Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v obci Dolný Lopašov. Miestom realizácie projektu je obec Dolný Lopašov spadajúce do Trnavského samosprávneho kraja v okrese Piešťany.

Predmetom projektu je  v obci Dolný Lopašov.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

 • výrazné zníženie množstva nevyseparovateľného odpadu odvážaného na skládku a tým aj zníženie s tým spojených nákladov,
 • zníženie zaťaženia životného prostredia,
 • vytvorenie podmienok pre odovzdávaniu rôznych druhov odpadov priamo v obci,
 • odstránenie nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok,
 • dodržanie právnej legislatívy vzťahujúcej sa na obec o odpadoch,
 • zvýšenie environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyvateľov,
 • transformáciu tradičného odpadového hospodárstva obce na environmentálne.

Hlavnou aktivitou projektu je „“, v rámci ktorej sa zrealizuje:

 • výstavba zberného dvora v obci Dolný Lopašov,
 • nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kontajner s objemom min. 4 m3, kontajner s objemom min. 18 m3 a štiepkovač biologicky rozložiteľného odpadu.

Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce Dolný Lopašov. Cieľom je poskytnúť im možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. Realizáciou vyššie uvedenej hlavnej aktivity sa dosiahne naplnenie nasledovných :

 • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov –  ton;
 • Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu – ton.

Viac
Subjekt
Obec Dolný Lopašov
Miesta realizácie
Dolný Lopašov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2023 - 01.03.2024
Celková suma
406,721 €
Vlastné zdroje
20,336 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
12.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
04.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
12.10.2023
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
13.03.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
281,64 (t/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
281,64 (t/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202300078

Faktúra č. 202300078

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202300078

Faktúra č. 202300078

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Faktúra č. 202300088

Faktúra č. 202300088

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202300088

Faktúra č. 202300088

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Fakturujeme Vám činnosť stavebného dozoru podľa Man. zml. č.51/2023 zo dňa 16.6.2023 na dozor projektu realizovaného pod názvom "Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Lopašov", kód projektu v ITMS: 310011BZR5

Faktúra č. 2023016

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu k projektu "Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Lopašov"

Faktúra č. 3231201

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Kontajner 5 m3

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drvič konárov R280TN

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nosič kontajnerov Portyr 12.9

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner 15 m3

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nakladač čelný TL240SL

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor Kubota M5112

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner 5 m3

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nosič kontajnerov Portyr 12.9

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nakladač čelný TL240SL

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Kontajner 15 m3

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Drvič konárov R280TN

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Traktor Kubota M5112

Zálohová faktúra č. 32300006

Vlastník dokladu
Obec Dolný Lopašov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov IČO
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
ESEZA, s.r.o.
IČO
52220966
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.