Popis projektu

Ministerstvo vnútra SR je správcom a prevádzkovateľom ISVS vládneho cloudu, ktorého súčasťou v cieľovom riešení bude poskytovanie trojice služieb IaaS, PaaS a SaaS. Tento projekt sa zameriava na vybudovanie funkcionality a modulu predmetného ISVS, ktorý bude dodávať funkcionalitu PaaS.

Tento projekt sa zameriava na vybudovanie systému, ktorý:

 • rozšíri vládny cloud o služby typu Platfrom as a Service,
 • zavedie súčasné postupy a trendy (devops a governance) do riadenia a prevádzky PaaS vládneho cloudu, rozšíri v súčastnosti poskytované služby Infrastructure as a Servise (IaaS) súvisiace s PaaS,
 • bude poskytovať predpripravené centrálne komponenty na využitie pre iné ISVS.

Predmetný projekt je realizovaný v rámci týchto 5 aktivít trvajúcich 24 mesiacov.

 • Analýza a dizajn – návrh a tvorba detailnej funkčnej špecifikácie; detailný návrh komponentov a nástrojov využívané v riešení; …
 • Implementácia – agilný vývoj a nasadenie čiastkových riešení; Proof of Concept Paas natívnej platformy;…
 • Nákup HW a SW – nákup licencií a potrebného HW
 • Nasadenie – nasadenie a prechod do plnej produkčnej prevádzky
 • Testovanie – testovanie jednotlivých modulov počas agílneho vývoja; overovanie a testovanie krabicových riešení

Používanie navrhovanej PaaS platformy prináša pre zákazníkov nasledovné výhody:

 • centralizácia funkcií správy prostredia, aplikačnej infraštruktúry a správy softvérových licencií umožní realizovať úspory z rozsahu a pre odberateľov zjednoduší proces vývoja a správy ich aplikácií,
 • zrýchlenie vývoja vďaka prostrediam pre vývoj a testovanie, ktoré sú dostupné vo veľmi krátkom čase
 • flexibilita škálovania cez zdieľanie SW prostriedkov a ich prideľovanie podľa potreby
 • stabilita a zlacnenie prevádzky vďaka novým postupy ako DevOps s podporou PaaS automatizácie

Z pohľadu špecifického cieľa 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu merateľných ukazovateľov sú pre tento projekt relevantné obidva parametre merateľných ukazovateľov:

 • Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu s plánovanou cieľovou hodnotou 14  a  Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS s plánovanou cieľovou hodnotou 12.

Miesto realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Ďalšie detaily projektu sa nachádzajú v štúdii uskutočniteľnosti https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-PaaS-su_111

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
14,007,771 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
09.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Testovanie
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
30.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Implementácia
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
04.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
14.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
14.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
18.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS
Hodnota
42,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.2/38 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
254,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2/39 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
382,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.2/46 Komponenty - Implementácia komponentov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
34,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2/35 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
171,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2/65.18 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2/40 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT tester

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
97,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2/12 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/ IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2/37 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
176,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.2/36 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/Procesný špecialista

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
132,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2/57 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
81,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2/65.6 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2/51 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
226,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.2/65.22 Komponenty - Implementácia komponentov/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.2/49 Komponenty - Implementácia komponentov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
105,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.2/47 Komponenty - Implementácia komponentov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
23,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.2/48 Komponenty - Implementácia komponentov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
205,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2/65.11 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Inssurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5/54 licenčná PaaS automatizácia a služby - Implementácia služieb/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
386,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5/55 licenčná PaaS automatizácia a služby - Implementácia služieb/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
149,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5/65.14 licenčná PaaS automatizácia a služby - Implementácia služieb/Odborník pre IT dohľady/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4/80 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
105,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4/65.13 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4/82 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2/52 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
414,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5/65.9 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Implementácia služieb/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5/67.2 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Implementácia služieb/Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
96,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4/65.8 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.4/80 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
105,792 €
Schválené na preplatenie
105,792 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.4/82 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
18,792 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.2/12 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/ IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
33,408 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.2/65.22 Komponenty - Implementácia komponentov/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
3,204 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.2/65.11 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Inssurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,901 €
Schválené na preplatenie
3,901 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.4/65.13 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
1,708 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/35 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
171,600 €
Schválené na preplatenie
171,600 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.4/65.8 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.5/55 licenčná PaaS automatizácia a služby - Implementácia služieb/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
149,760 €
Schválené na preplatenie
149,760 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.2/57 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
81,432 €
Schválené na preplatenie
81,432 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/39 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
382,200 €
Schválené na preplatenie
382,200 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.2/49 Komponenty - Implementácia komponentov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
105,300 €
Schválené na preplatenie
105,300 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.2/65.6 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
1,681 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/36 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/Procesný špecialista

