Popis projektu

Zoologická záhrada Bojnice sídli v centre regiónu Horná Nitra (Trenčiansky samosprávny kraj, okres Prievidza, mesto Bojnice), ktorý historicky využíva fosílne neobnoviteľné palivá ako energetické zdroje. Zoo Bojnice ako štátna príspevková organizácia a verejná inštitúcia rešpektuje energetické stratégie a koncepcie ako aj potrebu spoločnosti znižovať energetickú náročnosť spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Realizácia opatrení v rámci projektu je navrhnutá tak aby energetická hospodárnosť budovy bola komplexná, teda nie len realizácia opatrení súvisiacich s vykurovacím obdobím, ale aby prevádzka bola celoročne optimalizovaná, vzhľadom na meniacu sa klímu (napr.  kvalitná tepelná izolácia, znižovanie spotreby budov ohrevom teplej vody a pod.). Budova slúži tiež pre širokú laickú a odbornú ako miesto „prvého kontaktu“ pri riešení odbornej problematiky CITES, zranených, hendikepovaných alebo inak ohrozených voľne žijúcich živočíchov a pri získaní odbornej pomoci v rôznych iných oblastiach ochrany prírody a krajiny prioritne fauny. 

Viac
Subjekt
Národná zoologická záhrada Bojnice
Miesta realizácie
Bojnice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2019 - 01.12.2019
Celková suma
158,228 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
57,936 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
22.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
16.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
22.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
16.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,977 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
48,92 (MWh/rok)
Cieľ
48,92 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
41,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
346,0 (m2)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
27943,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0164 (MW)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0164 (MWt)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
17,841 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
38,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
80457,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
61474,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA 20190092

Administratívno technická budova 01

Vlastník dokladu
Národná zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
57,936 €
Schválené na preplatenie
57,936 €
Realizácia
-
Názov

FA 20190092

Administratívno technická budova 01

Vlastník dokladu
Národná zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
57,936 €
Schválené na preplatenie
57,936 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

20190129

Administratívno technická budova 02

Vlastník dokladu
Národná zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
89,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

20190129

Administratívno technická budova 02

Vlastník dokladu
Národná zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
92,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

20190129

Administratívno technická budova 02

Vlastník dokladu
Národná zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ
Národná zoologická záhrada Bojnice
Žiadaná suma
86,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov IČO
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.