Popis projektu

Projekt je realizovaný pod špecifickým cieľom 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN, ktorý sa sústreďuje na pokrývanie širokopásmovým internetom s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s pre všetkých a pre polovice domácností Slovenska s rýchlosťou min. 100 Mbit/s. Tento cieľ sa bude postupne napĺňať pokrývaním bielych (aj šedých) miest a budovaním regionálnych sietí na báze optických vlákien.

Z hľadiska merateľných ukazovateľov má projekt stanovené dva základné indikátory:

 • Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom s cieľovu hodnotou 30  Z dôvodu revízie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (verzia 10.0) bol daný ukazovateľ vypustený, nie je možné merateľný ukazovateľ sledovať a vykazovať, preto daný ukazovateľ nebude dosiahnutý. Vzhľadom na možnosti  systému ITMS2014+ je cieľová hodnota zmenená na hodnotu 0.
 • Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí s cieľovu hodnotou 1

Z pohľadu životných situácií sú projektom riešené:

 1. Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
 2. Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
 3. Poskytovanie konzultácií v oblasti elektronických komunikácií
 4. Ochrana záujmov koncových užívateľov v oblasti elektronických komunikácií
 5. Sprístupňovanie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu

Relevantnými sú však životné situácie uvedené v bodoch 1 a 2.

Tematickým obsahom tohto projektu je:

 • Analýza a návrh architektúry riešenia
 • Plánovanie investícii, biele miesta
 • Monitoring
 • Kontroly
 • riešenie sporov
 • Geografické zobrazenie priestorových informácii o eleketronických komunikáciách
 • Riadenie súťaží pre pokrytie bielych miest
 • Meranie broadbandu - technické merania, spracovanie informácií poskytovateľov služieb
 • Mobilná analytika a diagnostika
 • Dohľadové centrum mobilných meracích jednotiek
 • Implementačné služby a integrácia na interné systému RÚ
 • Nasadenie
 • Testovanie 
 • Akceptácia 
 • Pilotná prevádzka
 • Meracie zariadenia - mobilné jednotky
 • Meracie zariadenia - upgrade fixnej siete meracích staníc
 • Integrácia meracej technológie na informačný systém regulácie a štátneho dohľadu.

Cieľom predkladaného národného projektu je prostredníctvom Monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny dohľad, posilniť výkon regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti ultra-rýchleho internetu na Slovensku.

Efektom posilnenia výkonu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami bude stav, kedy všetci občania na Slovensku budú mať prístup k vysokorýchlostnému internetu, čo umožní zapájať do digitálnej ekonomiky a byť súčasťou budúcej európskej gigabitovej spoločnosti.

Viac
Subjekt
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.12.2023
Celková suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup vozidiel
Typ
A. Koordinácia budo…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov
Implementácia
Typ
A. Koordinácia budo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
10.01.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
15.12.2022
Názov
Nákup HW a SW
Typ
A. Koordinácia budo…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
01.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
A. Koordinácia budo…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
04.08.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
19.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
04.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
A. Koordinácia budo…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov
Nasadenie
Typ
A. Koordinácia budo…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
01.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika - IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika - IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Mobilná analytika- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Mobilná analytika- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

ŠD Technické analýzy- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Mobilná analytika- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Mobilná analytika - IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Mobilná analytika - IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Mobilná analytika- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

ŠD Technické analýzy- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

ŠD Technické analýzy- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

ŠD Technické analýzy- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti

FA Arthur D Little

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2018
Názov

Štúdia uskutočniteľnosti

FA Arthur D Little

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2018
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadaosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Máj 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Vypracovanie Žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Príprava žiadosti o NFP