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
132,000 €
Schválené na preplatenie
132,000 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/37 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
176,400 €
Schválené na preplatenie
176,400 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/38 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
254,040 €
Schválené na preplatenie
254,040 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.2/52 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
414,120 €
Schválené na preplatenie
414,120 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/40 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/IT tester

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
97,920 €
Schválené na preplatenie
97,920 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.2/65.18 DevOps nástroje - Implementácia procesov a nástrojov/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.2/46 Komponenty - Implementácia komponentov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
34,800 €
Schválené na preplatenie
34,800 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.2/47 Komponenty - Implementácia komponentov/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
23,400 €
Schválené na preplatenie
23,400 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.2/48 Komponenty - Implementácia komponentov/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
205,320 €
Schválené na preplatenie
205,320 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.2/51 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Inštalácia a pilotné spustenie platformy/IT analytik

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
226,980 €
Schválené na preplatenie
226,980 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.5/54 licenčná PaaS automatizácia a služby - Implementácia služieb/IT programátor/vývojár

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
386,976 €
Schválené na preplatenie
386,976 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

2.5/65.14 licenčná PaaS automatizácia a služby - Implementácia služieb/Odborník pre IT dohľady/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.5/67.2 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Implementácia služieb/Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
96,744 €
Schválené na preplatenie
96,744 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.5/65.9 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Implementácia služieb/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_220189

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
08.07.2022
Názov

5.2/59 Backup služby - Implementácia služieb/SaaS, prispôsobenie a implementácia custom aplikácií - IT programátor/vývojár

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
41,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

5.2/63 Backup služby - Implementácia služieb/SaaS, tvorba technických zadaní pre programátorov/IT analytik

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
54,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

5.2/62 Backup služby - Implementácia služieb/SaaS, sprístupnenie služieb zákazníkom, odstraň.chýb, podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
119,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

5.2/65.26 Backup služby - Implementácia služieb/Spoločné aktivity,dohľad nad výstupmi z hľadisko QA v danej aktivite/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

5.2/59 Backup služby - Implementácia služieb/SaaS, prispôsobenie a implementácia custom aplikácií - IT programátor/vývojár

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
41,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.2/63 Backup služby - Implementácia služieb/SaaS, tvorba technických zadaní pre programátorov/IT analytik

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
54,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.2/62 Backup služby - Implementácia služieb/SaaS, sprístupnenie služieb zákazníkom, odstraň.chýb, podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
119,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.2/65.26 Backup služby - Implementácia služieb/Spoločné aktivity,dohľad nad výstupmi z hľadisko QA v danej aktivite/Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra_Interway_226002

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900032_3900033_12_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

3900001, 3900002

Uctovny_doklad_mzdy+odvody_3900001_3900002_01_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

10/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové službyNatívna PaaS platforma, Tvorba architektonického návrhu nasadenia a integrácie PaaS platformy - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
69,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

15.1/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

18.1/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové službySloločné aktivity, Kontrola a optimalizácia návrhu z hľadiska datb.služieb - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

8/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Tvorba architektonického návrhu fungovania a špecifikácie riešenia automatizácie životného cyklu licencií vrátane Open Source do DFŠ. - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
316,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

11/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Detailizácia architektonického návrhu do formy DFŠ - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
70,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

17.1/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Návrh fungovania platformy a jej komponentov v rámci vládneho cloudu, integrácia do existujúcej infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

18.2/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Kontrola a optimalizácia návrhu z hľadiska databázových služieb, návrh databázových služieb - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
52,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

15.2/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
8,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

14/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/SaaS (backup a Exchange), Dopracovanie návrhu do detailných biznis požiadaviek vo forme DFŠ - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

17.2/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spolo.aktivity,Návrh fung.platformy a jej komponentov v rámci vl.cloudu, integrácia do exist.infrašt.-Špecialista pre infraštr./HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

9/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/lic. PaaS automation, Tvorba a detailizácia DFŠ podľa architektonického návrhu - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
319,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Devops nástroje, Tvorba návrhu devops nástrojov pre tím a postupy MVSR v správe vládneho cloudu v kontexte PaaS platformy - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
297,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

2/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Devops nástroje, Dopracovanie návrhu do detailných biznis požiadaviek vo forme DFŠ - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
336,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

6/4.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Komponenty/Komponenty, Tvorba architektonického návrhu fungovania a špecifikácie riešenia jednotlivých navrhovaných komponentov podľa ŠU do DFŠ, s dôrazom na pohľad budúcich zákaníkov - OVM - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
179,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

16/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Návrh bezpečnostných opatrení jednotlivých komponentov riešenia - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
26,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

7/4.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Komponenty/Komponenty, Tvorba a detailizácia DFŠ podľa architektonického návrhu - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
138,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

