Popis projektu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, plní funkciu Centrálneho koordinačného orgánu pre Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020, vrátane programového obdobia po roku 2020, zároveň koordinuje implementáciu Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020 vrátane programového obdobia po roku 2020, rozhoduje o záväzných  plánoch operačných programov, plní funkciu dohľadu a koordinácie  výziev  a vyzvaní operačných programov, vykonáva krízové riadenia operačných programov. Keďže CKO ako súčasť Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány, je nevyhnutné aby zastrešoval aj časť aktivít v oblasti informovania a publicity. Ide najmä o publicitu pre tie aktivity, ktoré priamo ÚPPVII vykonáva. Pre komunikáciu týchto oblastí je potrebné vhodne zvoliť mix marketingových nástrojov, tak aby sa neprekrývali s aktivitami ÚV SR, ale naopak, aby sa vhodne dopĺňali. Hlavným komunikačným cieľom bude budovanie znalostí o ÚPPVII ako CKO, hlavných výsledkoch jeho činnosti. Cieľom je, abyv rámci cieľových skupín zarezonoval pozitívny prínos ÚPPVII a jeho výsledky ako CKO. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2018
Celková suma
294,489 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
27,135 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Publicita a informovanosť ÚPPVII ako CKO
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
42,0 (počet)
Cieľ
66,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reklamné predmety od dodávateľa Hauerland č.1

Faktúra Hauerland, s. r. o. č. 720180137

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
1,519 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Reklamné predmety od dodávateľ Hauerland č.2

Faktúra Hauerland, s. r. o. č. 720180138

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,437 €
Schválené na preplatenie
9,437 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Reklamné predmety od Dodávateľ Hauerland č.3

Faktúra Hauerland, s. r. o. č. 720180139

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,201 €
Schválené na preplatenie
6,201 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Tlač publikácií od dodávateľa DMC

Faktúra DMC č. FV1820721

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

USB kľúč s potlačou

Faktúra Pixel Print, s. r. o. č. 20180090

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
2,097 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Vytvorenie webstránky "Eurofondy 2020+" od dodávateľ STU BA

Faktúra Slovenská technická univerzita v Bratislave č. 0302074018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Tlačiarenské služby - brožúra od dodávateľa Ultra Print Digital

Faktúra Ultra Print Digital, s. r. o. č. O18033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Tlačiarenské služby od dodávateľa Ultra print digital č.2

Faktúra Ultra Print Digital, s. r. o. č. O18035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
1,540 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Vytvorenie webstránky "Smart cities" od dodávateľa STU BA

Faktúra Slovenská technická univerzita v Bratislave č. 0302074118

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Vecné dary "ESIF IDEA HACK" od dodávateľa Traco computers

Faktúra Traco computers č. 20180475

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
5,308 €
Realizácia
14.06.2018
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
Pixel Print, s.r.o.
IČO
50557050
Názov
TRACO Computers s.r.o.
IČO
31421652
Názov
Ultra Print Digital, s.r.o.
IČO
31368646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.