Popis projektu

Komplexný systém modelovania kvality ovzdušia bude slúžiť na zabezpečenie požiadaviek na modelovanie  vyplývajúcich zo Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z., Vyhlášky 244/2016 o kvalite ovzdušia, Zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2004/107/ES, a to:

  • Informovanie verejnosti a relevantných organizácií o kvalite ovzdušia (aktuálnej, predpovede na najbližšie obdobie a hodnotenie dlhodobej kvality ovzdušia),
  • Analýza kvality ovzdušia a určenie príspevkov jednotlivých skupín emisných zdrojov ako podklady pre programy na zlepšenie kvality ovzdušia,
  • Prevádzka smogových varovných systémov,
  • Posudzovanie vplyvu nových alebo zmenených emisných zdrojov na kvalitu ovzdušia.

Na účely splnenia týchto požiadaviek neexistuje iný rigorózny prístup než systém prepojenia meteorologického predpovedného modelu a matematických modelov kvality ovzdušia. Tieto modely budú tvoriť jadro systému. Systém bude prevádzkovaný v takmer reálnom čase. Kvalitu analýz a predpovedí kvality ovzdušia na úrovni vyspelých krajín EU je možné dosiahnuť zvýšením rozlíšenia v použitom meteorologickom modeli  tak, aby zodpovedal požadovanému priestorovému rozlíšeniu chemicko-transportného modelu. Tento krok vyžaduje mnohonásobné zvýšenie výkonu a kapacít vysoko výkonného výpočtového systému na SHMÚ.

Na tento systém budú napojené lokálne modely kvality ovzdušia s najvyšším rozlíšením (desiatky metrov), ktoré budú aplikované raz ročne na celý rok a ich cieľom bude hodnotenie kvality ovzdušia za predchádzajúci rok. Výsledky budú ukladané do databázy. Ďalšia sada nástrojov bude slúžiť na spracovanie modelových dát do potrebných výstupov (agregované mapy koncentrácií, mapy s časovým vývojom, časové rady v definovaných geografických bodoch, časovo agregované mapy a grafy príspevkov jednotlivých druhov emisných zdrojov, a pod.). Vybrané výstupy budú pre verejnosť prístupné cez verejnú webovú stránku SHMÚ. Webové rozhranie nástroja pre posudzovanie vplyvov nových zdrojov bude prístupné odbornej verejnosti po registrácii. Súčasťou systému je aj nástroj na validáciu.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2017 - 01.09.2023
Celková suma
6,612,444 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,788,801 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora modelových výpočtov znečistenia…
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
23.11.2017
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených existujúcich akreditovaných odberných miest NMSKO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vykonaných modelových výpočtov a/alebo chemických analýz
Hodnota
1858160,0 (počet)
Cieľ
989880,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

OK 5/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

PMI 4/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

OK 4/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

OTP 4/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

PMI 5/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

OTP 5/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

EŠ 5/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

EŠ 4/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdove vydavky 10-12/2018

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
23,667 €
Schválené na preplatenie
23,667 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Server typ 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,961 €
Schválené na preplatenie
11,961 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Diskové pole Typ 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,425 €
Schválené na preplatenie
110,425 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Služby - Konfigurácia servera, inštalácia sieťových zariadení a softvéru

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
2,698 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Licencie pre virtuálne prostredie

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,260 €
Schválené na preplatenie
15,260 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

05 - Serverové šasi

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,693 €
Schválené na preplatenie
76,693 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

06 - Server typ 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,500 €
Schválené na preplatenie
34,500 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Experti špecialisti - Marec 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,406 €
Schválené na preplatenie
7,406 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Experti špecialisti - Február 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,027 €
Schválené na preplatenie
8,027 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborný koordinátor - Február 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborný koordinátor - Január 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Projektový manažér interný - Marec 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
2,024 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Projektový manažér interný - Február 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Projektový manažér interný - Január 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
1,754 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Experti špecialisti - Január 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,250 €
Schválené na preplatenie
8,250 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborní technickí pracovníci - Marec 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborní technickí pracovníci - Február 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborní technickí pracovníci - Január 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborný kooridnátor - Marec 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Odborní technickí pracovníci - Jún 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Odborní technickí pracovníci - Apríl 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Odborný koordinátor - Máj 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Projektový manažér interný - Jún 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Projektový manažér interný - Apríl 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Odborný koordinátor - Apríl 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Odborný koordinátor - Jún 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Odborní technickí pracovníci - Máj 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Experti špecialisti - Apríl 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,105 €
Schválené na preplatenie
7,105 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Experti špecialisti - Jún 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,622 €
Schválené na preplatenie
7,622 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Experti špecialisti - Máj 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,109 €
Schválené na preplatenie
8,109 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Projektový manažér interný - Máj 2019

