Popis projektu

V rámci projektu sa predpokladá dokončenie obnovy Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). V existujúcich automatických monitorovacích staniciach AMS sa vymenia staré monitorovacie a vzorkovacie zariadenia za nové, skvalitnia prístroje na meranie prachových častíc. NMSKO sa rozšíri o ďalších 14 AMS oproti súčasným 38 staniciam, lokalizovaných na doteraz monitoringom nepokrytých lokalitách SR. Projektom sa rozšíri oblasť monitorovania a informovania verejnosti o úrovni znečistenia ovzdušia nielen o stacionárne stanice ale aj o mobilné stanice, ktoré vybavením simulujú stacionárne a umožnia kombinovať monitorovacie vybavenie v zmysle požiadaviek. Mobilné stanice budú zároveň slúžiť ako pohotovostné monitorovacie zariadenia v prípade havárii chemického alebo prašného charakteru. Kontinuálny analyzátor ťažkých kovov skráti čas informovania o ich koncentráciách v ovzduší aspoň na jednom odberovom mieste. Projekt bude smerovaný aj do odbornej podpory NMSKO, ktorú svojimi činnosťami zabezpečujú Kalibračné a Skúšobné laboratórium SHMÚ. Predmetom odbornej podpory NMSKO v rámci projektu je zabezpečenie „Cieľov v kvalite údajov na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia a cieľov spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia“ podľa požiadaviek zákona č. 293/2017 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. a vyhlášky č. 296/2017 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z.z.. Sem patria činnosti vykonávané „špeciálnymi meracími vozidlami“ pre medzilaboratórne a medzinárodné porovnávacie merania meracích systémov znečistenia voľného ovzdušia, akreditácia Kalibračného laboratória plniaceho vybrané činnosti referenčného laboratória podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšku spôsobilosti a jeho účasť na medzinárodných porovnávacích meraniach. Po zavedení funkčného systému a služieb do prevádzky a na základe preukázania výsledkov podporných – odborných činností a monitorovania bude realizovaná následná akreditácia meraní nových staníc a existujúcich neakreditovaných staníc v zmysle normy STN EN/ISO 17025 v súlade s jestvujúcimi zavedenými akreditovanými metódami meraní NMSKO.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.02.2023
Celková suma
20,446,964 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
18,853,516 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie a skvalitnenie Národného moni…
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
23.11.2017
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.01.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených existujúcich akreditovaných odberných miest NMSKO
Hodnota
122,0 (počet)
Cieľ
122,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet novovybudovaných akreditovaných odberných miest NMSKO
Hodnota
58,0 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

OTP 6/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

EŠ 6/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

EŠ 1/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

OK 1/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

OTP 1/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

OK 2/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

EŠ 2/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

EŠ 4/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

OK 3/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

OTP 2/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

OTP 4/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

EŠ 3/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

OTP 3/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

OTP 5/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

EŠ 5/2022

Dohody 1-6/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Server typ 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,961 €
Schválené na preplatenie
11,961 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Diskové pole Typ 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,425 €
Schválené na preplatenie
110,425 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby - Konfigurácia servera, inštalácia sieťových zariadení a softvéru

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
2,698 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Licencie pre virtuálne prostredie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,260 €
Schválené na preplatenie
15,260 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

05 - Serverové šasi

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,693 €
Schválené na preplatenie
76,693 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

06 - Server typ 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,500 €
Schválené na preplatenie
34,500 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Projektový manažér interný - august 2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP 1/P377

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Projektový manažér interný - september 2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP 1/P377

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
2,024 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Odborný koordinátor - september 2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP 1/P377

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,408 €
Schválené na preplatenie
2,408 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Expert-špecialista - september 2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP 1/P377

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Odborný technický pracovník - september 2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP 1/P377

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Projektový manažér interný - Júl 2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP 1/P377

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
1,449 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

PMI - 04/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
2,106 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

PMI - 03/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

PMI - 02/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
2,173 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

PMI - 12/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
2,109 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

PMI - 11/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
2,024 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

PMI - 10/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

OTP - 11/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,779 €
Schválené na preplatenie
2,779 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

OTP - 02/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
5,238 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

EŠ - 01/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
1,962 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

EŠ - 11/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
1,136 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

OK - 04/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,905 €
Schválené na preplatenie
2,905 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

OK - 02/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
2,706 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

