Popis projektu

Predmetom projektu je projektovanie a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobný geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 45 prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Účelom geologickej úlohy je získanie detailných podkladov o stave zložiek životného prostredia a podkladov pre sanáciu tých environmentálnych záťaží, kde bude potvrdené riziko.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Jelka, Skalica, Horný Bar, Piešťany, Nitra, Zlaté Moravce, Galanta, Holíč, Veľký Meder, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Šahy, Vráble, Šaľa, Šurany, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Zvolen, Rimavská Sobota, Revúca, Lúčky, Liptovský Mikuláš, Štúrovo, Šarišské Michaľany, Svidník, Medzilaborce, Poprad, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Košice - mestská časť Poľov, Gelnica, Trebišov, Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2022
Celková suma
6,238,544 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,454,780 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prieskum environmentálnych záťaží v mes…
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží
Hodnota
5,92 (ha)
Cieľ
5,92 (ha)
Naposledy aktualizované
07.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet preskumaných prioritných environmentálnych záťaží
Hodnota
39,0 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Geo prieskum2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Geo prieskum2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum2_1.5. Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Geo prieksum2_2.4 Holíč

Geo prieskum2_2.4. Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
44,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Geo prieskum2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Geo prieskum2_1.8. Zvolen

Geo prieskum2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Geo prieskum2_2.8 Skalica

Geo prieskum2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Geo prieskum2_2.7 Piešťany

Geo prieskum2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Geo prieskum2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
25,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Geo prieskum2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
19,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Geo prieksum2_1.8 Zvolen

Geo prieskum2_1.8. Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
19,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Śtiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_ 1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_ Lokality: 1.1-4.12

Geo prieskum 2_Lokality : 1.1-4.12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_PP Poprad

Geo prieskum 2_PP Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_ 4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holič

Geo prieskum 2_2.4 Holič

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.4 Nové Zámky

Geo prieskum 2_3.4 Nové Zámky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
85,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_(5) 1.1 - 4.12

Geo prieskum 2_(5) 1.1 - 4.12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Úrazové poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holič

Geo prieskum 2_2.4 Holič

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

HA

SUD_Q489_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_Q489_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_Q489_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_Q489_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_Q489_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_Q489_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_Q489_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_Q489_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_Q489_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_Q489_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dočasná tabuľa

Dočasná tabuľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.1 Komárno

Geo prieskum 2_3.1 Komárno

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.8. Štúrovo

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.7 Štúrovo

Geo prieskum 2_3.7 Štúrovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.10 Šurany

Geo prieskum 2_3.10 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.9 Šurany

Geo prieskum 2_3.9 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Geo prieskum 2 _ 3.5 Šahy

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

/310011Q489/ geol. prieskum pravd. EZ 2

/310011Q489/ geol. prieskum pravd. EZ 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,560 €
Schválené na preplatenie
25,560 €
Realizácia
30.01.2020
Názov

Rezervný fond DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Geo rpieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
29,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Geologický prieskum PEZ - Šarišské M.

Geologický prieskum PEZ - Šarišské M.

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Šarišská Michaľany geol. prieskum PEZ 2

Šarišské Michalany geol. prieskum PEZ 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Geo. prieskum2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo. prieskum2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Geo prieskum 2 _ 3.6 Šaľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
25,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.4 Bardejov

Geo prieskum 2_4.4 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.8 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.8 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Geo prieskum 2_ 3.12 Vráble

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
56,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP PZ HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Geo prieskum 2_Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Šarišské Michaľany geolog. prieskum 2

Šarišské Michaľany geolog. prieskum 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Geologický prieskum PEZ - Archívna excerpcia

Geologický prieskum PEZ - Archívna excerpcia

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Geologický prieskum PEZ - snímky DPZ

Geologický prieskum PEZ - snímky DPZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH PA

SUD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Kancelárske potreby

kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Geo prieskum 2_ 4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
43,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
44,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2021
Názov

Geo prieskum 2 Snímky DPZ

Geo prieskum 2 snímky DPZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Geo prieskum2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.4 Kremnica

Geo prieskum 2_1.4 Kremnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Geo prieskum2_2.6 Jelka

Geo prieskum2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum2_2.9 veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenieDOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. Poisťovne PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. Poisťovne DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_3.2 Nitra - Chrenová

Geo prieskum 2_3.2 Nitra - Chrenová

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Geo prieskum 2_4.10 Šarišské Michaľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Geo prieskum 2_2.9 Veľký Meder

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.8. Spišská Nová Ves

Geo prieskum2_4.8. Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.6. Revúca

Geo prieskum 2_1.6. Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_4.1. Gelnica

Geo prieskum 2_4.1. Gelnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Geo prieskum 2_1.11 Lúčky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

geo prieskum2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Geo prieskum 2_1.6 Revúca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou - Čemerné

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou - Čemerné

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
25,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
49,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.5 Horný Bar

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.6 Jelka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou (biokal)

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou (biokal)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou (TKO)

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou (TKO)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Geo prieskum 2_4.9 Svidník

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.11 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Geo prieskum 2_4.12 Vranov nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

PA

310011Q489

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

310011Q489

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Geo prieskum 2_2.4 Holíč

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.1-4.12 (45 lokalít)

Geo prieskum 2_1.1-4.12 (45 lokalít)

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.1 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.7 Rimavská Sobota

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Geo prieskum 2_2.7 Piešťany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.6 Šaľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.2 Trenčín

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Geo prieskum 2_3.3 Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.8 Zvolen

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Geo prieskum 2_3.12 Vráble

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.5 Šahy

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Geo prieskum 2_2.1 Nové Mesto nad Váhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.3 Banská Štiavnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Geo prieskum 2_1.5 Nová Baňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Geo prieskum 2_2.3 Galanta

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.10 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Geo prieskum 2_2.8 Skalica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Geo prieskum 2_1.9 Liptovský Mikuláš

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.10 Šurany

Geo prieskum 2_3.10 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.10 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.9 Šurany

Geo prieskum 2_3.9 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.9 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

oponentský posudok

Geo prieskum 2_4.5 Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.6 Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.1 Gelnica - Jaklovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.13 Zlaté Moravce

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Geo prieskum 2_4.2 Košice

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.3 Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.7 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Geo prieskum 2_ Stála Tabuľa

Geo prieskum 2_ Stála tabuľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_4.8 Spišská Nová Ves

Geo prieskum 2_4.8 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_4.8 Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Geo prieskum 2_3.11 Šurany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_1.2 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Oponentské posudky

Geo prieskum 2_3.8 Štúrovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

HA

SUD_Q489_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

PA

SUD_Q489_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

HA

SUD_Q489_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

PA

SUD_Q489_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

HA

SUD_Q489_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PA

SUD_Q489_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PHM 2022

PHM 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2021

PHM 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2020

PHM 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN 2022

CN 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN 2021

CN 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN 2020

CN 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
89 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
IČO
31698476
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
IN SITU P & R s.r.o.
IČO
31397794
Názov