Suhrnny uctovny doklad - mzdove vydavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Odborný koordinátor 09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Odborný technický pracovník 09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Odborný technický pracovník 07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Exper špecialista 08/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,681 €
Schválené na preplatenie
7,681 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Projektový manažér interný 08/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Odborný koordinátor 07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Expert špecialista 07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
8,109 €
Schválené na preplatenie
8,109 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Odborný technický pracovník 08/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
602 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Expert špecialista 09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,197 €
Schválené na preplatenie
7,197 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Odborný koordinátor 08/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Projektový manažér interný 09/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Projektový manažér interný 07/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

ATOS - Systém pre zálohovanie a archiváciu dát

ATOS Systém pre zálohovanie a archiváciu dát

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,269,000 €
Schválené na preplatenie
1,269,000 €
Realizácia
28.12.2019
Názov

ATOS - Systém pre zálohovanie a archiváciu dát

ATOS Systém pre zálohovanie a archiváciu dát

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,269,000 €
Schválené na preplatenie
1,269,000 €
Realizácia
28.12.2019
Názov

SPINET - nákup ceilometrov so softvérom

SPINET nákup ceilometrov so softvérom

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
SPINET, a.s.
Žiadaná suma
255,760 €
Schválené na preplatenie
255,760 €
Realizácia
18.02.2020
Názov

SPINET - nákup ceilometrov so softvérom

SPINET nákup ceilometrov so softvérom

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
SPINET, a.s.
Žiadaná suma
255,760 €
Schválené na preplatenie
255,760 €
Realizácia
18.02.2020
Názov

OTP 9/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

OK 6/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

EŠ 6/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

OTP 6/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

OTP 7/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

OTP 8/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

EŠ 8/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

PMI 8/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

EŠ 7/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

PMI 7/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

EŠ 9/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

OK 9/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

OK 8/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

OK 7/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

PMI 9/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

PMI 6/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odborný technický pracovník-november 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Projektový manažér interný - október 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Odborný koordinátor-december 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Projektový manažér interný- november 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Expert špecialista-december 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Odborný technický pracovník-december 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Odborný technický pracovník-október 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Odborný koordinátor-november 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Projektový manažér interný-december 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Odborný koordinátor-október 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Expert špecialista-november 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Expert špecialista-október 2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Expert špecialista 2/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Odborný technický pracovník 2/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Odborný koordinátor 2/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Projektový manažér interný 2/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Projektový manažér interný 1/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Odborný koordinátor 1/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Odborný technický pracovník 1/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Expert špecialista 1/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Odborný koordinátor 3/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Projektový manažér interný 3/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Expert špecialista 3/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Odborný technický pracovník 3/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Projektový manažér interný 4/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Odborný koordinátor 4/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Odborný technický pracovník 4/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Expert špecialista 4/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Expert špecialista 06/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Expert špecialista 05/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odborný technický pracovník 06/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Odborný technický pracovník 05/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odborný koordinátor 06/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Odborný koordinátor 05/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Projektový manažér interný 06/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Projektový manažér interný 5/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odborný koordinátor 9/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Projektový manažér interný 8/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Expert špecialista 9/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Expert špecialista 7/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Odborný technický pracovník 7/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Odborný koordinátor 8/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Projektový manažér interný 9/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Projektový manažér interný 7/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Odborný koordinátor 7/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Odborný technický pracovník 8/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Odborný technický pracovník 9/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Expert špecialista 8/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Expert špecialista 11/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Odborný technický pracovník 12/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Odborný technický pracovník 10/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Odborný koordinátor 11/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Projektový manažér interný 12/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Projektový manažér interný 10/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Projektový manažér interný 11/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Odborný koordinátor 10/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Odborný koordinátor 12/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Odborný technický pracovník 11/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Expert špecialista 10/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Expert špecialista 12/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

CDV 1.etapa Emisné dáta z dopravy

CDV 1.etapa Emisné dáta z dopravy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