OK - 12/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,625 €
Schválené na preplatenie
2,625 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

OK - 10/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
2,409 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

PMI - 01/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
2,106 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

EŠ - 10/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

EŠ - 02/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
2,288 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

EŠ - 04/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

OTP - 01/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,888 €
Schválené na preplatenie
4,888 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

OTP - 03/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,742 €
Schválené na preplatenie
5,742 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

OK - 03/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,824 €
Schválené na preplatenie
2,824 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

OK - 01/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
2,505 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

OK - 11/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,710 €
Schválené na preplatenie
2,710 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

OTP - 04/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,302 €
Schválené na preplatenie
5,302 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

OTP - 12/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,030 €
Schválené na preplatenie
2,030 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

OTP - 10/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
2,459 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

EŠ - 03/2019

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

EŠ - 12/2018

Mzdy 10/2018 - 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
937 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 01 - 20190312

PRAGOLAB - SNMSKO - 01 - 20190312

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,331 €
Schválené na preplatenie
519,331 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 01 - 20190312

PRAGOLAB - SNMSKO - 01 - 20190312

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,331 €
Schválené na preplatenie
519,331 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

EŠ - 05/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
2,719 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

EŠ - 04/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

EŠ - 03/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
3,024 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

EŠ - 02/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

OTP - 05/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
898 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

OTP - 04/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

OTP - 03/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

OTP - 02/2019

Mzdy 02/2019 - 05-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

OK - 6/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

TPP - 7/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

TPP - 5/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

EŠ - 6/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

EŠ - 5/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

OK - 5/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

OTP - 6/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
23,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

EŠ - 7/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

OK - 7/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

PMI - 6/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

OTP - 7/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

PMI - 7/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

TPP - 6/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

PMI - 5/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

OTP - 5/2022

Mzdy 5-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
23,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

OK - 05/2019

Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
2,528 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

PMI - 05/2019

Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

EŠ - 05/2019

Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
1,393 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

OTP - 05/2019

Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,331 €
Schválené na preplatenie
4,331 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,409 €
Schválené na preplatenie
34,409 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461,299 €
Schválené na preplatenie
461,299 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,394 €
Schválené na preplatenie
410,455 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461,299 €
Schválené na preplatenie
461,299 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,550 €
Schválené na preplatenie
191,550 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,409 €
Schválené na preplatenie
34,409 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,550 €
Schválené na preplatenie
191,550 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

PRAGOLAB - SNMSKO - 02 - 20190371

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,455 €
Schválené na preplatenie
410,455 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 03 - 20190414

PRAGOLAB - SNMSKO - 03 - 20190414

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406,654 €
Schválené na preplatenie
406,654 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 03 - 20190414

PRAGOLAB - SNMSKO - 03 - 20190414

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406,654 €
Schválené na preplatenie
406,654 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,700 €
Schválené na preplatenie
230,700 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,700 €
Schválené na preplatenie
230,700 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190454

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,281,273 €
Schválené na preplatenie
3,281,273 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600,971 €
Schválené na preplatenie
600,971 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,281,273 €
Schválené na preplatenie
3,281,273 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

PRAGOLAB - SNMSKO - 04 - 20190433

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600,971 €
Schválené na preplatenie
600,971 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,742 €
Schválené na preplatenie
76,742 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,220 €
Schválené na preplatenie
143,220 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,742 €
Schválené na preplatenie
76,742 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190474

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,220 €
Schválené na preplatenie
143,220 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,480 €
Schválené na preplatenie
234,480 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190518

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,480 €
Schválené na preplatenie
234,480 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,220 €
Schválené na preplatenie
143,220 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,742 €
Schválené na preplatenie
76,742 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,742 €
Schválené na preplatenie
76,742 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190472

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,220 €
Schválené na preplatenie
143,220 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,685 €
Schválené na preplatenie
337,685 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190520

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,685 €
Schválené na preplatenie
337,685 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,180 €
Schválené na preplatenie
201,180 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190522

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,180 €
Schválené na preplatenie
201,180 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,960 €
Schválené na preplatenie
204,960 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190517

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,960 €
Schválené na preplatenie
204,960 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,200 €
Schválené na preplatenie
154,200 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190519

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,200 €
Schválené na preplatenie
154,200 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,700 €
Schválené na preplatenie
230,700 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190469

