Popis projektu

Národný projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej

len „OZE“) v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané za účelom bývania. Malým zariadením pri výrobe elektriny je

zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie, ktoré pokrýva spotrebu energie v budove. Projekt bude

realizovaný na celom území SR. Nosným komunikačným nástrojom vo vzťahu k verejnosti bude internetová stránka

www.zelenadomacnostiam.sk.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu zariadení na výrobu

elektriny alebo tepla z OZE, ktorými sú:

  • fotovoltické panely (výroba elektriny);
  • veterné turbíny (výroba elektriny);
  • slnečné kolektory (výroba tepla);
  • kotly na biomasu (výroba tepla);
  • tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok, ktoré budú vydávané priamo domácnostiam. Vydávanie poukážok bude

prebiehať v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl. Domácnosť požiada o vydanie poukážky prostredníctvom formulára

žiadosti dostupnom na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Poskytnutú poukážku si môže domácnosť uplatniť pri platbe za

dodávku a montáž zariadenia. SIEA po kontrole dodržania podmienok preplatí poukážky. Podmienky a podrobnosti poskytovania podpory sú

upravené v samostatnom dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v

osobitných podmienkach stanovených pre každé kolo vydávania poukážok.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a zníženie emisií skleníkových plynov. Dôsledkom plnenia tohto cieľa bude

oživené trhové prostredie so zariadeniami OZE v segmente domácností a k zvýšeniu povedomia o využití OZE. Druhotným príspevkom je aj

zvýšenie informovanosti a praxe inštalatérov zariadení OZE, ako aj predpokladané zvýšenie záujmu mládeže o energetiku a tieto odbory.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.12.2018
Celková suma
45,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
44,698,886 €
Nezrovnalosti
11,868 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora inštalácií zariadení OZE v BSK
Typ
A. Inštalácia malýc…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podpora inštalácií zariadení OZE mimo B…
Typ
C.Inštalácia malých…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
131,6081 (MWt)
Cieľ
36,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
10,0081 (MWe)
Cieľ
19,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
45489,3614 (t ekviv. CO2)
Cieľ
15038,32 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet malých zariadení na využívanie OZE
Hodnota
18504,0 (počet)
Cieľ
14300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
141,6162 (MW)
Cieľ
55,0 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poukážka 40

poukážka 40

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 74

poukážka 74

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 98

poukážka 98

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
2,775 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 131

poukážka 131

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 234

poukážka 234

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 249

poukážka 249

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 262

poukážka 262

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 318

poukážky 318

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
3,041 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 309

poukážka 309

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 326

poukážka 326

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 336

poukážka 336

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
2,615 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 368

poukážka 368

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 405

poukážka 405

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 423

poukážka 423

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 441

poukážka 441

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 966

poukážka 966

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
1,652 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 984

poukážka 984

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1093

poukážka 1093

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
2,615 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1027

poukážka 1027

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1116

poukážka 1116

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
1,713 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1128

poukážka 1128

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1153

poukážka 1153

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1261

poukážka 1261

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1188

poukážka 1188

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
2,109 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1262

poukážka 1262

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
1,636 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1303

poukážka 1303

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1372

poukážka 1372

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1439

poukážka 1439

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1459

poukážka 1459

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1588

poukážka 1588

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
1,704 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1759

poukážka 1759

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
2,379 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1768

poukážka 1768

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1772

poukážka 1772

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1860

poukážka 1860

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1937

poukážka 1937

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1963

poukážka 1963

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 2297

poukážka 2297

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Nájomné 11/2015 Banská Bystrica

Nájomné 11/2015 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
25.11.2015
Názov

