Popis projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej aj „jednotky CSIRT“) na celonárodnej úrovni.

Projekt v kontexte NKIVS prispieva k realizácii priority informatizácie verejnej správy „Formovanie infraštruktúry“ a je plne v súlade so všetkými tromi strategickými cieľmi „prevencia“, „pripravenosť“ a „udržateľnosť“ Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, ktorú odkazuje NKIVS. V rámci OPII projekt prispieva ku naplneniu výsledkov špecifického cieľa 7.9 „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti“. Projekt je taktiež plne v súlade i so zásadným dokumentom kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 schváleným vládou SR.

Hlavným cieľom NP je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT schopnej zabezpečiť prevenciu a odhaľovanie kybernetických incidentov na celonárodnej úrovni, pričom v prípade realizácie projektu sa uvažuje s:

 • efektívnejším predchádzaním a detekciou kybernetických incidentov v prostredí VS,
 • efektívnejšou reakciou na kybernetické incidenty v prostredí celého hospodárstva.

Naplnenie uvedeného hlavného cieľa sa zabezpečí:

 • monitorovaním a evidenciou kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • prijímaním včasných varovaní pred kybernetickými bezpečnostnými incidentami,
 • zvýšením bezpečnosti vykonávaním penetračných testov,
 • poskytovaním služieb potrebných pre zvládnutie bezpečnostných incidentov,
 • zlepšením riadenia odozvy na incident a podporou pri zvládaní bezpečnostných incidentov,
 • vykonávaním forenznej analýzy a analýzy škodlivého kódu,
 • podporou pri odstraňovaní následkov,
 • zvýšením spôsobilostí budovaním schopností a odborností zamestnancov,
 • zvýšením bezpečnostného povedomia o kybernetickej bezpečnosti,
 • zabezpečením adekvátnej úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe,
 • zvýšením ochrany pred škodlivým kódom,
 • zaistením a vytváraním indiktárov kompromitácie,
 • zvýšením vyspelosti v oblasti kybernetických hrozieb (threat intelligence a threat hunting).

Naplnením hlavného cieľa NP, ktorý je v súlade s tematickým cieľom 2: „Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality“sa dosiahnu tieto výsledky špecifického cieľa 7.9:

 • zníženie finančných dopadov a dopadov na inštitúcie verejnej správy pri bezpečnostných incidentoch,
 • zvýšenie vyspelosti trhu s bezpečnostnými riešeniami zvýšením výdavkov na bezpečnosť verejného sektora,
 • zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a aplikovanie najnovších poznatkov v európskom priestore,
 • zvýšenie miery inovácie v oblasti bezpečnostných opatrení,
 • zvýšenie dôvery občanov a podnikateľov v digitálny priestor.

Kódy intervencie, ku ktorým projekt prispieva:

 • kód intervencie 78: Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2022
Celková suma
43,002,937 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
38,885,337 €
Nezrovnalosti
6,668,429 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
16.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
29.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
579,0 (počet)
Cieľ
446,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
1151,0 (počet)
Cieľ
446,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Povinné a odporúčané nástroje informovania a komunikácie OPII 2014 - 2020

FA_NULL_21070

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

HP Tlačiareň LaserJet Enterprise 600 M681dh A4

FA_AGEM_2201067935

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: SANS 642 Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques

FA_ESCAL_8849215

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra č. 100220171

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,725,155 €
Schválené na preplatenie
4,725,155 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530,485 €
Schválené na preplatenie
530,485 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,725,155 €
Schválené na preplatenie
4,725,155 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Softvér

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530,485 €
Schválené na preplatenie
530,485 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100,295 €
Schválené na preplatenie
2,100,295 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,682 €
Schválené na preplatenie
180,682 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100,295 €
Schválené na preplatenie
2,100,295 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Softvér

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,682 €
Schválené na preplatenie
180,682 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Softvér