13/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/SaaS (backup a Exchange), Vypracovanie architektonického návrhu a kľúčových biznis požiadaviek - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

68.2/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas Implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
12,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

66.1/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
125,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

66.2/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
45,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

68.3/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
89,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

68.1/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
54,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

66.4/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
44,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

67.1/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
30,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

65.17/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

65.25/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

66.21/4.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Komponenty/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

68.4/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
29,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

60/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/SaaS (backup a Exchange), Tvorba zadaní a alternatív implementácie pre PoC - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
30,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

66.3/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
51,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

67.3/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

27.3/6.3 SW moduly pre režim pay-per-use pre Zálohovací server/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

24/7.2 Štandardný SW pre DevOps nástroje - Licencie štandardného SW/OSS pre správu kodu, verzionovanie, automatiz.testovania, Incident mgmt, Helpdesk,...viď štúdia

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

27.5/6.5 SW moduly pre režim pay-per-use pre Komponenty PaaS/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
454,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

26/7.3 Štandardný SW pre Backup služby - Licencie štandardného SW/PaaS služby a komponenty veeam Backup & Replication Enterprise Plus

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
499,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

27.1/6.1 SW moduly pre režim pay-per-use pre Relačnú databázu/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

27.2/6.2 SW moduly pre režim pay-per-use pre Aplikačný server/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

27.4/6.4 SW moduly pre režim per-pay-use pre Integračnú platformu/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

20/7.1 Štandardný SW pre natívnu PaaS platformu - Licencie štandardného SW/Natívna PaaS platforma - licencie CloudFoundry alebo OpenShift

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

22/7.2 Štandardný SW pre DevOps nástroje - Licencie štandardného SW/Devops nástroje CA Release management (100 nodes package)

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
384,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

23/7.2 Štandardný SW pre DevOps nástroje - Licencie štandardného SW/HA ext. - CA release management - rozšírenie pre vysokú dostupnosť

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
192,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

26/7.3 Štandardný SW pre Backup služby - Licencie štandardného SW/PaaS služby a komponenty veeam Backup & Replication Enterprise Plus

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
499,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

27.5/6.5 SW moduly pre režim pay-per-use pre Komponenty PaaS/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
454,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7/4.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Komponenty/Komponenty, Tvorba a detailizácia DFŠ podľa architektonického návrhu - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
138,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

16/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Návrh bezpečnostných opatrení jednotlivých komponentov riešenia - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
26,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15.2/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
8,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

22/7.2 Štandardný SW pre DevOps nástroje - Licencie štandardného SW/Devops nástroje CA Release management (100 nodes package)

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
384,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

17.2/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spolo.aktivity,Návrh fung.platformy a jej komponentov v rámci vl.cloudu, integrácia do exist.infrašt.-Špecialista pre infraštr./HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23/7.2 Štandardný SW pre DevOps nástroje - Licencie štandardného SW/HA ext. - CA release management - rozšírenie pre vysokú dostupnosť

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
192,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

66.4/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
44,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

68.1/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
54,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

68.4/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
29,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

66.3/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
51,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

24/7.2 Štandardný SW pre DevOps nástroje - Licencie štandardného SW/OSS pre správu kodu, verzionovanie, automatiz.testovania, Incident mgmt, Helpdesk,...viď štúdia

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

68.2/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas Implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
12,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

17.1/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Návrh fungovania platformy a jej komponentov v rámci vládneho cloudu, integrácia do existujúcej infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Detailizácia architektonického návrhu do formy DFŠ - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
70,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

67.3/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20/7.1 Štandardný SW pre natívnu PaaS platformu - Licencie štandardného SW/Natívna PaaS platforma - licencie CloudFoundry alebo OpenShift

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

27.3/6.3 SW moduly pre režim pay-per-use pre Zálohovací server/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

27.2/6.2 SW moduly pre režim pay-per-use pre Aplikačný server/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

60/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/SaaS (backup a Exchange), Tvorba zadaní a alternatív implementácie pre PoC - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
30,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

18.1/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové službySloločné aktivity, Kontrola a optimalizácia návrhu z hľadiska datb.služieb - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

13/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/SaaS (backup a Exchange), Vypracovanie architektonického návrhu a kľúčových biznis požiadaviek - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové službyNatívna PaaS platforma, Tvorba architektonického návrhu nasadenia a integrácie PaaS platformy - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
69,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15.1/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

66.2/1.1 DFŠ a prvé prototypy - Natívna PaaS platforma a platformové služby/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
45,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

27.4/6.4 SW moduly pre režim per-pay-use pre Integračnú platformu/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Tvorba architektonického návrhu fungovania a špecifikácie riešenia automatizácie životného cyklu licencií vrátane Open Source do DFŠ. - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
316,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

27.1/6.1 SW moduly pre režim pay-per-use pre Relačnú databázu/Poskytovanie SW pay per use