Nájomné 11/2015 Banská Bystrica

Nájomné 11/2015 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
25.11.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

poukážka 1988

poukážka 1988

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
2,920 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 2053

poukážka 2053

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 2313

poukážka 2313

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
772 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.10.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.10.2015
Názov

poukážka 2347

poukážka 2347

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 2379

poukážka 2379

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 2397

poukážka 2397

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

Poukážka 4

Poukážka 4

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
2,493 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 2400

poukážka 2400

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
26.01.2016
Názov

poukážka 1

poukážka 1

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 51

Poukážka 51

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 20

poukážka 20

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 113

Poukážka 113

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 233

Poukážka 233

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
2,038 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 54

poukážka 54

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

poukážka 77

poukážka 77

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 79

poukážka 79

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
2,775 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

poukážka 81

poukážka 81

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

poukážka 105

poukážka 105

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
2,107 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

poukážka 128

poukážka 128

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 163

poukážka 163

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 171

poukážka 171

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 176

poukážka 176

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 178

poukážka 178

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 215

poukážka 215

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 258

poukážka 258

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 298

poukážka 298

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 353

Poukážka 353

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 303

poukážka 303

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,167 €
Schválené na preplatenie
2,167 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 324

poukážka 324

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 389

poukážka 389

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 380

Poukážka 380

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 444

Poukážka 444

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 419

poukážka 419

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
1,541 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 464

poukážka 464

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 466

poukážka 466

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 483

poukážka 483

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
2,615 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 980

poukážka 980

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Poukážka 989

Poukážka 989

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
1,687 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 992

poukážka 992

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 982

poukážka 982

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 998

poukážka 998

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1040

poukážka 1040

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1049

poukážka 1049

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1067

poukážka 1067

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1109

poukážka 1109

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

poukážka 1075

poukážka 1075

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1160

poukážka 1160

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1145

poukážka 1145

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1194

poukážka 1194

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,692 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1218

poukážka 1218

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
1,985 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1240

poukážka 1240

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1256

poukážka 1256

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
2,038 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1243

poukážka 1243

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1409

poukážka 1409

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
1,639 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1363

poukážka 1363

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1435

poukážka 1435

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.02.2016
Názov

poukážka 1479

poukážka 1479

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
05.02.2016
Názov

poukážka 1449

poukážka 1449

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

poukážka 1560

poukážka 1560

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1491

poukážka 1491

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1617

poukážka 1617

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1655

poukážka 1655

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1671

poukážka 1671

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

poukážka 1692

poukážka 1692

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1763

poukážka 1763

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 1000

Poukážka 1000

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 1782

poukážka 1782

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1803

poukážka 1803

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 1026

Poukážka 1026

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 1785

poukážka 1785

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 1845

poukážka 1845

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
1,670 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2004

poukážka 2004

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,172 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2020

poukážka 2020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2096

poukážka 2096

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 1185

Poukážka 1185

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 2108

poukážka 2108

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2158

poukážka 2158

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2183

poukážka 2183

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
1,256 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2194

poukážka 2194

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2239

poukážka 2239

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

poukážka 2237

poukážka 2237

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Nájomné 09/2015 Banská Bystrica

Nájomné 09/2015 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Nájomné 09/2015 Banská Bystrica

Nájomné 09/2015 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
15.12.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
15.12.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
27.10.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.10.2015
Názov

Poukážka 17

Poukážka 17

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 85

Poukážka 85

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 188

Poukážka 188

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1241

Poukážka 1241

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
2,368 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1316

Poukážka 1316

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 270

Poukážka 270

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poukážka 1429

Poukážka 1429

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,285 €
Schválené na preplatenie
2,285 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1502

Poukážka 1502

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1624

Poukážka 1624

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
1,525 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1678

Poukážka 1678

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poukážka 343

Poukážka 343

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 397

Poukážka 397

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1810

Poukážka 1810

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
2,775 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1870

Poukážka 1870

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2001

Poukážka 2001

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2462

Poukážka 2462

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2596

Poukážka 2596

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2823

Poukážka 2823

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
1,640 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 973

Poukážka 973

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,281 €
Schválené na preplatenie
1,281 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2943