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,216 €
Schválené na preplatenie
6,216 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,216 €
Schválené na preplatenie
6,216 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,088 €
Schválené na preplatenie
92,088 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,088 €
Schválené na preplatenie
92,088 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,949 €
Schválené na preplatenie
216,949 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,949 €
Schválené na preplatenie
216,949 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190224

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,372 €
Schválené na preplatenie
257,372 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190224

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992,051 €
Schválené na preplatenie
992,051 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190224

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992,051 €
Schválené na preplatenie
992,051 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190224

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,372 €
Schválené na preplatenie
257,372 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553,814 €
Schválené na preplatenie
1,553,814 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645,282 €
Schválené na preplatenie
2,645,282 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553,814 €
Schválené na preplatenie
1,553,814 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645,282 €
Schválené na preplatenie
2,645,282 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra č. 100190295

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074,336 €
Schválené na preplatenie
2,074,336 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra č. 100190295

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074,336 €
Schválené na preplatenie
2,074,336 €
Realizácia
-
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra č. 100190331

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816,080 €
Schválené na preplatenie
2,816,080 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra č. 100190331

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816,080 €
Schválené na preplatenie
2,816,080 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190262

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,616 €
Schválené na preplatenie
19,616 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190262

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,155 €
Schválené na preplatenie
203,155 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190262

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,616 €
Schválené na preplatenie
19,616 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190262

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,155 €
Schválené na preplatenie
203,155 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190263

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,640 €
Schválené na preplatenie
329,640 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190263

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,338 €
Schválené na preplatenie
16,338 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190263

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,338 €
Schválené na preplatenie
16,338 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190263

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,640 €
Schválené na preplatenie
329,640 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo veejnej správe

100190342

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,245,446 €
Schválené na preplatenie
1,245,446 €
Realizácia
-
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo veejnej správe

100190342

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,245,446 €
Schválené na preplatenie
1,245,446 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,851,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583,188 €
Schválené na preplatenie
2,583,188 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,851,558 €
Schválené na preplatenie
3,851,558 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,851,558 €
Schválené na preplatenie
3,851,558 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190371

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583,188 €
Schválené na preplatenie
2,583,188 €
Realizácia
-
Názov

SW

ALISON

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2019
Názov

HW

ALISON

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,803,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2019
Názov

SW

ALISON

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,464 €
Schválené na preplatenie
535,464 €
Realizácia
29.12.2019
Názov

HW

ALISON

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,803,802 €
Schválené na preplatenie
2,803,802 €
Realizácia
29.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190327

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190327

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190328

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,225 €
Schválené na preplatenie
39,225 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190328

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,364 €
Schválené na preplatenie
69,364 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190328

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,225 €
Schválené na preplatenie
39,225 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190328

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,364 €
Schválené na preplatenie
69,364 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Školenia 1

Školenia 1

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2020
Názov

Školenia 1

Školenia 1

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,124 €
Schválené na preplatenie
23,124 €
Realizácia
19.01.2020
Názov

Školenia 1

Školenia 1

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,124 €
Schválené na preplatenie
23,124 €
Realizácia
19.01.2020
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900003

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900013, 3900014

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 182 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

VO Bundle C Položka A3 - 56

2021130 Flex-IT

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

VO Bundle C Položka F2 - 64

2021130 Flex-IT

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

VO Bundle C Položka F3 – 65

2021130 Flex-IT

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

VO Bundle C Položka G - 66

2021130 Flex-IT

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

VO Bundle D Položka T - 94

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y13 - 116

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R8 - 88

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y15 - 118

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y16 - 119

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R4 - 89

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y12 - 115

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka X3 - 100

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka X1 - 98

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R6 - 91

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R7 - 92

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka I – 68

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka N1 - 72

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
55,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka N2 - 73

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R2 - 86

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R3 - 87

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R5 - 90

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y11 - 114

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y14 - 117

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka Y17 - 120

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka X2 - 99

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

VO Bundle D Položka R1 - 85

2204001 GRATEX

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190336

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190336

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Dopravné prostriedky

Faktúra č. 100190336

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dopravné prostriedky

Faktúra č. 100190336

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190336

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,584 €
Schválené na preplatenie
31,584 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100190336