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
73,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Devops nástroje, Dopracovanie návrhu do detailných biznis požiadaviek vo forme DFŠ - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
336,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6/4.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Komponenty/Komponenty, Tvorba architektonického návrhu fungovania a špecifikácie riešenia jednotlivých navrhovaných komponentov podľa ŠU do DFŠ, s dôrazom na pohľad budúcich zákaníkov - OVM - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
179,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

68.3/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
89,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

65.25/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

65.17/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

66.1/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Inkorporácia pravdila secure by design podporou programátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
125,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

67.1/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Spoločné aktivity, Podpora tímu programátorov počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
30,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1/3.1. Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - DevOps nástroje/Devops nástroje, Tvorba návrhu devops nástrojov pre tím a postupy MVSR v správe vládneho cloudu v kontexte PaaS platformy - IT Architekt

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
297,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/lic. PaaS automation, Tvorba a detailizácia DFŠ podľa architektonického návrhu - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
319,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

14/5.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Backup služby/SaaS (backup a Exchange), Dopracovanie návrhu do detailných biznis požiadaviek vo forme DFŠ - IT analytik

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

18.2/2.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Licenčná PaaS automatizácia a služby/Spoločné aktivity, Kontrola a optimalizácia návrhu z hľadiska databázových služieb, návrh databázových služieb - Špecialista pre databázy

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
52,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

66.21/4.1 Analýza a špecifikácia požiadaviek - DFŠ - Komponenty/Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra 220080

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 3900014, 3900015 - 032021

Účtovný doklad - 3900014,3900015 - 032021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 3900032, 3900033 - 092021

Účtovný doklad č. 3900032, 3900033 - 092021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 3900035, 3900036 - 102021

Účtovný doklad č. 3900035, 3900036 - 102021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 3900038, 3900039 - 112021

Účtovný doklad č. 3900038, 3900039 - 112021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 3900042, 3900043 - 122021

Účtovný doklad č. 3900042, 3900043 - 122021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/85.5 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
24,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.6 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie služieb/83 testovanie nachádzanie chýb, overovanie zákazníckych chýb - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
8,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.7 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka služieb/85.2 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
53,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.7 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka služieb/ 85.1 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
89,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.7 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka služieb/65.10 Dohľad nad výstupmi a postupmi - odborník pre IT dohľad/Quality assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/85.3 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

4.4 Komponenty - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/85.4 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
23,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/70.4 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
84,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/64 Testovanie riešenia voči zadaniu podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.3 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie platformy/70.9 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
38,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

3.3 DevOps nástroje - Testovanie/70.2 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
191,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

4.3 Komponenty - Testovanie/70.5 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
67,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

4.3 Komponenty - Testovanie/50 Testovanie podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
48,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.6 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie služieb/56 Priebežné testovanie v súlade s agilným vývojom - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
215,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

4.4 Komponenty - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/65.24 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

4.3 Komponenty - Testovanie/65.23 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborní pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.3 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie platformy/ 58 Testovanie rôznych scenárov funkčnosti - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.7 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka služieb/65.16 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.3 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie platformy/65.7 Dohľad nad výstupmi a postupmi -Odborník pre IT dohľad/quality assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.3 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie platformy/65.12 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/quality assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.7 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka služieb/81 Testovanie, nachádzanie chýb, overovanie zákazníckych chýb - IT Tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
47,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

4.4 Komponenty - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/79 Sprístupnenie komponentov zákazníkom, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
43,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/89 Kontrola optimalizácie riešenia a dodania správnych služieb z databázového hľadiska - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/87 Kontrola testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/86 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/84 Sprístupnenie služieb zákazníkom, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
7,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/88 Kontrola testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/76 Sprístupnenie komponentov zákazníkom, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/65.20 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/61 Testovanie riešenia voči zadaniu podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

3.3 DevOps nástroje - Testovanie/65.19 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.6 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie služieb/65.15 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/65.28 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

2.3 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie platformy/53 Testovanie PoC vrátane overenia procesov a služieb - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
67,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/65.27 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.6 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie služieb/70.1 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
135,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/70.3 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
62,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

