Popis projektu

Predkladaný projekt je plynulým pokračovaním prvej fázy „“. V tomto zmysle predkladaný projekt má 2 hlavné vstupy.  je už existujúce Centrum a výsledky jeho výskumných aktivít v rámci realizácie I. etapy Centra a v období udržateľnosti. Tieto v plnej miere vstupujú ako základný obsahový rámec aj do tohto predkladaného projektu, ktorého cieľom je ďalší rozvoj tohto Centra. sú rozsiahle skúsenosti členov výskumného konzorcia. Výskumné konzorcium disponuje špičkovými pracoviskami a tímami, ktoré sú vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou – Žiadateľa - – ktorý disponuje 3 zahraničnými výskumnými centrami využiteľnými v prospech predkladaného projektu; akademického partnera – – ako nositeľa univerzitného vedeckého parku, – súkromná SW spoločnosť, zameraná na výskum, vývoj a implementáciu systémov pre správu dokumentov a riadenia procesov, -  súkromná spoločnosť, ktorá vznikla so silným know-how realizácie výskumu a vývoja v oblasti modernej mikroelektroniky a zástupcom štátneho sektora výskumu a vývoja - - je jednou z kľúčových inštitúcií zberu, spracovania a poskytovania dát vedeckej komunite a odbornej verejnosti. Výskum bude mať tri prioritné smery:  

V rámci projektu vznikne 23 publikácií z toho 8 v databázach WoS Core Collection a SCOPUS a 9 v iných databázach ako WoS Core Collection a SCOPUS; vytvorí sa min. 13 nových pracovných miest výskumných pracovníkov; budú podané min. 2 podané patentové prihlášky, z toho min. 1 medzinárodná PCT patentová prihláška a 2 prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva; a realizácia projektu vyvolá min. 1 podaný medzinárodný výskumný projekt v rámci programov EÚ.

Viac
Subjekt
Asseco Central Europe, a. s.
Partneri
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská technická univerzita v Bratislave, NanoDesign, s.r.o.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.06.2023
Celková suma
7,890,143 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,327 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA7: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA6: Experimentálny vývoj zameraný na v…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA6: Experimentálny vývoj zameraný na v…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA5: Experimentálny vývoj v oblasti sen…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA4: Experimentálny vývoj zameraný na p…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA3: Priemyselný výskum v oblasti špeci…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA3: Priemyselný výskum v oblasti špeci…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA1: Priemyselný výskum unifikovaného d…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA8: Nezávislý výskum a vývoja v oblast…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA2: Priemyselný výskum v oblasti senzo…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
1,443,364 €
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
3,121 €
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
4,5 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,13 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
11,13 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,5 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,85 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
15,63 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SMARTLIFE-mzdy 10/2021

SMARTLIFE-mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 12/2021

SMARTLIFE-mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 11/2021

SMARTLIFE-mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálna Sadzba_02/2022-03/2022_W479_05/Z

Paušálna Sadzba_02/2022-03/2022_W479_05/Z

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Paušálna Sadzba_02/2022-06/2022_W479_05/R

Paušálna Sadzba_02/2022-06/2022_W479_05/R

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_U413_05-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_U413_05-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BWX3_FEI STU_05_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05_2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ASS8_Mzdy_05-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ASS8_Mzdy_05-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 36/VP1_AK_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 37/VP2_DR_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy FEI 05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BUH7_Mzdy_05/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BUH7_Mzdy_05/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 05-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_U413_06-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_U413_06-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BWX3_FEI STU_06_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BUH7_Mzdy_06/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ASS8_Mzdy_06-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ASS8_Mzdy_06-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 24/VP1_AK_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 25/VP2_DR_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy FEI 06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BUH7_Mzdy_06/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 06-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2022 aktivita HA6

Mzdy 062022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2022 - aktivita HA1

Mzdy 062022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
37,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2022 - aktivita HA4

