,0 (počet)
Cieľ
132,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 bez ruky TNU8P6R43HK001963

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 bez ruky TNU8P6R43HK001962

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 bez ruky TNU8P6R43HK001965

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 bez ruky TNU8P6R43HK001964

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 bez ruky TNU8P6R43HK001966

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 s rukou TNU8P6R43HK001970

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
290,340 €
Schválené na preplatenie
290,340 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000068

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000069

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000070

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000066

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000067

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000071

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000072

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000073

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000074

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000075

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000076

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - kontajnerový príves SVSPC2000HS000077

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
57,564 €
Schválené na preplatenie
57,564 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 bez ruky TNU8P6R43HK001967

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 s rukou TNU8P6R43HK001969

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
290,340 €
Schválené na preplatenie
290,340 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

1.19 Úpravňa pitnej vody - Mobilné zariadenie na čistenie vody

Faktúra EXIMA 2017/400

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,088 €
Schválené na preplatenie
69,088 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

1.19 Úpravňa pitnej vody - Mobilné zariadenie na čistenie vody

Faktúra EXIMA 2017/400

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
752 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

1.23 Logistické zabezpečenie modulu - nosič kontajnerov 8x8 (bez ruky) TNU8P6R43HK001968

Faktúra KURTA 31720129

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,732 €
Schválené na preplatenie
218,732 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

1.6 - Prepravné prostriedky s vozíkom TOYOTA RAV4 VIN: JTMRW3FV10D130193

Faktúra OA220217 AUTOKLUB Poprad

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

1.6 - Prepravné prostriedky s vozíkom - registračný poplatok podľa §40

Faktúra OA220217 AUTOKLUB Poprad

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

1.6 - Prepravné prostriedky s vozíkom - registračný poplatok podľa §40

Faktúra OA220217 AUTOKLUB Poprad

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

1.6 - Prepravné prostriedky s vozíkom TOYOTA RAV4 VIN: JTMRW3FV10D130193

Faktúra OA220217 AUTOKLUB Poprad

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

1.6 - Prepravné prostriedky s vozíkom - Mercedes Benz Trieda V 250 VIN: W1V44781513942602

Faktúra 1810220081 Motor Group Poprad

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

1.6 - Prepravné prostriedky s vozíkom - Mercedes Benz Trieda V 250 VIN: W1V44781513942602

Faktúra 1810220081 Motor Group Poprad

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

1.23 - Logistické zabezpečenie modulu - vozidlo PHM - Mercedes Benz Atego 1021 AK, VIN: WDB96723410347296, nadstavba v.č.: 714/5430/19

Faktúra 119000441 KOBIT

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,320 €
Schválené na preplatenie
181,320 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

1.23 - Logistické zabezpečenie modulu - Prívesný krytý vozík dvojnápravový - Prípojné vozidlo

Faktúra 180998 LOSBERGER

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,681 €
Schválené na preplatenie
14,681 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.21 Stany - nafukovací záchranný stan "typ A" - 3 ks a "typ B" - 13 ks s príslušenstvom

Faktúra 180998 LOSBERGER

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,446 €
Schválené na preplatenie
257,446 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

1.23 - Logistické zabezpečenie modulu - ťahač návesov s usporiadaním náprav 6x4 Mercedes Benz Actros 5 VIN: W1T96342410435586

Faktúra 21205893 Mercedes Benz Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

1.23 - Logistické zabezpečenie modulu - ťahač návesov s usporiadaním náprav 6x4 Mercedes Benz Actros 5 VIN: W1T96342410435032

Faktúra 21205895 Mercedes Benz Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

1.23 - Logistické zabezpečenie modulu - ťahač návesov s usporiadaním náprav 6x4 Mercedes Benz Actros 5 VIN: W1T96342410435033

Faktúra 21205894 Mercedes Benz Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

1.5 - Stany (*elektrocentrála pre Dočasný núdzový tábor - 25% korekcia)

Faktúra 41221123 TTS Martin

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

2.1 Projektový manažér interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2024
Názov

2.1 - Projektový manažér 01/2021 - 12/2022

2.1 - Projektový manažér 01/2021-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Osobný výdavok - Odborný koordinátor - Odborný koordinátor aktivít

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky odborný koordinátor aktivít

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.2 Osobný výdavok - Expert špecialista - Expert prípravy simulačného cvičenia

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - expert prípravy sim. cvičenia, štábne cvičenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1 Osobný výdavok - Odborný koordinátor - štábne cvičenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - expert prípravy sim. cvičenia, štábne cvičenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

1.3 Osobný výdavok- odborný/technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad_ASSR

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.1 Osobný výdavok- Odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad_ASSR

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.2 Osobný výdavok- Expert/Špecialista

Súhrnný účtovný doklad_ASSR

Vlastník dokladu
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.2 Osobný výdavok - expert špecialista

Súhrnný účtovný doklad č.1 - mzdové výdavky - tvorcovia príručky, grafik, prekladateľ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovací veľkokapacitný stan pre Dočasný núdzový tábor

Faktúra 43200158 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor

Faktúra 43200158 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor

Faktúra 43100119 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

2.1- Projektový manažér 01/2023- 08/2023

2.1- Projektový manažér 01/2023- 08/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

1.2 Osobný výdavok - Expert/Špecialista

Súrhnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.3 Osobný výdavok - Odborný/technický pracovník

Súrhnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1 Osobný výdavok - Odborný koordinátor

Súrhnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1 Osobný výdavok - Odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.3 Osobný výdavok - Odborný/technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2023
Názov

1.2 Osobný výdavok - Expert/Špecialista

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.8 - Logistické zabezpečenie modulu - traktor s príslušenstvom

Faktúra 21230411 AGROSERVIS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor

Faktúra 43100152 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - prenosné WC

Faktúra 43100152 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - nádrž na splaškovú vodu

Faktúra 43100152 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - mobilná umyvárka

Faktúra 43100152 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - osvetlenie do stanu

Faktúra 43100152 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - sprcha

Faktúra 43100152 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor

Faktúra 43100141 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

1.5 stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - osvetlenie do stanu

Faktúra 43100141 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

1.5 Stany - nafukovacie stany pre dočasný núdzový tábor - osvetlenie do haly

Faktúra 43100141 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
14,580 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Hodnotenie ponúk na…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt
-
Suma celkom
7,436 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
IČO
42028701
Názov
TTS Martin, s.r.o.
IČO
36394327
Názov
PYRONOVA s. r. o.
IČO
31422802
Názov
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
IČO
46476521
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
Kurta, s. r. o.
IČO
31592490
Názov
AGROSERVIS spol. s r.o.
IČO
31441751
Názov
EXIMA, spol. s r.o.
IČO
31622666
Názov
LUING PYREX, spol. s r.o.
IČO
64608484
Názov
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
IČO
35780754
Názov
AUTOKLUB, a. s.
IČO
45516286
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
IČO
36482242
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.