1.7 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka služieb/ 85.1 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
89,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.7 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka služieb/85.2 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
53,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/76 Sprístupnenie komponentov zákazníkom, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/85.3 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie služieb/83 testovanie nachádzanie chýb, overovanie zákazníckych chýb - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
8,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4 Komponenty - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/85.4 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
23,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.7 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka služieb/81 Testovanie, nachádzanie chýb, overovanie zákazníckych chýb - IT Tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
47,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4 Komponenty - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/79 Sprístupnenie komponentov zákazníkom, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
43,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/87 Kontrola testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/86 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.7 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Nasadenie a prevádzka služieb/65.10 Dohľad nad výstupmi a postupmi - odborník pre IT dohľad/Quality assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.6 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie služieb/56 Priebežné testovanie v súlade s agilným vývojom - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
215,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/65.20 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4 Komponenty - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/65.24 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/65.27 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie platformy/53 Testovanie PoC vrátane overenia procesov a služieb - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
67,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.3 Komponenty - Testovanie/50 Testovanie podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
48,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie platformy/65.7 Dohľad nad výstupmi a postupmi -Odborník pre IT dohľad/quality assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.3 Komponenty - Testovanie/65.23 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborní pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/64 Testovanie riešenia voči zadaniu podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/61 Testovanie riešenia voči zadaniu podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie platformy/ 58 Testovanie rôznych scenárov funkčnosti - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.7 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Nasadenie a prevádzka služieb/65.16 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 DevOps nástroje - Testovanie/65.19 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.6 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie služieb/65.15 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/65.28 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie platformy/70.9 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
38,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6 Natívna PaaS platforma a platformové služby - Testovanie služieb/70.1 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
135,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.4 DevOps nástroje - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/70.3 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
62,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3 DevOps nástroje - Testovanie/70.2 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
191,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.3 Komponenty - Testovanie/70.5 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
67,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.3 Backup služby - Testovanie/70.4 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
84,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3 Licenčná PaaS automatizácia a služby - Testovanie platformy/65.12 Dohľad nad výstupmi a postupmi - Odborník pre IT dohľad/quality assurance

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/88 Kontrola testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/89 Kontrola optimalizácie riešenia a dodania správnych služieb z databázového hľadiska - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/85.5 Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov - IT tester

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
24,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.4 Backup služby - Nasadenie vrátane pilotnej prevádzky/84 Sprístupnenie služieb zákazníkom, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzky - IT programátor/vývojár

Faktúra č. 230050

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
7,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1/5 Analýza a návrh riešenia - etapa 1/Analýza existujúcich systémov, návrh DFŠ časti PaaS - mail

Faktúra č. 230371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
31,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1/3 Analýza a návrh riešenia - etapa 1/Analýza existujúcich systémov, návrh DFŠ časti PaaS - mail

Faktúra č. 230371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
175,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1/3 Analýza a návrh riešenia - etapa 1/Analýza existujúcich systémov, návrh DFŠ časti PaaS - mail

Faktúra č. 230371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
175,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

1/5 Analýza a návrh riešenia - etapa 1/Analýza existujúcich systémov, návrh DFŠ časti PaaS - mail

Faktúra č. 230371

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
31,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Vyúčtovanie miezd 06/2022

Účtovný doklad za mesiac 062022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Vyúčtovanie miezd 08/2022

Účtovný doklad za mesiac 082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Vyúčtovanie miezd 08/2022

Účtovný doklad za mesiac 082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Vyúčtovanie miezd 03/2022

Účtový doklad za mesiac 032022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Vyúčtovanie miezd 03/2022

Účtový doklad za mesiac 032022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

42/2 Vývoj a implementácia systému/Vývoj softvéru centrálneho systému PaaS

Faktúra č. 230990

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
22,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

25/3 Licencie/Nákup licencií

Faktúra č. 230990

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
56,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

41/2 Vývoj a implementácia systému/Vývoj softvéru centrálneho systému PaaS

Faktúra č. 230990

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
589,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

41/2 Vývoj a implementácia systému/Vývoj softvéru centrálneho systému PaaS

Faktúra č. 230990

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
589,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

42/2 Vývoj a implementácia systému/Vývoj softvéru centrálneho systému PaaS

Faktúra č. 230990

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
22,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

25/3 Licencie/Nákup licencií

Faktúra č. 230990

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
56,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyúčtovanie miezd 01/2023

Účtovný doklad 01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Vyúčtovanie miezd 02/2023

Účtovný doklad 02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Účtovný doklad 03/2023/Vyúčtovanie miezd 03/2023

Účtovný doklad 03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad 04/2023

Účtovný doklad 04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č. 4/položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č. 2/č. položky rozpočtu ZoNFP 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č.1/č. položky rozpočtu ZoNFP 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č.4/položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č. 2/položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č. 2/položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č.1/ Položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č.4/položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Poskytnutie poradenských služieb_Expert č. 4/položka rozpočtu ZoNFP č. 101

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Testovanie - etapa 3/75.6/4 Testovanie na základe schválených funkcionalít v DNR - IT Tester

Faktúra č.: 231161

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
137,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie - etapa 3/75.6/4 Testovanie na základe schválených funkcionalít v DNR - IT Tester