Mzdy 062022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2022 aktivita HA3

Mzdy 062022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
42,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 05 - 06/2022 - aktivita HA3 (P1) - PV

Paušálna sadzba 05 - 06/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 05 - 06/2022 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 05 - 06/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 05 - 06/2022 - aktivita HA4 (P2) - EV

Paušálna sadzba 05 - 06/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 05 - 06/2022 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 05 - 06/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2022 aktivita HA3

Mzdy 052022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
42,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2022 - aktivita HA1

Mzdy 052022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2022 - aktivita HA4

Mzdy 052022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2022 aktivita HA6

Mzdy 052022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník (3RP2H2) (05/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Paušálna sadzba (3P1N1)

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník (3RP2H2) (06/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (04/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV722467 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (04/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV722467 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (05/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV722556 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (05/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV722556 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (06/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV722651 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (06/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV722651 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

p.č. 1H7P35 - Simulačno-vizualizačný nástroj prípravy a realizácie elektronických a elektro-mechanických systémov

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H7P35 - Simulačno-vizualizačný nástroj prípravy a realizácie elektronických a elektro-mechanických systémov

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

p.č. 1H7P35 - Simulačno-vizualizačný nástroj prípravy a realizácie elektronických a elektro-mechanických systémov

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

p.č. 1H7P33 - Laboratórium návrhu smart systémov a prvkov - úpravy

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

p.č. 1H7P29 - Softvér pre vzdialené riadenie, ovládanie a analytiku energetických miest nabíjania

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H7P29 - Softvér pre vzdialené riadenie, ovládanie a analytiku energetických miest nabíjania

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 04/2022

SMARTLIFE-mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 08/2022

SMARTLIFE-mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 01/2022

SMARTLIFE-mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 02/2022

SMARTLIFE-mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 03/2022

SMARTLIFE-mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 05/2022

SMARTLIFE-mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 06/2022

SMARTLIFE-mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 07/2022

SMARTLIFE-mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2022 - aktivita HA1

Mzdy 082022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
37,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2022 aktivita HA3

Mzdy 082022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2022 aktivita HA6

Mzdy 082022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2022 - aktivita HA4

Mzdy 082022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2022 aktivita HA3

Mzdy 082022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
29,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 07/2022 - aktivita HA1

Mzdy 072022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
38,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 07/2022 aktivita HA3

Mzdy 072022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
37,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 07/2022 aktivita HA6

Mzdy 072022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 07/2022 - aktivita HA4

Mzdy 072022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2022 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 07 - 08/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2022 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 07 - 08/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2022 - aktivita HA3 (P1) - PV

Paušálna sadzba 07 - 08/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2022 - aktivita HA4 (P2) - EV

Paušálna sadzba 07 - 08/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2022 - aktivita HA3 (P1) - PV

Paušálna sadzba 07 - 08/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (07/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV722735 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (07/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV722735 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (08/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV722787 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (08/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV722787 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (09/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV722857 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
4,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (09/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV722857 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

0H1P13 Cestovné náhrady - Konferenčné poplatky (Kubíková)

Faktúra (Invoice) 143 - konferenčné poplatky (Kubíková)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 09/2022 - aktivita HA1

Mzdy 092022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
38,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 09/2022 - aktivita HA4

Mzdy 092022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 09/2022 - aktivita HA3

Mzdy 092022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 09/2022 - aktivita HA6

Mzdy 092022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 10/2022 - aktivita HA6

Mzdy 102022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 10/2022 - aktivita HA1

Mzdy 102022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 10/2022 - aktivita HA4

Mzdy 102022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 10/2022 - aktivita HA3

Mzdy 102022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
40,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 09 - 10/2022 - aktivita HA4 (P1) - EV

Paušálna sadzba 09 - 10/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 09 - 10/2022 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 09 - 10/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 09 - 10/2022 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 09 - 10/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 09 - 10/2022 - aktivita HA3 (P2) - PV

