Obec Skalité

Skalité

Počet žiadostí
9
Projekty
8
Úspešnosť žiadostí
66%
Celková suma
903,372 €
Nezrovnalosti
2,139 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Nákup strojno-technologického zariadenia na vybav…

Obec Skalité

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
533,344 €
Vlastné zdroje
26,667 €
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci…

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
167 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,604 €
Vlastné zdroje
20,780 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská …

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,139 €
Vyčerpané z projektu
287,674 €
Suma
288,996 €
Vlastné zdroje
14,450 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej d…

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,416 €
Vlastné zdroje
10,821 €
Projekt

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
165,099 €
Suma
165,100 €
Vlastné zdroje
8,255 €
Projekt

Opatrovateľská služba v obci Skalité

Obec Skalité

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ…

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,539 €
Vlastné zdroje
5,727 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Skalité

Obec Skalité

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci…

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
167 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,604 €
Vlastné zdroje
20,780 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská …

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,139 €
Vyčerpané z projektu
287,674 €
Suma
288,996 €
Vlastné zdroje
14,450 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej d…

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,416 €
Vlastné zdroje
10,821 €
Projekt

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Skalité

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
165,099 €
Suma
165,100 €
Vlastné zdroje
8,255 €
Projekt

Opatrovateľská služba v obci Skalité

Obec Skalité

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Skalité

Obec Skalité

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,400 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.