Popis projektu

 je modernizácia dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trate medzi železničnými stanicami Trnovec nad Váhom a Tvrdošovce s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti, dosiahnutia normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy.  „ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a koľaje č. 2“ je vylepšenie technického stavu železničného zvršku, železničného spodku, zariadení EE (trakčné vedenie) na uvedenom úseku. Modernizácia koľaje č. 1 a 2 je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania koľají a hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku, zvýšiť traťovú rýchlosť, zvýšiť výkonnosť uvedenej trate a kvalitatívny posun komfortu cestujúcich využívajúcich železničnú prepravu modernizáciou osvetlenia železničnej zastávky, novým označením zastávky, novým označením smeru jazdy vlaku k najbližšiemu spádovému centru v oboch smeroch jazdy. Predmetom stavby je modernizácia prvkov železničnej infraštruktúry v rozsahu projektovej dokumentácie. Modernizácia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. Realizáciou projektu sa dosiahne lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate, čo je základným cieľom projektu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom , ktorou je Realizácia stavebných prác. Súčasťou projektu sú aj  Informovanie a komunikácia. Riadenie projektu bude zabezpečené internými zamestnancami/zložkami ŽSR z vlastných zdrojov. Miestom realizácie projektu je Nitriansky kraj, okresy Šaľa a Nové Zámky, pričom stavba prechádza cez obce Trnovec na Váhom, Jatov a Tvrdošovce.  z projektu bude 9,547 km. Predpokladaná hodnota dopadového ukazovateľa je 1 232 759 Eur.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Jatov, Tvrdošovce, Trnovec nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.12.2023
Celková suma
35,620,489 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
D. Výstavba nových …
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
03.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
04.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T
Hodnota
9,547 (km)
Cieľ
9,547 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
9,547 (km)
Cieľ
9,547 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave
Hodnota
1,232,759 €
Cieľ
1,232,759 €
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
140,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236047

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,521,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,292,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,292,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
623,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
623,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,142,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,142,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,049,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33236071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,049,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,654,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,654,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,273,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,273,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,834,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,609,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 33246028

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,906,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 33246022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,300,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,560,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Faktúra č. FV2220694

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,076,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,598,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 33246022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,598,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.