Paušálna sadzba 09 - 10/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

0H1P13 Cestovné náhrady - Konferenčné poplatky (Břečka)

Faktúra (Invoice) 114 - konferenčné poplatky (Břečka)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

0H1P13 Cestovné náhrady - Konferenčné poplatky (Glemba)

Faktúra (Invoice) 127 - konferenčné poplatky (Glemba)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

0H1P13 Cestovné náhrady - Konferenčné poplatky (Letavay)

Faktúra (Invoice) 145 - konferenčné poplatky (Letavay)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

0H1P13 Cestovné náhrady - Konferenčné poplatky (Tuček)

Faktúra (Invoice) 173 - konferenčné poplatky (Tuček

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 11/2020

Sumarizačný hárok 11-12/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Sumarizačný hárok 11-12/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

Sumarizačný hárok 11-12/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
38,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 12/2020

Sumarizačný hárok 11-12/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
5,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Mzdy_11_U413_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mzdy_12_U413_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Mzdy_10_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_11_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_09_ATR_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
63,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
59,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2020 - FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
43,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2020-FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2020 - FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2020 - FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Mzdy_09_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_12_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_02_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_05_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_08_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_10_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_07_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy_11_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_06_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_03_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_06_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_07_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy_05_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_04_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
51,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_03_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
65,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_12_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Mzdy_11_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_10_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_09_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_08_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Paušálna sadzba -_01/2019-09/2019_ W479_ZOP_01

Paušálne výdavky_01/2019-09/2019_W479

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Paušálna Sadzba_01_2020-12_2020_W479

Paušálna sadzba_01/2020-12/2020_W479_ZOP_01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 12/2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
5,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
38,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 11/2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 12/2020 - 02/2021 - aktivita P1 (PV)

Paušálna sadzba 12/2020 - 02/2020

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - aktivita H1

Interný doklad - mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 - aktivita H1

Interný doklad - mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 - aktivita H1

Interný doklad - mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
35,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 02/2021

SMARTLIFE-mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 03/2021

SMARTLIFE-mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 01/2021

SMARTLIFE-mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy_01_2021_U413

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2021
Názov

Mzdy_01_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna Sadzba_01-03/2021_W479_02

Paušálne výdavky_01-03/2021_W479_02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Mzdy_03_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_03_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_03_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_03_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_02_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2021

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
42,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2021

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
48,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

W479 Paušálna sadzba 03 - 04/2021

Paušálna sadzba 03 - 04/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Paušálna sadzba 02/2021

Paušálna sadzba 02/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

Mzdové výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
43,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Paušálna sadzba 01/2021

Paušálna sadzba 01/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
42,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Paušálna sadzba (3P1N1)

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Projektový manažér Partnera3

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Projektový manažér Partnera3

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 - HA1

Mzdy 052021 (SMART - W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
50,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - HA1

Mzdy 062021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
42,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - HA4

Mzdy 062021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 05 - 06/2021 - P1 (HA1 - PV)

Paušálna sadzba 05 - 06/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 05 - 06/2021 - P2 (HA4 - EV)

Paušálna sadzba 05 - 06/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 04/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 04/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Paušálna sadzba 04/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 04/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
7,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Paušálna sadzba 03/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 03/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 03/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 03/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 04/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
7,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 04/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
47,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 03/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 03/2021 - oprava

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
45,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 06/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 06/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
7,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 06/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 06/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 05/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 05/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
7,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Paušálna sadzba 05/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 05/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
48,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
9,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
46,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
9,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Paušálna Sadzba_04-07/2021_W479_03

Paušálne výdavky_04-07/2021_W479_03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Mzdy_07_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_ASY8_2021_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy/0301/0007/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_07_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

FEI_Mzdy_07_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy_ATR9_07_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 07/2021 - Aktivita H1

Mzdy 072021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 07/2021 - Aktivita H4