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

92

Zaúčtovanie miezd za mesiac Apríl 2019

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér/141/ 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/012022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Kasimyar 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/38/Kadnár 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/41/Janušková 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Vlastník procesov senior/52/Fabuš 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/34/Lepková 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/45/Dercová 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/43/Figura 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/32/Krajčiová 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Vlastník procesov senior/49/Mihoková 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/36/Katriňák 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Veselovský 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/37/Jarábek 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/33/Križan 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Ďurecová 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 198 Koška 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/47/Kapusta 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Tököly 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Vlastník procesov senior/51/Šubáková 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 199 Bradáč 01/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/032022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér/141/ 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Ďurecová 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Veselovský 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/43/Figura 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/42/Mravcová 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/32/Krajčiová 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/37/Jarábek 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/47/Kapusta 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Kasimyar 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Vlastník procesov senior/49/Mihoková 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Vlastník procesov senior/52/Fabuš 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/41/Janušková 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/38/Kadnár 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/36/Katriňák 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Vlastník procesov senior/51/Šubáková 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/34/Lepková 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/45/Dercová 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/33/Križan 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Tököly 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 199 Bradáč 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 198 Koška 03/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/032022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér/141/ 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/32/Krajčiová 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/34/Lepková 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/42/Mravcová 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Kasimyar 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Veselovský 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Ďurecová 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Vlastník procesov senior/49/Mihoková 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Tököly 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/41/Janušková 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/47/Kapusta 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/38/Kadnár 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/37/Jarábek 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Vlastník procesov senior/52/Fabuš 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Vlastník procesov senior/51/Šubáková 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/33/Križan 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/45/Dercová 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/43/Figura 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/36/Katriňák 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad/ 199 Bradáč 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad/ 198 Koška 04/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/042022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/022022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/022022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/022022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Veselovský 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/42/Mravcová 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/36/Katriňák 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/45/Dercová 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Vlastník procesov senior/52/Fabuš 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Vlastník procesov senior/51/Šubáková 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/33/Križan 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/41/Janušková 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/37/Jarábek 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/32/Krajčiová 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Kasimyar 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Tököly 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Ďurecová 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Vlastník procesov senior/49/Mihoková 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/34/Lepková 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/47/Kapusta 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/43/Figura 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/38/Kadnár 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 199 Bradáč 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 198 Koška 02/2022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/022022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/05/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/05/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/052022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/052022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/062022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/06/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/06/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/062022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/07/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/07/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/072022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/072022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/08/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/08/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/082022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/082022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér/141/ 09/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 092022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/09/2022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 092022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/092022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 092022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/48/092022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 092022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Networking: Centrálne pracovisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Networking: Krajské pracoviská

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Networking: Krajské pracoviská

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Networking: Centrálne pracovisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
412,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Multifunkčné zariadenie

Faktúra EKO Profin s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Multifunkčné zariadenie

Faktúra EKO Profin s.r.o.

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/082021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/082021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 08/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/07/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/07/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/07/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/07/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/072021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 07/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/Ivančin 09/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/092021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/092021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 09/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/03/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/032021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 03/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/04/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/042021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 04/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/05/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/052021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/Ivančin 10/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/102021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/102021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/Ivančin 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/112021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/112021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/112021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/32/Krajčiová 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/38/Kadnár 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/43/Figura 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 198 Koška 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/45/Dercová 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Vlastník procesov senior/49/Mihoková 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/47/Kapusta 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/37/Jarábek 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Vlastník procesov senior/50/Kasimyar11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Vlastník procesov senior/50/Veselovský 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Vlastník procesov senior/52/Fabuš 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/41/Janušková 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Ďurecová 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Tököly 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/36/Katriňák 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/33/Križan 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/40/Šimková 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Vlastník procesov senior/51/Šubáková 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Kľúčový používateľ junior/34/Lepková 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 199 Bradáč 11/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/190/Interné riadenie projektu - žiadateľ/06/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/062021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Hlavná aktivita/Analýza a dizajn/Kľúčový používateľ senior/Ivančin 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/122021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/122021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/122021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 198 Koška 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

PpA- Kontrola a dohlad 199 Bradáč 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Vlastník procesov senior/51/Šubáková 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/ 38/Kadnár 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/ Tököly 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/44/Ďurecová 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/47/Kapusta 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/41/Janušková 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/34/Lepková 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/45/Dercová 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Veselovský 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/32/Krajčiová 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Vlastník procesov senior/50/Kasimyar 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Vlastník procesov senior/49/Mihoková 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/37/Jarábek 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/33/Križan 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Vlastník procesov senior/52/Fabuš 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/43/Figura 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Kľúčový používateľ junior/36/Katriňák 12/2021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie projektu/Q&A projektu/133