Poukážka 2943

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3120

Poukážka 3120

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3261

Poukážka 3261

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
1,096 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 995

Poukážka 995

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
2,395 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poukážka 3551

Poukážka 3551

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

Nákup - dátumová pečiatka

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Nákup - dátumová pečiatka

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Poukážka 3675

Poukážka 3675

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3823

Poukážka 3823

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
22.02.2016
Názov

Poukážka 3965

Poukážka 3965

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
1,093 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1012

Poukážka 1012

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1031

Poukážka 1031

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,295 €
Schválené na preplatenie
2,295 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1051

Poukážka 1051

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,748 €
Schválené na preplatenie
1,748 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1130

Poukážka 1130

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4121

Poukážka 4121

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4490

Poukážka 4490

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1198

Poukážka 1198

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4745

Poukážka 4745

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
2,527 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1302

Poukážka 1302

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,172 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1375

Poukážka 1375

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1441

Poukážka 1441

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4994

Poukážka 4994

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
1,455 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1541

Poukážka 1541

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 6182

Poukážka 6182

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

poukážka 2365

poukážka 2365

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 1645

Poukážka 1645

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1699

Poukážka 1699

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1832

Poukážka 1832

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,745 €
Schválené na preplatenie
2,745 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1888

Poukážka 1888

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2348

Poukážka 2348

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,886 €
Schválené na preplatenie
2,886 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2553

Poukážka 2553

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2756

Poukážka 2756

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2854

Poukážka 2854

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2983

Poukážka 2983

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3215

Poukážka 3215

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

Poukážka 3442

Poukážka 3442

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
861 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
11.12.2015
Názov

Poukážka 73

Poukážka 73

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 88

Poukážka 88

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 209

Poukážka 209

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
1,435 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3634

Poukážka 3634

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 286

Poukážka 286

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 357

Poukážka 357

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 428

Poukážka 428

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 985

Poukážka 985

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3797

Poukážka 3797

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3885

Poukážka 3885

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,033 €
Schválené na preplatenie
2,033 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4022

Poukážka 4022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poukážka 4111

Poukážka 4111

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4479

Poukážka 4479

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4665

Poukážka 4665

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4853

Poukážka 4853

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5449

Poukážka 5449

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5633

Poukážka 5633

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Poukážka 1048

Poukážka 1048

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1065

Poukážka 1065

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
3,250 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1151

Poukážka 1151

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
2,775 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1235

Poukážka 1235

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
10.12.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
15.12.2015
Názov

Poukážka 1314

Poukážka 1314

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
2,136 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1417

Poukážka 1417

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,663 €
Schválené na preplatenie
3,663 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
15.12.2015
Názov

Poukážka 1456

Poukážka 1456

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1589

Poukážka 1589

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
2,492 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.12.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
14.12.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Poukážka 38

Poukážka 38

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1648

Poukážka 1648

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 110

Poukážka 110

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 199

Poukážka 199

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poukážka 1777

Poukážka 1777

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poukážka 1843

Poukážka 1843

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
2,615 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poukážka 339

Poukážka 339

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 375

Poukážka 375

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 443

Poukážka 443

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,189 €
Schválené na preplatenie
3,189 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 987

Poukážka 987

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
17.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poukážka 2000

Poukážka 2000

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2378

Poukážka 2378

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2500

Poukážka 2500

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2678

Poukážka 2678

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2840

Poukážka 2840

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2952

Poukážka 2952

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3151

Poukážka 3151

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,577 €
Schválené na preplatenie
3,577 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3311

Poukážka 3311

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
1,325 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

Poukážka 3565

Poukážka 3565

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3698

Poukážka 3698

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,233 €
Schválené na preplatenie
3,233 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4020

Poukážka 4020

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4075

Poukážka 4075

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
25.02.2016
Názov

Poukážka 4191

Poukážka 4191

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
1,553 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4622