Mzdy 072021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2021 - Aktivita H1

Mzdy 082021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
38,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 08/2021 - Aktivita H4

Mzdy 082021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2021 - Aktivita H4 (EV)

Paušálna sadzba 07 - 08/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

W479 Paušálna sadzba 07 - 08/2021 - Aktivita H1 (PV)

Paušálna sadzba 07 - 08/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
44,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
10,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
44,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
11,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Paušálna sadzba 07/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 07/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Paušálna sadzba 07/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 07/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Paušálna sadzba 08/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 08/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Paušálna sadzba 08/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 08/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 04/2021

SMARTLIFE-mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 05/2021

SMARTLIFE-mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 08/2021

SMARTLIFE-mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 06/2021

SMARTLIFE-mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 07/2021

SMARTLIFE-mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

SMARTLIFE-mzdy 09/2021

SMARTLIFE-mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

0H1P11 Vybavenie výskumného laboratória Žiadateľa - 3D tlač pre Rapid prototyping (BC-14010-BCN3D Sigmax R19)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P6 Zálohovacie sieťové úložisko dát (NAS) (Synology DS920+ Diska Station)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P4 Tablet vhodný pre prácu v teréne aj v kancelárii (11" iPad Pro WiFi 512 GB)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P9 Notebook1 - prenosný (Asus Zenbook Pro Duo UX582LR-H2013T)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P8 Vyrovnávacie pamäťové disky pre NAS (Synology M.2 NVMe SSD rady SNV3000)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P7 Pevné disky pre NAS (HDD 6TB Seagate IronWolf Pro)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P5 Externá klávesnica k tabletu (Smart Keyboard)

Faktúra č. 3612100426

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0H1P10 Notebook2 - spracovanie výkonnostne náročných operácií (DELL Precision 7550)

Faktúra č. 3712100608

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Vybavenie výskumného pracoviska

Faktúra č. 112108385

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie výskumného pracoviska

Faktúra č. 112108385

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Projektový manažér Partnera3

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Paušálna sadzba (3P1N1)

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479 Mzdové výdavky 10/2021 - aktivita H1

Mzdy 102021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
37,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 10/2021 - aktivita H4

Mzdy 102021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 09/2021 - aktivita H4

Mzdy 092021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 09/2021 - aktivita H1

Mzdy 092021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
38,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

W479 Paušálna sadzba 09 - 10/2021 - aktivita H4 (P4) - EV

Paušálna sadzba 09 - 10/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

W479 Paušálna sadzba 09 - 10/2021 - aktivita H1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 09 - 10/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
45,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
9,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
11,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
45,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Paušálna sadzba 08/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 09/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 08/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 09/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 10/2021 aktivita HA3

Paušálna sadzba 10/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
6,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Paušálna sadzba 10/2021 aktivita HA6

Paušálna sadzba 10/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 11/2021 - aktivita H4

Mzdy 112021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 11/2021 - aktivita H1

Mzdy 112021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

W479 Mzdové výdavky 12/2021 - aktivita H1

Mzdy 122021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
43,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 12/2021 - aktivita H4

Mzdy 122021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 11 - 12/2021 - aktivita H1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 11 - 12/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 11 - 12/2021 - aktivita H4 (P4) - EV

Paušálna sadzba 11 - 12/2021 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
44,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
8,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 aktivita HA3

Mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
36,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 aktivita HA6

Mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
8,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 11-12/2021 aktivita HA6 (EV)

Paušálna sadzba 11-12/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 11-12/2021 aktivita HA3 (PV)

Paušálna sadzba 11-12/2021

Vlastník dokladu
DWC Slovakia a.s.
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
12,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

0RP27H1 Technológie pre komunikáciu vo svetelnom spektre - Technológie LiFI s príslušenstvom (odpisy 12/21 - 02/22)

Faktúra č. 20210276

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

0RP27H4 Technológie pre komunikáciu vo svetelnom spektre - Technológie LiFI s príslušenstvom (odpisy 12/21-02/22)