Faktúra č.: 231161

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
137,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.5/9.1 - Vyhláška 179/2020 - Analýza rizík - zapracovanie legislatívy. Zapracovanie požadovaných zmien do dokumentu Analýza rizík, ako výstup projektu na základe ZoD

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.8/9.1 - Vyhláška 85/2020 Dokumentácia, Dokumentácia k testovaniu, Aplikačná príručka

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
48,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/ 50.1/9.1 - Vyhláška 179/2020 Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu, Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
152,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.4/9.1 - Vyhláška 179/2020 Organizácia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti. Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
74,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.6/9.1 - Vyhláška 85/2020 BCP - Business continuity plan, Vývoj, migrácia údajov a integrácia

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
66,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.2/9.1 - Vyhláška 179/2020 Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu. Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
46,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.7/9.1 - Vyhláška 85/2020 BCP - Business continuity plan, Vývoj, migrácia údajov a integrácia

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.3/9.1 - Vyhláška 179/2020 Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu, Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
203,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Legislatívne zmeny/50.5/9.1 - Vyhláška 179/2020 - Analýza rizík - zapracovanie legislatívy. Zapracovanie požadovaných zmien do dokumentu Analýza rizík, ako výstup projektu na základe ZoD

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/50.4/9.1 - Vyhláška 179/2020 Organizácia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti. Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
74,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/50.6/9.1 - Vyhláška 85/2020 BCP - Business continuity plan, Vývoj, migrácia údajov a integrácia

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
66,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/50.2/9.1 - Vyhláška 179/2020 Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu. Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
46,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/50.8/9.1 - Vyhláška 85/2020 Dokumentácia, Dokumentácia k testovaniu, Aplikačná príručka

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
48,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/50.7/9.1 - Vyhláška 85/2020 BCP - Business continuity plan, Vývoj, migrácia údajov a integrácia

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/50.3/9.1 - Vyhláška 179/2020 Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu, Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
203,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Legislatívne zmeny/ 50.1/9.1 - Vyhláška 179/2020 Riadenie prístupov, Ochrana proti škodlivému kódu, Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

Faktúra_ IW_236003

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
152,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/65.5 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/ 70.6 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
108,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/65.1 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
36,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2 Nasadenie služieb lic. PaaS/19.2 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/71.4 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/19.1 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/19.3Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/19.4 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/19.5 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/69.1 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
42,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2 Nasadenie služieb lic. PaaS/65.2 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/69.3 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/69.5 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/65.3 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/65.4 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2 Nasadenie služieb lic. PaaS/69.2 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/69.4 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/73.1 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/71.2Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/75.5 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/73.3 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/72.3 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/74.1 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/72.5 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/75.1 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/70.7Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
46,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/70.8 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/75.2 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/71.5 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/ 72.1 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/75.3 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/73.2 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/71.1 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/70.10 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/71.3 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/74.4 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/72.4 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/74.3 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/74.5 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/73.5 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/73.4 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/70.11 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/74.2Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/75.4 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/72.2Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/90.1 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/90.3 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/90.5 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/90.4 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/90.2 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/90.3 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/69.1 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
42,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/70.7Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
46,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/70.8 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/75.2 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/65.5 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2 Nasadenie služieb lic. PaaS/19.2 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/19.3Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/19.4 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/19.5 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/19.1 Spoločné aktivity, Príprava stratégie školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2 Nasadenie služieb lic. PaaS/65.2 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/69.3 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/69.5 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/65.3 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/65.4 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/65.1 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
36,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2 Nasadenie služieb lic. PaaS/69.2 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/69.4 Spoločné aktivity, Príprava školiacich materiálov, interné školenia, externé školenia - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/71.5 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/ 72.1 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/ 70.6 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
108,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/75.3 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/73.2 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/73.1 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/71.1 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/70.10 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/71.3 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/74.4 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/72.2Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/72.4 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/71.4 Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/74.3 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/73.3 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.3Nasadenie DevOps nástrojov/72.3 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/74.1 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/74.5 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/73.5 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/75.5 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/73.4 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/70.11 Priebežné testovanie podľa princípov agilného vývoja voči zadaniam

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
33,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/72.5 Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti - Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/71.2Spoločné aktivity, Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/75.1 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/74.2Spoločné aktivity, Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz a databázovo náročných aplikácií - Špecialista pre databázy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/75.4 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.5Nasadenie Backup služieb/90.5 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.1 Nasadenie služieb natívnej PaaS/90.1 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.4Nasadenie Komponentov/90.4 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8.2Nasadenie služieb lic. PaaS/90.2 Spoločné aktivity, Realizácia školení - Školiteľ pre IT systémy

Faktúra č. 236004

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby_Expert č. 4/101 Externá podpora v rámci riadenia kvality

Faktúra Ernst&Young

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Poradenské služby_Expert č. 4/101 Externá podpora v rámci riadenia kvality