Poukážka 4622

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4799

Poukážka 4799

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5098

Poukážka 5098

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
25.02.2016
Názov

Poukážka 1074

Poukážka 1074

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1177

Poukážka 1177

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1267

Poukážka 1267

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1323

Poukážka 1323

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
1,240 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1437

Poukážka 1437

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1493

Poukážka 1493

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5606

Poukážka 5606

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3638

Poukážka 3638

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3950

Poukážka 3950

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4376

Poukážka 4376

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4636

Poukážka 4636

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4807

Poukážka 4807

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5064

Poukážka 5064

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5577

Poukážka 5577

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 6748

Poukážka 6748

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1594

Poukážka 1594

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
1,525 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1660

Poukážka 1660

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1805

Poukážka 1805

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1869

Poukážka 1869

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1925

Poukážka 1925

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2221

Poukážka 2221

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
1,694 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2467

Poukážka 2467

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
1,599 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2668

Poukážka 2668

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2831

Poukážka 2831

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
1,399 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2947

Poukážka 2947

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3090

Poukážka 3090

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 6773

Poukážka 6773

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 6785

Poukážka 6785

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 6821

Poukážka 6821

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
3,381 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Informačný systém - Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam

Informačný systém - Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,175 €
Schválené na preplatenie
7,175 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Informačný systém - Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam

Informačný systém - Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,425 €
Schválené na preplatenie
194,425 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Poukážka 2

Poukážka 2

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
1,468 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3516

Poukážka 3516

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3711

Poukážka 3711

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3837

Poukážka 3837

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3967

Poukážka 3967

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
2,379 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4092

Poukážka 4092

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4159

Poukážka 4159

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,172 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3

Poukážka 3

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
3,300 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 10

Poukážka 10

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
2,630 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4572

Poukážka 4572

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
1,640 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4779

Poukážka 4779

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5196

Poukážka 5196

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 5731

Poukážka 5731

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Nájomné 10/2015 Banská Bystrica

Nájomné 10/2015 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
27.10.2015
Názov

Nájomné 10/2015 Banská Bystrica

Nájomné 10/2015 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
27.10.2015
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
17.12.2015
Názov

Poukážka 13

Poukážka 13

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
17.12.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Poukážka 5

Poukážka 5

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 37

Poukážka 37

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 78

Poukážka 78

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,172 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 114

Poukážka 114

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 235

Poukážka 235

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
3,330 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Poukážka 300

Poukážka 300

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 367

Poukážka 367

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 35

Poukážka 35

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 116

Poukážka 116

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 84

Poukážka 84

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 123

Poukážka 123

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,441 €
Schválené na preplatenie
3,441 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 170

Poukážka 170

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 221

Poukážka 221

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 399

Poukážka 399

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 983

Poukážka 983

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
1,435 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

Poukážka 248

Poukážka 248

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
3,041 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Cestovný príkaz

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Poukážka 260

Poukážka 260

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
1,435 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 988

Poukážka 988

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,432 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poštovné

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
19.02.2016
Názov

Poukážka 1018

Poukážka 1018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1199

Poukážka 1199

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1355

Poukážka 1355

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1010

Poukážka 1010

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1135

Poukážka 1135

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1499

Poukážka 1499

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1202

Poukážka 1202

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1310

Poukážka 1310

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1393

Poukážka 1393

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1561

Poukážka 1561

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
1,701 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1667

Poukážka 1667

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1443

Poukážka 1443

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,172 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1686

Poukážka 1686

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
1,435 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1530

Poukážka 1530

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1633

Poukážka 1633

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1697

Poukážka 1697

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1680

Poukážka 1680

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1815

Poukážka 1815

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 1881

Poukážka 1881

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2185

Poukážka 2185

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2443

Poukážka 2443

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2634

Poukážka 2634

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2783

Poukážka 2783

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 2868

Poukážka 2868

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3027

Poukážka 3027

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3253

Poukážka 3253

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 3535

Poukážka 3535

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

Poukážka 4880

Poukážka 4880

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1761

Poukážka 1761

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1822

Poukážka 1822

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
2,849 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5186