Faktúra č. 20210276

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

0RP27H4 Technológie pre komunikáciu vo svetelnom spektre - Technológie LiFI s príslušenstvom (odpisy 12/22 - 06/23) - aktivita HA4

Faktúra č. 20210276

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

0RP27H1 Technológie pre komunikáciu vo svetelnom spektre - Technológie LiFI s príslušenstvom (odpisy 12/22 - 06/23) - Aktivita HA7

Faktúra č. 20210276

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

0RP27H4 Technológie pre komunikáciu vo svetelnom spektre - Technológie LiFI s príslušenstvom (odpisy 03-11/2022) - aktivita HA4

Faktúra č. 20210276

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

0RP27H1 Technológie pre komunikáciu vo svetelnom spektre - Technológie LiFI s príslušenstvom (odpisy 03 - 11/22) - Aktivita HA7

Faktúra č. 20210276

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálna Sadzba_08/2021-01/2022_W479_04/R

Paušálne výdavky_08/2021-01/2022_W479_04_R

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_08/2021-01/2022_W479_04/Z

Paušálne výdavky_08/2021-01/2022_W479_04_Z

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_08/2021-01/2022_W479_04/Z

Paušálne výdavky_08/2021-01/2022_W479_04_Z

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479 Paušálna sadzba 01 - 02/2022 - aktivita H4 (P4) - EV

Paušálna sadzba 01 - 02/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 01 - 02/2022 - aktivita H1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 01 - 02/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 01 - 02/2022 - aktivita H6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 01 - 02/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 01 - 02/2022 - aktivita H3 (P1) - PV

Paušálna sadzba 01 - 02/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2022 - aktivita H1

Mzdy 022022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
43,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2022 - aktivita H4

Mzdy 022022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2022 aktivita HA3

Mzdy 022022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
40,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2022 aktivita HA6

Mzdy 022022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2022 - aktivita H1

Mzdy 022022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
43,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2022 - aktivita H4

Mzdy 022022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2022 - aktivita H4

Mzdy 012022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2022 - aktivita H1

Mzdy 012022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
42,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022 aktivita HA3

Mzdy 012022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
41,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022 aktivita HA6

Mzdy 012022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2022 - aktivita H1

Mzdy 012022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
43,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2022 - aktivita H4

Mzdy 012022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722287 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722287 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722343 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722343 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722418 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722418 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722143 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722143 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
35,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722214 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722214 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Dodávka služieb v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 2.11.2021

Faktúra FV722225 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Faktúra FV722225 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2022 - aktivita HA4

Mzdy 032022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2022 - aktivita HA1

Mzdy 032022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2022 aktivita HA3

Mzdy 032022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2022 aktivita HA6

Mzdy 032022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2022 - aktivita HA1

Mzdy 042022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2022 - aktivita HA4

Mzdy 042022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2022 aktivita HA3

Mzdy 042022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
40,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2022 aktivita HA6

Mzdy 042022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 03 - 04/2022 - aktivita HA3 (P1) - PV

Paušálna sadzba 01 - 04/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 03 - 04/2022 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 01 - 04/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 01 - 04/2022 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 01 - 04/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
26,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 03 - 04/2022 - aktivita HA3 (P1) - PV

Paušálna sadzba 01 - 04/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 01 - 04/2022 - aktivita HA4 (P2) - EV

Paušálna sadzba 01 - 04/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 03 - 04/2022 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 01 - 04/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

p.č. 1H7P32 - Elektronické prvky a moduly

Faktúra č. 20220029

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

p.č. 1H7P32 - Elektronické prvky a moduly

Faktúra č. 20220029

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479 Mzdové výdavky 12/2022 - aktivita HA1

Mzdy 122022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
35,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 12/2022 - aktivita HA4

Mzdy 122022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 12/2022 - aktivita HA3