Faktúra Ernst&Young_1784

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Poradenské služby_Expert č. 4/101 Externá podpora v rámci riadenia kvality

Faktúra Ernst&Young_1336

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

21/1.2 HSM licencie a support (podpora od vendora)

Faktúra_230492

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
309,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34/1.1 HSM hardware

Faktúra_230492

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
380,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34.1/1.3 Dodanie nadstavbového HSM software - Manažér kľúčov, software klientských staníc

Faktúra_230492

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
382,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

34/1.1 HSM hardware

Faktúra_230492

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
380,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

34.1/1.3 Dodanie nadstavbového HSM software - Manažér kľúčov, software klientských staníc

Faktúra_230492

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
382,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

21/1.2 HSM licencie a support (podpora od vendora)

Faktúra_230492

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
309,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

90.6/5 Nasadenie riešenia systému a školenie - etapa 4+(Pilotná produkčná prevádzka - etapa 5)/Nasadenie systému PaaS, konfigurácia rozhraní, Implementácia bezpečnostných princípov a monitoringu

Faktúra č. 231271

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
204,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

90.6/5 Nasadenie riešenia systému a školenie - etapa 4+(Pilotná produkčná prevádzka - etapa 5)/Nasadenie systému PaaS, konfigurácia rozhraní, Implementácia bezpečnostných princípov a monitoringu

Faktúra č. 231271

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
204,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

78.5/1.7/Zaškolenie personálu/Dokumentácia/Realizácia školení administrátorov a prevádzky

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
9,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.6/1.4/Implementačné práce/Testovanie, nachádzanie chýb, overovanie zákazníckych chýb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.7/1.6/Podpora riešenia/Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
43,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.9/1.5/Automatizácia deploymentu tenantov na HSM/Overenie automatizácie deplyomentu tenantov na HSM

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

77/1.5/Automatizácia deploymentu tenantov na HSM/Automatizácia deployment tenantov na HSM

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
271,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.8/1.4/Implementačné práce/Sprístupnenie riešenia koncovým používateľom a odstraňovanie chýb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.9/1.4Implementačné práce/Vypracovanie biznis a technických požiadaviek, vrátane návrhu nástrojv a prípadných customizácii

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

44/1.4 Implementačné práce/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.2/1.4 Implementačné práce/Kontrola a optimalizácia návrhu, návrh poskytovaných služieb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.2/1.4Implementačné práce/Implementácia SW na základe návrhu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.6/1.4 Implementačné práce/Návrh procesov a služieb pre poskytovanie kľúčov na základe architektornického návrhu

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.6/1.4 Implementačné práce/Overenie funkčnosti inštalácie podľa návrhov

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.5/1.4 Implementačné práce/Návrh fungovania riešenia a jeho komponentov v rámci vládneho cloudu

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.4/1.4 Implementačné práce/Návrh bezpečnostných opatrení jednotlivých komponentov riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.3/1.5/Automatizácia deploymentu tenantov na HSM/Návrh automatizácie deploymentu tenantov na HSM

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
30,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.1/1.4 Implementačné práce/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4.7/1.4Implementačné práce/Tvorba architektonického návrhu nasadenia a integrácie riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4/1.4 Implementačné práce/Detailizácia architektonického návrhu do formy DNR

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.8/1.4 Implementačné práce/Prispôsobenie a implementácia natívnych a custom nástrojov

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.1/1.4 Implementačné práce/Implementácia zariadení, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.7/1.6/Podpora riešenia/Podpora implementačného tímu počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.5/1.6/Podpora riešenia/Podpora implementačného tímu počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.4/1.4Implementačné práce/Inštalácia riešenia v prostredí DC BA a BB

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45.3/1.4 Implementačné práce/Inkorporácia pravdila secure by design podporou integrátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

43/1.4Implementačné práce/Detailný návrh procesov, nástrojov a postupov práce v prostredí DC BA a BB

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

45/1.4 Implementačné práce/Implementácia databázových pravidiel, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.12/1.6/Podpora riešenia/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
25,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.7/1.4Implementačné práce/Priebežné testovanie vývoja voči zadaniu a riešeniu

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.11/1.7/Zaškolenie personálu/Dokumentácia/HSM, Standard Certification course - certifikačné školenie výrobcom

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.10/1.7/Zaškolenie personálu/Dokumentácia/Bezpečnostná dokumentácia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
71,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.14/1.6/Podpora riešenia/Testovanie prepojenie Service Deskov MV SR so Service Deskom dodávateľa

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.13/1.6/Podpora riešenia/Podpora riešenie v testovacej fáze pri overovaní funkčnosti poskytovania služieb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
51,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.8/1.4Implementačné práce/Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.15/1.4Implementačné práce/Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