Poukážka 5186

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5377

Poukážka 5377

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1979

Poukážka 1979

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5793

Poukážka 5793

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 6120

Poukážka 6120

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
1,221 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 6286

Poukážka 6286

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 16

Poukážka 16

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2127

Poukážka 2127

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2335

Poukážka 2335

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2490

Poukážka 2490

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2522

Poukážka 2522

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 962

Poukážka 962

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
2,493 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1216

Poukážka 1216

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1392

Poukážka 1392

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
1,790 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1812

Poukážka 1812

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
3,256 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2600

Poukážka 2600

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2426

Poukážka 2426

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2635

Poukážka 2635

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2571

Poukážka 2571

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2818

Poukážka 2818

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2687

Poukážka 2687

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2898

Poukážka 2898

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
1,694 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2791

Poukážka 2791

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,511 €
Schválené na preplatenie
3,511 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3244

Poukážka 3244

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2997

Poukážka 2997

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3168

Poukážka 3168

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3234

Poukážka 3234

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3570

Poukážka 3570

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 3317

Poukážka 3317

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3456

Poukážka 3456

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
1,240 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3571

Poukážka 3571

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3818

Poukážka 3818

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 3686

Poukážka 3686

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
3,330 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3762

Poukážka 3762

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3824

Poukážka 3824

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4285

Poukážka 4285

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,350 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 4675

Poukážka 4675

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
2,525 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 4867

Poukážka 4867

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 3896

Poukážka 3896

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
937 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3923

Poukážka 3923

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
1,647 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5484

Poukážka 5484

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
2,300 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 4010

Poukážka 4010

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5921

Poukážka 5921

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
1,530 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 6918

Poukážka 6918

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
1,397 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 195

Poukážka 195

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
2,630 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4085

Poukážka 4085

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4124

Poukážka 4124

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1161

Poukážka 1161

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 1745

Poukážka 1745

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4181

Poukážka 4181

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2503

Poukážka 2503

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 2655

Poukážka 2655

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4237

Poukážka 4237

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4299

Poukážka 4299

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2852

Poukážka 2852

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Nájomné - parkovanie 11/2015 Bratislava

Nájomné - parkovanie 11/2015 Bratislava

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2015
Názov

Nájomné - parkovanie 11/2015 Bratislava

Nájomné - parkovanie 11/2015 Bratislava

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2015
Názov

Poukážka 4338

Poukážka 4338

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,122 €
Schválené na preplatenie
3,122 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2919

Poukážka 2919

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 3109

Poukážka 3109

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4410

Poukážka 4410

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4512

Poukážka 4512

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4697

Poukážka 4697

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3466

Poukážka 3466

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 3690

Poukážka 3690

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4765

Poukážka 4765

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5038

Poukážka 5038

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5270

Poukážka 5270

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5453

Poukážka 5453

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5919

Poukážka 5919

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,441 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3751

Poukážka 3751

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 3914

Poukážka 3914

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4167

Poukážka 4167

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
2,615 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4340

Poukážka 4340

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 6146

Poukážka 6146

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 6300

Poukážka 6300

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 6859

Poukážka 6859

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 136

Poukážka 136

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1043

Poukážka 1043

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1220

Poukážka 1220

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 4461

Poukážka 4461

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4925

Poukážka 4925

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 5675

Poukážka 5675

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 1610

Poukážka 1610

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1944

Poukážka 1944

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2526

Poukážka 2526

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
3,444 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2631

Poukážka 2631

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
3,182 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2848

Poukážka 2848

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 6262

Poukážka 6262

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Nájomné 04/2016 Banská Bystrica

Nájomné 04/2016 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Poukážka 3045