Mzdy 122022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
35,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 12/2022 - aktivita HA6

Mzdy 122022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 11/2022 - aktivita HA4

Mzdy 112022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 11/2022 - aktivita HA1

Mzdy 112022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 11/2022 - aktivita HA3

Mzdy 112022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

W479 Mzdové výdavky 11/2022 - aktivita HA6

Mzdy 112022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

W479 Paušálna sadzba 11 - 12/2022 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 11 - 12/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 11 - 12/2022 - aktivita HA4 (P1) - EV

Paušálna sadzba 11 - 12/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 11 - 12/2022 - aktivita HA3 (P2) - PV

Paušálna sadzba 11 - 12/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 11 - 12/2022 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 11 - 12/2022 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušál - zálohová platba w479

Paušálne výdavky - W479 - záloha - 08-11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál - W479 07 až 11/2022 Refundácia

Paušálna sadzba - W479 - refundácia 7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (10/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV723067 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (10/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV723067 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (11/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV723131 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (11/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV723131 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (12/2022) - aktivita HA1

Faktúra FV723210 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (12/2022) - aktivita HA4

Faktúra FV723210 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník(3RP2H2) (07/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník(3RP2H2) (08/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník(3RP2H2) (09/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (10/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník(3RP2H2) (10/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Projektový manažér (p.č. 3RP1H2) 10/2022

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Paušálna sadzba(3P1N1)

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

p.č. 1H7P28 - Inštalácia elektronabíjacích staníc

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H7P28 - Inštalácia elektronabíjacích staníc

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

p.č. 1H7P30 - Inteligentné nabíjacie stanice

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
WELL - PROJEKT s.r.o.
Žiadaná suma
69,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H7P30 - Inteligentné nabíjacie stanice

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
WELL - PROJEKT s.r.o.
Žiadaná suma
69,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

SMARTLIFE-mzdy 01/2023

SMARTLIFE-mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

SMARTLIFE-mzdy 02/2023

SMARTLIFE-mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

SMARTLIFE-mzdy 09/2022

SMARTLIFE-mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 10/2022

SMARTLIFE-mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 11/2022

SMARTLIFE-mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

SMARTLIFE-mzdy 12/2022

SMARTLIFE-mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2023 - aktivita HA3

Mzdy 012023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
40,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2023 - aktivita HA6

Mzdy 012023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2023 - aktivita HA4

Mzdy 012023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 01/2023 - aktivita HA1

Mzdy 012023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
34,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 01-02/2023 - aktivita HA4 (P1) - EV

Paušálna sadzba 01-02/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 01-02/2023 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 01-02/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 01-02/2023 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 01-02/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 01-02/2023 - aktivita HA3 (P2) - PV

Paušálna sadzba 01-02/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2023 - aktivita HA4

Mzdy 022023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2023 - aktivita HA6

Mzdy 022023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2023 - aktivita HA3

Mzdy 022023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 02/2023 - aktivita HA1

Mzdy 022023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
38,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

0RP28H1 Zmluvný výskum a vývoj - definície v platforme

Faktúra FV230036 (CODE2B)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

0RP28H4 Zmluvný výskum a vývoj - definície v platforme

Faktúra FV230036 (CODE2B)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (11/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP2H5) (11/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Projektový manažér (p.č. 3RP1H2) 11/2022

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (12/2022)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Projektový manažér (p.č. 3RP1H2) 12/2022

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Projektový manažér (p.č. 3RP1H2) 1/2023

Interný doklady

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (1/2023)

Interný doklady

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (2/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Projektový manažér (p.č. 3RP1H2) 2/2023

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Projektový manažér (p.č. 3RP1H5) 3/2023

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP4H2) (3/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP4H5) (3/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (3/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Paušálna sadzba (3P1N1)_H2

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba (3P2N1)