75.9/1.4Implementačné práce/Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.2/1.4Implementačné práce/Kontrola optimalizácie riešenia a dodania správnych služieb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.1/1.4Implementačné práce/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78/1.4Implementačné práce/Integrácia komponentov do prostredia DC BA a BB, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzy

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.4/1.4/Implementačné práce/Kontrola testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry a odsúhlasenie nasadenia do prevádzky

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

78.3/1.4Implementačné práce/Kontrola testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti a odsúhlasenie nasadenia do prevádzky

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

4/1.4 Implementačné práce/Detailizácia architektonického návrhu do formy DNR

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.2/1.4 Implementačné práce/Kontrola a optimalizácia návrhu, návrh poskytovaných služieb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6/1.4 Implementačné práce/Overenie funkčnosti inštalácie podľa návrhov

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5/1.4 Implementačné práce/Návrh fungovania riešenia a jeho komponentov v rámci vládneho cloudu

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4/1.4 Implementačné práce/Návrh bezpečnostných opatrení jednotlivých komponentov riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.3/1.5/Automatizácia deploymentu tenantov na HSM/Návrh automatizácie deploymentu tenantov na HSM

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
30,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1/1.4 Implementačné práce/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.7/1.4Implementačné práce/Tvorba architektonického návrhu nasadenia a integrácie riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.1/1.4 Implementačné práce/Implementácia zariadení, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

44/1.4 Implementačné práce/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.9/1.4Implementačné práce/Vypracovanie biznis a technických požiadaviek, vrátane návrhu nástrojv a prípadných customizácii

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.8/1.4 Implementačné práce/Prispôsobenie a implementácia natívnych a custom nástrojov

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

43/1.4Implementačné práce/Detailný návrh procesov, nástrojov a postupov práce v prostredí DC BA a BB

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45/1.4 Implementačné práce/Implementácia databázových pravidiel, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.2/1.4Implementačné práce/Implementácia SW na základe návrhu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.6/1.4 Implementačné práce/Návrh procesov a služieb pre poskytovanie kľúčov na základe architektornického návrhu

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.7/1.6/Podpora riešenia/Podpora implementačného tímu počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.5/1.6/Podpora riešenia/Podpora implementačného tímu počas implementácie, kontrola správnosti a výkonu riešenia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.4/1.4Implementačné práce/Inštalácia riešenia v prostredí DC BA a BB

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

45.3/1.4 Implementačné práce/Inkorporácia pravdila secure by design podporou integrátorov počas implementácie, kontrola bezpečnosti

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.9/1.4Implementačné práce/Príprava testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.7/1.4Implementačné práce/Priebežné testovanie vývoja voči zadaniu a riešeniu

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.11/1.7/Zaškolenie personálu/Dokumentácia/HSM, Standard Certification course - certifikačné školenie výrobcom

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.8/1.4Implementačné práce/Príprava testovacích scenárov z hľadiska databáz

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.15/1.4Implementačné práce/Príprava testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.10/1.7/Zaškolenie personálu/Dokumentácia/Bezpečnostná dokumentácia

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
71,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.14/1.6/Podpora riešenia/Testovanie prepojenie Service Deskov MV SR so Service Deskom dodávateľa

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.13/1.6/Podpora riešenia/Podpora riešenie v testovacej fáze pri overovaní funkčnosti poskytovania služieb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
51,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75.12/1.6/Podpora riešenia/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
25,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.5/1.7/Zaškolenie personálu/Dokumentácia/Realizácia školení administrátorov a prevádzky

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
9,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.6/1.4/Implementačné práce/Testovanie, nachádzanie chýb, overovanie zákazníckych chýb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.7/1.6/Podpora riešenia/Zvýšená podpora po nasadení zo strany testerov

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
43,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.9/1.5/Automatizácia deploymentu tenantov na HSM/Overenie automatizácie deplyomentu tenantov na HSM

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

77/1.5/Automatizácia deploymentu tenantov na HSM/Automatizácia deployment tenantov na HSM

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
271,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.8/1.4/Implementačné práce/Sprístupnenie riešenia koncovým používateľom a odstraňovanie chýb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.4/1.4/Implementačné práce/Kontrola testovacích scenárov z hľadiska infraštruktúry a odsúhlasenie nasadenia do prevádzky

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.1/1.4Implementačné práce/Dohľad nad výstupmi a postupmi z hľadiska QA v danej aktivite

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.3/1.4Implementačné práce/Kontrola testovacích scenárov z hľadiska bezpečnosti a odsúhlasenie nasadenia do prevádzky

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78.2/1.4Implementačné práce/Kontrola optimalizácie riešenia a dodania správnych služieb

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

78/1.4Implementačné práce/Integrácia komponentov do prostredia DC BA a BB, odstraňovanie chýb a podpora pilotnej prevádzy

Faktúra č.230518

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
InterWay, a. s.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.