Popis projektu

Projekt „Zastávka Ivanka pri Dunaji - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia" sa zameriava na vybudovanie záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, ktorého cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do hlavného mesta Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne. Realizáciou projektu vzniknú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov spádových území k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií a v efektívnejšom riadení dopravy. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie stojiska pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotnenie parkoviska, vybudovanie informačného systému o odchode vlakov, informáciami o aktuálnom stave dopravy. Na základe poslednej dokumentácie, ktorá je záväzná pre výstavbu, bolo naprojektovaných 158 parkovacích miest (podrobnejšie popísané v časti 7.2.). Parkovisko bude osvetlené, vybavené kamerami na monitorovanie situácie na parkovisku. Informácie budú prenášané do dohľadového centra, ktoré by malo byť realizované v samostatnej stavbe. Ďalej sa vybuduje vonkajšie osvetlenie, odkanalizovanie parkoviska so zabudovanými odlučovačmi ropných látok, vybavením parkoviska vodorovným a zvislým dopravným značením. 

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Ivanka pri Dunaji
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2020
Celková suma
2,046,405 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba záchytného parkoviska
Typ
C. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
17.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
18.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
06.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
08.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných záchytných parkovísk
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

veľkoplošný pútač

faktúra č. FV2020232

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

stavebné práce

faktúra č. 8440020015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

stavebné práce

faktúra č. 8440020012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

stavebné práce

faktúra č. 8440020009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

stavebné práce

faktúra č. 8440020003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8440020001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8440019003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

stavebné práce

faktúra č. 8440019001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8440020017

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8440020017

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

stála tabuľa vrátane montáže

Faktúra č. FV2020545

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.