Popis projektu

Projekt zameraný na zabezpečenie financovania materiálno - technického vybavenia pre oprávnených zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Materiálno-technické vybavenie riadenia a implementácie OP KŽP“, ktorá zahŕňa typ aktivity "Materiálno - technické zabezpečenie procesov týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, komunikácie, vytváranie sietí, vybavovanie sťažností, kontroly a auditu OP KŽP; podpora skvalitňovania prac. prostredia a podmienok a zefektívňovania postupov".

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne materiálno - technické vybavenie a vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre výkon oprávnených aktivít oprávnených zamestnancov SIEA.

SIEA si nebude uplatňovať právo na odpočítanie dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nebude si nárokovať vrátenie DPH

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2015 - 01.12.2019
Celková suma
130,531 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,969 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie riadenia…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
28.11.2019
Názov
Materiálno-technické vybavenie riadenia…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
28.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
61,81 (počet)
Cieľ
83,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
148,0 (počet)
Cieľ
148,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,995 €
Schválené na preplatenie
6,995 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
7,607 €
Schválené na preplatenie
7,607 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
3,846 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
3,846 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,539 €
Schválené na preplatenie
6,539 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
7,308 €
Schválené na preplatenie
7,308 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
6,154 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
6,154 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5,831 €
Schválené na preplatenie
5,831 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
5,830 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

Tonery a odpadové nádoby

Tonery a odpadové nádoby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

CBC Slovakia

multifunkčné zariadenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CBC Slovakia

multifunkčné zariadenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

CBC Slovakia

multifunkčné zariadenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

CBC Slovakia

multifunkčné zariadenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Danubiaservice a.s.

os.automobil BL318

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s.

os.automobil BL318

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s

os.automobil BL406

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s

os.automobil BL406

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Danubia service a.s.

os.automobil BL244

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Danubia service a.s.

os.automobil BL244

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s

os. automobil BL212

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s

os. automobil BL212

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s.

os. automobil BL897

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s.

os. automobil BL897

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s.

os. automobil BL323

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Danubiaservice a.s.

os. automobil BL323

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov IČO
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
DANUBIASERVICE, a.s.
IČO
31397549
Názov
CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO
35891866
Názov
CBC Slovakia s.r.o.
IČO
44773293
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.