Popis projektu

Predmetom projektu je realizácia stavby:  „ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1 - 20“. Výhybky tvoria dôležité zhlavie, na ktorom sa trate rozdeľujú zo smerov Košice osobná stanica, odchodová koľaj č. 101 a vchodová koľaj č. 102 pre nákladnú dopravu na smery Čierna nad Tisou, Čaňa št. hr. SR/MR a Plešivec. Súčasťou predmetnej stavby je rekonštrukcia výhybiek, železničného spodku, železničného zvršku, úprava trakčného vedenia, elektrický ohrev výhybiek, úprava verejného osvetlenia, úprava zabezpečovacieho zariadenia a ostatných úprav s tým spojených. Cieľom projektu je zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky žel. dopravy a v rámci toho dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch a požadovaného štandardu stanice. Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OPII a špecifickým cieľom 5.1 OPII. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je realizácia stavebných prác. Súčasťou projektu sú aj tzv. podporné aktivity. Podporná aktivita Informovanie a komunikácia bude obsahovať osadenie veľkoplošného pútača v mieste realizácie projektu počas realizácie a tiež osadenie stálej tabule po ukončení realizácie projektu. Podpornú aktivitu Riadenie projektu bude realizovať žiadateľ sám prostredníctvom interných personálnych kapacít, t.j. z vlastných zdrojov. Miestom realizácie projektu je Košický kraj, Okres Košice IV, kat. územie Barca a Južné Mesto. Pre projekt bol stanovený merateľný ukazovateľ „Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)“ s cieľovou hodnotu 20 ks (výhybiek).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
12,822,502 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
F. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
08.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
21.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
24.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202208150

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
502,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202209104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
519,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,123,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
983,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211101

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
637,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211101

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
480,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202212188

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
182,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202302084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
880,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202304069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,103,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202304069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,103,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202303051

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
382,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202305214

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
151,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202305214

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
151,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202302084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,062,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211007 a Faktúra č. 202306037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
899,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211101

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
128,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Faktúra č. FV2220653

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.