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H7P31 Materiál pre výskum

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MkB Test a.s.
Žiadaná suma
59,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H7P31 Materiál pre výskum

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MkB Test a.s.
Žiadaná suma
59,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

4H8P10 - Zmluvný výskum videotechnológie a poskytovanie veľkých objemov dát pre výskumnú platformu CVTI SR

FA CANEX FD230545

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
50,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H8P10 - Zmluvný výskum videotechnológie a poskytovanie veľkých objemov dát pre výskumnú platformu CVTI SR

FA CANEX FD230545

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
50,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

4H8P10 - Zmluvný výskum videotechnológie a poskytovanie veľkých objemov dát pre výskumnú platformu CVTI SR

FA CANEX FD230496

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
128,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H8P10 - Zmluvný výskum videotechnológie a poskytovanie veľkých objemov dát pre výskumnú platformu CVTI SR

FA CANEX FD230496

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
128,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Osádzacie a dispenzovacie centrum pre SDM

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osádzacie a dispenzovacie centrum pre SDM

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (03/2023) - aktivita HA1

Faktúra FV723405 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
5,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (03/2023) - aktivita HA4

Faktúra FV723405 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (01/2023) - aktivita HA1

Faktúra FV723283 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (01/2023) - aktivita HA4

Faktúra FV723283 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (02/2023) - aktivita HA1

Faktúra FV723340 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (02/2023) - aktivita HA4

Faktúra FV723340 - CANEX, spol. s r.o.

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

4H8P8 - Systém pre vedecko-výskumnú platformu Výskumného centra

Výskumno vývojová platforma

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H8P8 - Systém pre vedecko-výskumnú platformu Výskumného centra

Výskumno vývojová platforma

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2023 - aktivita HA3

Mzdy 042023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2023 - aktivita HA 1

Mzdy 042023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
39,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2023 - aktivita HA6

Mzdy 042023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 04/2023 - aktivita HA4

Mzdy 042023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
5,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2023 - aktivita HA6

Mzdy 032023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2023 - aktivita HA4

Mzdy 032023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
7,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2023 - aktivita HA 1

Mzdy 032023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
40,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 03/2023 - aktivita HA3

Mzdy 032023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 03-04/2023 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 03-04/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 03-04/2023 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 03-04/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
11,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 03-04/2023 - aktivita HA3 (P2) - PV

Paušálna sadzba 03-04/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 03-04/2023 - aktivita HA4 (P1) - EV

Paušálna sadzba 03-04/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

0H1P16 Registrácia práv ochrany duševného vlastníctva, vrátane správnych poplatkov, resp. iných práv duševného vlastníctva a zabezpečenie služieb patentových zástupcov (príprava a podanie prihlášky PCT/SK2023/050018)

Faktúra 20230635 (Inventa)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H1P16 Registrácia práv ochrany duševného vlastníctva, vrátane správnych poplatkov, resp. iných práv duševného vlastníctva a zabezpečenie služieb patentových zástupcov (WIPO - úradný poplatok za podanie pihl. PCT/SK2023/050018)

Faktúra 20230635 (Inventa)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

p.č. 1H7P27 - IoT laboratórium multisenzorických systémov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (6/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP4H2) (6/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (6/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Paušálna sadzba (3P1N1)_H2

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (04/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP4H2) (4/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP3H2) (5/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Vedecko-výskumný pracovník (3RP4H2) (5/2023)

Interný doklad

Vlastník dokladu
NanoDesign, s.r.o.
Dodávateľ
NanoDesign, s.r.o.
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

4H8P10 - Zmluvný výskum videotechnológie a poskytovanie veľkých objemov dát pre výskumnú platformu CVTI SR

FA CANEX FD230660

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
27,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Paušál - zálohová platba w479 _12/2022 - 03/2023

Paušálne výdavky - W479 - záloha - 12/2022 - 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky - W479 - záloha - 12/2022 - 06/2023