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
18,649 €
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,731 €
Schválené na preplatenie
49,731 €
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,190 €
Schválené na preplatenie
34,190 €
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
18,649 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,237 €
Schválené na preplatenie
98,237 €
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,760 €
Schválené na preplatenie
136,760 €
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
18,649 €
Realizácia
-
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,059 €
Schválené na preplatenie
174,059 €
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,328 €
Schválené na preplatenie
124,328 €
Realizácia
-
Názov

IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,367 €
Schválené na preplatenie
240,367 €
Realizácia
-
Názov

IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,541 €
Schválené na preplatenie
15,541 €
Realizácia
-
Názov

HW infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,246 €
Schválené na preplatenie
93,246 €
Realizácia
-
Názov

Dohľad IT architekta- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,443 €
Schválené na preplatenie
41,443 €
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,885 €
Schválené na preplatenie
82,885 €
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,688 €
Schválené na preplatenie
134,688 €
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,757 €
Schválené na preplatenie
21,757 €
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
12,433 €
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,380 €
Schválené na preplatenie
68,380 €
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,947 €
Schválené na preplatenie
55,947 €
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
12,433 €
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
9,325 €
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,216 €
Schválené na preplatenie
6,216 €
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
12,433 €
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,541 €
Schválené na preplatenie
15,541 €
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

ŠD Technické analýzy- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

HW infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Dohľad IT architekta- IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/092022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 09/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/052022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 05/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/102022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 10/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/112022

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/22

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/102022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 102022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/102022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 102022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/102022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 102022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/122022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 122022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/122022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 122022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/122022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 122022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/112022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 112022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 134/112022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 112022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 141/112022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 112022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/112022

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 112022

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Podporné aktivity - Q&A projektu - Partner - externý QA manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Podporné aktivity - Q&A projektu - Partner - externý QA manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Podporné aktivity - Q&A projektu - Partner - externý QA manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Podporné aktivity - Q&A projektu - Partner - externý QA manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Podporné aktivity - Q&A projektu - Partner - externý QA manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/102023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 102023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 202/102023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 102023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/092023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 092023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 202/092023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 092023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/112023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 112023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 202/112023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 112023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/122023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 122023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 202/122023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 122023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/032023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/032023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/032023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 032023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/012023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 012023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/012023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 012023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/012023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 012023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/082023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/082023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/082023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 082023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/072023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/072023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/072023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 072023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/022023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 022023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/022023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 022023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/022023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 022023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/042023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/042023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/042023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 042023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/052023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/052023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/052023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 052023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Administratívny pracovník 235/062023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Projektový manažér 132/062023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Podporné aktivity/Riadenie projektu/ Finančný manažér 142/062023

Vnútorný účtovný doklad mzdy+odvody 062023

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/042021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 04/21

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/112019

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 11/19

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/102020

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 10/20

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/012021

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 01/21

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/092019

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 09/19

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Interný manažér riadenia kvality/140/102019

Účtovný doklad mzdy + odvody za mesiac 10/19

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Centrálne pracovisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálne pracovisko

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Externé zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu – IT test manažér

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu – IT test manažér

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Externé zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu – IT test manažér

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
14,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé zabezpečenie kontroly a odborného dohľadu – IT test manažér

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
14,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HW infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mobilná analytika- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

HW infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mobilná analytika- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ŠD Technické analýzy- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HW infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŠD Technické analýzy- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilná analytika- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zber dát pre potreby BCO- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT/IS konzultant

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT architekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ŠD Technické analýzy- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

HW infraštruktúra- Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT tester

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Projektový manažér IT projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

IT analytik

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mobilná analytika- IT programátor/vývojár

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Špecialista pre databázy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa a riadenie verejných konzultácii- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Plánovanie a riadenie investícií do Broadband- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ŠD Technické analýzy- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mobilná analytika- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Správa štátnych intervencií pre oblasť Broadband- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Centrálny dohľad nad meracou technikou- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Monitoring stavu pokrytia Broadband- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Spracovávanie mapových a priestorových podkladov- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Zber dát pre potreby BCO- Školiteľ pre IT systémy

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Nákup špecializovaných meracích vozidiel

Faktúra

Vlastník dokladu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
601,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.