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190335

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Dopravné prostriedky

Faktúra č. 100190335

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dopravné prostriedky

Faktúra č. 100190335

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100190335

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
-
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra číslo 100200005

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,505,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Faktúra číslo 100200005

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,505,865 €
Schválené na preplatenie
2,505,865 €
Realizácia
-
Názov

Školenia 2

Školenia 2

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenia 3

Školenia 3

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HW

Alison SW, HW 2

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

SW

Alison SW, HW 2

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

SW

Alison SW, HW 2

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

HW

Alison SW, HW 2

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200084

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200084

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné služby

Faktúra č. 100200049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné služby

Faktúra č. 100200049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200078

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,605,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200078

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,605,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200079

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200079

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200081

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200081

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200081

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200081

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SW

Alison SW, HW 3

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

HW

Alison SW, HW 3

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

SW

Alison SW, HW 3

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

HW

Alison SW, HW 3

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Ostatné služby

Faktúra č. 100200143

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200143

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné služby

Faktúra č. 100200143

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200143

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Ostatné služby

Faktúra č. 100200089

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200089

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné služby

Faktúra č. 100200089

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200089

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 052020

IDV200005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 042020

IDV200004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové náklady 012020

IDV200001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 032020

IDV200003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 012019

IDV190001_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 062019

IDV190006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 022019

IDV190002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 042019

IDV190004_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 032019

IDV190003_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 022020

IDV200002_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 052019

IDV190005_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 122019

IDV190012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 112019

IDV190011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 102019

IDV190010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 092019

IDV190009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 082019

IDV190008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové náklady 072019

IDV190007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200197

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200197

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200197

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200197

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

FA_Menris_220120011

FA_Mentis_220120011

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200151

FA_Alison_100200151

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200151

FA_Alison_100200151

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200148

FA_Alison_100200148

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200148

FA_Alison_100200148

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200149

FA_Alison_100200149

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200112

FA_Alison_100200112

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200117

FA_Alsion_100200117

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200117

FA_Alsion_100200117

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200028

FA_Alison_100200028

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_Alison_100200027

FA_Alison_100200027

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Faktúra č. 100200264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 100200264

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Kotrady_New York_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Kotrady_NY_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Mikluš_New York_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Miklus_NY_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Kotrady_Belgicko_12/19

UD_vyuctovanie ZSC_Kotrady_BE_1219

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Zlacky_Belgicko_12/19

UD_vyuctovanie ZSC_Zlacky_BE_1219

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Suchovsky_Izrael_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Suchovsky_Izrael_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Szeiff_Izrael_01/2020

UD_vyuctovanie ZSC_Szeiff_Izrael_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Peťko_Izrael_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Petko_Izrael_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Zlacky_Londýn_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Zlacky_Londyn_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Ďurajka_Londýn_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Durajka_Londyn_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Suchovsky_Holandsko_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Suchovsky_Holandsko_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Kotrady_Holandsko_01/20

UD_vyuctovanie ZSC_Kotrady_Holandsko_0120

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Ďurajka_Veľká Británia_12/2019

UD_vyuctovanie ZSC_Durjaka_VB_1219

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady_Zlacky_Veľká Británia_12/2019

UD_vyuctovanie ZSC_Zlacky_VB_1219

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie 2

FA_Alison_100200205

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Školenie 1

FA_Alison_100200270

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_625007

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_625004

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_625002

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_621000

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_623000

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_611000

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_612001

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_614000

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_625001

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_625003

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1020_625005

Účtovný doklad_IDV200010_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky_1220_625007

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_625004

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_625002

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_621000

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_611000

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_612001

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_623000

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_614000

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_625001

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_625003

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1220_625005

Účtovný doklad_IDV200012_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky_1120_625007