Poukážka 3045

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 3131

Poukážka 3131

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 3133

Poukážka 3133

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Nájomné 04/2016 Banská Bystrica

Nájomné 04/2016 Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Poukážka 279

Poukážka 279

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3324

Poukážka 3324

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 3615

Poukážka 3615

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 445

Poukážka 445

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1002

Poukážka 1002

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1059

Poukážka 1059

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1156

Poukážka 1156

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3975

Poukážka 3975

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1362

Poukážka 1362

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1510

Poukážka 1510

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1634

Poukážka 1634

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1682

Poukážka 1682

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,722 €
Schválené na preplatenie
1,722 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1690

Poukážka 1690

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4186

Poukážka 4186

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 1729

Poukážka 1729

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1787

Poukážka 1787

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2015
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2015
Názov

Poukážka 1833

Poukážka 1833

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
2,630 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 1997

Poukážka 1997

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2161

Poukážka 2161

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
1,301 €
Realizácia
17.09.2015
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 08/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
17.09.2015
Názov

Poukážka 4407

Poukážka 4407

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2414

Poukážka 2414

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2536

Poukážka 2536

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2614

Poukážka 2614

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4750

Poukážka 4750

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
2,379 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 4957

Poukážka 4957

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2648

Poukážka 2648

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5634

Poukážka 5634

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 6481

Poukážka 6481

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poukážka 2722

Poukážka 2722

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 2819

Poukážka 2819

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3050

Poukážka 3050

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
1,702 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3189

Poukážka 3189

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3252

Poukážka 3252

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3318

Poukážka 3318

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3480

Poukážka 3480

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3587

Poukážka 3587

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3715

Poukážka 3715

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
1,720 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 09/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 09/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2015
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 09/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 09/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2015
Názov

Poukážka 3761

Poukážka 3761

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3822

Poukážka 3822

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3861

Poukážka 3861

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3908

Poukážka 3908

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3993

Poukážka 3993

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
2,475 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4036

Poukážka 4036

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4089

Poukážka 4089

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4144

Poukážka 4144

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4225

Poukážka 4225

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 12/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 12/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2015
Názov

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 12/2015

ZD Mzdové výdavky zamestnancov v riadnom pracovnom pomere 12/2015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2015
Názov

Poukážka 27

Poukážka 27

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
2,426 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 1015

Poukážka 1015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 1166

Poukážka 1166

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
2,775 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 1780

Poukážka 1780

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 2436

Poukážka 2436

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 2512

Poukážka 2512

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 2845

Poukážka 2845

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
2,146 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
05.11.2015
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,191 €
Schválené na preplatenie
8,191 €
Realizácia
05.11.2015
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
05.11.2015
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,074 €
Schválené na preplatenie
10,074 €
Realizácia
05.11.2015
Názov

Poukážka 4253

Poukážka 4253

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4332

Poukážka 4332

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
1,220 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Nájomné - parkovanie 12/2015 Bratislava

Nájomné - parkovanie 12/2015 Bratislava

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2015
Názov

Nájomné - parkovanie 12/2015 Bratislava

Nájomné - parkovanie 12/2015 Bratislava

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2015
Názov

Poukážka 3102

Poukážka 3102

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4365

Poukážka 4365

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4495

Poukážka 4495

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 3231

Poukážka 3231

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 3625

Poukážka 3625

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 3753

Poukážka 3753

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,172 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 3977

Poukážka 3977

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4249

Poukážka 4249

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4393

Poukážka 4393

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4686

Poukážka 4686

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 5253

Poukážka 5253

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 5925

Poukážka 5925

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 6867

Poukážka 6867

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Poukážka 4613

Poukážka 4613

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4670

Poukážka 4670

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,167 €
Schválené na preplatenie
3,167 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 4778

Poukážka 4778

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5197

Poukážka 5197

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5400

Poukážka 5400

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
2,384 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Poukážka 5765

Poukážka 5765

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
2,550 €
Realizácia
05.04.2016