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,700 €
Schválené na preplatenie
230,700 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,180 €
Schválené na preplatenie
201,180 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190521

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,180 €
Schválené na preplatenie
201,180 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190523

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190523

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,129 €
Schválené na preplatenie
425,129 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190523

PRAGOLAB - SNMSKO - 05 - 20190523

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,129 €
Schválené na preplatenie
425,129 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190564

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190564

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,136 €
Schválené na preplatenie
17,136 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190564

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190564

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997,694 €
Schválené na preplatenie
997,694 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190468

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190468

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190468

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190468

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190468

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190468

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515,172 €
Schválené na preplatenie
515,172 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190467

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190467

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453,300 €
Schválené na preplatenie
453,300 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190467

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190467

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190467

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190467

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190475

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190475

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,030 €
Schválené na preplatenie
77,030 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190475

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190475

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,586 €
Schválené na preplatenie
162,586 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190470

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190470

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,742 €
Schválené na preplatenie
76,742 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190470

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190470

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285,226 €
Schválené na preplatenie
285,226 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190476

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190476

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190476

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190476

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,440 €
Schválené na preplatenie
37,440 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190476

PRAGOLAB - SNMSKO - 06 - 20190476

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,740 €
Schválené na preplatenie
169,740 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

OTP - 07/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

OTP - 12/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

OTP - 10/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

OTP - 08/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

OTP - 06/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

EŠ - 11/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

EŠ - 09/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

EŠ - 07/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

EŠ - 06/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

EŠ - 08/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

EŠ - 10/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

EŠ - 12/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

OTP - 09/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

OTP - 11/2019

Mzdy 05/2020 - 06-12-2019 - Dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,539,298 €
Schválené na preplatenie
4,539,298 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,200 €
Schválené na preplatenie
61,200 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

PRAGOLAB - SNMSKO - 07 - 20200148

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,539,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

PMI - 1/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

TPP - 1/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

OK - 1/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

PMI - 3/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

OTP - 3/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

TPP - 3/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

EŠ - 3/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

OK - 3/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

PMI - 2/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

TPP - 2/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

OTP - 2/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

EŠ - 2/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

OK - 2/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

OTP - 1/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

EŠ - 1/2020

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

OTP - 7/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

PMI - 12/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

TPP - 12/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

OTP - 12/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

EŠ - 12/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

OK - 12/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

PMI - 11/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

TPP - 11/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

OTP - 11/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

EŠ - 11/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

OK - 11/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

PMI - 10/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

OTP - 10/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

EŠ - 10/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

OK - 10/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

PMI - 9/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

OTP - 9/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

EŠ - 9/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

OK - 9/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

PMI - 8/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

OTP - 8/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

EŠ - 8/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

OK - 8/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

PMI - 7/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

EŠ - 7/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

OK - 7/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

PMI - 6/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

OTP - 6/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

OK - 6/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

EŠ - 6/2019

Mzdy 6/2019 - 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

OK - 8/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

PMI - 10/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

EŠ - 8/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

OTP - 8/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

PMI - 8/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

OK - 9/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

EŠ - 9/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

OTP - 9/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
20,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

PMI - 9/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

EŠ - 10/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

OK - 10/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

OTP - 10/2022

Mzdy 8-10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
21,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

OTP 6/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

EŠ 6/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

OTP 5/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

EŠ 5/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

OTP 4/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

EŠ 4/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

OTP 3/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

OTP 2/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

EŠ 1/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

OTP 1/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

EŠ 2/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

EŠ 3/2020

Mzdy 07/2020_1-6/2020_dohody III

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,283,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,448 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,122 €
Schválené na preplatenie
220,122 €
Realizácia
-
Názov

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

PRAGOLAB - SNMSKO - 08 - 20200293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,283,059 €
Schválené na preplatenie
2,283,059 €
Realizácia
-
Názov

PMI - 8/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

TPP - 8/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

OTP - 8/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

EŠ - 8/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

OK - 8/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

PMI - 7/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

TPP - 7/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

OTP - 7/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

EŠ - 7/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

OK - 7/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

PMI - 6/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

TPP - 6/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

OTP - 6/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

EŠ - 6/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

OK - 6/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

PMI - 5/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

TPP - 5/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

OTP - 5/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
16,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

EŠ - 5/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

OK - 5/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

PMI - 4/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

TPP - 4/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

OTP - 4/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
16,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

