Popis projektu

Cieľom projektu je prehĺbiť a zintenzívniť kampaňovitý monitoring kvality ovzdušia, najmä v oblastiach osobitného záujmu ako sú oblasti riadenia kvality ovzdušia, či iné hot spoty, no aj v oblastiach na Slovensku zatiaľ nepokrytých meraniami. Nevyhnutnou podmienkou na splnenie tohto cieľa je obstaranie potrebného prístrojového vybavenia na odber, prípravu a analýzu vzoriek spolu s jeho uvedením do prevádzky, posilnenie odborných personálnych kapacít na Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ), zaškolenie pracovníkov na obsluhu prístrojov a vykonanie tréningov kampaňovitého monitoringu. Vytvoria sa tak podmienky pre rýchlejšie vybavovanie narastajúceho počtu žiadostí o takýto druh monitoringu kvality ovzdušia zo strany slovenských miest a obcí. V rámci kampaňovitého monitoringu budú odoberané vzorky, ktoré budú následne analyzované v laboratóriách SHMÚ. Rovnako si projekt kladie za cieľ vylepšiť informovanie širokej laickej aj odbornej verejnosti o kvalite ovzdušia prostredníctvom webu SHMÚ. Merateľným ukazovateľom projektu je počet vykonaných modelových výpočtov a/alebo chemických analýz.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
856,573 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora modelových výpočtov znečistenia…
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
21.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
21.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených existujúcich akreditovaných odberných miest NMSKO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vykonaných modelových výpočtov a/alebo chemických analýz
Hodnota
1399,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Hlavná aktivita DoPČ 02/2023

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Iónový chromatograf

Iónový chromatograf

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mikrovlnný extrakčný/digesčný systém na extrakciu vzoriek ovzdušia vrátane príslušenstva

Mikrovlnný extrakčný/digesčný systém

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

pH meter/konduktometer - prenosný

pH meter/konduktometer

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

pH meter/konduktometer - stolový

pH meter/konduktometer

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Sekvenčný vzorkovač

Sekvenčný vzorkovač

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
ENVItech, s.r.o.
Žiadaná suma
178,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 03-05/2023

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
41,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 03-05/2023

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Veľkoplošný pútač

CPJ8_Velkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

mzdové výdavky 9-12/2023 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad 04/CPJ8

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

mzdové výdavky 9 -12/2023 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad 04/CPJ8

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
82,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

mzdové výdavky 6,7,8/2023

Súhrnný účtovný doklad 03/CPJ8 - po doplnení

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
7,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

mzdové výdavky 6,7,8/2023

Súhrnný účtovný doklad 03/CPJ8 - po doplnení

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
54,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Plynový chromatograf s príslušenstvom

Faktúra č. 20230558 - plynový chromatograf

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plynový chromatograf s príslušenstvom

Faktúra č. 20230558 - plynový chromatograf

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
ENVItech, s.r.o.
IČO
31413498
Názov
PRAGOLAB
IČO
31352839
Názov
AMEDIS spol. s r.o.
IČO
00612758
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.