CDV 1.etapa Emisné dáta z dopravy

CDV 1.etapa Emisné dáta z dopravy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér interný 3/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Projektový manažér interný 2/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Projektový manažér interný 1/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Expert špecialista 3/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Expert špecialista 1/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Odborný technický pracovník 2/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Odborný koordinátor 3/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Odborný koordinátor 1/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Odborný koordinátor 2/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Odborný technický pracovník 1/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Odborný technický pracovník 3/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Expert špecialista 2/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Expert špecialista 5/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Odborný technický pracovník 6/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Odborný technický pracovník 5/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Odborný technický pracovník 4/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Odborný koordinátor 6/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Odborný koordinátor 5/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Odborný koordinátor 4/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Expert špecialista 4/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

PMI 6/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PMI 4/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Expert špecialista 6/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

PMI 5/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Odborný koordinátor 8/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Odborný technický pracovník 9/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Expert špecialista 7/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Odborný technický pracovník 7/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

PMI 9/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Odborný koordinátor 7/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Odborný koordinátor 9/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Odborný technický pracovník 8/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Expert špecialista 8/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Expert špecialista 9/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

PMI 7/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

PMI 8/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

NEC Deutschland 1. časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

NEC Deutschland 1. časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NEC Deutschland 1 časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

NEC Deutschland 1. časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

NEC Deutschland 1 časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

NEC Deutschland 1. časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

VITO - Komplexný multiškálový modelovací systém pre analýzu a predpoveď kvality ovzdušia

VITO Komplexný multiškálový modelovací systém pre analýzu a predpoveď kvality ovzdušia

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VITO - Komplexný multiškálový modelovací systém pre analýzu a predpoveď kvality ovzdušia

VITO Komplexný multiškálový modelovací systém pre analýzu a predpoveď kvality ovzdušia

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

OK 11/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

EŠ 12/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OTP 10/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

EŠ 11/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

OTP 11/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

OK10/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

PMI 11/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

PMI 12/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OK12/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OTP 12/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

PMI 10/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

EŠ 10/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

CDV 2.etapa Emisné dáta z dopravy

CDV 2.etapa Emisné dáta z dopravy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CDV 2.etapa Emisné dáta z dopravy

CDV 2.etapa Emisné dáta z dopravy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
132,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
378,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

NEC Deutschland 2 časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

NEC Deutschland 2. časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NEC Deutschland 2 časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

NEC Deutschland 2. časť Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

OTP 1/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

OK 2/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

PMI 2/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

EŠ 1/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

PMI 1/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

PMI 3/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

OTP 2/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

EŠ 2/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

OK 1/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

EŠ 3/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

OK 3/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

OTP 3/2022

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
157,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

EŠ 12/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

PM 12/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

TP 10/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

EŠ 11/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

PM 11/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

OK 11/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

PM 10/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

OK 12/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

TP 11/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

TP 12/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

OK 10/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

EŠ 10/2022

Súhrnný účtovný doklad 18/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

OK 01/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

ES 01/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

OK 02/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

OK 03/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

OTP 03/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

OTP 01/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

EŠ 03/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

PM 01/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

OTP 02/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

EŠ 02/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

PM 02/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

PM 03/2023

Súhrnný účtovný doklad 20/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

CDV 3.etapa Emisné dáta z dopravy

3. etapa emisné dáta z dopravy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CDV 3.etapa Emisné dáta z dopravy

3. etapa emisné dáta z dopravy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

EŠ 06/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

EŠ 05/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

EŠ 04/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

PM 04/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

PM 06/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

PM 05/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

OK 04 /2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

TP 04/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

TP 05/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

TP 06/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

OK 06/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

OK 05/2023

Súhrnný účtovný doklad 21/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Daňové priznanie DPH 06/2023

Daňové priznanie k DPH 3. etapa emisné dáta

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
36,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2023
Názov

Projektový manažér - interný 07/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Projektový manažér - interný 08/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Expert/Špecialista 07/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Odborný koordinátor 08/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Odborný/Technický pracovník 09/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Expert/Špecialista 09/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Odborný koordinátor 07/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Odborný koordinátor 09/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Odborný pracovník 07/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Odborný pracovník 08/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Expert/Špecialista 08/2023

Súhrnný účtovný doklad 22/Q847

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Stála tabuľa KOSYMOKO

Stála tabuľa KOSYMOKO

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenský hydrometeorologický ústav

Suma celkom
810,000 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
QEX, a.s.
IČO
00587257
Názov
SPINET, a.s.
IČO
35720905
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
QEX, a.s.
IČO
00587257
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.