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_625004

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_625002

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_621000

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_612001

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_ 611000

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_623000

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_614000

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_625001

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_625003

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_1120_625005

Účtovný doklad_IDV200011_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_625007

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_625004

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_625002

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_621000

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_612001

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_611000

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_623000

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_614000

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_625001

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_625003

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0920_625005

Účtovný doklad_IDV200009_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_625007

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_625004

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_ 625002

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_621000

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_614000

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_612001

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_611000

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_623000

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_625001

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_625003

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0720_625005

Účtovný doklad_IDV200007_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_625007

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_625004

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_625002

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_621000

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_612001

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_623000

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_ 611000

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_614000

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_625001

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_625003

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0820_625005

Účtovný doklad_IDV200008_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_625004

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_625002

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_623000

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_ 614000

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_612001

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_611000

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_625005

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_625007

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_625003

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_625001

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky_0620_621000

Účtovný doklad_IDV200006_T480

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra č. 100210189

100210189

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Faktúra č. 100210189

100210189

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 100210187

100210187

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Faktúra č. 100210187

100210187

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bundle A: Položka J16 - Ethernet adaptér 6ks, Položka J17 - Ethernet adaptér 6ks, Položka M - Server 1U 6ks, Položka N8 - Serverový disk 8ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
47,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka N4 - Licencia porty SAN switch - 4 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
17,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka C - Vitualizačný OS - 12ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
21,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka D Správa/manažment virtualizačného OS - 3 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
30,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka J21 - Virtualizačný OS - 12 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
70,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka N9 - Licencia porty 10gbps switch - 4 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
28,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka J19 - Zálohovanie virtuálnych OS - 12 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
51,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka N1 - Upgrade pre virtualizačný OS - 8 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
41,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka E - Zálohovanie virtuálnych OS - 8 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
34,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka J20 - OS Linux server s Enterprise podporou - 6 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
51,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka N2 - Zálohovanie virtuálnych OS - 4 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
17,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle A: Položka N3 - OS Linux server s Enterprise podporou - 6 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
51,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Bundle B: Položka F1, Položka F2, Položka F3, Položka F4, Položka F5, Položka F6, Položka F7, Položka F8, Položka G1, Položka G2, Položka H, Položka I, Položka J1, Položka J3 - J15,

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100200148

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Školenia

FA_Alison_100200148

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

HW(022)

FA_Alison_100200203

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

SW(013)

FA_Alison_100200203

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Školenia

FA_Alison_100210313

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100210318

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

HW (022)

FA_Alison_100210315

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100210221

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100210362

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Školenia

FA_Alison_100210284

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100210323

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100210247

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Školenia

FA_Alison_100210376

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Školenie

FA_Alison_100200151

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Školenie

FA_Alison_100200151

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Školenia

FA_Alison_100200369

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

faktúra č. 100220028

100220028

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 100220028

100220028

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

Projektový manažér_09/2021

Účtovný doklad_09/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Projektový manažér_11/2021

Účtovný doklad_11/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Finančný manažér_01/2021

Účtovný doklad_01/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Projektový manažér_01/2021

Účtovný doklad_01/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Projektový manažér_03/2021

Účtovný doklad_03/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Finančný manažér_03/2021

Účtovný doklad_03/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Finančný manažér_02/2021

Účtovný doklad_02/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
2,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Projektový manažér_02/2021

Účtovný doklad_02/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Projektový manažér_04/2021

Účtovný doklad_04/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Finančný manažér_04/2021

Účtovný doklad_04/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Finančný manažér_05/2021

Účtovný doklad_05/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Projektový manažér_05/2021

Účtovný doklad_05/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Projektový manažér_06/2021

Účtovný doklad_06/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Finančný manažér_06/2021

Účtovný doklad_06/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Projektový manažér_07/2021

Účtovný doklad_07/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Finančný manažér_07/2021

Účtovný doklad_07/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Projektový manažér_08/2021

Účtovný doklad_08/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Finančný manažér_08/2021

