Popis projektu

Záujmovým územím projektu je územie viacerých obcí. Záujmovým územím je územie viacerých obcí.
Tieto obce spoločne tvoria záujmové územie projektu, pre ktoré bude zberný dvor poskytovať možnosti triedenia vybraných zložiek odpadu.
/ činnosti Žiadateľa podľa Prílohy č. 1 Zákona č. 79/2015 o odpadoch-

V súčasnosti je v záujmovom území vyprodukovaných 533,29t/r komunálnych odpadov /rok 2015/, pričom po realizácií projektu sa očakáva 850 t/r.

Viac
Subjekt
Obec Dolná Súča
Miesta realizácie
Dolná Súča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.08.2018
Celková suma
452,793 €
Vlastné zdroje
22,640 €
Vyčerpané z projektu
449,767 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
03.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
27.07.2018
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
21.04.2016
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
25.07.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
516,69 (t/rok)
Cieľ
516,69 (t/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
322,33 (t/rok)
Cieľ
516,69 (t/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

traktor Zetor Forterra CL 110 s prísl.

Faktúra č. 17011920

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,907 €
Schválené na preplatenie
61,907 €
Realizácia
19.12.2017
Názov

traktorový jednoosí príves NS 6

Faktúra č. 17011920

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,298 €
Schválené na preplatenie
12,298 €
Realizácia
19.12.2017
Názov

šmykom riadený nakladač Bobcat S650

Faktúra č. 17011920

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,103 €
Schválené na preplatenie
69,103 €
Realizácia
19.12.2017
Názov

2018/480

2018262

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2018
Názov

2018/186

2018/186

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
164,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

Kontajnerové vozidlo s hydraulickou rukou

2018/186

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
164,640 €
Schválené na preplatenie
164,640 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

2018/184

2018/184

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

Štiepkovač s hydraulickou rukou

2018/184

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,622 €
Schválené na preplatenie
49,622 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

2018/185

2018/185

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2018
Názov

2018/309

2018/309

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2018
Názov

2018/385

2018/385

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Stavebné práce

2018/385

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,702 €
Schválené na preplatenie
35,669 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Projektovýn manažér-externé riadenie

2018/480

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
7,920 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Drvič stavebného odpadu

2018/185

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,292 €
Schválené na preplatenie
34,292 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

Mostové Váhy

2018/039

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,316 €
Schválené na preplatenie
14,316 €
Realizácia
01.06.2018
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.
IČO
45348430
Názov
AGRA, s.r.o.
IČO
36382914
Názov
PENTIMEX, s.r.o.
IČO
31622054
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.