Paušálne výdavky - W479 - záloha - 12/2022 - 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky - W479 - záloha - 04/2023 - 06/2023

Paušálne výdavky - W479 - záloha - 04/2023 - 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SMARTLIFE-mzdy 03/2023

SMARTLIFE-mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

SMARTLIFE-mzdy 04/2023

SMARTLIFE-mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SMARTLIFE-mzdy 05/2023

SMARTLIFE-mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P15 Odborné služby na zaistenie nezávislého pohľadu počas výskumu

Faktúra 122100 (MONITORE SE)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P14Infraštruktúra platformy - stredná vrstva - rýchle spracovanie objektov pre podporu vnútorných služieb platformy

Faktúra FV220356 (CODE2B)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (06/2023) - aktivita HA1

Faktúra FV723592 (CANEX)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (06/2023) - aktivita HA4

Faktúra FV723592 (CANEX)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H1P14Infraštruktúra platformy - stredná vrstva - rýchle spracovanie objektov pre podporu vnútorných služieb platformy

Faktúra FV230078 (CODE2B)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (04/2023) - aktivita HA4

Faktúra FV723478 (CANEX)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (04/2023) - aktivita HA1

Faktúra FV723478 (CANEX)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
4,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

0RP26H1 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (05/2023) - aktivita HA1

Faktúra FV723552 (CANEX)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

0RP26H4 Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu (05/2023) - aktivita HA4

Faktúra FV723552 (CANEX)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
CANEX, spol. s r. o.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 05-06/2023 - aktivita HA3 (P2) - PV

Paušálna sadzba 05-06/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 05-06/2023 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 05-06/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 05-06/2023 - aktivita HA6 (P2) - EV

Paušálna sadzba 05-06/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
3,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 05-06/2023 - aktivita HA4 (P1) - EV

Paušálna sadzba 05-06/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 05-06/2023 - aktivita HA1 (P1) - PV

Paušálna sadzba 05-06/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
8,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Paušálna sadzba 05-06/2023 - aktivita HA3 (P2) - PV

Paušálna sadzba 05-06/2023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2023 - aktivita HA4

Mzdy 052023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2023 - aktivita HA3

Mzdy 052023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
46,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2023 - aktivita HA6

Mzdy 052023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 05/2023 - aktivita HA 1

Mzdy 052023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
42,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2023 - aktivita HA 1

Mzdy 062023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
32,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2023 - aktivita HA4

Mzdy 062023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
6,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2023 - aktivita HA3

Mzdy 062023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
47,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

W479 Mzdové výdavky 06/2023 - aktivita HA6

Mzdy 062023 (SMART W479)

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
187,500 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám… Netransparentnosť a… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Asseco Central Europe, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
1,327 €
Vrátená suma
1,327 €
Suma na vymáhanie
1,327 €
Typ
Produkt, druh, proj… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Asseco Central Europe, a. s.

Suma celkom
935 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Neoznámenie/neuvere… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Asseco Central Europe, a. s.
IČO
35760419
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
MkB Test a.s.
IČO
43932576
Názov
NanoDesign, s.r.o.
IČO
36744930
Názov
CANEX, spol. s r. o.
IČO
31378854
Názov
DWC Slovakia a.s.
IČO
35918501
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
ADATEX, s.r.o.
IČO
34134719
Názov
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO
37212931
Názov
JPsoftware s.r.o.
IČO
36602175
Názov
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
IČO
46948473
Názov
CODE2B, s.r.o.
IČO
43966675
Názov
THERMKLIMA, s.r.o.
IČO
50958615
Názov
SmSol s.r.o.
IČO
51069296
Názov
Nulák s.r.o.
IČO
51007550
Názov
TRI STROMY s.r.o.
IČO
46891927
Názov
KLOX s.r.o.
IČO
47224916
Názov
Nadácia PRONAMOS
IČO
42185254
Názov
WELL - PROJEKT s.r.o.
IČO
35887885
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.