Účtovný doklad_08/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Projektový manažér_10/2021

Účtovný doklad_10/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Projektový manažér_12/2021

Účtovný doklad_12/2021_NSRIKBVS

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Bundle A: Položka B - Firewall typ 1. - 2 ks Fortigate 900D

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
48,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Bundle A: Položka A - Firewall typ 2. - 2 ks Fortigate 200E

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
10,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Bundle A: Položka K - Firewall typ 3. - 3 ks Fortigate 30E

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Bundle A: Položka N5/N6 - User identity managment/ 2FA - 1 ks FortiAuthenticator-VM with 100 user license

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
3,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Bundle A: Položka N7 - Rack ATS Switch - 4 ks

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
3,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Bundle A: Položka L - Rack ATS Switch -10 ks APC AP4423

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
7,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Bundle A: Položka J16 - Ethernet Adaptér, Bundle A: Položka J17 - Ethernet Adaptér

Obstaranie sieťovej infraštruktúry - 03 - dofakturácia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Bundle C: Položka A1, Položka A2, Položka A4, Položka B, Položka D1, Položka D2, POložka F1

Obstarávanie sieťovej infraštruktúry - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Faktúra č. 100220103

100220103

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Faktúra č. 100220132

Faktúra č. 100220132

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: SANS 617 Wireless Penetration Testing and Ethical Hacking

FA_ESCAL_10988695

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: SANS 530 Defensible Security Architecture and Engineering

FA_ESCAL_10988595

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: SANS 433 Managing Human Risk: Mature Security Awareness Programs + cert

FA_ESCAL_10988620

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: SANS 551 Building and Leading Security Operations Centers

FA_ESCAL_11040790

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: BQ204G Qradar advanced topics

FA_TECHDATA_9120058856

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: CyberArk Privileged Access Management course + cert

FA_TEMPEST_120220869

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Školenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti: SANS 530 Defensible Security Architecture and Engineering

FA_ESCAL_11182705

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

HW

FA_KOLAS_220100090

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Trezorová skriňa, certifikovaná NBÚ na stupeň TAJNÉ

FA_VASOBCHOD_2022133

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

100220171

Faktúra č. 100220171

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

100220139

Faktúra č.100220139

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

100220132

Faktúra č. 100220132

Vlastník dokladu
Slovenská informačná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - časť 1 "Nábytok stoličky"

FA_FALCO SLOVAKIA_23003

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Interiérové vybavenie - časť 2 "Nábytok stoly"

FA_CREA SPACE_230006

Vlastník dokladu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Faktúra č. 100220103

Fakturač. 100220103

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Faktúra č. 100220322

Faktúra č.100220322

Vlastník dokladu
Národný bezpečnostný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

položka rozpočtu č.92

Tempest FA č.120220945

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

položka rozpočtu č.89

Tempest FA č.120220945

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Položka rozpočtu č. 90

Tempest Fa.č.120221138

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská informačná služba

Suma celkom
312,356 €
Vrátená suma
312,356 €
Suma na vymáhanie
312,356 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národný bezpečnostný úrad Slovenská informačná služba

Suma celkom
6,356,073 €
Vrátená suma
6,356,073 €
Suma na vymáhanie
6,356,073 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Suma celkom
5,626,939 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
5,626,939 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Počiatočné preverov…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
8,501,515 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
8,501,515 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO
42156424
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
SWAN Mobile, a. s.
IČO
35680202
Názov
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
IČO
42355818
Názov
CNC, a.s.
IČO
35810408
Názov
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
IČO
35692715
Názov
NULL s.r.o.
IČO
35859971
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
ABCOM Košice s.r.o.
IČO
46112961
Názov
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
IČO
31396488
Názov
ALISON Slovakia s.r.o.
IČO
35792141
Názov
MENTIS s.r.o.
IČO
35978791
Názov
KOLAS s.r.o.
IČO
47060476
Názov
Váš obchod s.r.o.
IČO
45714631
Názov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO
50349287
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.