EŠ - 4/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

OK - 4/2020

Mzdy 4-8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

EŠ 12/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

EŠ 11/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

EŠ 10/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

OTP 9/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

EŠ 9/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

OTP 8/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

EŠ 8/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

OTP 7/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

EŠ 7/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

OTP 12/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

OTP 11/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

OTP 10/2020

Mzdy 09/2021_7-12/2020_dohody IV

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

PMI - 12/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

OTP - 12/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

PMI - 1/2021

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

TPP - 1/2021

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

OTP - 1/2021

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

EŠ - 1/2021

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

OK - 1/2021

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

TPP - 12/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

EŠ - 12/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

OK - 12/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

PMI - 11/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

TPP - 11/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

OTP - 11/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
26,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

EŠ - 11/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
12,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

OK - 11/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

PMI - 10/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

TPP - 10/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

OTP - 10/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
20,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

EŠ - 10/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

OK - 10/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

PMI - 9/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

TPP - 9/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

OTP - 9/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
18,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

EŠ - 9/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

OK - 9/2020

Mzdy 9/2020-1/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

OTP 6/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

EŠ 6/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

OTP 5/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

EŠ 5/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

OTP 4/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

EŠ 4/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

OTP 3/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

EŠ 3/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

OTP 2/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

EŠ 2/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

OTP 1/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

EŠ 1/2021

Mzdy 1-6/2021_dohody_V

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

EŠ - 2/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

PMI - 2/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

EŠ - 4/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

EŠ - 5/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

OK - 6/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

TPP - 6/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PMI - 5/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

TPP - 5/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

OTP - 2/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

TPP - 2/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

OK - 2/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

PMI - 4/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

OK - 3/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

TPP - 4/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

EŠ - 3/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

OTP - 3/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

TPP - 3/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PMI - 3/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

OK - 4/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

OTP - 4/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

OK - 5/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

OTP - 5/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
23,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

PMI - 6/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

EŠ - 6/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

OTP - 6/2021

Mzdy 2-6/2021_TPP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

EŠ - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

OK - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

EŠ - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

TPP - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

EŠ - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

PMI - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

OTP - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

TPP - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

OTP - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

OTP - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

EŠ - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

EŠ - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

OTP - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

PMI - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

TPP - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

OK - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

OK - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

OK - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

TPP - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

PMI - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

PMI - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

PMI - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

TPP - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

OTP - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

PMI - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

OK - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

OK - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

PMI - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

TPP - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

OTP - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

OTP - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

TPP - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

PMI - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

EŠ - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

EŠ - 7/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

OK - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

TPP - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

EŠ - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

TPP - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

PMI - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

OTP - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

OK - 8/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

TPP - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

EŠ - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

OTP - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

EŠ - 9/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

OTP - 11/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
25,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

PMI - 10/2021

Mzdy 7-11/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

EŠ 11/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

EŠ 8/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

EŠ 10/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

OTP 7/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

OTP 8/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

EŠ 9/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

OTP 9/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

OK 10/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

OK 11/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

EŠ 12/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

OTP 12/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

OTP 10/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

OK 12/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

OTP 11/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

EŠ 7/2021

Dohody 7-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

OK - 3/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

PMI - 2/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

PMI - 4/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

PMI - 1/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

TPP - 4/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

EŠ - 4/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

TPP - 3/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

OTP - 2/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
23,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

OTP - 4/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

TPP - 1/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

EŠ - 3/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

TPP - 2/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

EŠ - 2/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

OK - 4/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

OTP - 3/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
23,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

OTP - 12/2021

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
25,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

OTP - 1/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
22,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

EŠ - 12/2021

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

TPP - 12/2021

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

PMI - 3/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

PMI - 12/2021

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

EŠ - 1/2022

Mzdy 12/2021-4/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
10,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

OTP 8/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

OTP 10/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

EŠ 11/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

EŠ 10/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

OTP 11/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

EŠ 12/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

EŠ 7/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

OTP 7/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

EŠ 8/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

OTP 12/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

OTP 9/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

EŠ 9/2022

Mzdy 7-12/2022 dohody

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy 11-12/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

OK - 12/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

PMI - 11/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

OTP - 11/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
21,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

OTP - 12/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

OK - 11/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

PMI - 12/2022

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Stále tabule (52 ks)

Stále tabule

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
PRAGOLAB
IČO
31352839
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.